Spring naar inhoud

1

Eén miljoen mannen en twee miljoen vrouwen in Nederland waren in 2016 niet economisch zelfstandig en daarmee financieel kwetsbaar. Ze hebben geen inkomen uit betaald werk of hun inkomen uit betaald werk ligt onder de netto bijstand van een alleenstaande. In 2016 bedroeg de grens om financieel kwetsbaar te zijn, voor mensen met een inkomen onder de 11260 euro per jaar,  940 euro per maand. Ofwel 70 procent van het wettelijke netto minimumloon.

Weliswaar had 27 procent van deze mannen en 35 procent van de vrouwen een betaalde baan, ze verdienden echter minder dan het bijstandsniveau. Dit blijkt uit de nieuwe analyses van het CBS die woensdag 11 oktober 2017 zijn gepubliceerd. ...lees verder "Drie miljoen financieel kwetsbare Nederlanders"

Share

1

werkloosheidMet de kennis dat het aantal mensen dat na een werkloosheidsuitkering in de bijstand terecht komt, is in de afgelopen vijf jaar ruim verdubbeld: van bijna 14.000 (2008) naar 31.000 (2013) en dat deze ‘doorstroom van de WW naar de bijstand’ na verwachting nog verder doorgroeit naar 34.000 personen in 2014 en 36.000 personen in 2015. Dat publiceerde het UWV tenminste op maandag 27 oktober.

Met deze ontmoedigende berichtgeving in de media en de ervaringen van de ruim twintig reacties op de sollicitaties, deel van mijn inspanningsverplichting, in mijn 'rugzak' mocht mocht ik me melden bij het Centrum voor Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg voor het rechtmatigheidsgesprek en de digitale screening.
...lees verder "Van werkloosheids- naar bijstandsuitkering (3)"

Share

UWVVeel mensen die in de afgelopen jaren hun werk zijn kwijtgeraakt, hebben te maken gekregen met het UWV. Het UWV is voor velen inmiddels niet de meest geliefde overheidsinstantie, vanwege de onverbiddelijkheid wanneer iemand een 'foutje' maakt. Informatie een dag te laat of verkeerd doorgeven is een strafbaar feit en wordt per definitie bestempeld als fraude. Het UWV controleert of een uitkeringsgerechtigde zich aan zijn plichten houdt en wie dat niet goed doet krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. ...lees verder "UWV stelt eisen aan werklozen, maar lapt deze zelf aan de laars"

Share

1

oplopende bijstand Q2 2014Het aantal werklozen is in september voor de vijfde maand op rij gedaald. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 16 oktober 2014 bekend in een persbericht. Het aantal werklozen nam af met 4.000 ten opzichte van augustus, opnieuw waren er meer mensen aan het werk. In september was acht procent van de beroepsbevolking werkloos. Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in september met 11 duizend is afgenomen tot 420 duizend. Alleen onder 55-plussers nam het aantal WW-uitkeringen niet af.

Echter een maand daarvoor op vrijdag 29 augustus 2014 verscheen er een verontrustend persbericht van het zelfde CBS dat het aantal mensen in de bijstand in het tweede kwartaal van 2014 is toegenomen met 8.000 tot 434.000. Daarmee is de stijging gelijk aan die van een jaar geleden en zijn er in de bijstand nog geen tekenen van een herstellende arbeidsmarkt, concludeert het CBS. ...lees verder "Van werkloosheids- naar bijstandsuitkering (2)"

Share

1

media_xl_1780477Vanaf 20 september 2014 kunnen ook werklozen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook andere voorwaarden zijn versoepeld.

De economische crisis heeft het risico op langdurige werkloosheid onder ouderen doen toenemen. Het kabinet onderkent het belang om oudere werkzoekenden te ondersteunen bij een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dat gebeurt onder meer door het stimuleren van werkgevers om ouderen in dienst te nemen, door middel van de mobiliteitsbonus, proefplaatsingen en co-financiering van sectorplannen. In aanvulling daarop is het Actieplan 55pluswerkt belangrijk voor de ondersteuning van oudere werkzoekenden. ...lees verder "Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze versoepeld"

Share

5

aanvraag bijstandAl roept de overheid al een paar maanden dat onze economie voorzichtig aantrekt, daar is ten aanzien van het huidige werkloosheidcijfer (632.000) nog weinig van te merken. Een lichte daling in augustus, 13.000 minder werklozen dan in juli.

De vierde daling op rij van de werkloosheid kwam vrijwel volledig voor rekening van personen jonger dan 45 jaar, aldus het CBS. De afname van de werkloosheid komt doordat meer werklozen aan het werk zijn gegaan. Ook het aantal werkloze jongeren neemt al een jaar af, maar dat komt niet doordat er meer aan de slag gaan. Jongeren kiezen er volgens het CBS vaker voor om door te leren, en pas later de arbeidsmarkt op te gaan. Wel een vaststaand gegeven is dat oudere werklozen boven de 45 meerdere jaren zonder werk blijven zitten en hierdoor steeds vaker afvloeien naar een bijstanduitkering.

Nu is het juist de bijstandsuitkering waar afgelopen jaren, maar zeker nog per 1 januari 2015 wegens de invoering van de Participatiewet, enorm veel verandert. Hoe gaat het nu in zijn werk bij het Centrum Werk en Inkomen (voorheen Sociale Dienst) van de gemeente Tilburg? ...lees verder "Van werkloosheids- naar bijstandsuitkering (1)"

Share

werkloosheid2014Het aantal werklozen is voor de derde maand op rij gedaald. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week bekend. De afgelopen maanden zijn er meer mensen aan het werk gegaan. De werkloosheid nam in juli af met 12 duizend personen en kwam uit op 8,2 procent van de beroepsbevolking. Vergeleken met een jaar geleden zijn zowel de werkloze als de werkzame beroepsbevolking met ongeveer 50 duizend personen gekrompen.

Dit betekent dat de totale beroepsbevolking (werkloos plus werkzaam) met ruim 100 duizend personen is gekrompen ten opzichte van juli 2013. Vooral tussen november 2013 en maart 2014 trokken veel mensen zich terug van de arbeidsmarkt en tellen dan ook niet meer mee als werklozen. ...lees verder "Totale beroepsbevolking met ruim 100.000 gekrompen"

Share

geldHet aantal mensen met een WW-uitkering stijgt minder snel dan eerder werd verwacht. Uitkeringsinstantie UWV voorspelde een half jaar geleden nog dat aan het eind van dit jaar 485.000 mensen van die uitkering gebruik zouden maken. Inmiddels hebben ze die verwachting bijgesteld naar 460.000. Echter, de groei van de bijstand blijft gestaag doorgaan.

De bijgestelde verwachting met betrekking tot de WW betekent een financiële meevaller van ruim een half miljard euro. De totale WW-kosten voor de overheid stijgen nog wel: met 600 miljoen euro naar 7,5 miljard. Vorig jaar stegen de WW-kosten nog met 1,4 miljard euro. Volgens het UWV groeit het aantal WW-gerechtigden minder snel, doordat er door de aantrekkende economie minder nieuwe werklozen bijkomen dan vorig jaar. ...lees verder "WW-uitkering stijgt minder, groei bijstand blijft aanhouden"

Share

UWVDit staat in de UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015. Hierin wordt een beeld geschetst over de verwachte landelijke, en regionale arbeidsmarktontwikkelingen in de periode 2014-2015. In deze arbeidsmarktprognose worden nieuwe arbeidsmarktverwachtingen gegeven over onder andere: de vraag naar arbeid door werkgevers; het arbeidsaanbod door werknemers en werkzoekenden, het verschil tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod, zoals dat tot uiting komt in het aantal WW-uitkeringen. Daarbij is uitgegaan van de economische groeiveronderstelling uit het voorjaar van het Centraal Planbureau (CPB)  uit het Centraal Economisch Plan 2014. Concreet 0,75% in 2014 en 1,25% in 2015. Kortom blijft dit een voorspelling op een voorspelling. ...lees verder "Werkgelegenheid daalt dit jaar nog in de meeste sectoren"

Share

3

productiewerkVolgens de regionale zender RTV Oost uit Overijssel krijgen de ontslagen werknemers van Real Work BV, dat vorige maand failliet ging, geen werkloosheidsuitkering (WW) van het UWV. Het re-integratiebedrijf Real Work B.V., met een hoofdkantoor in Zwolle, kondigde begin dit jaar aan dat het 150 werkzoekenden in Tilburg in dienst wilde nemen. Hiervoor heeft de Gemeente Tilburg in december aan Real Work een voorschot betaald van €200.000,-, dat hoogst waarschijnlijk niet zal worden terugbetaald.

Volgens RTV Oost weigert het UWV de medewerkers van het failliete re-integratiebedrijf Realwork een uitkering te geven omdat Real Work nooit sociale premies heeft afgedragen. De uitkeringsinstantie schrijft in een brief aan de werklozen: "Wij hebben twijfels of u bij de werkgever verzekeringsplichtige arbeid verrichte."

Share

werkOver juli en augustus 2013 is in Midden-Brabant het aantal werkloosheids-uitkeringen met 4,3% toegenomen ten opzichte van juni 2013. De toename is in juli 2013 het grootst met 2.8%. In Midden Brabant ontvangen nu 11.909 mensen een WW-uitkering. Vergeleken met vorig jaar augustus is de toename bijna 30%. Het UWV legt uit:

"UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. Het aantal WW-uitkeringen is niet hetzelfde als het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww), maar er is wel een overlappend gedeelte. Onder de niet-werkende werkzoekenden tellen - naast mensen met een WW-uitkering- ook mensen met een bijstandsuitkering mee indien ze ingeschreven zijn bij UWV (en voor zover er geen vrijstelling is van arbeidsplicht). Daarnaast kunnen bij UWV ook mensen zonder uitkering zich inschrijven (niet-uitkeringsgerechtigden); ook deze personen behoren tot de niet-werkende werkzoekenden.

Sinds juli 2013 kampt het UWV met problemen om de regionale cijfers te publiceren: "Vanwege de nasleep van de technische verstoringen van werk.nl is het helaas nog steeds niet mogelijk om maandcijfers te publiceren van het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww). Om deze maand (augustus) toch iets te kunnen melden over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, hebben we ervoor gekozen om toch een informatiebulletin te maken. De tabellen met nww-aantallen en percentages ontbreken daardoor noodgedwongen in het bulletin."

Share

10

Fokke & Sukke zoeken 'Passend werk'
Fokke & Sukke zoeken 'Passend werk'

Woensdagochtend is het druk bij het UWV aan de Besterdring, zeker 70 mensen wachten op hun afspraak met een werk-coach of een bijeenkomst waarvoor ze verplicht zijn uitgenodigd.  Sommigen zitten verbeten achter een computer te zoeken naar banen, alle beschikbare computers zijn in gebruik. De gemiddelde leeftijd van de werkzoekenden ligt rond de vijftig jaar. Wat ook meteen opvalt is, dat alle vacatureborden leeg zijn, er hangt niet één briefje van een werkgever die nog iemand nodig heeft. ...lees verder "Op bezoek bij het UWV: geen vacatures, wel sollicitatieplicht en meer werklozen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen