Spring naar inhoud

De belangstelling voor het winkelen via internet wordt steeds groter. Deze sector kende in de maand augustus van dit jaar een omzetgroei van maar liefst 18 procent ten opzichte van augustus 2016.

Ook de detailhandel heeft in augustus 4,4 procent meer omgezet. De verkopen (het volume) waren 3 procent hoger. Zowel de omzet van de foodsector als de non-foodsector groeide. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen op haar website. ...lees verder "Belangstelling voor online shoppen groeit enorm"

Share

Binnenstad Tilburg

Het college van B&W komt met een nieuw beleid voor de detailhandel in de stad. Niet zozeer omdat de oude visie al aan vervanging toe was, maar om grote winkels aan de rand van de stad mogelijk te maken, zoals een XL-supermarkt op Stappegoor. Deze staat als enige met name genoemd in de nieuwe detailhandelsvisie. Andere argumenten zijn de opkomst van e-commerce: winkelen via internet en 'funshoppen': winkelen als beleving, een dagje uit. Volgens de visie van de gemeente worden winkels gemiddeld steeds groter, qua vloeroppervlak, maar ontstaan tegelijkertijd meer speciaalzaken in de Binnenstad. Daarbij wordt de Binnenstad als het belangrijkste winkelgebied gezien en als trekpleister voor bezoekers van buiten Tilburg. ...lees verder "Weerstand ondernemers detailhandel tegen nieuwe detailhandelsvisie"

Share

Deze maandag staat er zowel een commissievergadering als een speciale raadsvergadering op de agenda. Deze speciale raadsvergadering, die al om 14.00 uur begint, gaat voor het grootste deel over de 'Perspectiefnota', Tilburg in 2013.

Deze maandag staat er zowel een commissievergadering als een speciale raadsvergadering op de agenda. Deze speciale raadsvergadering, die al om 14.00 uur begint, gaat voor het grootste deel over de 'Perspectiefnota', Tilburg in 2013.

Om 9.00 uur begint de commissie 'Economie' aan haar vergadering, en wel met de volgende onderwerpen.

  • Eerst wordt de bouw of verbouwing van het Stadhuis besproken met wethouder Joost Moller. Een plan dat een slordige 90 miljoen euro gaat kosten.
  • Daarna gaan de commissieleden vergaderen over de economische agenda van Tilburg en over het winkelgebied in de binnenstad en de invloed van webwinkels op het winkelaanbod. Voor beide onderwerpen schuift wethouder Erik de Ridder aan.
  • Tenslotte, met wethouder Auke Blaauwbroek, zal er worden gesproken over de afbouw van de I&D-banen. De SP heeft een voorstel ingebracht om I&D-ers en WIW-ers beter te begeleiden naar ander werk en wil bovendien dat er wordt berekend wat duurder is: mensen met een gesubsidieerde baan aan het werk houden, of naar huis sturen met een uitkering.

's Middags om 14.00 uur begint de raadsvergadering, waarin zal worden besloten over de jaarrekening van 2011 en de 'Perspectiefnota', de toekomst van Tilburg in 2013. Deze vergadering, die waarschijnlijk tot 's avonds laat duurt, verloopt als volgt.

  • Eerst wordt er een discussie gevoerd over een bezwaarschrift tegen het openstellen van winkels op zondag, dat is ingediend door de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling en 149 anderen.
  • Vervolgens gaat er worden gestemd over de jaarrekening van 2011. Hierover is op 14 mei al een lange vergadering gevoerd. Echter, er is daarna ook forse kritiek te horen geweest op de jaarrekening van een registeraccountant uit Wijk bij Duurstede, die deze verantwoording 'misleidend' heeft genoemd.
  • Tegen 15.00 uur gaat de vergadering beginnen aan de 'Perspectiefnota', de toekomst. Eerst mag elke partijvoorzitter een betoog houden en gelden er vaste spreektijden, afhankelijk van de grootte van elke partij.
  • Vervolgens krijgen burgemeester en wethouders de gelegenheid om op de toespraken te reageren.
  • Na de pauze kunnen raadsleden met voorstellen komen, moties en amendementen, en krijgen de partijvoorzitters opnieuw de tijd om te spreken. In deze tweede ronde, de tweede termijn, mogen raadsleden elkaar in de rede vallen om in discussie te gaan en vragen aan elkaar te stellen.
  • Daarna krijgen opnieuw burgemeester en wethouders de kans om te reageren en ook nu hebben raadsleden de gelegenheid om in de rede te vallen voor discussie. Ook de moties en amendementen kunnen dan in discussie worden gebracht.
  • Aan het eind van de avond wordt er gestemd over de moties en amendementen en uiteindelijk over de 'Perspectiefnota'.

Uiteraard zijn zowel de commissievergadering als deze raadsvergadering openbaar. Maar ook kan er online worden meegeluisterd via de website van de gemeenteraad.

Share

Crisis of niet, aan ondernemers in Brabant zal het niet liggen. De Kamer van Koophandel voor Midden- en Oost- Brabant meldt op haar website dat het aantal startende ondernemers flink is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Tussen 1 april en 1 juli van 2010 begonnen 2921 ondernemers met een nieuw bedrijf, dat is 20% meer dan in het tweede kwartaal van 2009.

De groei komt met name uit de dienstensector en het vervoer, maar ook uit de detailhandel waaronder een aanzienlijk aantal webwinkels.

In 's-Hertogenbosch was de stijging van het aantal starters het grootst met maar liefst 42%, gevolgd door Tilburg met 14% en Eindhoven met 12%

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen