Spring naar inhoud

De gemeente Tilburg heeft samen met de gemeenten Groningen en Ten Boer, Wageningen en Deventer alsnog toestemming gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om twee jaar lang anders om te gaan met de uitvoering van de regels in de bijstand. Dit gebeurt in de vorm van een experiment met meerdere onderzoeksgroepen om in de praktijk te kunnen vaststellen hoe mensen vanuit de bijstand het best kunnen worden gemotiveerd of begeleid om (weer) een plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Samen met de wethouders Erik de Ridder (Tilburg), Victor Everhardt (Utrecht), Dennis Gudden (Wageningen) en Mattias Gijsbertsen (Groningen) voerde staatssecretaris Klijnsma intensief overleg om de experimenten vorm te geven. Drie van deze vier gemeenten krijgen nu dus ‘groen licht’. Utrecht heeft, samen met een aantal buurgemeenten, in een later stadium een aanvraag ingediend. Die wordt momenteel beoordeeld. ...lees verder "Groen licht voor Vertrouwensexperiment Participatiewet"

Share

"Het Tilburgse Vertrouwensexperiment gaat gewoon door, ongeacht wat staatssecretaris Jetta Klijnsma ervan vindt."

Dat is de conclusie van wethouder Erik de Ridder, nadat een brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van vrijdag 12 mei 2017 het hele plan om zeep leek te helpen.

Deze brief van zeven pagina's gaat in op diverse details van zowel het experiment zelf als het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd gaat worden door hoogleraar Ruud Muffels van Tilburg University. ...lees verder "Tilburg is tegendraads, Vertrouwensexperiment gaat tóch door"

Share

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2016 opnieuw toegenomen met 18.000. Eind december 2016 waren er 467.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Bekeken naar herkomst is de toename voornamelijk toe te schrijven aan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Wat betreft leeftijd zijn vooral meer jongeren en ouderen in de bijstand terechtgekomen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op grond van nieuwe cijfers. ...lees verder "Aantal bijstandsuitkeringen in 2016 opnieuw toegenomen"

Share

1

Vier gemeenten waaronder gemeente Tilburg praten al zeer geruime tijd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een experiment met de bijstand. Ze willen kijken of zaken als meer vrijheid voor bijverdiensten en minder strenge handhaving leiden tot een grotere uitstroom dan strikte regels en verplichte tegenprestatie.

Een politiek gevoelige kwestie, zeker met een kabinet waar de VVD deel van uitmaakt. De partij is fel tegen meer vrijheid voor mensen in de bijstand. Toch heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) samen met de gemeenten Groningen, Utrecht, Wageningen en Tilburg een experiment weten te smeden dat ook voor de VVD acceptabel is. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nodig het om te starten ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies.

Echter enkele weken geleden lanceerde wethouder Cees Liefting (PvdA) van de gemeente Terneuzen een geheel eigen experiment met de bijstand. ...lees verder "Bijstandexperiment Terneuzen lijkt wettelijk niet toegestaan"

Share

1

Maandag 9 januari werd de raadscommissie 'Sociale Stijging' door wethouder Erik de Ridder geïnformeerd over het vertrouwensexperiment.

Toen op 30 september 2016 het wetsvoorstel (AMvB - Algemene Maatregel van Bestuur) door staatssecretaris Jetta Klijnsma naar de Tweede Kamer werd gestuurd en daarmee openbaar werd, sloeg velen de schrik om het hart. En zeer zeker ook bij de deelnemers van de initiatiefgroep die zich in Tilburg voor het Vertrouwensexperiment hard hadden gemaakt.

Dossier Vertrouwensexperiment
→ Alle publicaties over het Tilburgse Vertrouwensexperiment sinds april 2015.

In de kern samengevat komt het Vertrouwensexperiment zoals het destijds naar buiten kwam op het volgende neer: ...lees verder "Vertrouwensexperiment Tilburg krijgt positievere insteek"

Share

1

gerrit-poels-en-hulya-en-angelique-vd-heuvelWanneer we aan het begin van vrijdagmiddag 4 november naar Gerrit Poels fietsen, staat pleegdochter Hulya ons al op de hoek van de straat op te wachten. Op de kleine plaats achter hun hoekhuis aan het pleintje in Tilburg Oud-Noord is het een drukte van belang. Echtgenote Angelique en meerdere vrijwilligers zijn aan het werk om tasjes met groenten, brood en andere levensmiddelen te vullen voor de mensen die deze middag zullen aankloppen.

Binnen worden we hartelijk ontvangen door de 87-jarige Gerrit Poels en twee gezellige huiskatten die niet opkijken van weer een paar nieuwe gezichten. Bij het glas water dat ik heb gevraagd zegt Gerrit: "Altijd als ik wakker wordt drink ik eerst water en dan denk ik aan Afrika en hoe gezegend wij zijn." Ook Hulya schuift aan en er ontstaat een geanimeerd gesprek dat afwisselend gaat over armoede, de Participatiewet waarin mensen vastlopen en de hulp die Gerrit Poels en de stichting Broodnodig bieden. ...lees verder "In gesprek met Gerrit en Hulya Poels"

Share

1

decision-1013751_960_720Twee jaar geleden startte een initiatiefgroep met het Vertrouwensexperiment. De bedoeling van dit Vertrouwensexperiment is om op een eenvoudige manier de bijstand socialer en stimulerender te maken, passend bij deze tijd, met minder ingewikkelde regels, meer keuzevrijheid en meer regie bij de mens zelf. De bedoeling is om het voor mensen makkelijker te maken en ze te benaderen vanuit vertrouwen. De deelnemers van de initiatiefgroep denken dat dit een effectievere manier is om mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt of – als dat niet mogelijk blijkt te zijn - in ieder geval aan de maatschappij.

...lees verder "Tilburgse Initiatiefgroep Vertrouwensexperiment wil experiment zonder dwang"

Share

1

road-sign-663368_960_720-uitroeptekenOp donderdag 27 oktober 2016 zal de commissie 'Sociale Zaken en Werkgelegenheid' van de Tweede Kamer vergaderen over het voorstel om experimenten met de Participatiewet mogelijk te maken. Dit voorstel, een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) werd op 30 september openbaar.

Het voorstel dat zal worden besproken en mogelijk door de Tweede Kamer zal worden aangenomen, blijkt echter niet uitvoerbaar te zijn. ...lees verder "Vertrouwensexperiment: Open brief van Amsterdam tot Bronckhorst"

Share

2

stress werkReikhalzend had ik uitgekeken naar het voorstel voor het Vertrouwensexperiment - de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) - die vrijdag 29 september 2016 werd besproken in de immer geheime Ministerraad en die direct daarna openbaar zou worden. En zelden was mijn teleurstelling groter dan na lezing van dit... 'ding'.

"Een gedrocht!" Teleurgesteld en boos: "Had ik me hiervoor ingezet en mijn energie geleend? Voor dit onding? Hier kan ik niet achter staan en wil ik niet mijn naam aan verbonden zien." ...lees verder "Vertrouwensexperiment – Het gedrocht en de kans"

Share

Participatiewet voorraadOp vrijdag 30 september heeft de Ministerraad besloten om toestemming te geven voor experimenten binnen de Participatiewet, na lang aandringen door de gemeenten Tilburg, Utrecht, Wageningen en Groningen. Deze vier steden mogen het vertrouwensexperiment starten en daarnaast mogen maximaal nog eens 21 gemeenten aanhaken. Echter, voordat er daadwerkelijk gestart kan worden, moeten ook de Tweede en Eerste Kamer het goedkeuren. ...lees verder "Groen licht voor aangepast Vertrouwensexperiment"

Share

kinderarmoedeHoera! Onze Koning, Willem-Alexander heeft het gezegd, en dus is het waar: "100 miljoen euro extra gaat onze regering uitgeven voor kinderen in armoede. Het is verkiezingstijd en het kabinet is in een gulle bui.

Daags erna schuifel ik naar binnen bij het Zorgsalon van Tranzo, in een zaaltje in het Willem II-stadion. Tranzo staat voor: Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag en is het Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn. Poeh, een hele mond vol. In 2015 vierde dit wetenschappelijke centrum, dat verbonden in aan de Tilburgse universiteit, dat het 15 jaar bestaat. Het lustrumboek wordt weggegeven aan geïnteresseerden en bevat bijna 100 pagina's ronkende taal over hoogleraren, doctorandussen en promovendi die hun geleerdheid loslaten op zorg en zorgvraag. Ik lees welgeteld één concreet resultaat: een apparaat dat ouderen help herinneren dat zij genoeg water moeten drinken. ...lees verder "De stoelendans rond 100 miljoen voor arme kinderen"

Share

2

Vertrouwensexperiment politieke speelbal in Den Haag

klijnsma JDe vier steden die samen optrekken in het Vertrouwensexperiment: Tilburg, Utrecht, Groningen en Wageningen, hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. Aanleiding hiervan is, dat het Vertrouwensexperiment nu in Den Haag dreigt te worden doorgeschoven tot na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

In de afgelopen maanden hebben wethouders en ambtenaren van deze vier steden veel overleg gevoerd en hard gewerkt om vóór 20 juni een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) te schrijven, zodat deze nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer op 8 juli kon worden ingediend door staatssecretaris Jetta Klijnsma. Zodoende zou het Vertrouwensexperiment al op 1 januari 2017 kunnen ingaan. ...lees verder "Vertrouwensexperiment politieke speelbal in Den Haag – Wethouders sturen open brief aan Klijnsma"

Share

opinieklijnsmaIn de laatste 'update' op Tilburgers.nl over het vertrouwensexperiment was aangekondigd dat wethouder Erik de Ridder (CDA - Sociale Zaken) met zijn collega's uit Utrecht, Wageningen en Groningen op 16 februari 2016 een gesprek zou voeren met staatssecretaris Jetta Klijnsma. De verwachting was dat dit gesprek een definitief 'ja' of 'nee' zou opleveren als antwoord op de vraag of deze vier steden een experiment mogen doen om de Participatiewet op een andere manier uit voeren.

Dit gesprek is opgeschort naar maandag 29 februari.

Naar aanleiding van dit gesprek, maar ook de vele reacties op de Open Brief van gastauteur Perry Janssen op deze website én een opinie-artikel in het Parool van donderdag 25 februari, zijn de ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij het Tilburgse Vertrouwensexperiment (waaronder de schrijfster van dit artikel) gestart met een petitie via de website petities.nl. ...lees verder "Petitie Vertrouwensexperiment"

Share

37

Open brief en gastbijdrage van Perry Janssen

columnKlijnsma 1Langs deze weg zeg ik het vertrouwen in u op, gesteund door honderdduizenden werkeloze en arme Nederlanders. Wij bivakkeren al tijden in de bijstand, aan de onderkant van onze “samen”leving .

Inmiddels heeft u ons onze waardigheid, trots en bij velen ook honderden euro’s en de dagelijkse maaltijd afgenomen. Bijna twee miljoen onderdanen leven op of ver onder de armoedegrens, velen van hen zijn aangewezen op de door u geroemde Voedselbank (anders moeten we het eten volgens u toch maar weggooien …). ...lees verder "Geachte mevrouw Klijnsma,"

Share

penguins_at_the_beach_by_snowball_kissesIn september 2015 maakte wethouder Erik de Ridder bekend dat gemeente Tilburg aan de slag wil met een vertrouwensexperiment voor en met mensen die van een bijstandsuitkering moeten leven. Dit experiment is niet hetzelfde als een basisinkomen, maar is daar slechts op geïnspireerd. De bedoeling is, dat mensen meer ruimte en vrijheid krijgen om zelf aan de slag te gaan en daardoor op hun eigen manier de kans op een betaalde (deeltijd-)baan te vergroten. (Lees voor meer uitleg: 'Vertrouwensexperiment Tilburg' )

Bij de bekendmaking werd er van uit gegaan dat het experiment met ingang van 1 januari 2016 kon beginnen. Maar dat bleek wat te optimistisch gedacht. Het eerste gesprek in september 2015 met staatssecretaris Jetta Klijnsma (ministerie SZW - Sociale Zaken en Werkgelegenheid), waaraan ook wethouders uit Wageningen, Utrecht en Groningen deelnamen, leverde geen groen licht op. De staatssecretaris wilde een plan zien van de vier steden gezamenlijk en niet vier verschillende plannen voor een experiment. Naar aanleiding van dit resultaat schreef ondergetekende een Open Brief aan de staatssecretaris. Hierop kwam eenzelfde ambtelijk antwoord als eerder was meegegeven aan de vier wethouders. ...lees verder "Vertrouwensexperiment – hoe is het daarmee?"

Share

6

Geachte staatssecretaris Jetta Klijnsma,

Jetta-klijnsmaAfgelopen week heeft u vier wethouders ontvangen, uit Utrecht, Groningen, Wageningen en uit Tilburg, vier wethouders die u een cadeau hebben willen aanbieden, dat u geweigerd heeft. En dat verbaast mij als lid van de Tilburgse Commissie Vertrouwensexperiment en 'steuntrekker' zeer.

Het cadeau, het Vertrouwensexperiment, dat u werd aangeboden is namelijk tot stand gebracht door een breed scala aan betrokken mensen. Hoogleraren, werkgevers, welzijns- en maatschappelijk werkers en door ervaringsdeskundigen. ...lees verder "Open brief aan Jetta Klijnsma – Vertrouwensexperiment"

Share

1

ambtenaar Ruben Oppenheimer
Illustratie: Ruben L. Oppenheimer

opinieHeerlijk vinden we dat, als onze vooroordelen worden bevestigd. Publicaties in kranten en op sociale media die ons keer op keer vertellen hoe bureaucratisch, volgzaam en lui de ambtenaren zijn, we smullen ervan. Berichten over steuntrekkers die maar wat aanrommelen met vrijwilligerswerk, shag roken en vooral te lui zijn om een baan te zoeken. En ze frauderen natuurlijk allemaal! Mensen lezen graag verhalen die hun vooroordelen bevestigen. "Zie je nou wel, die schrijver zegt het ook, dus het is waar."

Maar wat we met z'n allen niet in de gaten hebben, is dat we deze vooroordelen als waarheid zijn gaan beschouwen en dat juist dit denkpatroon ons in de weg staat om de Participatiewet, het bijstandssysteem te verbeteren en te veranderen tot een systeem wat naar ieders tevredenheid écht werkt. ...lees verder "Ambtenaren en steuntrekkers zijn werkschuw, dom en volgzaam"

Share

4

penguins_at_the_beach_by_snowball_kissesWat?

Wat gebeurt er als je mensen in de bijstand vrijstelt van verplichtingen? Dus geen arbeids- en re-integratieverplichtingen, niet verplicht solliciteren? Wat gebeurt er als je bijverdiensten mag houden als je wel even betaald werk kunt krijgen? Wat gebeurt er als je ondersteund wordt op je eigen pad? Gaan mensen zelf hun weg naar duurzaam (betaald) werk vinden? Zetten mensen zich in voor maatschappelijk gewaardeerd werk? Wat gebeurt er als je mensen (meer) vertrouwen geeft? Boeiende vragen? Tilburg gaat op expeditie naar de antwoorden.

Van wantrouwen naar vertrouwen

Tilburg wil bewoners meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven om op een eigen, constructieve manier ‎om te gaan met de bijstand die ze nodig hebben, door in eerste instantie uit te gaan van ‎vertrouwen. Tilburg wil dat bewoners bijstand gaan ervaren als werkelijke ‘bij-stand’. Dus bijstand als een actief recht op bestaanszekerheid om van daaruit ‎zelf te de toekomst in eigen hand te nemen. Dit omdat we verwachten dat burgers zo ‎makkelijker, eerder en duurzamer tot ‘participatie’ komen. ...lees verder "‎Vertrouwensexperiment Tilburg"

Share

1

2015-07-06-20-euro-geld-bankbiljetIn de week van 14 tot 18 september wordt de jaarlijkse, Tilburgse 'European Social Innovation Week gehouden. Op maandag 14 september is er in dit kader een workshop om te onderzoeken of een vertrouwensexperiment, dat geïnspireerd is op het basisinkomen, zou kunnen werken in Tilburg (en Nederland).

Tegenprestatie naar vermogen. Aangescherpte fraudewet. De sociale zekerheid in Nederland is verzand in een Kafkaeske situatie gebaseerd op wantrouwen. Het maakt mensen die afhankelijk zijn van sociale zekerheid onmachtig. Kan het ook anders? Een paar jaar geleden werd het basisinkomen nog nauwelijks serieus genomen. ...lees verder "Basisinkomen – De kracht van vertrouwen"

Share

1

Ralf Embrechts

Gastbijdrage van Ralf Embrechts, directeur-manager van de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM) in Tilburg. Hij is mede-initiatiefnemer van het vertrouwensexperiment in Tilburg.

 
opinieMijn oom van 64 zit in de bijstand. Hij was eigenaar van een groot ICT-bedrijf, maar kan nu geen werk meer vinden. Vanwege zijn leeftijd natuurlijk. Maar hij solliciteert zich suf, want dat moet van het UWV om zijn uitkering te behouden. Als ik zie hoe hij daar mee worstelt, denk ik: wat hebben we in godsnaam voor systeem gebouwd? ...lees verder "“Wat hebben we in godsnaam voor systeem gebouwd?”"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen