Spring naar inhoud

Tweede pilotgroep ADHD bij jeugd gestart in Drunen en Tilburg

Gastbijdrage van Wiesje van Woerkum, werkzaam bij PRO-RCH.

Kinderen met ADHD en hun gezin moeten de juiste aandacht krijgen, dat is de insteek van de pilot ADHD bij jeugd. Na een positieve tussenevaluatie vanuit de eerste pilotgroep, is in januari een tweede pilotgroep gestart die de verbeterde aanpak van samenwerking implementeert. De verbeterde aanpak bestaat onder andere uit een (nieuw) stappenplan waarin wordt aangegeven hoe en waar een kind met mogelijke ADHD-problematiek goed begeleid kan worden.

Tevreden eerste pilotgroep

De eerste pilotgroep heeft laten zien dat kinderen door middel van de nieuwe aanpak niet ‘zweven’. Wachttijden zijn korter en kinderen krijgen sneller de juiste zorg. Kinderen blijven minder lang in het ziekenhuis en worden sneller terugverwezen naar de eigen huisarts.

Daarbij geven de huisartsen en POH-GGZ aan dat door het gestructureerd oproepen van kinderen met ADHD, zij nu allemaal in beeld komen en blijven. Een gedeelte van de kinderen was al in beeld (bij de huisarts of kinderarts), maar een aantal ook niet. Nu is dit wel het geval.

Per kind is bekeken wat nodig is: psycho-educatie (informatie en advies geven over het omgaan met ADHD), (lichamelijke) controles, het eventueel aanpassen van de medicatie of begeleiding. Zonder deze pilot was dit niet gebeurd, geeft de eerste pilotgroep aan. Tevens wordt in de evaluatie aangegeven dat de professionals door de pilot veel van elkaar geleerd hebben, vooral door echt met elkaar samen te werken, mee te kijken en mee te denken.

Tweede pilotgroep van start

Naar aanleiding van de positieve reacties uit de eerste pilotgroep is nu ook de tweede groep gestart. Deze pilotgroep bestaat uit vier praktijken in Drunen en een gezondheidscentrum in Tilburg. In januari heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden. Inmiddels zijn de praktijken bezig met het in beeld brengen van kinderen met ADHD in de eigen praktijk.

Samenwerking

De verbeterde aanpak voor de pilots is opgezet vanuit een samenwerking tussen huisartsen (Kring LHV, Zorggroep RCH Midden-Brabant en PRO-RCH), jeugdartsen van de GGD Hart voor Brabant, GGZ Breburg en kinderartsen van het ADHD centrum van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Pilot ADHD als vliegwiel

De belangrijkste meerwaarde van deze pilot is dat de samenwerking en communicatie rondom het thema Jeugd is verbeterd. Professionals krijgen zicht op elkaars expertise, leren elkaar kennen en krijgen daardoor vertrouwen in elkaar, wat het schakelen rondom een kind en het gezin makkelijker maakt. Door deze pilot zijn er duidelijke lijnen ontstaan over doorverwijzing en terugkoppeling. Men weet beter wat men van de ander kan verwachten en de afstemming verloopt soepeler. Deze samenwerking zal ook bij andere onderwerpen haar meerwaarde opleveren.

Wilt u ook een Gastbijdrage insturen? Lees hier de voorwaarden.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen