Spring naar inhoud

Vragen CDA Brabant over verdwijnen van 1.000 Brievenbussen

In de komende maanden gaat PostNL beginnen met het op grote schaal verwijderen van brievenbussen in Brabant. Volgens Omroep Brabant verdwijnen  er 1.111 van de 2.329 Brabantse brievenbussen terwijl er 166 nieuwe bijkomen. In Brabant blijven dan nog 1.384 brievenbussen over.

Het afnemend gebruik van briefpost zorgt voor een verminderde behoefte aan brievenbussen. "We kiezen voor locaties waar de klant al komt, zoals een winkelcentrum of supermarkt. Daarnaast houden we zoveel mogelijk rekening met mensen die slecht ter been zijn of een beperking hebben”, stelt woordvoerster Hanne Kluck van PostNL.

Het CDA-fractie Brabant maakt zich zorgen over het verdwijnen van zoveel brievenbussen uit onze provincie. "Zoals verwoord in het programma Sociale Veerkracht is er sprake van een groeiende tweedeling in de samenleving. Voor een deel van onze maatschappij gaan de veranderingen te snel. Mensen dreigen af te haken en in sommige gevallen in een isolement te belanden. Juist voor hen is briefpost onmisbaar, omdat het hen in staat stelt mee te blijven doen."

"Daarnaast zijn basale voorzieningen als een brievenbus van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het Brabantse platteland. Kernen waar de supermarkt, de bakker en de pinautomaat al weg zijn dreigen nu ook verstoken te raken van briefpost. Dit verslechtert het woon- en leefklimaat."

Naar aanleiding hiervan heeft het CDA-fractie Brabant de volgende schriftelijke vragen voor het college van Gedeputeerde Staten:

1. Bent u op de hoogte van de grootschalige verwijdering van brievenbussen uit onze provincie?
2. In hoeverre is er met andere overheden in Brabant overlegd over op welke locaties brievenbussen worden verwijderd en op welke locaties niet?
3. Hoezeer heeft PostNL rekening gehouden met de bevolkingssamenstelling en cijfers rondom het (niet-)gebruik van internet in wijken en dorpen om brievenbussen wel of niet te verwijderen?
4. In Zeeland zijn brievenbussen bij seniorencomplexen verwijderd. Juist senioren zijn mede-afhankelijk van briefpost. In hoeverre komen dit soort situaties ook in Brabant voor? Wanneer u het antwoord niet weet, bent dan bereid dit te laten onderzoeken?
5. Zijn er kernen in Brabant waar na deze verwijderoperatie geen meer brievenbus op loopafstand beschikbaar is? Indien ja, welke kernen zijn dit?
6. Bent u bereid om contact op te nemen met PostNL én met gemeenten om een mogelijke verwijdering van brievenbussen bij seniorencomplexen en in kleine kernen te voorkomen?
7. Ziet u mogelijkheden om met behulp van nieuwe, slimme technieken de postvoorziening in bepaalde gebieden zonder brievenbus toch overeind te houden? Indien ja, welke mogelijkheden?

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen