Spring naar inhoud

Klimaatverandering, energie, milieu. Er gaat geen week voorbij of er ligt een nieuw plan, een nieuwe maatregel of een nieuwe subsidie om ervoor te zorgen dat de stad, het land en de wereld leefbaar blijft als het gaat over klimaatveranderingen.

Klimaatverandering is een feit en gaat zelfs sneller dan in het verleden werd voorspeld. Zware regenbuien, maar ook perioden van hitte met temperaturen boven de 30 graden Celsius komen tegenwoordig al vijf keer zo vaak voor als een halve eeuw geleden. En volgens de verwachtingen - op basis van berekeningen - van het KNMI zal dit aantal nog eens verdubbeld zijn in 2050.

Soms lijkt het wel of alle initiatieven en maatregelen over elkaar rollen en geheel geen samenhang hebben. Maar niks is minder waar.

Elk jaar op Prinsjesdag, als het kabinet haar plannen aanbiedt voor het komende jaar, wordt ook de laatste editie van het 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie' gepubliceerd door de Deltacommissaris. Ruimtelijke adaptatie is het voorbereiden van een gebied op overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. ...lees verder "Van Rijk tot wijk in actie vanwege klimaatverandering"

Share

De gemeente voert waarschijnlijk een extra boring uit vanaf het werkstation bij de Hasseltrotonde richting de Rueckertbaan. Voordeel van die extra boring betekent dat de gemeente in de toekomst niet opnieuw bij de Hasseltrotonde hoeft te werken. De gemeente beperkt met deze boring ook de verkeersoverlast op de rotonde.

Uit het vervolgonderzoek moet nog blijken dat de boring richting de Rueckertbaan op korte termijn haalbaar is. ...lees verder "Extra werkzaamheden Hasseltrotonde"

Share

Voor 2023 moeten alle Nederlandse Gemeenten en waterschappen een gestandaardiseerde stresstest voor wateroverlast uitvoeren. Hiervoor pleit de Adviescommissie Water (AcW) in haar advies afgegeven op 9 mei 2017 aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Een mooi moment omdat van 12 mei tot 20 mei 2017 nationaal de 'Week van Ons Water' wordt gehouden.

Door deze stresstest voor wateroverlast moeten burgers, overheden en het bedrijfsleven een goed inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van hun omgeving ten gevolge van extreme regenval. Op basis van de uitkomst van deze stresstest kunnen keuzes worden gemaakt over de te nemen maatregelen om de gevolgen van hoosbuien en/of langdurige regenval die in de nabije toekomst steeds vaker zullen voorkomen, te beperken. ...lees verder "Verplichte stresstest wateroverlast"

Share

De Tilburgse gemeenteraad nodigt iedereen uit om een avond te praten over duurzaamheid, waarbij het doel is om zoveel mogelijk praktische en concrete ideeën te verzamelen.

Deze avond wordt gehouden op woensdag 1 februari 2017, vanaf 19.30 uur in het Duvelhok aan de Sint Josephstraat 133. Presentatie en discussieleiding wordt verzorgd door Frank van Pamelen.

In Tilburg zijn al heel wat initiatieven gestart op het gebied van duurzaamheid. Bewoners die samen aan de slag gaan, energiecoöperaties zijn van start gegaan, er zijn ideeën over hoe je koele plekken in de stad creëert als het in de zomer heel erg heet is en er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat stevige regenbuien geen wateroverlast veroorzaken. ...lees verder "Gemeenteraad nodigt iedereen uit voor avond over duurzaamheid"

Share

whatsapp-recordGemeente Tilburg en bewoners in de Vivaldistraat en omgeving zijn samen een WhatsApp-groep gestart in de strijd tegen wateroverlast.

De gemeente en de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta werken al samen bij dreigende wateroverlast, zodat de gemeente haar bewoners kan waarschuwen als de kans op overstroming groter is dan gewoonlijk. Om deze informatie snel bij bewoners te kunnen krijgen is een WhatsApp-groep gestart. Deze groep wordt beheerd door bewoners, die hun informatie van de gemeente ontvangen. ...lees verder "WhatsApp-groep tegen wateroverlast"

Share

2016-06-03 Voorste Strook Kommerstraat Moerenburg
De Voorste Stroom bij de brug aan de Kommerstraat

Door de hevige regenval van de afgelopen tijd is het water in de Leij en de Voorste Stroom tot grote hoogte gestegen. Dat is vooral merkbaar in de Moerenburg aan de oostkant van Tilburg.

Ter hoogte van de Kommerstraat kan het water nauwelijks de brug onderdoor.

Het waterschap De Dommel schrijft op haar website:  ...lees verder "Hoog water in Moerenburg"

Share

wateroverlast
Wateroverlast in Tilburg

Ondergelopen straten door hevige regenval. Afgelopen zomer was het ook raak in Tilburg. Met de aanleg van ‘De Blauwe Ader’ gaat daar verandering in komen. Regenwater moet in de toekomst via dit nieuwe stelsel uit de binnenstad getransporteerd worden. We daalden met projectleider Tristan Martin van de gemeente Tilburg af in onze boorput op het NS-plein.

Waar steden als Amsterdam en Den Bosch rijk voorzien zijn van grachten en singels, heeft Tilburg maar relatief weinig mogelijkheden om grote hoeveelheden regenwater af te kunnen voeren en te bergen in de stedelijke omgeving. Projectleider Tristan Martin: “We werken hier aan de moderne vorm van een gracht onder de stad. Dat moeten we ondergronds doen, omdat we in Tilburg weinig ruimte en weinig oppervlaktewater hebben. De komende 15 jaar bouwen we zo’n 5 aparte stelsels door heel Tilburg. Die moeten er voor gaan zorgen dat er in de risicogebieden geen water meer op straat staat na een hevige regenbui. Het is voor ons een ambitieus project. Geen lapwerk dus. Je kunt het zien als het Tilburgs Deltaplan.” ...lees verder "De Blauwe Ader, het Tilburgs Deltaplan"

Share

wateroverlast tilburgVerschillende partijen ondertekenen op 9 oktober een landelijke intentieverklaring waarin ze afspreken rekening te houden met klimaatverandering.

De deelnemers geven aan dat ze bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte rekening zullen houden met de veranderingen in het klimaat. Zo wordt de omgeving bestand gemaakt tegen hogere temperaturen, langdurige droogte en hevige buien. Dat kan bijvoorbeeld door waterpartijen, die verkoelend werken op de omgeving, door meer bomen die zorgen voor schaduwplekken of door groene daken die isoleren en het regenwater vasthouden. ...lees verder "Tilburg ondertekent intentieverklaring om rekening te houden met klimaatverandering"

Share

1

zonnepanelenVia de website zonnescanbrabant.nl kunnen Tilburgers kijken of het dak van hun huis geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.

Via een zoekscherm is het mogelijk om aan te geven wat het adres is en de woonplaats is. De website laat dan zien of de panelen geplaatst kunnen worden, hoeveel panelen op het dak passen, wat de kosten zijn en hoeveel er bespaard wordt op de energierekening. Het is mogelijk om die gegevens op te slaan. De website zonnescanbrabant.nl geeft niet alleen informatie over Tilburgse adressen, ook de rest van de provincie is in kaart gebracht. De website is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. ...lees verder "‘Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen’ ?"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen