Spring naar inhoud

Tilburg en Breda willen samenwerken

De burgemeesters van Tilburg en Breda, Peter Noordanus en Paul Depla ondertekenen het 'contract'.

De gemeente Tilburg en Breda willen in de toekomst intensiever gaan samenwerken. Daarom tekenden ze woensdag 27 september een zogeheten 'convenant'.

In dat convenant beschrijven Breda en Tilburg op welke concrete thema's ze gaan samenwerken. Het gaat dan onder meer om de realisatie van een snelfietsroute tussen Breda en Tilburg en het verkennen van een lightrail-concept voor frequenter (trein)verkeer.

Ook willen beide gemeenten op het gebied van veiligheid witwassen gezamenlijk aanpakken. Maar ook op het gebied van economie, zorg en milieu zijn afspraken gemaakt. Bovendien gaan de gemeentelijke organisaties van elkaar leren en elkaar versterken, onder meer door het uitwisselen van personeel. Waar nodig en mogelijk trekken de steden samen op in de lobby richting Europa, Rijk en provincie.

De Onze Lieve Vrouwe of  Grote Kerk in Breda

Het convenant is open en uitnodigend naar andere partijen. En aanvullend en versterkend op bestaande samenwerkingsverbanden waar Tilburg en Breda onderdeel van uitmaken.

Sterke onderlinge verbinding

Breda en Tilburg hebben een duidelijke sociaal-economische connectie.

En de Tilburgers en Bredanaars verplaatsen zich steeds makkelijker tussen de twee steden waarbij ze over en weer gebruik maken van wat beide steden te bieden hebben (wonen, werken, studeren en recreëren).

Intensivering van de samenwerking is vooral ook logisch. In politiek-bestuurlijk opzicht zijn de steden de afgelopen tijd  naar elkaar toegegroeid. Met het convenant hopen de beide gemeenten de bestaande samenwerkingsverbanden verder te versterken.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen