Spring naar inhoud

Prinses Beatrix arriveert bij Museum de Pont waar zij verwelkomt werd door Burgemeester Noordanus en Commissaris der Koning Wim van de Donk

Vanmiddag 16 september 2017 is het speciale kunstwerk 'Sky Mirror' van Anish Kapoor bij het Museum de Pont officieel onthuld. Prinses Beatrix, die een bewonderaar is van het werk van Kapoor, was speciaal naar de onthulling gekomen. Geflankeerd door Burgemeester Noordanus en Commissaris van de Koning van de Donk betrad de prinses het opgeknapte plein voor Museum de Pont waar het kunstwerk van Kapoor vlak bij de ingang staat. ...lees verder "Prinses Beatrix bij opening Sky Mirror van Kapoor in de Pont"

Share

Raadslid Jan van Beurden van de eenmansfractie OPA heeft per brief aan zijn collega's laten weten dat hij uit de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester stapt. Hij geeft hiervoor als belangrijkste reden de recentste ontwikkelingen rond de burgemeestersbenoeming in Den Bosch.

In de hoofdstad van Brabant is in juli 2017 Jack Mikkers benoemd als burgemeester. Hierover ontstond veel ophef omdat Jack Mikkers de 'tweede keus' zou zijn geweest, na Jan Hamming die eerste keus was. Jan Hamming heeft zich op de valreep terug getrokken om burgemeester te worden van Zaanstad. ...lees verder "Jan van Beurden (OPA) stapt uit vertrouwenscommissie"

Share

Van 4 juli tot 1 augustus 2017, heeft de vacature open gestaan voor kandidaten die willen solliciteren naar de functie van Burgemeester van Tilburg. Vanwege de vakantieperiode was deze termijn een week langer dan gebruikelijk. Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft bekend gemaakt dat 28 mensen op deze vacature hebben gesolliciteerd.

Het gaat om 6 vrouwen en 22 mannen. 20 sollicitanten zijn burgemeester of wethouder (geweest) of hebben een andere politieke functie. 8 sollicitanten zijn afkomstig uit de vrije beroepen of de particuliere sector; zij combineren hun hoofdfunctie veelal met een of meerdere politiek-bestuurlijke nevenfuncties. ...lees verder "28 sollicitanten voor vacature Tilburgemeester"

Share

Maandag 3 juli 2017 tijdens de vergadering van de gemeenteraad kwam Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Brabant, een toespraak houden over de gang van zaken om een nieuwe burgemeester voor Tilburg te vinden. En inmiddels, van 4 juli tot 1 augustus, staat de vacature open voor kandidaten.

In de afgelopen weken hebben Tilburgers de kans gekregen om via een enquete hun mening te geven over de nieuwe burgemeester en aan welke kwaliteiten en eigenschappen deze zal moeten voldoen. En ook op Tilburgers.nl is een peiling gehouden, waaraan bijna 600 lezers deelnamen. Beide peilingen zijn toegevoegd aan de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Share

3

Met een brief aan de gemeenteraad heeft het Tilburgse College van B&W (Burgemeester en Wethouders) laten weten dat er met de twee kopers van het Midi Theater aan de Heuvelring een aanvullende overeenkomst kan worden gesloten, zodat ten slotte de overdracht van het pand kan plaatsvinden. Deze overdracht bij de notaris zal uiterlijk op 9 maart 2017 worden verricht met het passeren van de akte.

De verkoop van Midi is in 2011 in gang gezet. De bedoeling was dat een koper in staat zou zijn Midi als theater te gaan exploiteren zonder subsidie, hoewel dat niet als verplichting opgenomen was in de koopovereenkomst. De kopers, Joris Duijsters en Henri Heffels, waren inderdaad van plan om Midi als theater en horeca gelegenheid te gaan exploiteren. In 2013 heeft de gemeente Tilburg het pand verkocht, maar kon het nog niet worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren. ...lees verder "Midi Theater wordt verkocht en gesloopt"

Share

1

059 1510 Kruisvaardersstraat 40 St JozefzorgNamens de zeven gemeenten in de regio Hart van Brabant (Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) presenteerde coördinerend burgemeester Hans Janssen op 17 mei het gezamenlijke concept plan van aanpak voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van vergunninghouders. ...lees verder "Plan van aanpak voor opvang vluchtelingen in regio Hart van Brabant"

Share

De Rijksoverheid en de gemeenten hebben afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 een bedrag van €70 miljoen per jaar meebetaalt aan integratie en participatie van statushouders. Het bedrag dat elke gemeente krijgt is direct afhankelijk van het aantal statushouders dat wordt opgevangen.

2016-04-21 8516 fAG Paleis Raadhuis WillemspleinIn de afgelopen maand is in de raad (18 april 2016) en commissie Sociale Stijging (11 april jl.) veel gesproken over de opvang van asielzoekers die een verblijfsvergunning (voor 5 jaar) hebben (statushouders). Alle gemeenten moeten in principe een aantal mensen opvangen, maar niemand heeft de mogelijkheid om gemeenten hiertoe te verplichten. Daardoor hebben een aantal gemeenten, waaronder Tilburg, Loon op Zand en Heusden al een redelijk aantal mensen opgenomen terwijl andere gemeenten, bijvoorbeeld Baarle-Nassau en Oirschot, nog geen tot heel weinig mensen hebben opgevangen. (Bron:  www.opnieuwthuis.nl) ...lees verder "Rijk gaat meebetalen aan opvang asielzoekers en vergunninghouders"

Share

1

logo_een_gemiste_kansOp woensdag 30 september is er in theater De NWE Vorst een debat met als thema: wat als Nederland en België ook na 1830 samen waren gebleven? Met deze grootschalige historische oefening trekt BesteBuren naar verschillende steden in Vlaanderen en Nederland. Telkens laten we een schrijver en de burgemeester aan het woord.

De titel van het debat is: een gemiste kans? ...lees verder "Wat als Nederland en België samen waren gebleven?"

Share

2

TUSSENHEIDopinieNieuwe verduurzamende initiatieven hebben last van de weerbarstige werkelijkheid van een complexe maatschappij. Maar is er een uitweg: georganiseerd kennis delen. Verduurzaming ambieert ruimtelijke, economische en maatschappelijke belangen met elkaar in balans te houden. Dat is niet eenvoudig.

De Elshorst is een kleinschalige boerderij met scharrelvarkens in Baarschot. De varkens lopen al twee jaar buiten in de wei en schuilen in plaggenhutjes. Een mooi voorbeeld van verduurzamend ondernemerschap : gezond vlees, goed voor de natuur en een bron van inkomsten voor de familie. Onlangs kreeg de boer te horen dat de plaggenhutjes van luchtwassers voorzien moeten worden. Dure apparaten bedoeld voor de intensieve varkenshouderij. Dit zou vanwege de onevenredige kosten het einde van dit gezonde bedrijf betekenen. Gelukkig lijken nu verschillende overheden in te zien dat deze milieu-eis in dit geval slaat als een tang op een varken en er wordt gezocht naar een oplossing. ...lees verder "Tussenheid : Recept voor een vitale samenleving"

Share

tussenheidOp woensdag 25 februari 2015 werden de plannen van Op woensdag 25 februari 2015 werden de plannen van Tussenheid Brabant aangeboden aan de Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Deze overhandiging in de vorm van een boekwerk vond plaats in de Bleyemakerij de Boemel 76 tijdens een bijeenkomst van Tussenheid door Hans van der Zwan.

Tussenheid Brabant, een initiatief van een groep deskundigen die allerlei initiatieven ondersteunen, is een coöperatief netwerk van Tussenadviseurs. Het doel van Tussenheid is aan de ene kant om de overheid en andere gevestigde instellingen dichter bij de burgers en burgerinitiatieven te brengen en aan de andere kant, burgers met ideeën op ruimtelijk, maatschappelijk en/of economisch gebied de juiste weg naar de overheid en die instellingen te wijzen. Tussenheid wil zichzelf én Brabantse initiatiefnemers gaan ondersteunen en inspireren om, op verduurzamende wijze, initiatieven tot stand te brengen en waarde te creëren met de in Brabant aanwezige kennis en ervaring op ruimtelijk, economisch en maatschappelijk terrein. ...lees verder "Tussenheid en de participerende Overheid"

Share

Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin in Brabant, neemt het eerste exemplaar van de 'Duurzaamheidsbalans' inontvangstDe Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben besloten commissaris van de Koning Wim van de Donk bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming.

Per 1 oktober 2015 eindigt de huidige ambtsperiode van de heer Wim van de Donk als commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. De commissaris heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Om tot een aanbeveling te komen hebben de Staten op 14 november 2014 een vertrouwens-commissie ingesteld. Vandaag hebben Provinciale Staten het besluit genomen om de heer Van de Donk voor herbenoeming aan te bevelen. ...lees verder "Provinciale Staten voor herbenoeming Wim van de Donk"

Share

Woensdag 22 mei 2014 zijn de Europese Verkiezingen. Brabander Lambert van Nistelrooij (CDA) (Nuland 1953) zit al sinds 2004 in het Europees Parlement en is woordvoerder voor  de regio Noord-Brabant en Zeeland en tevens het aanspreekpunt voor Tilburg. Tijd voor een gesprek.

Lambert van Nisterlrooij in de CDA-verkiezingswinkel Juliana van Stolbergstraat.
Lambert van Nisterlrooij in de CDA-verkiezingswinkel Juliana van Stolbergstraat.

Hoe ben je in de politiek gerold? Lambert lacht. "Leuk verhaal is dat. Ik deed veel aan sport, handbal en atletiek en was actief in een commissie om een nieuw veld te realiseren. Ik viel blijkbaar op en de KVP (één van de drie partijen die nu het CDA vormen. Red.) vroeg me destijds om op de kieslijst te staan, vooral ook omdat ze op zoek waren naar jongeren. Zodoende kwam ik, als 24 jarige in 1977 in de gemeenteraad. En dat werk bleek extra leuk. Ik ben afgestudeerd als planoloog in Nijmegen en kon meteen mijn kennis in de praktijk brengen bij bestemmingsplannen.  Zo kon ik wat boerderijen redden die op nominatie stonden om gesloopt te worden. ...lees verder "Lambert van Nistelrooij: “Tilburg is een goed voorbeeld voor de EU”"

Share

welkominbrabantBrabant, Limburg en Friesland ontkomen aan een samenvoeging met andere provincies. Dat staat in het wetsvoorstel dat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat indienen.

In Brabant, Limburg en Friesland signaleert Plasterk een sterke eigen identiteit en de meeste weerstand tegen samengaan met een andere provincie, meldt De Telegraaf. “Er moet wel plaatselijk een wil zijn om dit te doen”, aldus de minister.

Commissaris Wim van de Donk vindt het fijn te horen dat de sterke regionale identiteit van Brabant wordt herkend: “Plasterk luistert beter dan dat hij afluistert”. Ik heb altijd gezegd dat we groot genoeg zijn om zelfstandig te kunnen functioneren”, aldus Van de Donk.

Bekijk hier de reactie van de Commissaris voor Omroep Brabant:

Share

Wethouder Erik de Ridder

De gemeente Tilburg is op handelsmissie naar China. Van 14 tot en met 22 april bezoeken burgemeester Peter Noordanus, wethouder Erik de Ridder, een tiental Tilburgse ondernemers en diverse culturele- en onderwijsinstellingen de Tilburgse zusterstad Changzhou. Wethouder Erik de Ridder houdt een overzicht bij van zijn ervaringen in Changzhou.

Alles in China is groter, schreef ik in mijn vorige blog. Alles gaat ook sneller. Op youtube schijnt een filmpje te staan waarop te zien is hoe in 15 dagen een wolkenkrabber wordt gebouwd. Als je ieder jaar in China komt, zie je de vooruitgang: vandaag gepland, volgend jaar af. Als je een tijd niet in China bent geweest, zie je de impact pas echt goed. Hele nieuwe steden, wegen, hogesnelheidslijnen, het houdt niet op.

Besturen van Fontys en AVC met elkaar in gesprek

Ook de stad Changzhou heeft zich enorm ontwikkeld. Met zijn ca 5 mljoen inwoners is het een belangrijke stad in de provincie Jiangsu. Vanochtend heeft onze delegatie een bezoek gebracht aan het Science and Education Town, waar duizenden studenten worden opgeleid. Het is soms wel wat lastig om het niveau van de studenten in te schatten. Deels is het erg praktisch, en soms lijkt het te variëren tussen hbo en universitair. Dat maakt dat uitwisseling tussen de universiteiten in Changzhou en onze Tilburg University lastig is, maar dat er voor Avans (ook deel van de handelsmissie) en Fontys misschien wel kansen liggen. Het overheersend gevoel bij de deelnemers aan deze missie is dat er kansen zijn voor uitwisseling. Dat bleek wel: een meegereisde Fontys studente gaat als uitwisseling later dit jaar een aantal weken les geven op de gisterochtend bezochte NCA Changzhou Art and vocational college.

Bezichtigen van dansoefening van studenten

Vanmiddag voor mij een uitstapje naar Wuxi, de zusterstad van 's-Hertogenbosch, hier ca. 30 minuten vandaan. In Wuxi staat de Wuxi Long Chen Paper Co. ltd., klant van CVB Ecologistics uit Tilburg. U kent waarschijnlijk papierhandel Heijnen nog wel van de enorme brand vorog jaar. CVB is het bedrijf achter deze papierhandel. Hun zaken bestaan uit de inzameling en levering van oud papier. In Wuxi wordt er vervolgens papier van gemaakt. Een indrukwekkend complex van ca 50 hectare met ca 500 medewerkers, waar 24/7 papier wordt geproduceerd. Woensdag tekenen CVB en Long Chen een contract om hun zaken te bestendigen en uit te bouwen. Dat komt op een goed moment, omdat Long Chen net is begonnen aan de bouw van een nieuwe productielijn. Hierdoor stijgt de productie van 600.000 ton naar 1.000.000 ton per jaar. Een indrukwekkend bezoek!

Ondertussen in Changzhou bezoekt de burgemeester een deel van de China Tourism Zone, namelijk het bekende Dinosaur Park. Onder andere om namens het Tilburgs Natuurmuseum een intentieverklaring te overhandigen, waarin wordt afgesproken om een dinosaurus tijdelijk uit te wisselen. Met de steun van de gemeente Changzhou (gister tijdens diner geregeld) en gemeente Tilburg gaat deze uitwisseling zeker slagen.

We eindigen de dag met een diner, aangeboden door onze delegatie aan de gemeente Changzhou. De wethouder die ik vorig jaar ontmoette, Wang Chenbin, is er ook. Een aangenaam weerzien. We pakken de draad op: het is zoeken naar mogelijkheden voor business tussen Tilburgse bedrijven en bedrijven uit Changzhou. Een aantal concrete mogelijkheden dient zich aan, onder andere naar aanleiding van mijn bezoek aan de fabriek in Wuxi: er zijn ook twee papierfabrieken in Changzhou. Mogelijke kansen voor CVB Ecologistics worden morgen meteen uitgezocht. Zo gaat ook dit dus snel in China.

Eerder verschenen in deze reeks:

Share

Wethouder Erik de Ridder

De gemeente Tilburg is op handelsmissie naar China. Van 14 tot en met 22 april bezoeken burgemeester Peter Noordanus, wethouder Erik de Ridder, een tiental Tilburgse ondernemers en diverse culturele- en onderwijsinstellingen de Tilburgse zusterstad Changzhou. Reden voor het bezoek is om contacten te leggen tussen het Tilburgse en Chinese bedrijfsleven, kennisuitwisseling en het aanhalen van de culturele banden tussen beide steden. Het bezoek van Tilburg aan Changzhou maakt deel uit van een Brabantse handelsmissie die plaatsvindt onder auspiciën van de provincie Noord-Brabant.

Wethouder Erik de Ridder houdt een overzicht bij van zijn ervaringen in Changzhou.

Maandag 16 april - dag 2

Vanochtend al vroeg uit de veren, want we hebben een drukke dag voor de boeg. De burgemeester en ik nemen elk een deel van de delegatie mee vanochtend, om elkaar bij de lunch weer te treffen.

Mijn programma bestaat vanochtend uit een bezoek aan de NCA, Art Vocational College te Changzhou. Dit is een college/highschool op het gebied van design en "performing arts" (zoals zang, dans, toneel en muziek). De school bevindt zich ongeveer een half uur buiten het centrum van Changzhou. NCA heeft ongeveer 1.600 studenten, van wie er 900 op de campus woonachtig zijn.

Changzhou

Doel van het bezoek is een uitwisseling tot stand brengen tussen NCA Art Vocational College Changzhou en Fontys Hogeschool voor de kunsten, het Zuidelijk Toneel en de Nwe Vorst. Wat leuk is: ter plaatse ontmoeten we twee docenten van het college Sint Lucas uit Boxtel, die in het kader van een uitwisseling deze week een aantal lessen verzorgen.

Ter plaatse bespreken we de samenwerking, en spreken we af dat een afvaardiging van de insitituten aanstaande woensdag, als de Commissaris der Koningin er is, een optreden verzorgt. Maar we spreken ook af, dat het niet beperkt blijft tot deze samenwerking, en we onderzoeken hoe we tot meer uitwisseling op cultureel vlak kunnen komen.

Kortom: mission accomplished.

Ondertussen is de burgemeester bij de locatie waar in september 2013 de Flower Expo plaatsvindt. Een beetje zoals de Floriade dus, maar "ongeveer 100 keer groter", aldus de meegereisde delegatieleden. Nu is alles groter in China, dus het zou zomaar waar kunnen zijn.

Het idee is dat we vanuit het bedrijfsleven in Tilburg/(Midden-)Brabant een interessante bijdrage kunnen leveren aan de Flower Expo. Dit gaan we de komende tijd onderzoeken. We denken hierbij aan een invulling op het gebied van duurzaamheid/ecologie; een hot item in China, waarop Tilburg natuurlijk best wat moois te bieden heeft!

Na de lunch weer opgesplitst. De burgemeester bezocht met de helft van de delegatie een kinderopvang in Changzhou. Met name om met Tilburgse bedrijven de impact van het "Chinees model" te bespreken (maandag brengen, vrijdagavond ophalen - gaat Nederland dat ook ooit zo doen..?).

Zelf bezocht ik met het andere deel van de delegatie de klassieke tempel en pagode, trots cultureel erfgoed van Changzhou.

Na afloop verneem ik dat één van de delegatieleden, die 's ochtends vroeg al was afgereisd voor een matchmaking in een andere stad, een buitengewoon succesvolle ontmoeting heeft gehad. Dit leidt tot een van de te ondertekenen contracten tijdens de "signing session" die we woensdag hebben in het bijzijn van onze CdK Van de Donk. Dat biedt weer inspiratie voor de rest van de reis!

De dag eindigde met een diner, aangeboden door wethouder Han van Changzou. Een indrukwekkend 10+ gangen diner met lokale specialiteiten. We toasten veelvuldig op de goede relatie tussen onze steden, en bespreken kansen voor business op het gebied van leisure, logistiek en cultuur. Een mooie afsluiting van een intensieve dag Changzhou.

Eerder verschenen in deze reeks:
Deel 1 - maandag 16 april

Share

3

Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin in Brabant, neemt het eerste exemplaar van de 'Duurzaamheidsbalans' in ontvangst
Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin in Brabant, heeft het eerste exemplaar van de 'Duurzaamheidsbalans' in ontvangst genomen

Voor een publiek van meer dan 150 personen is in het theater van de NWE Vorst de duurzaamheidsbalans 2010 gepresenteerd en het eerste exemplaar uitgereikt aan Commissaris van de Koningin Wim van de Donk. Telos, de Brabantse onderzoeksmaatschappij die op het terrein bij de Universiteit van Tilburg gevestigd is geeft sinds 2001 een boek uit waarin de effecten van duurzaamheid in de Brabantse samenleving worden weergegeven. Ze hebben daartoe een speciale methode ontwikkeld. Via zo'n 100 meetgetallen komt er in drie sectoren, Economisch Kapitaal, Sociaal-Cultureel Kapitaal en Ecologisch Kapitaal, naar voren hoe het gesteld is met het 'duurzame' in Brabant. Elke vier jaar wordt dit onderzoek gedaan, en vastgelegd in een handzaam boekwerk voorzien van luxe grafieken met veel informatie over de gevolgde onderzoeksmethode en de gevonden resultaten. Commissaris Wim van de Donk gaf in zijn bedankwoord nog wel mee dat er goed gekeken moet worden of alles goed gemeten wordt. Dus zijn de meetpunten nog wel up-to-date?

Na deze inleiding werd het gezelschap ingedeeld in drie groepen, die elk over één van deze sectoren door gingen praten. We zaten bij de sector Economisch Kapitaal en de sector Sociaal-Cultureel Kapitaal.

Duurzaamheidsbalans
Tijdens de pauze wordt er druk gebladerd in de zojuist uitgedeelde Duurzaamheidsbalans

De sector Economisch Kapitaal werd bijgewoond door een dertigtal mannen en enkele vrouwen uit met name het bedrijfsleven en de overheid, zowel gemeente, provincie en het rijk. Er werd aan de hand van een aantal stellingen van premier Rutte over onderzoek en innovatie gediscussieerd. Wat in opviel was, dat mensen  wel zien dat er samengewerkt moet worden en dat vernieuwing noodzakelijk is, maar dat er ook veel beren op de weg worden gezien. De overheid moet faciliteren, regels afschaffen en liefst ook financieel garant staan, maar mag zich niet bemoeien met wat de bedrijven doen. Ook moet de overheid er volgens enkelen voor zorgen dat ondernemers uit verschillende branches elkaar kunnen ontmoeten. Innoveren kunnen ondernemers zelf wel en ze hebben geen overheid nodig die eisen stelt op gebied van maatschappelijk belang en duurzaamheid. Opmerkelijk was ook, dat kleinere bedrijven en zzp-ers in de discussie geen rol speelden en ook in de duurzaamheidsbalans niet terugkomen, terwijl zeker 9% van de werkende bevolking inmiddels als zelfstandige ondernemer zonder personeel aan de slag is. Ook het woord 'samenleving' werd maar door één deelnemer in de mond genomen en leek verder geen rol te spelen in de beleving van ondernemers, evenals het begrip 'duurzaamheid'.

In de sector Sociaal-Cultureel van de Duurzaamheidsbalans viel het  op dat er niets wordt gedaan met de nieuwe, voor iedereen beschikbare, digitale netwerken, zoals Facebook, Twitter en Hyves. Ook is de visie over de economie nog  ouderwets en weinig transparant. Dat werken en privé steeds meer gaan vermengen,  is nog geen gemeengoed. De deelnemers aan Sociaal-Cultureel waren het er over eens dat er gekeken moet worden naar wijken, 'de Brabander' bestaat immers niet. Ook moet de rol van de overheid veranderen, van passief naar actief, van opdrachtgevend naar deelnemend, van afdeling naar werkgroep. Eén van de sectoren waarop Brabant slecht scoort is 'sociale uitsluiting'. Die zou je kunnen verhelpen door te investeren in de mensen in de wijken. Dat juist Tilburg van plan is om vijf wijkcentra te sluiten, viel niet in goede aarde, dat zou de score in 'sociale uitsluiting' alleen maar verslechteren. Hier ligt duidelijk een rol voor de provincie.

Share

1

Charles leadbeater in de NWE Vorst: "You cannot sell and deliver a flirt, or a conversation."

Zondag 12 september is de jongste editie van het 'independent culture' festival Incubate gestart met een inspirerende en indrukwekkende voordracht van Charles Leadbeater. De Brit Leadbeater staat bekend als de wereldwijde autoriteit op het gebied van innovatie en creativiteit, als de grondlegger van 'co-creation'. Als communicatiemanager werkte hij voor Tony Blair, Vodafone en Microsoft. Daarnaast schreef hij voor de Financial Times en The Independent. Als journalist van die laatste krant was hij betrokken bij de totstandkoming van de roman ‘Bridget Jones Diary’.

In zijn voordracht vanavond in de NWE Vorst benadrukte Charles Leadbeater het belang van een nieuwe manier van 'consumeren'. Het model waarin bedrijven en organisatie produceren voor de klant is niet meer vanzelfsprekend. Bedrijven en instellingen die in samenwerking met een gemeenschap werken aan innovatie en verbetering van de levensomstandigheden, zijn uiteindelijk succesvoller en dat tegen een lagere prijs. In plaats van éénrichtingsverkeer van aanbieder naar afnemer, produceren aanbieder en afnemer samen het eindresultaat. Anders gezegd. Onze samenleving is welvarend doordat elke dienst en elk product te koop is. Alles wat we nodig hebben kunnen we laten doen. Echter, dit model schiet ook tekort: je kunt geen goed gesprek bestellen en leveren. Evenals dat je geen flirt, of een gesprek kunnen kopen en leveren, zoals je een pizza bestelt. Wat we nodig hebben is dat bedrijven en instellingen samen met mensen gaan werken aan dingen die nodig zijn: zorg, goed onderwijs en cultuur.

De paneldiscussie die daarop volgde met mensen uit de praktijk was niet zozeer een discussie, als wel een gesprek over voorbeelden hoe co-creatie in de praktijk werkt. De Brabantse Commissaris van de Koningin, Wim van de Donk vertelde over zijn insteek op het gebied van Brabant Cultuurstad 2018 als de kunst van het samenleven. Wout Wilthagen van Freshheads vertelde hoe hij samen met klanten een idee aan het ontwikkelen was. Dit gaf zeker een aantal bijzondere inkijkjes in wat er al gaande is. Maar met de inspiratie van Charles Leadbeater smaakt het zeker naar méér!

Share

Charles Leadbeater

Charles Leadbeater  opent Incubate festival op 12 september in theater De NWE Vorst aan de Willem II straat 49 in Tilburg.

"Charles Leadbeater is de wereldwijde autoriteit op het gebied van innovatie en creativiteit", zegt communicatiemanager Tijs Heesterbeek.  "Hij is een creatief fenomeen en een begenadigd spreker. Als adviseur heeft hij gewerkt voor onder anderen Tony Blair, Vodafone en Microsoft. Daarnaast schreef hij voor de Financial Times en The Independent."

Als journalist van die laatste krant was hij betrokken bij de totstandkoming van de roman 'Bridget Jones Diary'. In zijn laatste boek,  'We-Think: The Power of Mass Creativity', gaat Leadbeater in op de rol van internet als motor van wereldwijde creativiteit en samenwerking.

We-Think

Tijdens de opening van het Incubate festival bespreekt de Britse auteur de functie van kunst in de steeds veranderende samenleving. Digitalisatie en openheid van communicatie leidt tot veranderingen in het publieke domein en in de verhouding tussen overheid en burger, of tussen klant en verkoper. Heesterbeek: "Welke invloed heeft dit op de manier hoe we met cultuur omgaan en hoe we over de betekenis van cultuur denken"
Na zijn openingsspeech is er een paneldiscussie met onder anderen de commissaris van de koningin Wim van de Donk.
Dit programma is een samenwerking tussen Incubate en BKKC en onderdeel van de ambitie van Brabant Stad om in 2018 culturele hoofdstad te worden.

De aanvang is 20.00 uur. Een dagkaart kost 10 euro en kaarten zijn te koop via www.incubate.org en de winkels van BelCompany.

Incubate is een grootschalig festival voor independent culture. Het festival heeft een breed programma met muziek, beeldende kunst, dans, theater en film. Meer dan 200 culturele voorlopers presenteren zich in een intieme context aan een internationaal publiek. Black metal naast free jazz. Street art naast academische dans.
Incubate vindt plaats van 12 tot en met 19 september 2010 in de gehele Tilburgse binnenstad. Van café tot natuurtheater. Van popzaal tot museum.

Share

Peter Noordanus: "De lat ligt in Tilburg hoog."

Onder grote belangstelling is vrijdagmiddag Peter Noordanus geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Tilburg. De installatie gebeurde in een volle raadzaal van het gemeentehuis. Loco-burgemeester Jan Hamming van Tilburg hing de nieuwe eerste burger de ambtskeren om. Dat gebeurde nadat de Brabantse commissaris van de koningin Wim van de Donk de opvolger van Ruud Vreeman de burgemeesterseed had afgenomen.
Van de Donk gaf de scheidende interim-burgemeester Ivo Opstelten complimenten mee.  "De spanningen in de politiek waren hoog opgelopen."  De commissaris benadrukte met het aanstellen van Opstelten de verhoudingen te herstellen en de politieke rust terug te brengen.   "Een nieuwe burgemeester moet bouwen en binden" , aldus Van der Donk. Hamming spreekt op zijn beurt bewondering uit voor Noordanus en kijkt met plezier uit naar de komende samenwerking. Saillant detail: de loco draagt zowaar een das, en dat doet hij zelden. Hamming is zich er bewust van en zegt in zijn speech dat het een kledingadvies was van Opstelten om een das om te doen.

Gerrit Brokx, Johan van Stekelenburg, Ruud Vreeman en Ivo Opstelten. Burgemeester Peter Noordanus noemde hen allen "zwaargewichten."   Hij voegde eraan toe:  "De lat ligt daardoor hoog in Tilburg en dat geldt ook voor mij."   Ook repte hij over zijn kennismaking met de stad Tilburg, maar liefst 38 jaar geleden. Het ministerie van Defensie riep de jonge Noordanus destijds op voor zijn militaire dienstplicht. Noordanus bracht het tot vaandrig bij de Aan-en Af-voertroepen. Hij vergeleek het Tilburg van toen met het Tilburg van nu.  "Ik zie de kracht van Tilburg, van een lamgeslagen stad door de textielcrisis naar een rijke culturele stad die de zaken goed voor elkaar heeft. Gevarieerde economische kracht, een opgeknapte binnenstad, aangepakte wijken en een bruisend cultureel leven."

Vice-voorzitster Loes Dielissen van de gemeenteraad en fractieleidster van de TVP gaf de burgervader nog een raad mee. "Tilburg is het best bewaarde geheim van Nederland en Noordanus moet dat geheim zo veel mogelijk lekken."  Daarmee doelde Dielissen op het feit dat de benoeming van Noordanus is uitgelekt, waardoor de voordracht versneld door de raad werd aangenomen. Ze combineerde dat met de onbekendheid van Tilburg in Nederland.

Share

Waarnemend burgemeester Ivo Opstelten heeft afscheid genomen.

Donderdagavond 15 juli komt er een eind aan een bijzondere periode. Waarnemend burgemeester Ivo Opstelten neemt afscheid van de stad. Morgen 16 juli wordt Peter Noordanus als burgemeester ingehuldigd.

Hij krijgt uit handen van de Commissaris der Koningin, Wim van de Donk, de speciale commissarispenning als blijk van waardering. Opstelten trad aan in een turbulente tijd nadat de gemeenteraad een motie van wantrouwen tegen Ruud Vreeman had ingediend. Zijn taak was een belangrijke, rust brengen in de Tilburgse politiek. Het waren tevens de eerste acties van de kersverse Commissaris der koningin in Brabant, Wim van de Donk.

Veerle Slegers (SP)  stelt op twitter "Vooruit. Ivo Opstelten is 'n sterke bestuurder. Die zeer aimabel anderen zijn wil oplegt. Heb veel van 'm geleerd. Hoe 't wel en niet moet." En ook is er nog een nieuwtje "Ah, wethouder zegt hardop wat we al wisten: Opstelten heeft 'n leidende rol gespeeld bij Tilburgse formatie. Zoals hij nu Ruttes adviseur is"

Ook Joost van Puijenbroek  (Trots) is tevreden en meldt "Ivo Opstelten ontvangt Brabant penning van com. v.d. Koningin. #heelterecht"

Het is voor de tweede keer in de Tilburgse geschiedenis dat er een waarnemend burgemeester is. De eerste waarnemend burgemeester was Hondius die in 1944 tijdens de Duitse bezetting, de gearresteerde burgemeester Jan van de Mortel verving.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen