Spring naar inhoud

Verbetering onderwijs

Een afdeling van Fontys Hogescholen, de instelling voor hoger beroepsonderwijs, houdt woensdag 26 mei een speciale conferentie. Die draagt de naam Opbrengstgericht Werken. Dat houdt het volgende in: Meer doen met resultaten van leerlingen en zodoende het taal-, lees- en rekenonderwijs verbeteren. De organisatie is hoofdzakelijk in handen van Fontys Fydes, die ijvert voor een hoge kwaliteit van het onderwijs en betere prestaties voor kinderen.
De conferentie begint ´s middags om één uur en duurt tot half zes, bij Fontys Hogescholen, onderwijsgebied Stappegoor. In eerste instantie is het evenement bedoeld voor schoolleiders, leraren en interne begeleiders. Maar ook bestuurders, algemeen directeuren en adviseurs zijn welkom. Het programma bestaat uit een mix van achtergrondinformatie en workshops. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op www.fontys.nl/fydes. Opbrengstgericht werken houdt niet alleen het meten van resultaten van leerlingen in, stelt de organisatie. Het gaat een stap verder: Analyseren, conclusies en initiatieven nemen. Met als doel om het onderwijs en de kwaliteiten van de leraar nog beter af te stemmen op wat leerlingen nodig hebben. En zoveel mogelijk scholen te laten profiteren van ervaringen van andere scholen, al dan niet in de regio.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen