Iedere week zetten ze bij MaatschapWij , een open samenwerkingsverband zonder winstoogmerk met als doel maatschappelijke verandering te versnellen, de schijnwerper op ondernemers die zich inzetten om maatschappelijk van betekenis te zijn. Deze week brengen ze: Rian van Pelt en Regine Griep van de Tilburgse lunchservice Broodje Aap & Linke soep in beeld.

Broodje Aap & Linke Soep is een interculturele lunchservice met een positief verhaal. Het gaat om meer dan eten alleen: in de lunches staat ontmoeting centraal. Deze lunches worden gemaakt door nieuwkomers: mensen met talenten, dromen en ambities. In Broodje Aap & Linke Soep doen zij mee in de Tilburgse samenleving op een praktische, positieve en smakelijke manier. ...lees verder "Samen eten helpt broodjeaapverhalen de wereld uit"

2

Gastbijdrage van Perry Janssen.

eindbestemming-tilburgopinie“Eindbestemming Tilburg”, een thema-avond over de opvang van vluchtelingen in Tilburg. Voor mij gisteren een mooie gelegenheid om ook over deze materie mijn licht op te steken.

Wat me direct weer opviel, net zoals in de armoede-industrie, is het vreselijk grote aantal organisaties dat werkzaam is in en rond de opvang van vluchtelingen. Ook hier weer het beeld van een versnipperde (vaak gesubsidieerde) aanpak van gevestigde organisaties die een probleem tot wetenschap hebben verheven en met flinke budgetten de schoorsteen weer kunnen laten roken. Daarnaast lopen er talloze burgerinitiatieven, gedragen en vormgegeven door betrokken burgers en vele vrijwilligers die niets liever zien dan dat 'onze' vluchtelingen hun weg vinden in Tilburg. ...lees verder "“Eindbestemming Tilburg”"

trtEr is sinds donderdag 24 november 2016 een Refugee Team Tilburg (RTT) opgericht. Het team bestaat uit 25 vrijwilligers. Allemaal vluchtelingen uit Tilburg met een verblijfsvergunning (statushouders). Door lid te worden kunnen statushouders sneller en beter integreren in de stad. Sport speelt daarbij een grote rol. Samen sporten, een goede opleiding volgen en voorbereiden op de arbeidsmarkt. Dat zijn de drie belangrijkste pijlers van het team. ...lees verder "Refugee Team Tilburg"

2016-05-27 Logo Tilburg UniversityOp donderdag 10 november 2016 organiseert Tilburg University in samenwerking met Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal een opleidingsdag voor hoogopgeleide vluchtelingen. Doel van de dag is een realistisch beeld te geven van Nederlandse arbeidsorganisaties in het algemeen en die in Brabant in het bijzonder en het leggen van contacten die kunnen leiden tot een baan.

De opleidingsdag is opgezet om vluchtelingen en nieuwkomers te ondersteunen bij hun participatie in de Nederlandse samenleving middels werk én om organisaties kennis te laten maken met wat deze mensen te bieden hebben. ...lees verder "Tilburg University organiseert opleidingsdag voor vluchtelingen"

Gastbijdrage van Donata van de Ven (tekst en foto's), eerder gepubliceerd op de website www.ondernemersakkoord.nl.

Bassel KurdiBassel Kurdi is 28 jaar. Door de schrijnende oorlogssituatie in zijn land vluchtte hij in 2015 naar Nederland. Bassel komt uit Syrië, maar woonde en werkte in Egypte, waar hij zijn studie HBO Accountancy in een gezond bedrijf kon afronden. Tot het noodlot toesloeg en het verboden werd voor Syriërs om daar te werken. Hij kwam niet aan ander werk en het werd er té gevaarlijk. Bij Buro Bilan in Tilburg kreeg hij een nieuwe kans.

Ik lach elke dag omdat ik hoop op een betere toekomst.

...lees verder "Bassel kreeg een nieuwe kans bij Bilan, een succesverhaal met een onaangenaam los eindje"

screenshot-tilburg notudoc nl 2016-06-22 15-20-37
Klik op de afbeelding om de Perspectiefnota 2017 te openen.

Elk jaar, tegen het begin van de zomervakantie van de raadsleden (het zomerreces) wordt de Perspectiefnota gepubliceerd en besproken door de gemeenteraad. In de Perspectiefnota staan de wensen en plannen voor het komende jaar. In november, bij de behandeling van de Begroting, worden aan die plannen de nodige bedragen gekoppeld.

Maandag 20 juni heeft het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de Perspectiefnota 2017 gepresenteerd. Op maandag 27 juni zijn de inwoners van de gemeente Tilburg aan de beurt om te zeggen wat zij van de plannen voor 2017 vinden.

...lees verder "Perspectiefnota 2017: veel tevredenheid en wensen"

screenshot-www tilburg nl 2016-06-01 17-07-05 jaarstukken 2015 omslag
Download hier de Jaarstukken 2015 - 293 pagina's, 5Mb

In het Jaarverslag 2015 beschrijft de gemeente Tilburg wat zij in 2015 van plan was, wat zij werkelijk heeft gedaan, wat de resultaten hiervan zijn én wat het gekost heeft.

Lees ook: Financieel jaarverslag van Tilburg in 2015.

In 2015 zijn drie grote taken die voorheen door de Rijksoverheid werden uitgevoerd, op het bord van de gemeente komen te liggen. Taken waar de  gemeente weinig ervaring mee heeft en bovendien minder geld aan te besteden kreeg dan het Rijk vroeger. De Participatiewet (sociale uitkeringen), de zorg (wmo / awbz) en de Jeugdzorg. Deze veranderingen worden de drie transities (3 D's) genoemd en de gemeente Tilburg vindt zelf dat de invoering goed is verlopen en dat niemand 'tussen wal en schip' terecht is gekomen. ...lees verder "Jaarverslag 2015 – een bloemlezing"

nieuwe tilburgersWat voor mensen zijn die vluchtelingen nu eigenlijk die sinds kort in onze stad wonen? En hoe vergaat het de vluchtelingen die inmiddels al jaren Tilburgers zijn? Filmmaker Jesse van Venrooij maakte een serie korte filmportretten zodat Tilburgers een beeld kunnen krijgen van vluchtelingen in hun stad. Hij wilde onderzoeken wat voor verhalen er achter 'de vluchteling' schuil gaan, welke ambities, dromen, angsten en talenten zij hebben.

Op vrijdag 27 mei om 20.00 uur gaat deze serie in première in Club Smederij. Er is een nabespreking met de geportretteerden en de maker. Bezoekers kunnen blijven napraten in de foyer en proeven van Syrische en Afghaanse snacks. ...lees verder "Filmpremière: Nieuwe Tilburgers"

1

059 1510 Kruisvaardersstraat 40 St JozefzorgNamens de zeven gemeenten in de regio Hart van Brabant (Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) presenteerde coördinerend burgemeester Hans Janssen op 17 mei het gezamenlijke concept plan van aanpak voor de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van vergunninghouders. ...lees verder "Plan van aanpak voor opvang vluchtelingen in regio Hart van Brabant"

De Rijksoverheid en de gemeenten hebben afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 een bedrag van €70 miljoen per jaar meebetaalt aan integratie en participatie van statushouders. Het bedrag dat elke gemeente krijgt is direct afhankelijk van het aantal statushouders dat wordt opgevangen.

2016-04-21 8516 fAG Paleis Raadhuis WillemspleinIn de afgelopen maand is in de raad (18 april 2016) en commissie Sociale Stijging (11 april jl.) veel gesproken over de opvang van asielzoekers die een verblijfsvergunning (voor 5 jaar) hebben (statushouders). Alle gemeenten moeten in principe een aantal mensen opvangen, maar niemand heeft de mogelijkheid om gemeenten hiertoe te verplichten. Daardoor hebben een aantal gemeenten, waaronder Tilburg, Loon op Zand en Heusden al een redelijk aantal mensen opgenomen terwijl andere gemeenten, bijvoorbeeld Baarle-Nassau en Oirschot, nog geen tot heel weinig mensen hebben opgevangen. (Bron:  www.opnieuwthuis.nl) ...lees verder "Rijk gaat meebetalen aan opvang asielzoekers en vergunninghouders"

enquete hotlineSinds 2008 wordt elk kwartaal landelijk onderzoek gedaan naar de mening van burgers over politieke en maatschappelijke kwesties. Dit onderzoek, het Continu Onderzoek Burgerperspectieven, wordt uitgevoerd in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP doet wetenschappelijk onderzoek op sociaal en cultureel gebied. De resultaten rapporteert het SCP aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere overheidsorganisaties. ...lees verder "Meer referenda en zorgen over vluchtelingen en zorg"

2015-09-10-De-Pont-Wilhelminapark-Goirkestraat-Werkzaamheden-nieuwe-EntreeDe komst van vele vluchtelingen naar Nederland brengt de vraag met zich mee of en hoe deze nieuwe of toekomstige inwoners aan het werk kunnen.

Vluchtelingen die nog 'in procedure' zitten om te beoordelen of ze mogen blijven, mogen nauwelijks aan het werk, alleen vrijwilligerswerk is voor hen een mogelijkheid. Asielzoekers die een status hebben gekregen met een verblijfsvergunning voor vijf jaar, moeten aan het werk. Voor hen gelden dezelfde regels als voor alle andere mensen met een bijstandsuitkering.

Op het moment is het nog erg onduidelijk welke kennis, vaardigheden, talenten en opleidingen deze mensen hebben en daarmee ook welk werk zij zouden kunnen doen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft nauwelijks informatie over de achtergrond van de mensen die zich als asielzoekers hebben aangemeld. En de ervaring uit het verleden leert daarbij, dat hoe langer het duurt voordat mensen integreren, waarbij werk een middel is, hoe moeilijker het wordt en hoe meer mensen daardoor (voorgoed) in een bijstandsuitkering belanden. ...lees verder "Proef om sneller inzicht te krijgen in arbeidsmogelijkheden van vluchtelingen"

duinkerken vluchtelingenkamp 6opinieDonderdag 11 of vrijdag 12 februari gaan Tilburgse vrijwilligers voor de derde keer met een vrachtwagen gevuld met hulpgoederen naar het vluchtelingenkamp in Duinkerken.

Het is nog steeds winter en er zitten daar nog steeds meer dan 2.500 vluchtelingen, waaronder kinderen, baby's en zwangere vrouwen in kampeertentjes en onder zeiltjes zonder voorzieningen. Warmte komt van houtvuurtjes, er is één klein watertappunt en één oplaadplek voor telefoons. Geen licht. Wel erg veel modder, ratten, mazelen, schurft, longontsteking. Kleine kinderen zijn in levensgevaar wegens onderkoeling. Alleen Artsen zonder Grenzen verleent er Eerste Hulp. ...lees verder "Derde rit met hulpgoederen naar Duinkerken in de planning"

vluchtelingen kind Duinkerken januari 2016 Veerle Slegers 2Een hart onder de riem voor iedereen die zich betrokken voelt bij mensen op de vlucht, waar ook ter wereld.

"Geef hun een teken, een signaal:
dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn,
dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn."

'Herman Van Veen - Signalen' (1984)

De dwaze moeders op het plein,
wier kinderen verduisterd zijn
en die nog steeds, de jaren door,
roepen om gehoor.
Ze schuifelen door het journaal,
geef hun een teken, een signaal:
dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn,
dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn.

Gezinnen die de apartheidswaan
meedogenloos uiteen liet slaan.
Ze komen toch weer bij elkaar,
voor even maar.
Want liefde is daar illegaal.
Geef hun een teken, een signaal:
dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn,
dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn.

Vervolgden om geloof of ras,
vervolgden om wat vader was,
vervolgden met het schietgebed
van Jezus, Marx of Mohammed,
vervolgden met een ideaal,
geef hun een teken, een signaal:
dat geen enkele deur eeuwig dicht zal zijn,
dat aan het eind van de tunnel weer licht zal zijn. (2x)

De dwaze moeders op het plein,
wier kinderen verduisterd zijn
en die nog steeds, de jaren door,
roepen om gehoor.
Zoals de mijnwerkers in de mijn,
de redding moet al bezig zijn,
de anderen zijn hulp gaan hal

jesse van venrooijJesse Venrooij is filmer en is bezig aan een bijzonder project. Hij wil in Tilburg 10 korte filmportretten gaan maken van vluchtelingen. Deze portretten geven een inzicht en andere kijk op vluchtelingen. De films zijn bedoeld om mensen die angst ervaren, kennis te laten maken met 'de vluchteling' voor zover deze bestaat. En om een tegenwicht te bieden aan de veelal negatieve en populistische berichtgeving in de media. ...lees verder "Crowdfundingsactie voor 10 korte films over vluchtelingen in Tilburg"

johan van den houtOp zaterdag 23 januari zullen vrijwilligers uit Tilburg naar het geïmproviseerde vluchtelingenkamp in Grande Synthe bij Duinkerken vertrekken met enkele busjes met hulpgoederen. Onder hen is Johan van den Hout, provinciebestuurder in Brabant en lid van de Raad van Europa, het Europese orgaan dat over mensenrechten gaat. Johan van den Hout vervoert zaterdag hulpgoederen met zijn eigen bus omdat hij aandacht wil vragen voor de slechte omstandigheden in zelfgebouwde tentjes zonder water, elektra en sanitaire voorzieningen waarin de 2.500 meest Koerdische vluchtelingen inclusief zo’n 250 kinderen moeten zien te overleven. ...lees verder "Provinciebestuurder Johan van den Hout brengt hulpgoederen naar vluchtelingen in Duinkerken"

7

belastingkantoorDe gemeente heeft besloten om vanaf maandag 7 december vluchtelingen op te vangen in het voormalige belastingkantoor aan de Professor Cobbenhagenlaan.

Het gebouw is beschikbaar voor de noodopvang van maximaal 500 vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deed een dringend beroep op de gemeente voor een nieuwe noodopvangplek. ...lees verder "Opvang vluchtelingen in belastingkantoor Professor Cobbenhagenlaan"

fatima kruisvaardersstraat screenshot-www google nl 2015-12-02 19-09-37Op zondag 20 december 2015 zal er een sportdag plaatsvinden in de wijk Fatima in Tilburg. Deze sportdag is speciaal voor de buurtbewoners en voor de vluchtelingen die als nieuwe bewoners vanaf 4 december 2015 in St. Jozefzorg komen wonen.

De sportdag wordt georganiseerd door vrijwilligers van veertien sportverenigingen uit de stad. Plezier staat voorop, maar de dag zal zeker bijdragen aan de leefbaarheid en sfeer in de wijk. De sportdag wordt begeleid door twee SPECO (Sport en Economie) studenten van de Fontys Economisch Hogeschool Tilburg. ...lees verder "Sportdag – Wijkbewoners Fatima en vluchtelingen samen aan de bal"

059 1510 Kruisvaardersstraat 40 St JozefzorgDe gemeenteraad organiseert maandag 7 december een gesprek waaraan alle inwoners van Tilburg mogen meedoen. Het thema van deze avond is: "Maatschappelijk gevoelige voorzieningen, wat moet je ermee?'

Daklozen moet je een dak boven hun hoofd bieden. Mensen met verslavingsproblemen moet je opvangen. Asielzoekers en vluchtelingen moeten ergens een plek hebben. De overheid komt nogal eens in actie om voorzieningen te treffen voor mensen met maatschappelijke problemen. Dat vinden we in onze samenleving meestal heel gewoon. Maar zodra zo’n voorziening in onze eigen wijk of buurt komt, ligt dat toch gevoeliger. ...lees verder "Raad en Tilburgers in gesprek over ‘maatschappelijk gevoelige voorzieningen’"

uitreiking_marcelleWethouder Marcelle Hendrickx heeft op 18 november een cheque van € 2.000 overhandigd aan Bas, Barend, Max en Noah van het Theresia Lyceum. Zij gaan een kerstdiner verzorgen voor vluchtelingen in Tilburg.

De vier jongeren dienden het idee in via het project 'Is jouw idee het waard?' Max, Bas, Barend en Noah organiseren een kerstactie op school die in het teken staat van vluchtelingen in Tilburg. Samen met hun klasgenoten verzorgen ze een kerstdiner voor 20 vluchtelingen en 20 Nederlanders. De leerlingen willen de vluchtelingen een fijne avond bezorgen en ze kennis laten maken met de Nederlandse kerstgewoontes. De genodigden kunnen met elkaar in gesprek op de avond. De leerlingen zitten in 6 VWO. ...lees verder "Gemeente steunt ideeën van jongeren met een bijdrage"