Spring naar inhoud

In een brief van 11 oktober 2017 aan de gemeenteraad van Tilburg heeft het College van B&W (Burgemeester & Wethouders) de meest recente ontwikkelingen in de Binnenstad bekend gemaakt.

Nu het eerste deel van de Frederikstraat - tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat - bijna klaar is, staan de volgende plannen op de rol.

Overkapping Emmapassage

Voor het gedeelte van de Emmapassage tussen de Kattenrug en de liften naar de parkeergarage stelt het College voor om de overkapping te verwijderen en dag en nacht open te laten. Volgens de stedenbouwkundigen en economen is dit beter voor de toekomstige winkels op de begane grond van het nog te verbouwen Stadhuis en de Primark. Dit idee was nog  niet eerder in een plan naar voren gebracht. ...lees verder "Nieuwe plannen voor de Binnenstad, Emmapassage verliest kap"

Share

Hendrikhof

Het eerste deel van de nieuwe straat in de binnenstad van Tilburg, de Frederikstraat, is bijna klaar en wordt binnenkort geopend. Dit is het gedeelte tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat.

Voor wat betreft het tweede deel, van Heuvelstraat naar de Emmapassage is een eerste schets aan belangstellenden voorgelegd tijdens een informatieavond op 28 juni 2017. Het ontwerp is inmiddels verder uitgewerkt en voor omwonenden en belangstellenden is er daarom een inloopavond gepland.

Deze informatieavond is op woensdag 20 september 2017 tussen 19.00 en 20.30 uur in de kleine zaal van Theater De NWE Vorst, Willem II straat 49. ...lees verder "Inloopavond Frederikstraat, tussen Heuvelstraat en Emmapassage"

Share

Op woensdag 28 juni van 19.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Tilburg een informatieavond over het tweede deel van de nieuwe Frederikstraat. Deze wordt gehouden in de kantine van de Hema aan het Hendrikhof.

De nieuwe winkelstraat in het centrum van de stad verbindt het Pieter Vreedeplein met de Emmapassage en het Hendrikhof. Het eerste, noordelijke deel tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat is inmiddels in aanbouw. ...lees verder "Info-avond over Frederikstraat, tussen Heuvelstraat en Emmapassage"

Share

De gemeente Tilburg en projectontwikkelaars Wereldhave en VolkerWessels hebben dinsdag 21 maart 2017 samen de plannen ondertekend voor de herontwikkeling van het stadscentrum. Het gaat om de aanleg van de nieuwe straat tussen het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage, de herontwikkeling van winkels en het bouwen van woningen.

Een gedeelte van de herontwikkeling is gestart met de verbouwing van Hudson's Bay en de eerste aanzet van de nieuwe straat: de Frederikstraat. In de loop van 2017 worden Hudson's Bay en de Frederikstraat tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat geopend. Op dit moment en nog tot 24 april 2017 is nog een bestemmingsplan-procedure aan de gang, waarop iedereen nog zijn of haar mening kan geven. ...lees verder "Volgende stap in de verbouwing van de Binnenstad"

Share

1

Het Stadhuis (Stadskantoor 1) gaat worden verbouwd en er komen winkels in de plint, op de begane grond. Niet zoveel als oorspronkelijk was gedacht, maar toch nog ongeveer 2.000 vierkante meter van de in totaal 18.000 vierkante meter.

De vraag die nog openstaat is, of de gemeente Tilburg de winkelruimten zou moeten verkopen of verhuren. Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W wil kiezen voor verhuur en vraagt hiervoor advies van de gemeenteraad. Deze verhuur zal dan worden uitgevoerd door Wereldhave, aldus het plan, omdat de gemeente zelf niet genoeg verstand heeft van winkelruimteverhuur en dit evenmin als een eigen taak ziet. ...lees verder "Winkels Stadskantoor 1 – College kiest voor verhuur"

Share

8

2016-10-17-cool-cat-heuvelstraat-20-doorgang-winkelrondje"Het winkelrondje van Wereldhave" is inmiddels de ludieke bijnaam voor het project in de Tilburgse binnenstad, waarin er een nieuwe straat zal komen van de Emmapassage naar het Pieter Vreedeplein. Om dit te kunnen waarmaken heeft de gemeente Tilburg twee winkelpanden in de Heuvelstraat gekocht, nummers 20 en 25.

Veel Tilburgers vragen zich af waarom de koopprijzen van deze panden zo hoog zijn, respectievelijk €4.850.000,- en €3.750.000,-. Ter vergelijking: het duurste winkelpand dat in de aanbieding staat op 'Funda' kost een slordige €1,8 miljoen en voor 'ietsje' minder koop je een winkel in hartje Rotterdam. ...lees verder "“Het winkelrondje van Wereldhave” moet in 2017 klaar"

Share

2

2016-10-21-1851-stadhuis-herfstSinds het vorige foto-overzicht van lege winkelpanden in de binnenstad, in januari 2016, zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Hudson Bay en Primark komen naar het centrum, voor de laatste is Stadskantoor 3 inmiddels gesloopt, met een deel van de fontein, er komt een geheel nieuwe straat van de Emmapassage naar het Pieter Vreedeplein en het lijkt er sterk op dat op de begane grond van het stadhuis veel minder winkels zullen komen dan oorspronkelijk in de plannen stond.

Vandaar dat we een nieuwe foto-reportage publiceren. Daarbij valt op dat veel vaker dan voorheen lege panden gevuld worden met een tijdelijke aankleding of een pop-up winkel. In de foto-reportage zijn alleen de winkelpanden opgenomen die duidelijk nu niet gebruikt worden.

...lees verder "Leegstand Binnenstad in beeld"

Share

4

Gastbijdrage van Roy van Beek. Roy van Beek is SP-lid, betrokken Tilburger en een ervaren financieel specialist.

05-07-2015-geld-euro-20-eurobiljet-rijk-armMet genoegen heb ik kennis genomen van de algemene beschouwing als voorgedragen door Francy van Iersel op 11 juli. Het is jammer om te constateren dat het gevoerde beleid is gebaseerd op een valse aanname: “Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat dit meest linkse college ooit de financiën op orde heeft. De reserves zitten vol.. “

De aanname 'de reserves zitten vol' vormt de basis van het gevoerde beleid. Elk besluit welke genomen wordt door deze fractie is gebaseerd op deze aanname. Echter:
1. De financiën zijn niet op orde,
2. en de reserves bestaan niet. ...lees verder "“Financiën niet op orde en reserves bestaan niet”"

Share

3

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatHet referendum over de verbouwing van het Stadhuis, waarbij Stadskantoor 1 een flinke uitbouw zou krijgen aan drie zijden en waarvoor veel bomen zouden moeten verdwijnen, gaat niet door. Dat was de korte conclusie na de vergadering van de Tilburgse gemeenteraad op maandag 7 maart.

Het raadsbesluit van 21 september 2015, waarin deze verbouwing door de gemeenteraad werd goedgekeurd, heeft voor veel verontwaardiging geleid onder de Tilburgers. Omwonenden, ondernemers, architecten, heemkundigen en vele anderen hadden vooraf uitgebreid van zich laten horen, door bij de gemeenteraad gebruik te maken van hun recht om in te spreken en hun visie te geven.

De conclusie van tegenstanders, gesteund door oppositiepartijen LST, OPA, Lokaal Tilburg, Voor Tilburg en LNS (nu VSP) was dan ook dat de voorstanders niet wilden luisteren naar argumenten. Dit was de aanleiding voor veel Tilburgers, gesteund door de toen pas opgerichte partij van Frans van Aarle, Lokaal Tilburg, om handtekeningen in te zamelen om referendum te houden over het besluit. ...lees verder "Referendum over verbouwing Stadhuis gaat niet door"

Share

2

Hendrikhof
Hendrikhof

Nadat maandagochtend 29 februari de commissie Bestuur van de gemeenteraad is geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen voor de binnenstad en het Stadskantoor (het stadhuis) heeft de gemeente Tilburg een persbericht op haar website geplaatst met de daarbij behorende 'Afsprakenkader Wereldhave en gemeente Tilburg inzake versterking verblijfsklimaat binnenstad'.05-19-2015 2130Leegstand Binnenstad V&D Heuvelstraat

Citaat: De gemeente en Wereldhave hebben 28 februari afspraken gemaakt over de toekomst van het centrum. Er komt onder meer een verbinding van de Emmapassage richting het Pieter Vreedeplein en Primark vestigt zich op de locatie Stadskantoor 3.
...lees verder "Doorbraak binnenstad"

Share

2015-09-07 236 45P Pieter Vreedeplein Leegstand tussen Kruitvat en Jack's CasinoDiscussies over het winkelrondje in de Binnenstad en de verbouwing van Stadskantoren 1 en 3 blijft de (politieke) gemoederen bezighouden. Aanleiding voor het meest recente debat hierover in de raadscommissie Vestigingsklimaat was de brief met verklaring van vastgoedbedrijven Wereldhave en Royalton en de gemeente over de toekomst kernwinkelgebied. PvdA en VVD hadden de commissie voor een extra vergadering bijeen gevraagd, omdat zij vragen hadden hierover.

Maar voordat deze vragen en het debat losbrandden, gaf een ambtenaar een samenvatting van ruim een halfuur over de ontwikkelingen sinds 2011. In het begin van dat jaar heeft de Tilburgse politiek de 'Binnenstadsvisie 2011-2020' vastgelegd, waarin staat afgesproken hoe het centrum van Tilburg (inclusief de Spoorzone) ontwikkeld moet worden. (Lees ook: "Plan: Iers warenhuis ‘Primark’ naar Binnenstad en bibliotheek naar de Spoorzone" - december 2010). Alles wat daarna is gebeurd, komt voort uit deze afspraken. ...lees verder "Debat over verklaring van Wereldhave, Royalton en de gemeente Tilburg"

Share

5

column

Charles Montesquieu (1689-1755)

In de Trias Politica, de scheiding der machten, ooit vastgelegd door de Franse filosoof en politiek theoreticus Charles Montesquieu (1689-1755) en voor de Nederlandse grondwet vrijelijk wat aangepast door de Nederlandse politicus Johan Thorbecke die in 1848 de nieuwe Nederlandse Grondwet schreef, horen de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht strikt gescheiden te zijn. (Bron: Historiek.net)

Dat hier nog een machthebber ontbreekt wordt dezer dagen aangetoond in het debat over de verbouwing van Stadskantoor 1, het Tilburgse stadhuis. De commerciële macht. Het Tilburgse stadsbestuur wil zo verschrikkelijk graag dat er winkels onder in het pand komen, dat zij het steeds luider wordende protest van een groeiende groep Tilburg hardnekkig negeert en er niet voor terugdeinst om het laatste groen in de omgeving te slopen voor staal, beton en glas. ...lees verder "Trias Politica – scheiding der machten: uitvoerend, wetgevend, rechterlijk én commercie"

Share

1

referendumHet is alweer even geleden dat de inwoners van Tilburg zich mochten uitspreken over een ontwikkeling in de stad; de laatste keer was in 2009, toen alle stemgerechtigden in Tilburg hun oordeel mochten geven over de 'mall', die er vervolgens niet kwam.

In de kwestie over de verbouwing van het stadhuis, Stadskantoor 1, met daarin winkels op de begane grond en een grondige facelift lijkt het er sterk op dat Tilburg dit jaar met een referendum te maken krijgt. Immers, de nieuwe partij van Frans van Aarle, Lokaal Tilburg, heeft aangekondigd dat hiervoor een voorstel zal worden gedaan in de raadsvergadering van maandag 21 september. Vandaar de vraag: "Hoe werkt zo'n referendum?" De gemeente Tilburg kent sinds 2004 een verordening waarin dat staat opgetekend. De Referendumverordening. ...lees verder "Referendum – hoe werkt dat?"

Share

2

2015-09-14_18-58-29_02 stadhuis raadszaal publiekDe vergadering van de commissie Vestigingsklimaat over de verbouwing van het stadhuis, stadskantoor 1, duurde maandagavond 14 september een dikke zes uur. Desondanks veranderde er niets aan het standpunt van het college en sloot de coalitie, CDA, D66, GroenLinks en SP de rijen, door geen haarbreed toe te geven aan de bezwaren en argumenten van oppositiepartijen en de goed gevulde publieke tribune. Er waren zoveel Tilburgers naar de raadszaal gekomen om te luisteren naar het debat, dat er een extra scherm was opgesteld in de koffiekamer van het stadhuis, omdat er te weinig plaats was in de zaal. Stadsgenoten die wel een plek op de tribune hadden weten te vinden, hadden spandoeken opgehangen en zwaaiden met boomtakken om hun bezwaren tegen de plannen kenbaar te maken. ...lees verder "Verbouwing stadhuis – coalitie sluit de rijen – mogelijk referendum"

Share

1

april-paleisring-cityring-willemsplein-stadhuisMaandagavond 7 september zou de commissie Vestigingsklimaat in debat gaan over de verbouwing van het Stadhuis, Stadskantoor 1. Maar zover kwam het niet, want maar liefst 15 mensen hadden zich aangemeld als inspreker. Hoewel in de regel elke inspreker vijf minuten krijgt om zijn of haar inbreng te geven, besloot de commissie om deze mensen ruim de tijd te geven, waardoor het te laat werd om nog zelf aan het debat te beginnen. Deze zal daarom plaatsvinden op maandagavond 14 september vanaf 19.00 uur.

Tegenstanders, die volgens een meningspeiling van het Brabants Dagblad een meerderheid van 60% vormen, komen uit alle gelederen en hebben bezwaren die elkaar aanvullen. ...lees verder "Verbouwing Stadhuis – insprekers aan het woord – een nieuwe variant dient zich aan"

Share

Uitbreiding Stadhuis: Vrijdag 28 augustus was er een grote manifestatie rondom het stadhuis. Onderwerp was de uitbreiding van het stadhuis met een grote winkelkraag.

20150828_Stadhuis Behoud StadskantoorVrijdag 28 augustus was er, op initiatief van Stichting Stadsbomen een grote protestactie georganiseerd rondom het stadhuis. Onderwerp was de uitbreiding van het stadhuis met een grote winkelkraag.

Door middel van krijt was aangegeven hoe groot de uitbreidingsplannen zijn. ...lees verder "Protestactie tegen uitbreiding stadhuis en kap 42 bomen"

Share

4

Update, 22:24: Hoewel in het voorstel aan de raad staat dat er een extra raadsvergadering zal zijn op dinsdag 19 mei, blijkt dit niet het geval. Het besluit zal worden genomen in de raadsvergadering van1 juni 2015.

stadskantoor-3_II
Stadskantoor 3

Dinsdag 19 mei wordt er een extra raadsvergadering gehouden, waarin de gemeenteraad moet besluiten over de verbouwing van Stadskantoor 3 voor winkelketen Primark. Echter, de discussie hierover zal met name worden gevoerd tijdens de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat op maandagavond 18 mei.

Projectontwikkelaar Volker Wessels wil Stadskantoor 3 kopen en een overeenkomst sluiten met een groot warenhuis, de Primark, om deze locatie te verbouwen tot een winkel van 7.800 vierkante meter. Deze verbouwing moet zodanig gebeuren dat het binnen het bestemmingsplan past, zodat deze niet hoeft te worden aangepast. De enige voorwaarde is dan nog dat er een omgevingsvergunning zal worden verleend. Als deze vergunning niet kan worden verkregen, loopt Volker Wessels een financieel risico van 6,7 miljoen euro. Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) wil voor dit bedrag garant staan en vraagt hiervoor goedkeuring (link naar .pdf) van de gemeenteraad. ...lees verder "Raadsvergadering over Stadskantoor 3 – wel of geen Primark"

Share

20150119_083656
De VIP-Coach staat klaar voor de excursie naar Nijmegen en Rotterdam

Deze week heeft Locatus, de landelijke organisatie die de trends in de detailhandel bijhoudt, haar top-100 gepubliceerd. In deze lijst staat welke winkelketens de meeste vestigingen hebben in Nederland en de grootste winkeloppervlakte. Kruidvat (859 winkels) prijkt bovenaan met Albert Heijn, Blokker, Gall&Gall en Rabobank. Deze lijst van 100 bekende winkelketens zijn dan ook niet de zaken waarmee steden en dorpen zich kunnen onderscheiden om bezoekers te trekken. Hoe dat wel moet is een hersenkraker waar elke gemeente zich mee bezig houdt: hoe krijg je meer bezoekers die langer blijven en meer geld uitgeven?

Ook de Tilburgse politici en ondernemers zijn hier al een tijdje mee bezig. De discussie over het 'winkelrondje' laait regelmatig op, meestal in één adem met de voorgenomen winkelplint onderin het in de toekomst gerenoveerde stadhuis. Veel Tilburgse ondernemers strijden al 40 jaar voor het winkelrondje dat hen ooit was toegezegd. Voorstanders wijzen er op dat binnenstad-bezoekers een rondje moeten kunnen lopen, in plaats van heen-en-weer over de Heuvelstraat, omdat dat de binnenstad aantrekkelijker maakt. Tegenstanders vrezen voor meer leegstand van winkelruimte en concurrentie in andere delen van Tilburg. ...lees verder "Detailhandel: kijkje in de binnensteden van Nijmegen en Rotterdam"

Share

2

opheffingsuitverkoop, leegstandDit is de belangrijkste uitkomst van een enquête die Platform31 hield onder 25 vooraanstaande experts in de retailsector. Ondernemers en vastgoedeigenaren durven pas te investeren in winkelgebieden als er duidelijkheid is over de toekomst van dat gebied.

Nieuwe investeringen zijn hard nodig om winkelgebieden aan te passen aan het veranderende consumentengedrag en om te kunnen concurreren met webwinkels. De leegstand van winkels liep dit jaar op naar 9%. Overheden en markt moeten deze pijnlijke keuzes samen maken, menen de respondenten. Belangrijke vragen zijn natuurlijk: hoe maak je die keuzes? En wat gebeurt er met de gebieden die als kansarm worden bestempeld? ...lees verder "Scherpe keuzes tussen kansrijke en kansarme winkelgebieden noodzakelijk"

Share

2

stadhuis-energielabel-FStadskantoor 1 ,in de volksmond beter bekend als 'de zwarte doos' aan het Stadhuisplein, gaat in de toekomst drastisch gerenoveerd worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor aan de gemeenteraad voorgesteld om op de begane grond ruimte te maken voor winkels.

Door eventueel winkels de mogelijkheid te geven zich te vestigen op de begane grond van stadskantoor 1 geeft de gemeente Tilburg een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van de binnenstad en het veel besproken winkelrondje. Voor de verkoop van de begane grond in stadskantoor 1 en de ontwikkeling van de winkels is de gemeente in gesprek met een vastgoedondernemer. In de afgelopen periode zijn de opmerkingen van gemeenteraad, het college, de Omgevingscommissie en andere belanghebbenden verwerkt in een voorlopig ontwerp. De raadscommissie bestuur bespreekt dit ontwerp op 1 september.

...lees verder "College wil na renovatie winkels in ‘de zwarte doos’"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen