Spring naar inhoud

Veel open vragen over verhuurbeleid in de Spoorzone

Sinds eind juli 2017 hebben de meeste wethouders van Tilburg vakantie en worden er geen collegevergaderingen gehouden. En hoewel het zomerreces officieel de vakantie van de gemeenteraad heet te zijn, hebben veel raadsleden in Tilburg allerminst op hun handen gezeten. In de afgelopen maand hebben zij maar liefst 15 keer schriftelijke vragen gesteld  aan het College over allerlei onderwerpen.

De laatste serie vragen van raadslid Hans Smolders (LST) (op het moment van schrijven) gaat over het verhuurbeleid van Smederij Spoorzone BV (voorheen: Mundial Productions) in de Spoorzone. Het zijn er een heleboel, maar deze bestrijken dan ook de situatie en gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar.

De vragen waarin het College na zijn vakantie de tanden in mag zetten:

 • Wie heeft nu de regie met betrekking tot de gebouwen die verhuurd worden in de Spoorzone, zoals de Boemel en de Smederij en welke gebouwen worden nog meer op deze wijze verhuurd?
 • Wie incasseert en bepaalt de hoogte van de huurpenningen?
 • Wanneer en waarom hebben eventuele huurverhogingen plaatsgevonden?
 • Wie bepaalt de hoogte van de servicekosten en wie incasseert deze en wat zijn de tegenprestaties die geleverd worden en wie stuurt het onderhoud aan?
 • Hoe vaak per jaar wordt er door de gemeente een controle uitgevoerd op de financiële geldstromen met betrekking tot zaken die te maken hebben met de verhuur van deze gebouwen?

In eerste instantie was Walas belast met de coördinatie en het gebouwenbeheer van een en ander. Later is vanuit de vele Mundial BV's weer De Smederij naar voren geschoven.

In plaats van gebouwenbeheer is dit verworden tot exploitatie en ingebruikname van diverse gebouwen rondom gebouw 84 door De Smederij zelf.

Naast de Danshal (de club) is de foyer erbij getrokken. Er is een café aan gekoppeld waar voorheen een privé brouwerij in zat. In een andere hoek van gebouw 82 is deze brouwerij weer groots opgetrokken tot de zogenoemde 'LOC Brewery', wat voorheen werd gehuurd door Connex. Het naastgelegen kantorengebouw van Henk Meijers is in gebruik genomen. Peto Cadmus moest zijn studio verlaten in ruil voor het plaatsen van biertanks.

Dit alles riekt naar landjepik voor het eigen gewin en niet naar onafhankelijk gebouwenbeheer.

 • Hoe verklaart de gemeente deze toename van vierkante meters vastgoed en commerciële belangen in relatie tot onafhankelijk gebouwenbeheer?
 • Waarom zijn de ruimten van de LOC Brewery, de Foyer, Café Smederij niet aan derden verhuurd? Hebben derden wel eerlijke kansen gekregen?
 • De Smederij heeft ook nog tijdelijk gebouw 88 gebruikt ten faveure van een tijdelijke foodhall. Welke baten en lasten zijn hiermee gemoeid?
 • Wat zijn de huurtermijnen van de lopende huurcontracten? Wanneer en bij wie hebben eventuele verlengingen plaatsgevonden?
 • Heeft de gemeente inzage in de investeringen die de huidige huurders reeds hebben gedaan in de panden rondom de binnentuin?
 • De gemeente heeft pas in 2016 terrasvergunningen afgegeven aan de horeca-uitbaters voor de binnentuin. Waar zijn de afgegeven oppervlakte op gebaseerd?
 • Hoe verhouden zich deze afgegeven oppervlakte tot het immense terras van de Houtloods?
 • Gelden in de Spoorzone dezelfde precario tarieven als in de binnenstad?
 • Waarom mag RAW van de gemeente geen terras achter hun pand in de binnentuin exploiteren? (Dit komt de levendigheid en het gevarieerdere aanbod van de binnentuin toch alleen maar ten goede.)
 • Waarom is er al drie jaar lang maar één prullenbak aanwezig in de binnentuin, terwijl er zoveel bezoekers komen?

Mundial/De Smederij laat de afgelopen jaren een spoor van conflicten en verstoorde verhoudingen na in de Spoorzone. Vele kleine ondernemers zijn in de beginperiode gedwongen te vertrekken. Dit mede vanwege dubbele petten als gebouwenbeheerder en het optreden als commercieel exploitant.

 • Waarom houdt de gemeente deze omstreden dubbelrol al jaren in stand?
 • Klopt het dat in sommige huurcontracten van huurders aan de binnentuin staat / stond dat als De Smederij verlies leidt, de lopende huur van collega-huurders omhoog gaat?
 • De binnentuin manifesteert zich nadrukkelijk als smaakmaker van de Spoorzone, welke visie heeft de gemeente zelf met betrekking tot die binnentuin voor de periode van 2017 tot 2025?
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen