Spring naar inhoud

Vrijwilligers maken een bezoek of verblijf in het ETZ iets aangenamer en zorgelozer.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en een belangrijke aanvulling op het werk van beroepskrachten. Omdat het aantal vrijwilligers voortdurend toeneemt en de komende jaren een verdere groei wordt verwacht, gaat het ziekenhuis het vrijwilligerswerk zelf doen. Op dit moment werkt ETZ nog samen met de Unie van Vrijwilligers (UVV), afdeling Tilburg.

In het ETZ zijn bijna vierhonderd vrijwilligers actief. Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur ETZ legt uit: "Zij maken het verblijf van patiënten en bezoekers in ons ziekenhuis een stuk aangenamer. Hun inzet wordt reuze gewaardeerd. De vrijwilligers voelen zich enorm verbonden met het ETZ. Die band willen we versterken door alle vrijwilligers die nu in het ETZ actief zijn een overeenkomst met het ziekenhuis aan te bieden. Voor de vrijwilligers verandert daardoor dus niets, zij kunnen onveranderd met hun activiteiten doorgaan." ...lees verder "Eigen vrijwilligersbeleid nu bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis"

Share

3

Afgelopen donderdag 28 september 2017, tijdens de vijfde editie van de European Social Innovation Week ‘Dear Future’, vond de workshop ‘Vrijwilliger van de toekomst’ plaats. Deze bijeenkomst stond onder leiding van Lonneke Jans van Cubiss en werd mede georganiseerd door jongerenorganisatie R-Newt van ContourdeTwern. In het Café van Ladybird Skatepark bij de Hall of Fame was een gemêleerd gezelschap van zo’n 50 personen samengekomen om eens uitgebreid in gesprek te gaan over het vraagstuk: Hoe ziet de vrijwilliger van de toekomst er uit? ...lees verder "Hoe ziet toekomstbestendig vrijwilligerswerk eruit?"

Share

Door middel van een burgeronderzoek peilt de gemeente elke twee jaar onder Tilburgers van 18 jaar of ouder de mening over tal van zaken die voor de gemeente Tilburg van belang zijn. Het onderzoek is in het najaar van 2016 uitgevoerd door Team Informatie- & Kenniscentrum van de gemeente Tilburg.

Om de vragenlijst via internet niet te lang te maken, is deze uitgesplitst in twee delen. Per deel hebben ruim 1.300 inwoners meegedaan.

In een samenvatting hieronder wordt kort aandacht besteed aan enkele uitkomsten. Alle resultaten zijn te downloaden in een uitgebreide samenvatting.  (pdf,804KB) via deze link.

...lees verder "Resultaten gemeentelijk burgeronderzoek 2016"

Share

3

Op vrijdag 10 maart 2017, tijdens de jaarlijkse NLDoetdag, heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) de Tweede Kamer  middels een kamerbrief geïnformeerd om de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ aan te passen. Klijnsma heeft besloten dat binnenkort voor alle uitkeringsgerechtigden de zogenaamde vrijlating onkosten- vergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt, ongeacht waarom je welke uitkering ontvangt. Ze heeft gekozen voor de hoogste onkostenvergoeding.

Dit betekent dat ook vrijwilligers met een bijstandsuitkering (Participatiewet) binnenkort voor maximaal €150,- per maand met een maximum tot €1.500,- per jaar een (onkosten)vergoeding mogen ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Dit vrij te laten bedrag is ongeacht of het vrijwilligerswerk wordt verricht in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. ...lees verder "Alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding"

Share

Op dinsdag 28 maart 2017 wordt er weer een V-Day georganiseerd. Dit keer vindt het netwerkcafé plaats bij MFA de Poorten aan de Hasseltstraat 194 in Tilburg en staat in het teken van 'preventie & veiligheid'.

V-Day is hét netwerkevenement voor vrijwilligerswerk in de gemeente Tilburg. Ieder netwerkcafé is weer anders. Soms wordt er gebrainstormd zonder agenda, andere keren is er een georganiseerd inspiratie- of kenniscafé met zinvolle thema’s. Hoofddoel is netwerken en kennis delen. V-Day wordt georganiseerd door het Stedelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk. ...lees verder "V-Day hét netwerkevenement voor vrijwilligerswerk"

Share

Gastbijdrage en opinie van Ivon Versnel

Ik vind het voor de samenleving heel belangrijk dat er werk is dat niet gedaan wordt om het geld, maar om het werk op zich. Ik vind het heel belangrijk dat er mensen zijn die bereid zijn om óók werk te doen zonder dat daar een beloning tegenover staat. Mensen die elkaar willen helpen en ondersteunen. Mensen die in de gaten willen springen die ontstaan door bezuinigingen, die willen inspelen op de gaten die ontstaan in de solidariteit binnen de samenleving. Op dit gebied wordt óók in het onbetaalde circuit baanbrekend werk verricht.

Ik vind het heel belangrijk om de onbetaalde arbeidsmarkt in de schijnwerpers te zetten. ...lees verder "Over Werken en Wandelen…"

Share

2

In januari 2015 is de gemeente gestart met een ‘Tilburgs Alternatief’ voor het inrichten van Beschut Werk. Een aanpak waarbij maatwerk voor de zwaksten inwoners van onze stad met afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat. Samen met organisaties en bedrijven in de stad is gekeken waar deze inwoners zonder reguliere baan kunnen werken of een betekenisvolle dagbesteding konden krijgen.

Per 1 januari 2017 is de Participatiewet veranderd en wordt de gemeente Tilburg weer verplicht om inwoners die niet in een reguliere baan kunnen werken de mogelijkheid te bieden om te werken volgens het oude stijl 'beschut werken-principe'. ...lees verder "Participatiewet: Beschut werk oude stijl verplicht"

Share

Stadstuinderij Piushaven gaat alweer aan het derde teeltseizoen beginnen en wel met een vliegende start op zaterdag 11 maart 2017. Tijdens de jaarlijkse NL Doet-actie, waarbij op vrijdag en zaterdag heel Nederland de handen uit de mouwen steekt met vrijwilligerswerk. Zo ook bij de Stadstuinderij, waar veel werk verzet zal worden.

De Belgische trekpaarden gaan deze dag weer met ouderwetse ploegen het land bewerken om de grond klaar te maken voor een nieuw seizoen vol groei en bloei. Daarnaast wordt het voorterrein wordt opgeknapt, ze willen een nieuwe keuken plaatsen, de winkel krijgt een nieuwe inrichting en de verblijven van de varkens en de kippen moeten worden opgeknapt en geschilderd en de paden moeten opnieuw worden aangelegd. ...lees verder "Belgische trekpaarden tijdens NL Doet bij Stadstuinderij Piushaven"

Share

2

Deze publicatie is het vervolg op: “Het is geen straf” van 1 november 2016.

opinie05-08-2015 UWV gebouw StadsheerSinds de hartenkreet die ik publiceerde op 11 november 2016 is er veel gebeurd. "Openheid van zaken is hard nodig, want alleen dan ontstaat de ruimte om de uitdaging aan te gaan en zaken te verbeteren." schreef ik en daar sta ik nog steeds achter. Inmiddels heb ik wel geleerd, dat wanneer je een bezwaarprocedure begint tegen de gemeente, het niet zo slim is om hierover tot in detail te publiceren, omdat dit een succesvolle procedure in de weg kan zitten. Hoe zeer het me ook spijt.

Er is echter meer aan de hand. ...lees verder "Van werkzoekend naar inkomenszoekend"

Share

4

TraverseSP-raadslid Fráncy van Iersel heeft namens de Tilburgse fractie van de SP, vragen gesteld aan de wethouder over een geval van verdringing van werk. Het gaat om een vacature voor vrijwilliger bosproject bij SMO (Stichting voor Maatschappelijke Opvang) Traverse. Deze functie werd vervuld door een betaalde medewerker wiens contract niet verlengd werd omdat hij ineens niet meer zou voldoen. ...lees verder "Verdringing van betaald werk door vrijwilligerswerk – SP stelt vragen"

Share

participatieladderSinds de Participatiewet op 1 januari 2015 is ingevoerd, is er veel onduidelijkheid onder mensen met een bijstandsuitkering over wat er nou wel en niet mag. Mag je vrijwilligerswerk doen? En zo ja, wat wel en wat niet? Moet je dat melden bij Werk & Inkomen (W&I, CWI, Sociale Dienst) en heeft dat gevolgen voor de uitkering? En als je een krop sla krijgt, of een kom soep, wordt dat dan van de uitkering afgetrokken als 'bijverdienste'? En hoe zit het nou met de verplichte tegenprestatie?

Deze onduidelijkheid was voor stichting Social Energy, een hard groeiende organisatie met 140 vrijwilligers, aanleiding om enkele medewerkers van sociale zaken uit te nodigen die de vele vragen konden beantwoorden. ...lees verder "Vragen en antwoorden over bijstand en vrijwilligerswerk"

Share

1

vrijwilligersSinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn er steeds meer onduidelijkheden ontstaan bij vrijwilligerswerk in combinatie met een bijstandsuitkering; wat mag wel en wat mag niet?

Vrijwilligersorganisatie Stichting Social Energy organiseert daarom een informatie-avond waar twee sprekers van Werk & Inkomen (CWI, Sociale Dienst) zijn uitgenodigd om hierover meer duidelijkheid te geven. Uiteraard is er tijdens deze ook volop gelegenheid om vragen te stellen.

Vrijdag 4 september om 20:00
Wijkcentrum In De Boomtak, Boomstraat 81

Share

stichting lezen en schrijvenOok in Tilburg gaat wederom het landelijk project Educatie voor Vrouwen met Ambitie (EVA) van Stichting Lezen & Schrijven van start.

Deelnemers aan EVA willen aan de slag met hun ambities, zij willen graag starten met een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. Helaas lukt dat niet altijd, omdat één op de acht vrouwen in Nederland moeite heeft met lezen en schrijven, wat vaak ook hand in hand gaat met moeite met rekenen en digitale vaardigheden. Hierdoor worden deze vrouwen belemmerd om volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt. Stichting Lezen & Schrijven wil deze doelgroep ondersteunen in het verbeteren van hun basisvaardigheden en doet dat samen met vele partnerorganisaties zoals de gemeente Tilburg, ContourdeTwern, Feniks, ROC Tilburg,  Cubiss, MST, de bibliotheek Midden-Brabant en Stichting ABC. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is de drijvende kracht achter het project.

Hiervoor organiseert Stichting Lezen & Schrijven voor de doelgroep, maar ook voor organisaties die met de doelgroep werken, op woensdag 11 maart van 9:30-11:30 uur een kennismakingsbijeenkomst met het project EVA die zal plaatsvinden in de Kennismakerij aan Burgemeester Brokxlaan 8/79 in de Tilburgse Spoorzone.

Wil je meer weten over het project of deze activiteit?
Neem contact op met de regionale projectleider EVA: Margaret Ariëns, margaret@lezenenschrijven.nl.

Share

Thomas kampBijstandscliënten in Nederland zijn met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 verplicht om een tegenprestatie voor leveren voor hun uitkering. Een deel van de uitkeringsgerechtigde doet min of meer al jaren verplicht vrijwilligerswerk. Wat betekent vrijwilligerswerk voor deze groep mensen?

Socioloog Drs. T.G. (Thomas) Kampen van Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen deed jaren onderzoek naar verplicht vrijwilligerswerk en de ervaringen van bijstandscliënten met een tegenprestatie voor hun uitkering.

Met het verplichte vrijwilligerswerk wil de overheid bijstandontvangers dichterbij de arbeidsmarkt brengen. Het tegenovergestelde wordt echter bereikt, omdat mensen zich op termijn hechten aan vrijwilligerswerk en het maatschappelijk belang boven hun persoonlijk belang gaan stellen. Dit concludeert Thomas Kampen in zijn promotieonderzoek, dat hij 12 december 2014 mocht verdedigt aan de Universiteit van Amsterdam.
...lees verder "Thomas Kampen: Verplicht vrijwilligerswerk vergroot afstand tot arbeidsmarkt"

Share

ActieStopWZL-Jeannette-ScholsWerken zonder salaris, verplicht vrijwilligerswerk in ruil voor een uitkering, het is vakbond FNV een doorn in het oog. Het meldpunt ‘Stop werken zonder loon’, dat de bond begin november is gestart, heeft in korte tijd zo’n 300 reacties opgeleverd. Veel meer dan Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV, had verwacht. Reden voor FNV om in actie te komen.

Uitkeringsgerechtigden moeten steeds vaker werken zonder loon en zonder uitzicht op een baan. Dit dreigt per 1 januari 2015 met de invoering van de participatiewet alleen maar erger te worden, omdat gemeenten dan meer taken krijgen om mensen naar werk te begeleiden. Het gevolg is dat op grote schaal echte, betaalde banen worden verdrongen. De FNV vindt dat het tijd wordt dat gemeenten de werkloosheid bestrijden, en niet de werklozen. Zowel de gemeenten als de landelijke politiek moeten regelen dat werken zonder loon stopt. Geef mensen perspectief op een echte baan met een normale beloning. ...lees verder "Vakbond FNV in actie tegen ‘Werken zonder Loon’"

Share

we helpenDe decentralisaties in het sociale domein (zorg, jeugd en werk & inkomen) hebben ingrijpende gevolgen voor de hulp- en zorgbehoevenden.

Websites die vraag en aanbod van vrijwilligershulp met elkaar in contact brengen,  kunnen een grote rol spelen in de toekomstige zorg voor mensen thuis en bij het bestrijden van eenzaamheid van ouderen. Maar dan is het wel belangrijk dat die sites meer veiligheid uitstralen en beter bekend worden bij het grote publiek.

Dat blijkt uit onderzoek van Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) onder ruim 9000 leden. ...lees verder "Burenhulp websites vaak nog te onbekend"

Share

5

netWERKmarktVandaag organiseerden de gemeente Tilburg, Baanbrekers en het UWV een netWERKmarkt in het Willem II-stadion. Een drukbezochte markt, waarin werkgevers, netwerk- en andere arbeidsmarkt gerelateerde organisaties zich gratis konden presenteren aan de duizenden werkzoekenden in de regio Tilburg en omstreken. Opvallend was dat er veel deelnemende werkgevers aanwezig waren van sectoren waarin de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd. Techniek, logistiek, productie en zorg zijn op dit moment de belangrijkste speerpunten waarop de arbeidsmarkt in Tilburg draait.

Naast een flink aantal uitzendbureaus. waren er ook veel maatschappelijke organisaties aanwezig die nu al  inspelen op de nieuwe Participatiewet. Er was veel aanbod in werkervaringsplaatsen, leertrajecten, vrijwilligerswerk en de innovatieve Meestersbeurs die de 50-plussers naar werk gaat begeleiden. ...lees verder "Gemeente Tilburg houdt vast aan oude modellen bij innovatieve netWERKmarkt"

Share

Vrijwilligerswerk_door_Bijstandsclienten_-_wr-1411633410Met de komst van de Participatiewet in 2015 worden gemeenten verplicht beleid te formuleren om de maatschappelijk nuttige tegenprestatie van bijstandsontvangers vorm te geven. Met andere woorden: de gemeente zal moeten bedenken hoe zij mensen met een uitkering 'iets' kunnen laten doen dat nuttig is voor de samenleving én voor henzelf. Begeleiding naar vrijwilligerswerk is een van de belangrijkste instrumenten die gemeenten kunnen inzetten.

Gemeenten mogen daarbij zelf bepalen hoe het beleid eruit zal zien, waarbij er voldoende ruimte blijft voor maatwerk. Vooruitlopend op de verplichting om volgend jaar dergelijk beleid te formuleren, zijn veel gemeenten bezig met beleidsontwikkeling in de door de rijksoverheid gewenste richting. ...lees verder "Participatiewet: Verkennend onderzoek vrijwilligerswerk door bijstandscliënten en de gemeentelijke praktijk"

Share

3

symposium ContourdeTwern, MFA de symfonieContourdeTwern organiseerde donderdag 25 september in MFA de Symfonie het symposium ‘Iedereen telt mee, iedereen doet mee’ over de positie, kansen en dilemma’s van vrijwillige inzet. Zo’n 100 professionals uit het maatschappelijk middenveld (maatschappelijke organisaties, gemeenten en woningbouwcoöperaties) waren aanwezig om te discussiëren, kennis en ervaringen uit te wisselen.

Directeur-bestuurder van ContourdeTwern Gon Mevis : “Het is belangrijk om deelnemers praktische handreikingen te kunnen geven om met dit actuele thema om te gaan. Dit symposium leent zich daar uitstekend voor.”

Dit symposium was speciaal bedoeld voor mensen die vanwege hun werk steeds meer te maken krijgen met vrijwilligers die een deel van het werk gaan doen. Immers: de Jeugdzorg en Wmo worden vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente en via de Participatiewet, die op dezelfde datum ingaat, zal iedereen met een uitkering een tegenprestatie moeten gaan leveren. Ook hierdoor, en door de forse bezuinigingen van het Rijk op de zorg en de re-integratie van mensen, zullen steeds meer mensen onbetaald aan de slag moeten.

...lees verder "Hoogleraar Lucas Meijs: “Ik bepleit het bestormen van het gemeentehuis”"

Share

1

enquêteDe gemeente Tilburg stuurt deze week een brief naar 5700 inwoners met het verzoek mee te werken aan het Burgeronderzoek. Met het Burgeronderzoek wil de gemeente een beeld krijgen van  wensen, ideeën en meningen die in de stad leven. Het stadsbestuur wil daar beter op in kunnen spelen.

De vragen gaan over allerlei onderwerpen, zoals de bereikbaarheid van het centrum en de voorzieningen op het gebied van sport en cultuur. Ook aan de orde komen de parkeermogelijkheden voor auto en fiets, internationale samenwerking, het buitengebied en vrijwilligerswerk.

De uitkomsten van de enquête gebruikt de gemeente voor het opstellen van het toekomstig beleid.  ...lees verder "Gemeente zoekt ideeën, wensen en meningen van inwoners"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen