Spring naar inhoud

Vestia wil 459 huurwoningen in Tilburg verkopen

veel geldDe gemeente Tilburg is niet blij met de plannen van woningcorporatie Vestia om 459 sociale huurwoningen te verkopen. De gemeente heeft dat officieel kenbaar gemaakt aan Stef Blok, minister van Wonen en Rijksdienst. Door de verkoop van de woningen dreigt er volgens de zienswijze van de gemeente Tilburg een tekort aan betaalbare woningen te ontstaan voor mensen met een laag inkomen. Tilburg dringt in de zienswijze aan op de verkoop van de woningen aan een andere corporatie in plaats van een commerciële partij.

De G32, het netwerk van (middel)grote steden, waartoe ook Tilburg behoort, is het eens met de zienswijze van de gemeente Tilburg.Voorzitter van de Fysieke pijler van de G32 Jop Fackeldey: "De afgelopen maanden krijgen we steeds meer signalen uit steden, niet alleen uit Tilburg, maar ook uit Zoetermeer, Delft en Arnhem, waarin de zorg om de omvang van de voorraad betaalbare huurwoningen wordt geuit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg voor goede en betaalbare huisvesting voor hun burgers. Daarom is het van belang dat er voldoende betaalbare woningen voor de doelgroep beschikbaar blijven."

Onlangs heeft minister Blok de 'Novelle herziening woningwet' voor advies naar de Raad van State gestuurd. In deze Novelle worden heldere afspraken gemaakt over de relatie tussen gemeente en corporatie, de rollen van beiden. De strekking van de novelle is dat de door de gemeente opgestelde woonvisie en de daarop gebaseerde prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties leidend zijn. Verkoop van woningen door een corporatie maakt nadrukkelijk deel uit van deze prestatie-afspraken.

Jop Fackeldey: "De G32 beschouwt de prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie, inclusief de verkoop van woningen, als leidend. Wij gaan ervan uit dat de minister dat, gelet op wat hij stelt in de Novelle, ook vindt. Wij hebben de minister dan ook met klem gevraagd het belang van het behoud van de schaarser wordende betaalbare voorraad zwaarder te laten wegen dan het belang van Vestia om het hoogste bod te krijgen." (ANP Perssupport)

Het is niet bekend wanneer minister Blok een besluit over de verkoop gaat nemen. Ook heeft Vestia nog niet gepubliceerd over welke woningen in Tilburg het gaat. Dat zal pas bekend worden indien Vestia toestemming krijgt voor de verkoop.

fokke-sukke-vestiaDe opbrengst voor Vestia zal bij verkoop aan een commerciële partij hoger uitvallen, maar de kans op doorverkoop van de woningen is daarbij groter. Vestia probeert met de opbrengst weer financieel gezond te worden.

Vestia zet een portefeuille van 6.595 woningen in heel Nederland te koop. Dat meldt Capital Value, adviseur van Vestia bij het verkoopproces, in een advertentie in Het Financieele Dagblad van donderdag 20 maart. Voor zover bekend bij Vastgoedmarkt is het met afstand de grootste in algemene verkoop gebrachte totaalportefeuille ooit in de Nederlandse woningsector.

Het te verkopen bezit bestaat uit drie deelportefeuilles met te liberaliseren woningen, sociale woningen en zorgcomplexen met een totale jaarhuur van bijna 50 miljoen euro. De 1.573 huurwoningen voor de 'vrije sector' in 49 complexen brengen ongeveer een totale jaarhuur van 13.074.557 euro op, 88 complexen met 3.922 sociale huurwoningen zijn samen goed voor een jaarhuur van 24.197.541 euro en 106 zorgcomplexen met 1.100 wooneenheden geven samen een jaarhuur van 12.225.682 euro. Biedingen moeten vóór woensdag 14 mei 10.00 uur zijn ingebracht. ‘Vestia geeft de voorkeur aan biedingen op de gehele portefeuille. Biedingen op deelportefeuilles of afzonderlijke complexen worden in overweging genomen’, aldus de advertentietekst.

Vestia moet extra saneren door strengere eisen van toezichthouder het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). De noodlijdende corporatie gaat tot 2022 zelfs 30.000 in plaats van 15.000 woningen verkopen, kondigde bestuursvoorzitter Arjan Schakenbos van Vestia 19 maart aan in NRC Handelsblad. De corporatie gaat zich concentreren op zijn kernregio’s Rijnmond en Haaglanden. Voorjaar 2012 kon Vestia ternauwernood een faillissement ontlopen, nadat banken bijstorting eisten op de derivatenportefeuille van ruim 22 miljard euro. Vestia had zich via de derivaten ingedekt tegen een verwachte rentestijging vanaf 2012. Door het uitbreken van de eurocrisis en de daaropvolgende economische crisis daalde de rente juist naar een historisch dieptepunt. (Zie ook: Dossier Vestia - www.ftm.nl)

derivatenhandelVestia verloor bij het afsluiten van derivaten twee miljard euro en moest van de ondergang gered worden. De andere woningcorporaties in Nederland moesten bijna een half miljard euro bijleggen aan die redding. Vestia schrapte al eerder 250 banen (op een totaal van 1.150) en legde nieuwe bouwprojecten ter waarde van ruim 1 miljard euro stil.

Share

4 gedachten over “Vestia wil 459 huurwoningen in Tilburg verkopen

 1. Kanters

  Waarom bouwd de gemeente zelf niet op het smarius terrein, voor de gemeente is de grond al niet te duur de huizen kunnen ze ook veel goedkoper bouwen, de vergunningen geven ze zelf,voor de prijs van het draaiend huis kunnen ze er daar 3 bouwen, maar ja speculanten brengen geld in het laadje zonder er zelf iets voor hoeven te doen.

 2. Rosa

  Alle corporaties in Tilburg verkopen te veel huurwoningen waardoor er steeds minder fatsoenlijke huurwoningen overblijven. Schandalige ontwikkeling. Deze woningnen zijn met belastinggeld gebouwd en komen na verkoop nooit meer bij de doelgroep waarvoor ze gebouwd zijn.

 3. Henkus

  Projecten als het Willemskwartier in Tilburg waren te hoog gegrepen voor deze groep ******.
  Het Smariusterrein ligt er nog steeds schandalig bij en dat voorlopig zo wel blijven.
  Door hun gespeculeer en geschuif met fondsen is het totaal onbetaalbaar geworden voor elk doel.

 4. Joost van DAT

  Los van het feit dat de Gemeente Tilburg niet blij is met de verkoop van zoveel huurwoningen en dat de G32 zo dapper vast wil houden aan de prestatieafspraken is Vestia ook nu niet in staat conform de afspraken en doelstelling te handelen. Integendeel, door het wanbeleid stroomt reeds jaren het water over de dijk. Om de zaak weer enigzins gezond te krijgen moeten er veel woningen van de hand worden gedaan en een forse territoriale terugtrekking worden gerealiseerd. Dat laatste wordt nog eens extra in de hand gewerkt door de strengere eisen van Centraal Fonds Volkshuisvesting. Het wanbeleid in de vorm van derivaten en de abnormale expansiedrift heeft reeds 250 mensen hun baan gekost, heeft andere corporaties laten bloeden en heeft voor circa 1 miljard euro nieuwbouwprojecten getorpedeerd. Ook met deze verkoop overstijgt Vestia weer de normale verhoudingen in de vastgoedmarkt. Minister Blok moet er aan te pas komen om enige rust en logica te brengen. Of hij daarin zal slagen is zeer de vraag. Vestia moet namelijk en probeert met de opbrengst weer enigzins financieel gezond te worden. Het hele wanbeleid bij Vestia kent dus vele slachtoffers inclusief de huurders maar de veroorzakers blijven tot op heden behoorlijk buiten schot. Juridische procedures lopen lang aan of zijn louter voor het oog van het kerkvolk. In de tussentijd zoekt iedereen een goed (financieel) heenkomen of doet er bewust het zwijgen toe! Het wordt zo langzamerhand tijd dat oorzaak en gevolg aan elkaar worden gekoppeld en dat niet langer de gedupeerden moeten bloeden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen