Spring naar inhoud

1

Eén miljoen mannen en twee miljoen vrouwen in Nederland waren in 2016 niet economisch zelfstandig en daarmee financieel kwetsbaar. Ze hebben geen inkomen uit betaald werk of hun inkomen uit betaald werk ligt onder de netto bijstand van een alleenstaande. In 2016 bedroeg de grens om financieel kwetsbaar te zijn, voor mensen met een inkomen onder de 11260 euro per jaar,  940 euro per maand. Ofwel 70 procent van het wettelijke netto minimumloon.

Weliswaar had 27 procent van deze mannen en 35 procent van de vrouwen een betaalde baan, ze verdienden echter minder dan het bijstandsniveau. Dit blijkt uit de nieuwe analyses van het CBS die woensdag 11 oktober 2017 zijn gepubliceerd. ...lees verder "Drie miljoen financieel kwetsbare Nederlanders"

Share

De columnPiushaven-NoordzijdeTerwijl ik afgelopen woensdag zat te schrijven aan een nieuw toneelstuk, lekker in het zonnetje op een bankje bij de Piushaven, kwam er een man naast me, aan de andere kant van het bankje zitten.

Hij had een plastic tas van de Albert Heijn bij zich en zo te zien een aantal halve-liters pils erin. Hij trok een blikje open en mummelde wat. ...lees verder "De koffie-dief"

Share

1

opinieLaatst las ik een artikel van de Vlaamse hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse Paul Verhaeghe. Hierin geeft deze Belgische psycholoog aan dat hij een enorme toename ziet van het aantal stressgerelateerde beroepsziektes in onze samenleving die volgens hem te wijten zijn aan ons westers economisch model. 'Onze maatschappij offert daar alles voor op en dat maakt ons ziek.'

stress werkVolgens Paul zijn er door de bank genomen twee groepen die gevoelig zijn voor stress: de mensen die geen werk hebben en zij die te veel werk hebben. De eerste groep de zogenaamde werklozen, omdat ze zich niet alleen nutteloos voelen, maar in de huidige maatschappij door de invoering van de Participatiewet ook steeds meer worden weggezet als profiteurs. En dus sinds 1 januari 2015 alle werkzaamheden zonder vergoeding of salaris moeten accepteren. De tweede groep zijn de werkenden omdat ze steeds meer werkdruk voelen. Steeds vaker ZZP-ers (Nederland telt er op dit moment zo'n 800.000). De hoogopgeleiden die overal en ten aller tijde bereik- en beschikbaar moeten zijn; en de lager opgeleiden die steeds vaker twee of meer banen combineren om te overleven en de losse eindjes aan elkaar moeten knopen. ...lees verder "Zijn wij nou ziek of is het de maatschappij ?"

Share

Onlangs verscheen via Tilburg University, van de hand van projectleider prof. dr. Nicolette van Gestel de studie 'Toekomst van de sociale zekerheid'. Daarin wordt bepleit om de manier waarop nu omgegaan wordt met ons sociaal verzekeringsstelsel volledig te herzien. Over 'de drie P's, O & O-fondsen en eigen verantwoordelijkheid. an Gestel: “Het boek is ontstaan na een intensief tweejarig onderzoek. Eerst hebben we natuurlijk uitgebreid literatuuronderzoek gedaan en op basis van de premissen die we daarna ontwikkelden die vervolgens getoetst aan de hand van gesprekken met in totaal 45 personen. We hebben ons dus terdege voorbereid. De gesprekspartners kwamen uit de Tweede Kamer, het ministerie, advies en belangenorganisaties, bestuursorganisaties, de vakbonden, organisaties van gemeenten, werkgeversorganisaties, heel divers. Bestuur en uitvoering ook: het UWV en de Sociale Verzekeringsbank, de Nederlandse bank (ook over de pensioenen), aangevuld met een aantal collega-hoogleraren uit de wetenschap.” Oftewel, kort samengevat, de leidinggevenden, niet de mensen die een uitkering vanuit de praktijk kennen.
Nicollette van Gestel, hoogleraar bedrijfskunde
Nicolette van Gestel, hoogleraar bedrijfskunde

Onlangs verscheen via Tilburg University, van de hand van projectleider prof. dr. Nicolette van Gestel de studie 'Toekomst van de sociale zekerheid'. Daarin wordt bepleit om de manier waarop nu omgegaan wordt met ons sociaal verzekeringsstelsel volledig te herzien. Over 'de drie P's, O & O-fondsen en eigen verantwoordelijkheid. Een interview.

Ik spreek Nicolette van Gestel, projectleider van bovenstaande studie in een restaurant aan de Bredaseweg. Het is verder fietsen dan ik had verwacht en ik verdwaal een paar keer, ondanks Google-maps. Als ik aankom, verlaat, is mevrouw Van Gestel niet in het restaurant. Mijn hart zinkt in mijn natte schoenen. Dan maar even naar buiten, voor een sigaretje voor ik de lange weg terug aanvang.
De sigaret is echter nog maar net gerold en de regen weer aangevangen, of ze komt, druk telefonerend op me af, gewapend met een paraplu en een regenjas. Ze begroet me, even nog wat werk af te handelen.
Ik voel in mijn zakken, zonder ze om te keren, want ik weet dat ik misschien net geld zal hebben voor een kop koffie. Staat zo armetierig. ...lees verder "Sociale zekerheid: “Verantwoordelijkheid snijdt aan twee kanten”"

Share

1

Leon-VermeulenLeon wacht ons al op in de deuropening als we de galerij van zijn flat in de Binnenstad oplopen. Uit de bouwput waar de Stadswachter zal verrijzen klinkt oorverdovend lawaai. “Waarschijnlijk ben ik er al gewend, want ik hoor het al niet meer.” lacht Leon.

De kleine flat van Leon is gezellig en hoewel het buiten stevig vriest, aangenaam warm. “Ik zet nooit de verwarming aan, want dat kan ik niet betalen” legt Leon uit. “Alles wat je ziet zijn ‘krijgertjes’, de inrichting, maar ook mijn kleding. Mijn bril heb ik van mijn peettante gekregen. Ik heb nog nooit iets gekocht.” ...lees verder "Leon Vermeulen: “Ik heb er bewust voor gekozen om niet in de schuldhulpverlening te gaan”"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen