Spring naar inhoud

Van werkloosheids- naar bijstandsuitkering (2)

oplopende bijstand Q2 2014Het aantal werklozen is in september voor de vijfde maand op rij gedaald. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 16 oktober 2014 bekend in een persbericht. Het aantal werklozen nam af met 4.000 ten opzichte van augustus, opnieuw waren er meer mensen aan het werk. In september was acht procent van de beroepsbevolking werkloos. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 11 duizend is afgenomen tot 420 duizend. Alleen onder 55-plussers nam het aantal WW-uitkeringen niet af.

Echter een maand daarvoor op vrijdag 29 augustus 2014 verscheen er een verontrustend persbericht van het zelfde CBS dat het aantal mensen in de bijstand in het tweede kwartaal van 2014 is toegenomen met 8.000 tot 434.000. Daarmee is de stijging gelijk aan die van een jaar geleden en zijn er in de bijstand nog geen tekenen van een herstellende arbeidsmarkt, concludeert het CBS.

Steeds minder mensen komen vanuit de bijstand aan het werk, slechts 7,3 procent van de Nederlanders die eind 2012 een bijstandsuitkering ontvingen vond een baan in 2013. "Het aandeel is sinds de metingen begonnen, in 2007, nog niet zo laag geweest."  meldt het CBS in een persbericht op donderdag 18 oktober 2014. In de grafiek is te zien dat slecht 8 procent werklozen vanuit een bijstandsuitkering in Tilburg een baan vonden in 2013, voor 92 procent is dit niet weggelegd.

Hieruit kun je opmaken dat de werkloosheid weliswaar afneemt, maar het aandeel bijstand nog steeds groeit. Dat waarschijnlijk een belangrijk deel van de werkzoekenden waarvan de werkloosheidsuitkering afloopt, een bijstandsuitkering aanvraagt. Van de mensen met een WW-uitkering komt echter maar een klein deel in de bijstand terecht. Wanneer iemand een werkende partner heeft of over spaargeld en vermogen beschikt, krijg hij of zij na een WW-uitkering geen bijstand.

Dus een geschikte moment om een vervolg te schrijven op deel 1 'van een werkloosheids- naar de bijstandsuitkering (1)'

CWI
centrum voor werk en inkomen

Onmiddellijk na het meldingsgesprek, uit het vorige artikel, ben ik aan de slag gegaan met de inspanningsverplichting wat houdt in dat je binnen vier weken minimaal 20 keer moet solliciteren op realistische vacatures.

Dus eerst maar eens de zoveelste nette sollicitatiebrief en Curriculum Vitae (CV) volgens  de bijgeleverde voorbeelden van het Centrum voor Werk en Inkomen samengesteld. Hierna deze brief met bijgevoegde CV zeer selectief ruim veertig keer in mijn uitgebreide netwerk verspreid, op de site www.werk.nl geplaatst en enkele bedrijven persoonlijk benaderd. Nu werd het afwachten of mijn netwerk ook werkelijk zo daadkrachtig is en met mijn verzoek aan de slag zou gaan.

Na een week kwamen de eerste reacties al binnen. Deze varieerden van "Momenteel is er een strikt beleid aangaande mogelijke vacatures, dit heeft natuurlijk alles te maken met de bezuinigingen.","Helaas, we hebben op dit moment geen vacatures maar kunnen u wel een onbetaalde baan aanbieden."  tot een achttal serieuze uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek. Enkele hebben inmiddels plaatsgevonden. Rode draad in het de meeste gesprekken en reacties zijn dat enkele gerenommeerde organisaties mij graag willen hebben maar dat er op dit moment geen geld is om me daadwerkelijk een betaalde baan te gunnen. Hierna op donderdag 9 oktober maar eens vol optimisme de innovatieve netWERKmarkt van de gemeente Tilburg, Baanbrekers en het UWV bezocht. Echter naast het nodige netwerken ook zonder echt resultaat. Wel mezelf maar aangemeld voor de Meestersbeurs, een initiatief van de gemeenten Tilburg en Eindhoven en hoogleraar Arbeidsmarktbeleid professor Ton Wilthagen dat 50-plussers weer een kans moet gaan biedt op de arbeidsmarkt.

Heb je binnen vier weken voldaan aan deze inspanningsverplichting en nog steeds geen baan gevonden dan mag je bellen binnen 10 dagen naar het Centrum voor Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg voor een rechtmatigheidsgesprek.

Instructie controle bijstandsuitkeringen
Instructie controle bijstandsuitkeringen

'Als u geen afspraak hebt gemaakt bij Werk & Inkomen voordat uw inspanningsverplichtingsperiode is afgelopen dan gaan wij er vanuit dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt. Uw melding voor een bijstandsuitkering sluit dan. Wanneer u hierna toch aanspraak wilt maken op een bijstandsuitkering, dan geldt weer eerst de inspanningsverplichting van vier weken,' staat te lezen in het eerder gekregen document waarop je ook al je inspanningen schriftelijk moet bij houden.

Aangezien de reacties op enige sollicitatiebrieven nog moeten binnenkomen en enkele sollicitatie-gesprekken pas na de vier weken staan gepland,heb ik op vrijdag 10 oktober telefonisch contact gezocht met Centrum voor Werk en Inkomen voor de vervolgafspraak. 'Er zijn nog vijf wachtende voor u' en een klein kwartiertje wachten krijg ik Hans aan de lijn. Na het opgeven van mijn burgerservicenummer (BSN) en de melding dat ik nog niet in de computer bekend ben. Wordt door Hans gemeld dat ik later op de dag zal worden teruggebeld door een collega om het rechtmatigheidsgesprek te plannen.

Enkele uren later wordt ik teruggebeld door Monique die mij meldt dat de afspraak voor het rechtmatigheidsgesprek met een van haar collega's staat gepland op maandag 27 oktober om 9:30 uur en dat dit ruim een uur zal gaan duren in verband met een digitale screening. Ik geef nog even aan dat dit een lastig tijd en datum voor mij is waarop ze verbaast reageert. Ik overweeg nog even een ander moment maar besluit toch maar dat het doorgang moet vinden op het door haar voorgestelde moment, ik zit immers al sinds 4 oktober zonder inkomsten. Na de melding van Monique dat het een en ander nog middels een brief zal worden bevestigd nemen we telefonisch afscheid van elkaar.

Maandag 27 oktober 2014 is de afspraak voor het rechtmatigheidsgesprek en de digitale screening bij centrum voor werk en inkomen van de gemeente Tilburg een feit !!! Wordt spoedig vervolgd.

Share

1 gedachte over “Van werkloosheids- naar bijstandsuitkering (2)

  1. Pieter

    Het aantal werkzoekenden kun je gemakkelijk verdubbelen dus dat betekent dat we hier een werkzoekendenpercentage hebben van 16%.... En eigenlijk zijn het inkomenszoekenden want werk hebben we zat; vrijwilligerswerk, tegenprestatie, stage, werkervaringsplaats, participatieplek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen