Spring naar inhoud

Tijdens een bijeenkomst op 8 maart 2017, georganiseerd door Cedris met wethouders die de Participatiewet moeten uitvoeren en met staatssecretaris Jetta Klijnsma, werd aan de laatste duidelijk gemaakt dat het gemeenten financieel onmogelijk gemaakt wordt om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de bezuinigingen die het (inmiddels vorige) kabinet heeft ingevoerd, gebaseerd op verkeerde berekeningen en inschattingen van hoeveel mensen begeleiding en ondersteuning nodig hebben. ...lees verder "Manifest: ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ op formatietafel van nieuw kabinet"

Share

1

Afgelopen week werd de begroting 2015 van de Diamantgroep in het college behandeld. Oud-directeur van de Diamantgroep en voormalig raadslid Joost van Huijgevoort bekeek de cijfers op ons verzoek. opinie Joost van Huijgevoort Joost van Huijgevoort Dit begrotingsdocument van de Diamant-groep heeft vanwege de Participatiewet, die op 1 januari 2015 van kracht wordt, een heel bijzondere betekenis gekregen. De Participatiewet maakt van de Diamant-groep vooral een uiterst kwetsbare organisatie, zowel financieel als sociaal, omdat de Wet Sociale Werkvoorziening komt te vervallen en als de aangesloten gemeenten besluiten het bedrijf in de toekomst geen anticiperende rol in de arbeidsbemiddeling toe te kennen.

Afgelopen week werd de begroting 2015 van de Diamantgroep in het college behandeld. Oud-directeur van de Diamantgroep en voormalig raadslid Joost van Huijgevoort bekeek de cijfers op ons verzoek.

opinie

Joost van Huijgevoort
Joost van Huijgevoort

Dit begrotingsdocument van de Diamant-groep heeft vanwege de Participatiewet, die op 1 januari 2015 van kracht wordt, een heel bijzondere betekenis gekregen. De Participatiewet maakt van de Diamant-groep vooral een uiterst kwetsbare organisatie, zowel financieel als sociaal, omdat de Wet Sociale Werkvoorziening komt te vervallen en als de aangesloten gemeenten besluiten het bedrijf in de toekomst geen anticiperende rol in de arbeidsbemiddeling toe te kennen.

Met andere woorden, betreft het een begrotingsdocument van een “terminale” organisatie of van een “herboren” organisatie. De huidige mensen in de SW behouden weliswaar hun rechten, maar de instroom in de WSW is komen te vervallen. Hierdoor zal de huidige WSW-populatie van circa 1.650 personen geleidelijk gaan uitstromen. Deze afbouw gaat zo’n 40 jaar in beslag nemen. ...lees verder "Diamantgroep: Een terminale organisatie?"

Share

2

uitkering-gestopt-header-art-465-j-qual-80-cropped-900x350Het voorlopig budget dat gemeente Tilburg in 2015 ontvangt van het Rijk voor de bekostiging van alle gebundelde uitkeringen (BUIG-middelen) bedraagt totaal 88.124 miljoen euro. Dat is een nadeel saldo van bijna 6 miljoen voor de gemeente Tilburg ten opzichte van de benodigde middelen voor 2015.

Onder alle gebundelde uitkeringen (BUIG-middelen) vallen onder andere de nieuwe Participatiewet voorheen Wet Werk en Bijstand (WWB) en de wet sociale werkvoorziening (WSW) , de uitkering voor mensen die op oudere leeftijd werkloos worden na hun werkloosheidsuitkering (IOAW), de uitkering voor zelfstandigen van 55 jaar of ouder die onvoldoende inkomsten hebben uit hun bedrijf (IOAZ) en de uitkering voor levensonderhoud voor startende ondernemers (BBZ 2004). ...lees verder "Tegenvaller van 6 miljoen voor betalen van uitkeringen door nieuwe rekenmethode Sociaal Cultureel Planbureau"

Share

1

Erik de Ridder - CDA
Wethouder Erik de Ridder - CDA

Vrijdagochtend organiseerde wethouder Erik de Ridder verantwoordelijk voor Economie, Arbeidsmarkt en Sociale Zaken, een persbijeenkomst om bekend te maken hoe de Participatiewet in Tilburg gaat worden uitgevoerd, vanaf 1 januari 2015.

De WSW (sociale werkvoorziening), WWB (bijstand) en de Wajong (jong-gehandicapten) worden samengevoegd in de Participatiewet. Met één uitzondering: voor de mensen die nu in de WSW zitten, veranderd er voorlopig weinig, maar er komen geen nieuwe WSW-ers meer bij, zodat deze regeling uiteindelijk zal leeglopen en verdwijnen. Op dit moment gaat het op 2.100 mensen.

Er hoeven geen doekjes om gewonden te worden: allereerst is dit een forse bezuinigingsmaatregel van het Rijk. Niet alleen wordt de uitvoering naar de gemeente toegeschoven, ook het budget waarmee Tilburg het moet doen is in vier jaar tijd met ruim 60% verminderd: van 27,8 miljoen euro in 2011 naar 10,9 miljoen in 2015. ...lees verder "De Participatiewet: Het Tilburgs Alternatief"

Share

1

werken zonder werkHet Participatiebudget gaat op 1 januari 2015 op de schop. Het gros van de gemeenten moet in 2015 meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten. Dit blijkt uit een overzicht van alle onderdelen van het participatiebudget voor 2015, dat Binnenlands Bestuur 25 juli 2014 bekend maakte.

Zoals al eerder bekend gemaakt was bezuinigt het rijk fors op de bestaande middelen voor re-integratie met gemiddeld 8 procent: van 636 miljoen in 2014 naar 585 miljoen in 2015, oftewel 51 miljoen euro (voor de gemeente Tilburg is deze totale korting  9,4%). Dit terwijl er vanaf 1 januari 2015 een nieuwe doelgroep aanklopt bij de gemeente voor begeleiding naar werk: mensen die geen beroep meer kunnen doen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of de Wajong. ...lees verder "Participatiebudget: Ook Tilburg moet meer doen met minder geld"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen