Spring naar inhoud

Klimaatverandering, energie, milieu. Er gaat geen week voorbij of er ligt een nieuw plan, een nieuwe maatregel of een nieuwe subsidie om ervoor te zorgen dat de stad, het land en de wereld leefbaar blijft als het gaat over klimaatveranderingen.

Klimaatverandering is een feit en gaat zelfs sneller dan in het verleden werd voorspeld. Zware regenbuien, maar ook perioden van hitte met temperaturen boven de 30 graden Celsius komen tegenwoordig al vijf keer zo vaak voor als een halve eeuw geleden. En volgens de verwachtingen - op basis van berekeningen - van het KNMI zal dit aantal nog eens verdubbeld zijn in 2050.

Soms lijkt het wel of alle initiatieven en maatregelen over elkaar rollen en geheel geen samenhang hebben. Maar niks is minder waar.

Elk jaar op Prinsjesdag, als het kabinet haar plannen aanbiedt voor het komende jaar, wordt ook de laatste editie van het 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie' gepubliceerd door de Deltacommissaris. Ruimtelijke adaptatie is het voorbereiden van een gebied op overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. ...lees verder "Van Rijk tot wijk in actie vanwege klimaatverandering"

Share

Voor 2023 moeten alle Nederlandse Gemeenten en waterschappen een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast uitvoeren. Hiervoor pleit de Adviescommissie Water (AcW) in haar advies afgegeven op 9 mei 2017 aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Een mooi moment omdat van 12 mei tot 20 mei 2017 nationaal de 'Week van Ons Water' wordt gehouden.

Door deze stresstest voor wateroverlast moeten burgers, overheden en het bedrijfsleven een goed inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van hun omgeving ten gevolge van extreme regenval. Op basis van de uitkomst van deze stresstest kunnen keuzes worden gemaakt over de te nemen maatregelen om de gevolgen van hoosbuien en/of langdurige regenval die in de nabije toekomst steeds vaker zullen voorkomen, te beperken. ...lees verder "Verplichte stresstest wateroverlast"

Share

Van alle fietsende inwoners is 85 procent tevreden over de Tilburgse fietspaden in het algemeen en over de kwaliteit ervan. Ook de doorstroming haalt een goede score. Met deze cijfers staat de stad bovenaan in een recent landelijk onderzoek in elf gemeenten.

Tilburg haalt iets minder positieve cijfers bij de aspecten verkeersveiligheid en sociale veiligheid, aantrekkelijkheid en aanwezigheid voorzieningen. Hierbij staat de stad in het midden van de ranglijst. ...lees verder "Tilburgers tevreden over de fietspaden"

Share

4

Brabant Kiest logoOp woensdag 18 maart mag iedereen met stemrecht weer naar de stembus en wel voor twee verkiezingen tegelijk: voor het bestuur van de waterschappen en voor een nieuw Provinciebestuur.

De Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Dit doen zij op 26 mei 2015 na de verkiezingen. Voor de partijen die nu het Kabinet vormen, VVD en PvdA, en die nu een meerderheid hebben in de Tweede Kamer, is het van belang dat zij ook een meerderheid hebben in de Eerste Kamer. Op dit moment hebben VVD en PvdA geen meerderheid in de Eerste Kamer: samen hebben zij 30 van de 75 zetels. Daarom moeten deze twee regeringspartijen steeds onderhandelen met andere partijen om wetsvoorstellen aangenomen te krijgen. ...lees verder "Brabant kiest een nieuw provinciebestuur"

Share

2

Brabant Kiest logoOp 18 maart mogen alle stemgerechtigden weer naar de stembus, voor de verkiezing van het provincie-bestuur. Nieuw is dat de verkiezingen voor de waterschappen deze keer voor het eerst op dezelfde dag worden gehouden.

Tilburg ligt op de grens van twee waterschappen: De Dommel en Brabantse Delta. De grens tussen deze twee waterschappen loopt ongeveer over de Ringbaan West. Alle wijken ten oosten van de Ringbaan West plus het gebied tot de Zwartvenseweg horen bij waterschap De Dommel. Alle andere, inclusief de gehele Reeshof, horen bij Brabantse Delta. ...lees verder "Brabant kiest: Waterschappen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen