Spring naar inhoud

Tilburg heeft eigen loket op petities.nl

Tilburgers kunnen voortaan via de website tilburg.petities.nl een petitie bij de gemeente indienen. Petities, ofwel handtekeningen-acties bestaan al heel lang, maar de mogelijkheid om in Tilburg een petitie te starten of te steunen via internet is nieuw. Het petitierecht is het recht van een burger of een groep burgers om bij officiële instanties als de gemeente een verzoek in te dienen en om raadsleden en wethouders duidelijk te maken dat hun handelen noodzakelijk is.

Een handtekeningen-actie is nooit een garantie dat aan het verzoek tegemoet gekomen wordt. Maar naarmate meer mensen de petitie ondertekenen, krijgt de petitie meer gewicht en dat zal meegenomen worden bij de behandeling ervan. Het petitieloket van de gemeente Tilburg is ondergebracht bij de raadsgriffie en deze dienst helpt de indiener om de petitie op het juiste moment bij de raad of het college in te dienen. Meer uitleg is te vinden op de website van de Tilburgse gemeenteraad.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen