Spring naar inhoud

Verwijsindex voor Jeugdzorg nu ook in Tilburg in gebruik

De gemeente Tilburg maakt sinds 1 januari 2017 gebruik van de 'Verwijsindex' van de vereniging MULTIsignaal. De gebruikersvereniging van MULTIsignaal en de gemeenten (nu 265) werken samen aan deze index die het voor werkers (professionals) in de jeugd- en jongerenzorg makkelijker maakt om met elkaar in contact te komen en samen te werken.

De Verwijsindex is een digitaal hulpmiddel, dat medewerkers verbindt, in het geval ze bij dezelfde jeugdige (van 0 tot 23 jaar) of jeugdige met dezelfde ouder betrokken zijn. Door het afgeven van een signaal in de Verwijsindex weet een professional sneller of ook andere professionals betrokken zijn bij het gezin en/of de jeugdige. Zo kunnen zij hun zorgen delen over het veilig opgroeien en het ontwikkelen van jeugdigen.

Als meerdere professionals tegelijkertijd betrokken zijn bij een jeugdige is het belangrijk dat professionals dit van elkaar weten. Op deze manier kan worden voorkomen, dat professionals langs elkaar heen werken.

De Verwijsindex is een hulpmiddel dat ook professionals verbindt uit verschillende werkgebieden. Denk hierbij aan Werk&Inkomen, Onderwijs, Gezondheidszorg, Maatschappelijke ondersteuning en Veiligheid. De Verwijsindex heeft een landelijke dekking, waardoor jeugdigen (en betrokken professionals) ook bij een verhuizing naar een andere gemeente in beeld blijven.

Medewerkers in de jeugdzorg zijn lang niet altijd op de hoogte als ook andere professionals zich met één of meer kinderen uit een gezin bemoeien. Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om aangesloten te zijn op een lokale Verwijsindex en het gebruik ervan te stimuleren. Professionals moeten in de Verwijsindex aangeven met welk kind zij bemoeienis hebben en hun eigen contactgegevens achterlaten. Zo kunnen zij zelf contact opnemen met elkaar en samenwerken om de kinderen in een gezin beter te helpen.

Veel meer informatie is te vinden op de website: www.multisignaal.nl.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen