Spring naar inhoud

Werkloosheids-uitkeringen nemen 4 procent toe

werkOver juli en augustus 2013 is in Midden-Brabant het aantal werkloosheids-uitkeringen met 4,3% toegenomen ten opzichte van juni 2013. De toename is in juli 2013 het grootst met 2.8%. In Midden Brabant ontvangen nu 11.909 mensen een WW-uitkering. Vergeleken met vorig jaar augustus is de toename bijna 30%. Het UWV legt uit:

"UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. Het aantal WW-uitkeringen is niet hetzelfde als het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww), maar er is wel een overlappend gedeelte. Onder de niet-werkende werkzoekenden tellen - naast mensen met een WW-uitkering- ook mensen met een bijstandsuitkering mee indien ze ingeschreven zijn bij UWV (en voor zover er geen vrijstelling is van arbeidsplicht). Daarnaast kunnen bij UWV ook mensen zonder uitkering zich inschrijven (niet-uitkeringsgerechtigden); ook deze personen behoren tot de niet-werkende werkzoekenden.

Sinds juli 2013 kampt het UWV met problemen om de regionale cijfers te publiceren: "Vanwege de nasleep van de technische verstoringen van werk.nl is het helaas nog steeds niet mogelijk om maandcijfers te publiceren van het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww). Om deze maand (augustus) toch iets te kunnen melden over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, hebben we ervoor gekozen om toch een informatiebulletin te maken. De tabellen met nww-aantallen en percentages ontbreken daardoor noodgedwongen in het bulletin."

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen