Spring naar inhoud

Gastbijdrage: Hans van Zeeland (1968), oud-journalist, helpt bestuurders en directieleden als woordvoerder en bestuursadviseur het hoofd bieden aan (dreigend) gedoe en andere verstoringen van het dagelijks werk. Als coach helpt hij mensen geregeld haalbaarder doelen na te streven en daardoor succesvoller te zijn.

Het valt voor (politieke) bestuurders niet mee de rug recht te houden als publiek en politiek hen met almaar meer wantrouwen bejegenen. Nog even en alleen kleurloze types of onverantwoordelijke gelukszoekers durven zo'n positie nog aan.

Bestuurders hebben zich aan de wet te houden. Ze dienen over een hoogstaand moreel kompas te beschikken. Spreken altijd de waarheid, zijn immer diplomatiek en kunnen tegen een stootje. Dossierkennis paren ze aan een gezellige inborst. En ze moeten bewijzen te deugen. Steeds weer.

De samenleving legt haar witte raven onder een enorm vergrootglas. De macht die we hen gaven, mogen ze niet misbruiken. We betalen met belastinggeld een op zichzelf best redelijk salaris dus daar verlangen we wel minstens wat integriteit voor terug. ...lees verder "Wie wil nog wethouder zijn?"

Share

Tijdens een bijeenkomst op 8 maart 2017, georganiseerd door Cedris met wethouders die de Participatiewet moeten uitvoeren en met staatssecretaris Jetta Klijnsma, werd aan de laatste duidelijk gemaakt dat het gemeenten financieel onmogelijk gemaakt wordt om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk te begeleiden. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de bezuinigingen die het (inmiddels vorige) kabinet heeft ingevoerd, gebaseerd op verkeerde berekeningen en inschattingen van hoeveel mensen begeleiding en ondersteuning nodig hebben. ...lees verder "Manifest: ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’ op formatietafel van nieuw kabinet"

Share

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapel"Gemeenten zijn geen pinautomaat van het rijk" volgens de wethouders van de 41 grootste steden in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de gemeentelijke financiën. Gezamenlijk hebben deze wethouders in een brief aan het (volgende) kabinet in Den Haag geschreven dat zij protesteren tegen de bezuinigingen die het Rijk oplegt en nog gaat opleggen aan de gemeenten, terwijl de gemeenten tegelijkertijd evenveel of zelfs nog meer taken van het Rijk moeten overnemen. ...lees verder "“Gemeenten zijn geen pinautomaat van het rijk”"

Share

2

draagvlak screenshot-www woorden org 2016-01-31 20-44-33opinieDraagvlak.  "Groep van mensen die allemaal iets willen of steunen."
democratie screenshot-www woorden org 2016-01-31 20-43-28Democratie. "Bestuur over een land (stad) met veel inspraak van de inwoners."

Het zijn twee definities die niet zonder elkaar kunnen. En hoewel we graag willen geloven dat we in dit land - en in deze stad - een democratisch systeem hebben, dringt bij steeds meer mensen het besef door, dat dit helemaal niet zo is, of liever: niet helemaal. ...lees verder "Draagvlak & Democratie"

Share

5

De columnEr was eens een wijkcentrum, in een oude wijk niet ver van het centrum van de stad, waar de bewoners al jaren met veel plezier hun vrije tijd spendeerden. Je kon er biljarten, meedoen met gymnastiek, of gewoon even een biertje drinken op het terras. En voor de vele ouderen in de buurt werden er gezellige activiteiten georganiseerd en jaarlijks was er een Carnavalsfeest, en een Sinterklaasmiddag en ook nog een Kerstdiner. Het was er goed toeven. Ook de wijkraad vond er onderdak, evenals vele verenigingen en clubjes.

wijkcentrumHet bestuur van de stad vond het echter maar ouderwets en wilde iets nieuws, iets moois om mee te pronken. De 21e eeuw was immers al enkele jaren oud en de stad moest met haar tijd mee. Er moesten nieuwe wijkcentra komen; hele grote waar ook een school in kon, en een verpleegkundige en nog veel meer. Met trots bouwde en bouwde het stadsbestuur, tot er in elk deel van de stad een prachtig, modern gebouw stond.

Een beetje duur waren die mooie gebouwen wel. Maar ach, niemand hoefde toch te weten dat ze zelfs ietsje duurder waren dan gehoopt? Want het tij zat het stadsbestuur mee: in het hele land moesten gemeentebesturen bezuinigen en dus ook in deze stad. De oplossing diende zich haast vanzelf aan: de oude wijkcentra konden dicht, want er waren immers mooie nieuwe en die moesten ook betaald worden. Zo gezegd, zo gedaan. ...lees verder "Er was eens een wijkcentrum …"

Share

rolph dols en erik de ridder vincent jansen
Rolph Dols (wethouder Gilze en Rijen) en Erik de Ridder - Foto: Vincent Jansen

Wethouders Erik de Ridder van Tilburg en Rolph Dols van de gemeente Gilze en Rijen zullen van 20 tot en met 24 april van plek ruilen. Beide wethouders, die al veel samenwerken, willen op deze manier van elkaar leren. Beide wethouders hebben vergelijkbare portefeuilles op het gebied van economie, arbeidsmarkt en financiën. In deze week is er een gemeenteraadsvergadering in Gilze en Rijen en zijn er commissievergaderingen in Tilburg. Beide wethouders zullen dan wel aanwezig zijn bij hun eigen vergaderingen. De afspraken die in de agenda's staan worden over het algemeen overgenomen door de wethouder uit de buurgemeente. Verder is er tijd ingeruimd om kennis te maken met betrokkenen in de 'nieuwe' gemeente. Beide wethouders zullen verslag uitbrengen aan de gemeenteraad van hun wederzijdse ervaringen. ...lees verder "Tilburg en Gilze-Rijen ruilen wethouders"

Share

2

paleis-en-stadhuisDe huurachterstanden van diverse (sport)organisaties en ondernemers bij de gemeente Tilburg was maandag 2 maart de reden dat een speciaal daarover belegde vergadering van de gemeenteraad achter gesloten deuren plaatsvond.

Behalve de huurachterstand van 423.000 euro van sportonderneming Ooms en het lijstje dat vorige maand publiek gemaakt werd, heeft de gemeente wellicht nog meer wanbetalers. Maar welke organisaties en/of bedrijven het betreft, mogen de Tilburgers niet weten. ...lees verder "Petitie: “Stop de geheimhouding”"

Share

2

wijkkrantenIn november van het afgelopen jaar, bij de behandeling van de Begroting 2015 door de gemeenteraad, lag er een motie van de PvdA op tafel over lokale media. Veel wijkkranten dreigen te gaan verdwijnen doordat er steeds minder geld geld voor beschikbaar is en ook adverteerders moeten bezuinigen en zich terugtrekken.

De PvdA stelde daarom voor om een onderzoek te starten om uit te vinden op welke manier de wijkkranten ondersteund kunnen worden. Raadsleden van onder meer D66 en Lijst Smolders opperden om een dergelijk onderzoek breder te maken en alle lokale media er in te betrekken. Echter, de PvdA wilde de motie niet aanpassen en verbreden en daardoor haalde deze geen meerderheid.

Desondanks wilde wethouder Marcelle Hendrickx (D66) toch graag een onderzoek starten om te bekijken of het mogelijk is een lokaal mediafonds op te richten, en zo ja: op welke manier. Dit onderzoek is op het moment van schrijven nog in gang. ...lees verder "Onafhankelijke lokale media zijn nog steeds belangrijk"

Share

eric-logisterZoals door diverse media inmiddels is vermeld heeft D66 's-Hertogenbosch vandaag bekend gemaakt dat Eric Logister kandidaat wethouder is namens D66 in de provincie-hoofdstad. Op dit moment is Eric raadslid in Tilburg en onder andere woordvoerder financiën en voorzitter van de auditcommissie namens de fractie van D66 Tilburg.

Bij de gemeentelijke herindelings- verkiezingen van 19 november 2014 is D66 in 's-Hertogenbosch, net als in Tilburg, de grootste partij geworden. Op dit moment vinden in deze stad onderhandelingen plaats voor een nieuw college.

Eric heeft de fractie van D66 Tilburg laten weten dat hij, mochten de onderhandelingen succesvol worden afgrond, kandidaat is om namens D66 wethouder te worden in 's-Hertogenbosch. Totdat de onderhandelingen zijn afgerond zal hij zijn werk als raadslid in Tilburg onverminderd blijven vervullen. ...lees verder "D66 raadslid Eric Logister kandidaat wethouder voor ‘s-Hertogenbosch"

Share

1

317966_goeieeten_nieuws_website_031212Vrijdag 5 september 2014 om 18.00 uur zal wijkwethouder Hans Kokke officieel het afhaalpunt in van 'Goei Eete' openen in het wijkcentrum Heyhoef. ‘Goei Eete’ is een bestelwebsite voor lokaal geproduceerd voedsel.

Stichting ‘Goei Eete’ is een Tilburgs burgerinitiatief dat enkele jaren geleden is gestart en dat gezamenlijk vers voedsel inkoopt direct bij de lokale voedselproducenten: boeren, tuinders en fruittelers. Inwoners van de Reeshof kunnen via de website van  ‘Goei Eete’ voedingsmiddelen bestellen zoals zuivel, vlees, aardappels, groenten, fruit, champignons tot zelfs wijn aan toe. Het aanbod is enorm. ...lees verder "Hans Kokke opent afhaalpunt Goei Eete in de Reeshof"

Share

8

Auke BlaauwbroekcolumnDe grootste fractie van de afgelopen vier jaar, met 11 van de 45 zetels aanwezig in de gemeenteraad van Tilburg, is sinds de verkiezingen van woensdag 19 maart gedegradeerd tot een middelgrote partij met een nipte 5 zetels. ‘PvdA Lijst 6’, zal er over een kleine vier jaar op de posters prijken als het campagnecircus opnieuw begint.

“Het is de schuld van het landelijke beleid, waar wij op worden afgerekend!” wist een afgedankt PvdA-raadslid reeds woensdagnacht het verlies te duiden “want wij hebben vier jaar lang heel hard gewerkt.” Ook daags erna, op de Facebook-pagina van PvdA-Tilburg wees de beschuldigende vinger naar Den Haag, want een verlies van 60% is niet niks.

Lijsttrekker Auke Blaauwbroek doet vrolijk mee, alsof er niks is gebeurd. Hij wil gewoon meedoen aan de coalitie-onderhandelingen en zelfs graag weer wethouder worden. Uiteraard: het megaverlies lag toch immers niet aan hem? Dat er ook binnen zijn eigen gelederen wordt gemord, omdat niet iedereen het met deze plank-voor-de-kop mentaliteit eens is, ontgaat de vrolijke krullenman. Hij zou er verstandig aan doen om eens zijn licht op te steken bij zijn voorganger: Jan Hamming. Onder het genot van een kroket van de Febo, komen ze daar samen vast wel uit. ...lees verder "Auke doet PvdA de das om"

Share

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Rodney Weterings
Rodney Weterings

Deze maandag is er om 19.00 uur raadsvergadering en die begint met de installatie van Rodney Weterings als wethouder, die tot de aanstelling van het nieuwe college, na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, de taken van Marieke Moorman gaat overnemen. Marieke Moorman neemt afscheid als wethouder, om vanaf 1 november aan de slag te gaan als burgemeester van de gemeente Bernheze. ...lees verder "Politiek van maandag 21 oktober: Rodney Weterings, geheimhouding en Skaeve Huse"

Share

3

MariekeMoorman_kleur09-(2)
Marieke Moorman: "Ik heb het nog steeds enorm naar mijn zin, maar na twaalf jaar gemeentepolitiek is het mooi geweest. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een goed moment om de bakens te verzetten. Hoewel deze beslissing me zwaar valt, maak ik toch graag ruimte voor anderen en voor mezelf."

Omdat het kiezen van een nieuwe gemeenteraad in 2014 weer in zicht komt, maken vele politieke partijen zich nu al op voor deze verkiezingen. De PvdA Tilburg gaat dat dit jaar helemaal anders doen. De afgelopen jaren was Jan Hamming, voormalig wethouder en nu burgemeester van Heusden,  de voortrekker en het gezicht van de PvdA in Tilburg .

Daarnaast heeft PvdA-wethouder Marieke Moorman onlangs haar vertrek uit de Tilburgse politiek aangekondigd. Daarom moet de Tilburgse PvdA op zoek naar een nieuwe lijsttrekker, die de strijd aan kan gaan om kiezers te winnen en daarmee de zetels in de nieuwe, gemeentelijke zetelverdeling. Want ook het aantal zetels in de gemeenteraad zal waarschijnlijk wijzigen volgend jaar. Voor steden met meer dan 200.000 inwoners wordt deze teruggebracht van 45 naar 41 zetels. Hierover zal de Eerste kamer, via een wetsvoorstel, de komende tijd beslissen. ...lees verder "PvdA Tilburg op zoek naar nieuwe lijsttrekker"

Share

1

Wij zijn het cartoonistenduo LuSa. We houden van stoeptegels, komkommers en elke vrijdag maken we een cartoon voor www.tilburgers.nl. We zijn trouwens ook te vinden op www.facebook.com/LuSaComics. Houdoe!

 

Wethouder-Wassink

 

Share

Vanavond, tijdens een extra raadsvergadering, is Auke Blaauwbroek geïnstalleerd als wethouder in het Tilburgse college. Hij vervangt vanaf vandaag Jan Hamming, die zijn ontslag heeft ingediend omdat hij 8 maart aanstaande zal worden benoemd tot burgemeester van de gemeente Heusden. Tot vandaag was Auke Blaauwbroek fractievoorzitter van de PvdA en adviseur van de FNV Vakcentrale.

Auke Blaauwbroek tijdens zijn installatie als wethouder

Auke Blaauwbroek zal, net als Jan Hamming de taken arbeidsmarktbeleid, armoedebeleid, sport, wijkimpuls, Stappegoor en Reeshof op zich nemen. Na  schriftelijke stemming bleken 34 raadsleden voor en 5 tegen te hebben gestemd. Tegenstemmers Trots en VSP beargumenteerden dat het college verkleind moet worden van zeven naar zes of vijf wethouders.

Share

Jan Hamming

Bij zijn afscheidsreceptie als wethouder van Tilburg heeft Jan Hamming op donderdag 1 maart in popcentrum 013 de grote, zilveren legpenning van de gemeente Tilburg ontvangen uit handen van burgemeester Peter Noordanus. Jan Hamming was van 1994 tot 1999 lid van de Tilburgse gemeenteraad. Van 1999 tot 2012 was hij wethouder. Per 1 maart verlaat Jan Hamming de gemeente Tilburg. Hij wordt burgemeester van Heusden.

Het vervullen van de functie van wethouder gedurende een periode van dertien jaar is in Tilburg uniek. Jan Hamming leverde in zijn periode als wethouder enkele bijzondere prestaties. Zo veranderde hij de bestuurlijke cultuur. Jan Hamming ging chatten, kreeg een direct e-mailadres, hield koffiespreekuren in de wijken en liet graffiti aanbrengen op zijn kamer. Hij maakte daarmee het lokale bestuur toegankelijker en bracht de politiek dichter bij de burger.

Jan Hamming heeft de jongeren in de stad een stem en invloed gegeven. Hij organiseerde jongerenparticipatie, zoals het jongerenevenement 'The Wall', Jongerenambassadeurs, een jeugdparticipatiebudget en de Hall of Fame.

In de tijd dat Jan Hamming de portefeuille Wonen beheerde, zijn er meer woningen gebouwd dan in de jaren daarvoor. Door het instellen van een taskforce wist hij het tekort aan studentenhuisvesting terug te dringen.

Op het gebied van sport zorgde hij voor investeringen in amateurclubs, met name kunstgrasvelden en accommodaties. Ook maakte hij het sporten in de wijk mogelijk met Cruijffcourts en zorgde hij voor de Tjip-pas: goedkoop sporten voor kinderen.

Hij voerde honderden gesprekken met minima en mensen die in de problemen zaten. Jan Hamming heeft tijdens zijn wethouderschap diverse nevenfuncties uitgeoefend. Zijn nevenfuncties zorgden voor een landelijk netwerk en voor belangrijke contacten in Den Haag.

De manier waarop hij invulling gaf aan de functie van wethouder heeft Tilburg op de politieke kaart gezet. Het blad Binnenlands Bestuur plaatste hem in 2010 en 2011 in de top van de lokale bestuurders.

Het college van de gemeente Tilburg heeft daarom besloten hem - bij zijn afscheid als wethouder - de grote zilveren legpenning toe te kennen.

Share

1

Jan Hamming en Auke Blaauwbroek

Auke Blaauwbroek, nu fractievoorzitter van de PvdA in de Tilburgse gemeenteraad, zal Jan Hamming opvolgen als wethouder. Jan Hamming, die per 8 maart het Tilburgse college verlaat, zal vanaf die datum burgemeester van Heusden worden. De plek van Auke Blaauwbroek als fractievoorzitter zal worden overgenomen door Gabe van der Zee en Leendert Florusse, de eerste opvolger op de kieslijst, komt nieuw in de PvdA-fractie.

Wethouder Marieke Moorman reageert verheugd op de voordracht van Auke Blaauwbroek als wethouder: "Gezien zijn achtergrond als vakbondsbestuurder en zijn brede sociaal-economische kennis is Auke Blaauwbroek een logische opvolger van Jan Hamming. Lastige dossiers als de invoering van de Wet Werken naar Vermogen zijn hem niet onbekend. Auke Blaauwbroek ziet uit naar zijn nieuwe functie: "Als wethouder wil ik onze plannen om de komende twee jaar wekelijks de straat op te gaan uitvoeren. Direct contact met de Tilburgers is basis voor ons beleid. Daarnaast wil ik de vele sportvrijwilligers leren kennen en hen een hart onder de riem steken."

De installatie van Auke Blaauwbroek als wethouder en Leendert Florusse als raadslid zal waarschijnlijk plaats vinden tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 19 maart.

Share

5

Jan Hamming

De Tilburgse wethouder Jan Hamming is dinsdag 31 januari 2012 door de Heusdense gemeenteraad voorgedragen tot burgemeester van deze gemeente. Na de definitieve benoeming wordt Jan Hamming officieel geïnstalleerd op 8 maart 2012.

Jan Hamming vertelt: "Na bijna 13 jaar de mooiste wereldbaan te hebben mogen uitoefenen, is het goed om ruimte te maken, om mezelf elders verder te ontwikkelen. De keuze is mede bepaald door persoonlijke motieven. De afgelopen dertien jaar heb ik ervaren als topsport, enerverend, never a dull moment, boeiend en uitdagend. Ik ben dankbaar voor de steun van de Tilburgse bevolking, de partij, de medewerkers van de gemeente en de gemeenteraad. Voor de passie en het optimisme voor de stad die zij hebben."

Auke Blaauwbroek, fractievoorzitter van de PvdA, laat in zijn reactie weten: "Hamming weet omvangrijke bestuurlijke ervaring te koppelen aan een directe benadering van de mensen in een gemeente. Jan stapt op mensen af en bereikt daarmee respect en waardering. Hij weet mensen te motiveren om er samen voor te gaan. Tilburg verliest een zeer betrokken bestuurder die oprecht en vanuit het hart voor Tilburg en de Tilburgers keihard heeft gewerkt. Het is jammer voor Tilburg dat Jan ons verlaat, maar het zal een feest worden voor Heusden en haar inwoners. Ik feliciteer hen dan ook graag met deze geweldige burgemeester."

Jan Hamming kiest ervoor om in de regio actief te blijven en zich verder te ontwikkelen in het lokale bestuur. Hij kent Brabant immers goed en wil in Heusden samen met de inwoners aan het werk om deze historisch moderne gemeente in dit uitdagende economische klimaat op de kaart te zetten. "Ik kies er nu voor om een volgende stap te zetten. Ik wil mijn bindende kwaliteiten als burgemeester inzetten en samen met de inwoners van Heusden de schouders zetten onder een zware uitdaging. Ik kijk uit naar het burgemeesterschap in Heusden, naar een prettige samenwerking met de gemeenteraad en inwoners."

"Ik ben enorm gaan houden van de Tilburgers en de stad, het zal veel moeite kosten om daar afscheid van te nemen. Maar het is een afscheid van de functie en niet van de mensen. Ik blijf voor altijd verbonden aan de Tilburgers en hun stad. De Tilburgers wil ik bedanken voor de support, de kritiek, de enorme betrokkenheid bij elkaar en wat er in Tilburg gebeurt, en de grote bereidheid om over de eigen schutting te kijken en onverwachte verbindingen aan te gaan. Ik zal het persoonlijke contact met de vele Tilburgers koesteren en missen, de kleine ontmoetingen bij mensen thuis, als ik bij hen op koffiegesprek kwam. Maar ook de binding met de Tilburgers via de sociale media, de wijkbezoeken, het campagnevoeren. Ook zal ik het werken aan betere leefbare wijken, betere sport- en jeugdvoorzieningen en betere omstandigheden van mensen in kwetsbare posities missen." Er is een extra website  om reacties achter te laten: http://Www.eenberichtaanjan.nl

 

Share

Wethouder Marjo Frenk wordt door Toine van Corven geïnterviewd voor Cultureel Café
Wethouder Marjo Frenk wordt door Toine van Corven geïnterviewd voor Cultureel Café

In de nieuwste aflevering van Cultureel Café, de maandelijkse live talkshow over cultuur en actualiteit in Tilburg, was één van de hoofdgasten Marjo Frenk, wethouder van cultuur.  En niet voor niks, want de volgende dag, maandag 26 september, zal de gemeenteraad haar allereerste cultuurnota moeten goedkeuren.

Het tot stand brengen van deze cultuurnota, met alle bezuinigingen én het negatieve imago dat de cultuur een tijd lang gehad heeft, en soms nog steeds blijft aankleven, is geen gemakkelijke klus geweest. Met de sluiting van het Scryption begin dit jaar en het stoppen van de subsidie voor het Midi Theater had Marjo Frenk de wind flink tegen gehad en ze gaf vanmiddag dan ook toe: "Ik heb een aantal keren overwogen om een andere baan te accepteren en het wethouderschap neer te leggen. Maar ik ben nu toch blij dat ik ben doorgegaan."

Toch verwacht ze nu dat de nota misschien nog een paar aanpassingen zal krijgen. De belangrijkste punten van de nieuwe cultuurnota zijn volgens haar dat in Tilburg het culturele leven van onderaf ontstaat, doordat mensen zelf aan de slag gaan en van alles organiseren, zoals bijvoorbeeld Incubate en Mundial dat doen. En daarnaast staat vooral het cultuuronderwijs centraal in het beleid van de gemeente.

Of de gemeenteraad er ook zo over denkt, zal tijdens de raadsvergadering duidelijk worden.

Share

Wethouder Erik de Ridder

In juli 2010, terwijl de kermis in volle gang was, verraste een delegatie uit de Chinese zusterstad Changzhou de stad met een officieel bezoek. De onverwachte, maar zeer welkome gasten waren zo enthousiast over de rondleidingen en presentaties die zij kregen, dat zij het stadsbestuur uitnodigden voor een tegenbezoek. Ook is er toen geopperd om eens te bekijken of er een Changzhou-Tilburg-week kan worden georganiseerd.

Deze week is wethouder Erik de Ridder in Changzhou voor het beloofde tegenbezoek. De onderwerpen van gesprek zullen met name te maken hebben met duurzame energie, onderwijs, cultuur en economie. En vanuit Tilburg kunnen we alles op de voet volgen, want de wethouder blogt over zijn reis op zijn persoonlijke website.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen