Spring naar inhoud

Tilburgers aan het woord bij de inspreekraad

400-4-jaargetijden
Villa de Vier Jaargetijden

In de Perspectiefnota 2015 komt het college van Burgemeester en Wethouders met de eerste plannen voor de begroting 2015 die in november door de raad worden vastgesteld. Het college schetst letterlijk een perspectief: dit zijn we van plan, dit worden de prioriteiten, hier gaat het geld naar toe.

Op 15 september staat de perspectiefnota op de agenda van de raad. Maar voordat de raad hiermee aan de slag gaat, zijn eerst de inwoners van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot aan het woord. Elke inspreker krijgt 5 minuten het woord, waarna de raadsleden de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Uiteraard is deze bijeenkomst openbaar voor publiek en gratis toegankelijk.

Aanvang om 19.00 uur in Villa de Vier Jaargetijden, Noordstraat 36.
Voorzitter is Loes Dielissen (TVP)
Dit is een voorlopig overzicht van de insprekers, want aanmelden kan nog tot maandag 1 september 12.00 uur.

 

 

Thema Sociale Stijging
19.05 uur - Frans van de Moosdijk, Stichting alleen op deze aarde, werkgroep Volwassenen
19.15 uur - Jan Reulen, Secretariaat O.T.O.
19.25 uur - Giovanni Tamo, Directeur EMBRACE PINK Foundation Tilburg
19.35 uur - Ruud Zuer, Voorzitter Wijkraad De Blaak
19.45 uur - Zjef Naaijkens, Stichting Raakveld. Onderwerp zal zijn de huisvesting van Raakveld in de voormalige basisschool aan de Geefhuishof
19.55 uur -  Mariette Laugeman en Annemarie van Mackelenbergh, Stichting MensDierNood.
20.05 uur - Guus van Gorp, Wijkkrant Ons Blad Tilburg. Dit met een pleidooi voor een Lokaal Media Fonds ter behoud en versterking van wijkkranten: juist in een tijd dat zij steeds belangrijker gereedschap vormen ter intensivering van burgerkracht: ook in het licht van alle veranderingen rond zorg en welzijn.
20.15 uur - Gerda de Vries, Feniks Stedelijk Centrum voor Emancipatie Tilburg
20.25 uur - Mw. T. Verhoeven. Onderwerp: werkeloosheid
20.35 uur - Marko van Dalen Samen Werkt is een project van Stichting Pars Cipere. Vraagt aandacht voor aanpak Jeugdwerkeloosheid
20.45 uur - Dhr. R. Brekelmans Samen Werkt'T

20.55 uur - Koffiepauze

Thema Vestigingsklimaat
21.10 uur - Rob van Steen, Overleg directies Tilburgse culturele basisinfrastructuur
21.20 uur - Frans Ellenbroek, Natuurmuseum Brabant
21.30 uur - Mw. Henriëtte de Kok Bibliotheek Midden Brabant
21.40 uur - Huub Glas, Penningmeester Coöperatie BelsLijntje, Het perspectief voor de toekomst en de ambities van de Coöperatie BelsLijntje.
21.50 uur - Dhr Fons van Leersum Stichting La Gare
22.00 uur - Kim de Greef Sportkanaal

Thema Leefbaarheid
22.10 uur - Marielle van den Heuvel, Directeur Crematorium Tilburg e.o., Het creëren van een herinneringsbos in Tilburg.
22.20 uur - Dhr. Peter Franken, Tilburgse Sportraad
22.30 uur - Bram van Beurden, Voorzitter Stichting Stadsbomen Tilburg
22.40 uur - Paul Roborgh, Werkgroep Behoud Moerenburg
22.50 uur - Dirk Verhagen en Gerard Berkelmans, Het Gedeelde Landschap
23.00 uur - Peter Luijten, FietsForum Tilburg
23.10 uur - Gert Brunink, Onderwerp: natuurinitiatieven
23.20 uur - Peter Timmermans, Onderwerp: mobiliteit
23.30 uur - Dhr. Harrie van de Berg Kruising Bisschop Zwijsenstraat, Cityring
23.40 uur - Mevr. Ida Damen Diverse turnverenigingen Regionale turnaccommodatie

Thema Bestuur
23.50 uur - John van Gorp, Onderwerp: gemeentelijke huisvesting

00.00 uur - Sluiting hoorzitting

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen