Spring naar inhoud

In een brief van 11 oktober 2017 aan de gemeenteraad van Tilburg heeft het College van B&W (Burgemeester & Wethouders) de meest recente ontwikkelingen in de Binnenstad bekend gemaakt.

Nu het eerste deel van de Frederikstraat - tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat - bijna klaar is, staan de volgende plannen op de rol.

Overkapping Emmapassage

Voor het gedeelte van de Emmapassage tussen de Kattenrug en de liften naar de parkeergarage stelt het College voor om de overkapping te verwijderen en dag en nacht open te laten. Volgens de stedenbouwkundigen en economen is dit beter voor de toekomstige winkels op de begane grond van het nog te verbouwen Stadhuis en de Primark. Dit idee was nog  niet eerder in een plan naar voren gebracht. ...lees verder "Nieuwe plannen voor de Binnenstad, Emmapassage verliest kap"

Share

Hendrikhof

Het eerste deel van de nieuwe straat in de binnenstad van Tilburg, de Frederikstraat, is bijna klaar en wordt binnenkort geopend. Dit is het gedeelte tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat.

Voor wat betreft het tweede deel, van Heuvelstraat naar de Emmapassage is een eerste schets aan belangstellenden voorgelegd tijdens een informatieavond op 28 juni 2017. Het ontwerp is inmiddels verder uitgewerkt en voor omwonenden en belangstellenden is er daarom een inloopavond gepland.

Deze informatieavond is op woensdag 20 september 2017 tussen 19.00 en 20.30 uur in de kleine zaal van Theater De NWE Vorst, Willem II straat 49. ...lees verder "Inloopavond Frederikstraat, tussen Heuvelstraat en Emmapassage"

Share

Op woensdag 28 juni van 19.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Tilburg een informatieavond over het tweede deel van de nieuwe Frederikstraat. Deze wordt gehouden in de kantine van de Hema aan het Hendrikhof.

De nieuwe winkelstraat in het centrum van de stad verbindt het Pieter Vreedeplein met de Emmapassage en het Hendrikhof. Het eerste, noordelijke deel tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat is inmiddels in aanbouw. ...lees verder "Info-avond over Frederikstraat, tussen Heuvelstraat en Emmapassage"

Share

De gemeente Tilburg en projectontwikkelaars Wereldhave en VolkerWessels hebben dinsdag 21 maart 2017 samen de plannen ondertekend voor de herontwikkeling van het stadscentrum. Het gaat om de aanleg van de nieuwe straat tussen het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage, de herontwikkeling van winkels en het bouwen van woningen.

Een gedeelte van de herontwikkeling is gestart met de verbouwing van Hudson's Bay en de eerste aanzet van de nieuwe straat: de Frederikstraat. In de loop van 2017 worden Hudson's Bay en de Frederikstraat tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat geopend. Op dit moment en nog tot 24 april 2017 is nog een bestemmingsplan-procedure aan de gang, waarop iedereen nog zijn of haar mening kan geven. ...lees verder "Volgende stap in de verbouwing van de Binnenstad"

Share

1

In de vergadering van de raadscommissie Vestigingsklimaat van maandag 13 maart 2017 stond opnieuw het plan voor de nieuwe winkelstraat op de agenda, die waarschijnlijk Frederikstraat gaat heten, vernoemd naar Prins Frederik Hendrik van Oranje. Het is een erg omvangrijk plan, waarover de gemeenteraad reeds op 16 november 2016 besloten heeft dat het uitgewerkt moet worden. Deze uitwerking is nog niet klaar en de bespreking in de commissie was dan ook bedoeld om 'wensen en bedenkingen' mee te geven voor de verdere uitwerking.

De aftrap werd echter gedaan door de heer Stolk, voorzitter van de bewonersvereniging 'hoge toren Pieter Vreedeplein', die als inspreker zijn zorgen uitsprak. De bewoners vrezen dat een nieuwe woontoren van 50 meter hoog veel schaduw zal werpen in hun woningen en dat hun privacy en uitzicht schade zullen lijden. ...lees verder "Over Pieter Vreedeplein, de woontorens en de Frederikstraat"

Share

1

Het Stadhuis (Stadskantoor 1) gaat worden verbouwd en er komen winkels in de plint, op de begane grond. Niet zoveel als oorspronkelijk was gedacht, maar toch nog ongeveer 2.000 vierkante meter van de in totaal 18.000 vierkante meter.

De vraag die nog openstaat is, of de gemeente Tilburg de winkelruimten zou moeten verkopen of verhuren. Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W wil kiezen voor verhuur en vraagt hiervoor advies van de gemeenteraad. Deze verhuur zal dan worden uitgevoerd door Wereldhave, aldus het plan, omdat de gemeente zelf niet genoeg verstand heeft van winkelruimteverhuur en dit evenmin als een eigen taak ziet. ...lees verder "Winkels Stadskantoor 1 – College kiest voor verhuur"

Share

Het Planteam Openbare ruimte heeft de naam voor de nieuwe verbinding tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat gekozen: Frederikstraat. De straatnamencommissie van de gemeente Tilburg stelde verschillende namen voor.

Het planteam koos voor Frederikstraat, vernoemd naar Prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I en broer van Willem II. Deze naam is nog niet definitief. Er volgt een collegebesluit waarna gedurende 6 weken bezwaar kan worden ingediend. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt eind april de naam officieel bekrachtigd. ...lees verder "Planteam Openbare ruimte kiest naam voor nieuwe doorsteek tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat"

Share

8

2016-10-17-cool-cat-heuvelstraat-20-doorgang-winkelrondje"Het winkelrondje van Wereldhave" is inmiddels de ludieke bijnaam voor het project in de Tilburgse binnenstad, waarin er een nieuwe straat zal komen van de Emmapassage naar het Pieter Vreedeplein. Om dit te kunnen waarmaken heeft de gemeente Tilburg twee winkelpanden in de Heuvelstraat gekocht, nummers 20 en 25.

Veel Tilburgers vragen zich af waarom de koopprijzen van deze panden zo hoog zijn, respectievelijk €4.850.000,- en €3.750.000,-. Ter vergelijking: het duurste winkelpand dat in de aanbieding staat op 'Funda' kost een slordige €1,8 miljoen en voor 'ietsje' minder koop je een winkel in hartje Rotterdam. ...lees verder "“Het winkelrondje van Wereldhave” moet in 2017 klaar"

Share

3

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatHet referendum over de verbouwing van het Stadhuis, waarbij Stadskantoor 1 een flinke uitbouw zou krijgen aan drie zijden en waarvoor veel bomen zouden moeten verdwijnen, gaat niet door. Dat was de korte conclusie na de vergadering van de Tilburgse gemeenteraad op maandag 7 maart.

Het raadsbesluit van 21 september 2015, waarin deze verbouwing door de gemeenteraad werd goedgekeurd, heeft voor veel verontwaardiging geleid onder de Tilburgers. Omwonenden, ondernemers, architecten, heemkundigen en vele anderen hadden vooraf uitgebreid van zich laten horen, door bij de gemeenteraad gebruik te maken van hun recht om in te spreken en hun visie te geven.

De conclusie van tegenstanders, gesteund door oppositiepartijen LST, OPA, Lokaal Tilburg, Voor Tilburg en LNS (nu VSP) was dan ook dat de voorstanders niet wilden luisteren naar argumenten. Dit was de aanleiding voor veel Tilburgers, gesteund door de toen pas opgerichte partij van Frans van Aarle, Lokaal Tilburg, om handtekeningen in te zamelen om referendum te houden over het besluit. ...lees verder "Referendum over verbouwing Stadhuis gaat niet door"

Share

2

Hendrikhof
Hendrikhof

Nadat maandagochtend 29 februari de commissie Bestuur van de gemeenteraad is geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen voor de binnenstad en het Stadskantoor (het stadhuis) heeft de gemeente Tilburg een persbericht op haar website geplaatst met de daarbij behorende 'Afsprakenkader Wereldhave en gemeente Tilburg inzake versterking verblijfsklimaat binnenstad'.05-19-2015 2130Leegstand Binnenstad V&D Heuvelstraat

Citaat: De gemeente en Wereldhave hebben 28 februari afspraken gemaakt over de toekomst van het centrum. Er komt onder meer een verbinding van de Emmapassage richting het Pieter Vreedeplein en Primark vestigt zich op de locatie Stadskantoor 3.
...lees verder "Doorbraak binnenstad"

Share

1

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatIn de raadscommissie Bestuur van maandag 29 februari zou de discussie worden gevoerd over de nieuwe vraagstelling voor het referendum over de verbouwing van Stadskantoor 1.

"Bent u het EENS of ONEENS met het raadsbesluit om het onderste deel van Stadskantoor 1 uit te bouwen en te gebruiken voor uitbreiding van winkelruimte?"

Het referendum gaat over het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2015 waarin is besloten om winkels te bouwen in Stadskantoor 1, waarbij het pand flink wordt uitgebreid. Bijna 10.000 Tilburgers hebben dit referendum in december 2015 aangevraagd. ...lees verder "Noordanus vraagt de raad om herbezinning over verbouwing van het Stadskantoor"

Share

2015-09-07 236 45P Pieter Vreedeplein Leegstand tussen Kruitvat en Jack's CasinoDiscussies over het winkelrondje in de Binnenstad en de verbouwing van Stadskantoren 1 en 3 blijft de (politieke) gemoederen bezighouden. Aanleiding voor het meest recente debat hierover in de raadscommissie Vestigingsklimaat was de brief met verklaring van vastgoedbedrijven Wereldhave en Royalton en de gemeente over de toekomst kernwinkelgebied. PvdA en VVD hadden de commissie voor een extra vergadering bijeen gevraagd, omdat zij vragen hadden hierover.

Maar voordat deze vragen en het debat losbrandden, gaf een ambtenaar een samenvatting van ruim een halfuur over de ontwikkelingen sinds 2011. In het begin van dat jaar heeft de Tilburgse politiek de 'Binnenstadsvisie 2011-2020' vastgelegd, waarin staat afgesproken hoe het centrum van Tilburg (inclusief de Spoorzone) ontwikkeld moet worden. (Lees ook: "Plan: Iers warenhuis ‘Primark’ naar Binnenstad en bibliotheek naar de Spoorzone" - december 2010). Alles wat daarna is gebeurd, komt voort uit deze afspraken. ...lees verder "Debat over verklaring van Wereldhave, Royalton en de gemeente Tilburg"

Share

2015-07-10-Luifel Entree-Emmapassage-Stadhuisplein-Katterug-StadhuisWethouder Erik de Ridder, namens de gemeente Tilburg, en twee belangrijke vastgoedeigenaren in de Tilburgse binnenstad, Wereldhave en Royalton Hill, hebben op dinsdag 26 januari 2016 overleg gevoerd over de toekomst van de Tilburgse binnenstad.

Wereldhave is sinds enkele maanden eigenaar van de Emmapassage en de parkeergarage en winkels in de noordwand van het Pieter Vreedeplein - met onder andere Mediamarkt - en Royalton Hill is eigenaar van het pand waarin V&D is gevestigd.

Aanleidingen voor het overleg waren onder andere de recente ontwikkelingen op de winkelmarkt in Nederland, zoals het failliet gaan van V&D en de ketens van Macintosh, en de doelen van de gemeente met betrekking tot het winkelrondje op de locatie van Stadskantoor 3 en Stadskantoor 1. ...lees verder "Gemeente Tilburg, Wereldhave en Royalton in overleg over toekomst Binnenstad"

Share

8

05-19-2015 2130Leegstand Binnenstad V&D HeuvelstraatMaandagavond 11 januari, nog net voor middernacht, vertelde wethouder Erik de Ridder de stand van zaken rond V&D aan de commissie Vestigingsklimaat. De wethouder gaat uiterlijk 26 januari in gesprek met vastgoedbedrijven Wereldhave en Royalton Hill om te bespreken wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat het pand van V&D leeg komt te staan. "Want als V&D uit de Binnenstad zou verdwijnen, dan wil je niet zo een 'gat in het hart van de stad'."

Ondertussen heeft Primark in meerdere steden interesse getoond om zich te vestigen in leeg komende V&D-panden. ...lees verder "Gat in het hart van de stad"

Share

4

Stadskantoor
Stadskantoor 1 - Foto: Peter van den Besselaar

Op maandag 7 september, tijdens de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat, zal er uitgebreid gediscussieerd worden over de verbouwing van Stadskantoor 1, het Tilburgse Stadhuis, met daarin plaats voor winkels op de begane grond. Hoewel de gemeenteraad de definitieve beslissing zal nemen in de raadsvergadering van 21 september, zal het beslissende debat gevoerd worden in de commissie-vergadering.

In de afgelopen maanden hebben steeds meer Tilburgers hun mening geuit over de plannen. Winkeliers, ondernemers, vastgoedeigenaren keerden zich al eerder tegen de voorgenomen plannen en inmiddels hebben tientallen bekende Tilburgers zich aangesloten, waaronder acteur Marc-Marie Huijbrechts, (emeritus-)hoogleraren Jos Swanenberg, Arnoud-Jan Bijsterveld, Anton van Kalmthout en Cyrille Fijnaut en diverse directeuren of voorzitters van grote bedrijven en organisaties, waaronder Jan Melis, voorzitter van de Kamer van Koophandel en voorzitter van het CDA. ...lees verder "Burgers, kunstenaars, hoogleraren en ondernemers tegen verbouwing Stadhuis"

Share

1

primarktEen grote supermarkt trekt meer bezoekers naar een winkelgebied dan een vestiging van Primark. De Ierse kledingzaak trekt gemiddeld 27.500 bezoekers per week, een grote supermarkt 30.000 Dat zei managing director Belinde Bakker van vastgoedinvesteerder Wereldhave, een Nederlandse beursgenoteerde onderneming die investeert in vastgoed. Ze deed deze uitspraak op donderdag 9 oktober tijdens het evenement Future Shopping, een jaarlijks congres over klantbeleving, belevingstechnologieën en vitale business modellen.

Deze cijfers nuanceren volgens Bakker het idee dat een winkelgebied zonder Primark weinig voorstelt. Zelfs een gemiddelde supermarkt komt met 20.000 bezoekers per week in de buurt van Primark. Bezoekers van een supermarkt zijn volgens haar namelijk praktisch altijd klanten, in tegenstelling tot bij modeketens. “Al weet ik dat de meeste bezoekers van Primark ook met een tas naar buiten komen.” ...lees verder "Grote supermarkt trekt meer publiek dan Primark"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen