Spring naar inhoud

De Wajonggroep FNV (Federatie Nederlandse Vakvereniging) vindt het onbegrijpelijk en teleurstellend dat in het regeerakkoord wordt vastgehouden aan de plannen om Wajongers te korten op hun uitkering. In het akkoord worden mensen met een beperking vanaf 2018 met ruim 5 procent gekort.

De bezuiniging is door de economische opleving absoluut niet meer nodig en raakt de meest kwetsbare groep die van een sober inkomen moet leven, vaak geen baan kan vinden en ook nog extra zorgkosten heeft. ...lees verder "Wajongers onnodig hard gepakt in regeerakkoord"

Share

1

opinieLaatst las ik een artikel van de Vlaamse hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse Paul Verhaeghe. Hierin geeft deze Belgische psycholoog aan dat hij een enorme toename ziet van het aantal stressgerelateerde beroepsziektes in onze samenleving die volgens hem te wijten zijn aan ons westers economisch model. 'Onze maatschappij offert daar alles voor op en dat maakt ons ziek.'

stress werkVolgens Paul zijn er door de bank genomen twee groepen die gevoelig zijn voor stress: de mensen die geen werk hebben en zij die te veel werk hebben. De eerste groep de zogenaamde werklozen, omdat ze zich niet alleen nutteloos voelen, maar in de huidige maatschappij door de invoering van de Participatiewet ook steeds meer worden weggezet als profiteurs. En dus sinds 1 januari 2015 alle werkzaamheden zonder vergoeding of salaris moeten accepteren. De tweede groep zijn de werkenden omdat ze steeds meer werkdruk voelen. Steeds vaker ZZP-ers (Nederland telt er op dit moment zo'n 800.000). De hoogopgeleiden die overal en ten aller tijde bereik- en beschikbaar moeten zijn; en de lager opgeleiden die steeds vaker twee of meer banen combineren om te overleven en de losse eindjes aan elkaar moeten knopen. ...lees verder "Zijn wij nou ziek of is het de maatschappij ?"

Share

WajongJongeren met een arbeidshandicap die voor 1 januari 2015 18 jaar worden, kunnen nog in aanmerking komen voor de huidige Wajong (de bestaande 3 regelingen bij het UWV). De aanvraag moet uiterlijk 10 september 2014 bij het UWV zijn. Dit geldt voor alle jongeren met een handicap die mogelijkheden hebben om aan het werk te gaan. Het maakt niet uit of de jongere op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar oud is, of nog op school zit. ...lees verder "Uitkering aanvragen onder huidige Wajong regeling kan nog tot 10 september"

Share

1

Erik de Ridder - CDA
Wethouder Erik de Ridder - CDA

Vrijdagochtend organiseerde wethouder Erik de Ridder verantwoordelijk voor Economie, Arbeidsmarkt en Sociale Zaken, een persbijeenkomst om bekend te maken hoe de Participatiewet in Tilburg gaat worden uitgevoerd, vanaf 1 januari 2015.

De WSW (sociale werkvoorziening), WWB (bijstand) en de Wajong (jong-gehandicapten) worden samengevoegd in de Participatiewet. Met één uitzondering: voor de mensen die nu in de WSW zitten, veranderd er voorlopig weinig, maar er komen geen nieuwe WSW-ers meer bij, zodat deze regeling uiteindelijk zal leeglopen en verdwijnen. Op dit moment gaat het op 2.100 mensen.

Er hoeven geen doekjes om gewonden te worden: allereerst is dit een forse bezuinigingsmaatregel van het Rijk. Niet alleen wordt de uitvoering naar de gemeente toegeschoven, ook het budget waarmee Tilburg het moet doen is in vier jaar tijd met ruim 60% verminderd: van 27,8 miljoen euro in 2011 naar 10,9 miljoen in 2015. ...lees verder "De Participatiewet: Het Tilburgs Alternatief"

Share

1

werken zonder werkHet Participatiebudget gaat op 1 januari 2015 op de schop. Het gros van de gemeenten moet in 2015 meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten. Dit blijkt uit een overzicht van alle onderdelen van het participatiebudget voor 2015, dat Binnenlands Bestuur 25 juli 2014 bekend maakte.

Zoals al eerder bekend gemaakt was bezuinigt het rijk fors op de bestaande middelen voor re-integratie met gemiddeld 8 procent: van 636 miljoen in 2014 naar 585 miljoen in 2015, oftewel 51 miljoen euro (voor de gemeente Tilburg is deze totale korting  9,4%). Dit terwijl er vanaf 1 januari 2015 een nieuwe doelgroep aanklopt bij de gemeente voor begeleiding naar werk: mensen die geen beroep meer kunnen doen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of de Wajong. ...lees verder "Participatiebudget: Ook Tilburg moet meer doen met minder geld"

Share

je bent ontslagenHet UWV verwacht dat er pas in 2015 een einde komt aan de groei van de werkloosheid. De hervorming van het ontslagrecht als onderdeel van de Wet werk en zekerheid zal het percentage door UWV af te handelen ontslagaanvragen in 2015 echter doen stijgen. Dit komt naar voren in het kersverse UWV Kennisverslag 2014-2. (hier te downloaden)

De werkgelegenheid reageert met enige vertraging op het ingetreden lichte economische herstel. Het CPB verwacht pas volgend jaar een geringe toename van de werkgelegenheid (0,3 procent). Die toename komt geheel op het conto van de marktsector waar de werkgelegenheid in 2015 naar verwachting met 0,8 procent zal groeien. De werkgelegenheid in het openbaar bestuur en de zorgsector neem volgend jaar waarschijnlijk af met respectievelijk 2,6 en 1 procent. ...lees verder "UWV verwacht meer ontslagaanvragen door invoering Wet Werk en Zekerheid"

Share

1

Klijnsma 1Na de Tweede Kamer is dinsdag 1 juli ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel van staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma over aanpassing van de bijstandsregels en invoering van de Participatiewet. Deze wet gaat per 1 januari 2015 in werking.

Dit betekent in het kort: door de nu aangenomen wetten en regels worden de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand bij elkaar gevoegd en de regels worden voor iedereen hetzelfde én strenger. Mensen in de bijstand kunnen worden verplicht om vrijwilligerswerk te doen en kunnen ook worden gedwongen te verhuizen als zij elders werk kunnen krijgen. De gemeenten moeten deze nieuwe wetten en regels gaan uitvoeren, in Tilburg gaat dat gebeuren onder de noemer NOMA (Nieuw Organisatie Model Arbeidsmarktbeleid). Wat je wel en beter niet kunt doen als je in-between-jobs bent en je je vrijwillig in moet gaan zetten voor de maatschappij, hebben we op een rijtje gezet de Do's en Don’ts bij accepteren van vrijwilligerswerk. ...lees verder "Do’s en Don’ts bij accepteren van vrijwilligerswerk"

Share

1

klijnsmaNa de Tweede Kamer is vandaag ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel van staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma over aanpassing van de bijstandsregels en invoering van de Participatiewet. Deze wet gaat per 1 januari 2015 in werking.

Door de nu aangenomen wetten en regels worden de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand bij elkaar gevoegd en dat de regels voor iedereen hetzelfde én strenger worden. Mensen in de bijstand kunnen worden verplicht om vrijwilligerswerk te doen en kunnen ook worden gedwongen te verhuizen als zij elders werk kunnen krijgen. Daarnaast kwam Klijnsma vorige week nog met een wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat mensen in de bijstand worden verplicht om Nederlands te leren. Wie weigert of niet genoeg zijn best doet, krijgt minder of geen uitkering meer. ...lees verder "Senaat aanvaardt participatiewet en uitvoering NOMA"

Share

honderd_procent_sociaal

Maandag 17 maart organiseert de Tilburgse SP op de valreep nog hun politiek Café Buskruit met daarin een voorbeschouwing op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart. Samen met politicoloog Julien van Ostaaijen van de Universiteit van Tilburg, wordt er stilgestaan bij de grootste veranderingen waarmee de gemeente Tilburg binnenkort te maken krijgt, zoals de invoering van de participatiewet.

Een wet die grote gevolgen zal hebben voor Wajongers en mensen die in Tilburg bij de sociale werkplaats werken.  Jurist Cees de Beer komt deze veranderingen toelichten. Tot slot is er columnist Frank van den Nieuwenhuijzen. Zou hij nog een kritische noot over de politiek te kraken hebben? Ook zal journalist Stephan Jongerius stilstaan bij de voorbeschouwing van de aankomende gemeenteraadsverkiezingen
...lees verder "17 maart Buskruit: Met voorbeschouwing op de gemeenteraadsverkiezingen"

Share

het-jaar-013_blauw_rood_RGBIn het eerste kwartaal van 2013 interviewden we 13 mensen uit Tilburg over hun visie. In deze ‘13 Visies op de Stad 013’ kwamen bekende en onbekende Tilburgers aan het woord over hun werk en leven en waar zij zoal in de stad tegenaan lopen.
In deze tweede serie van 13 interviews vragen we 13 Tilburgse politici om op deze visies te reageren. Zijzelf kiezen één van de visies en wijzelf kiezen er ook één voor hen uit. Alle 13 zitten nu in de raad en willen graag bij de verkiezingen in maart 2014 weer herkozen worden.

joris bengevoord
Joris Bengevoord

Daags voordat we Joris Bengevoord ontmoeten werd bekend dat hij de nieuwe lijsttrekker van de Tilburgse GroenLinksfractie wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. “Ik heb met verschillende mensen in mijn omgeving erover gepraat en eigenlijk zei iedereen “waarom niet?” en het is goed te combineren met mijn werk als zelfstandige, ik heb geen baas boven me. In 2011 heb ik familiepretpark “De Waarbeek” in Overijssel overgenomen en mijn medewerkers weten dat ze me op maandag niet hoeven te bellen, want dan ben ik er alleen voor de raad.” legt Joris uit. ...lees verder "Joris Bengevoord (GroenLinks): “De burgerkracht is gigantisch, en nu moeten we dat goed gaan richten”"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen