Spring naar inhoud

Gastbijdrage van Perry Janssen


Het leven van een werkeloze armoedzaaier gaat niet vaak gepaard met de tijd om zelf even rustig na te kunnen denken over je toekomst.

Mailtjes en oproepen van je contactpersoon, doelmatigheidsconsulente, trajectbegeleider, Leergeld, belastingdienst, Werk & Inkomen, toeslagen, inkomstenverklaringen, bijzondere bijstand, meedoenregeling, speeddates, vertrouwensexperiment, tegenprestatie leveren, solliciteren, Voedselbank, Goederenbank, ondersteuningsfonds, het membership van een community die iets met je “empowerment” wil doen, etc. etc., het vreet werkelijk tijd.

Hele volksstammen worden gemobiliseerd en ingezet om “de armen” te leren omgaan met het “hongergevoel” en vertellen dat er een mooie “maakbare” toekomst wacht. Tijd om je trots even aan de kant te zetten. ...lees verder "Wereld Armoededag"

Share

2

Gastbijdrage van Perry Janssen

Brood is gezond en mensen moeten meer en beter brood gaan eten.

Dat was de gedachte waarmee de bakker al jaren rondliep.
Het werd hoog tijd om een 'gezonde' bakkerij in een 'ongezonde' wijk te openen.

Zonder startkapitaal een onbegonnen zaak maar in de vorm van een gesubsidieerde testcase moest dit haalbaar zijn.

Uit 'de stad' sloten zich na wat zoekwerk verschillende mensen aan om deze testcase mede vorm te geven en een heuse professor zou een onderzoek houden naar wat de invloed van het eten van brood op hongerige mensen zou zijn. ...lees verder "“Wiens brood men eet, …”"

Share

4

"Een gedrocht!" Teleurgesteld en boos: "Had ik me hiervoor ingezet en mijn energie geleend? Voor dit onding? Hier kan ik niet achter staan en wil ik niet mijn naam aan verbonden zien."

Dit schreef ik op 1 oktober 2016, toen de Ministerraad een AmvB (een Algemene Maatregel van Bestuur) had gekleid van wat ooit het Vertrouwensexperiment was. Want het was helemaal niet zo ingewikkeld.

"Laat een groep mensen die nu van een bijstandsuitkering moeten leven eens helemaal vrij van verplichtingen, laat hen eventuele bijverdiensten houden en kijk wat er gebeurt, of die mensen zich ontwikkelen, vooruit komen in de samenleving. In het ergste geval werkt het niet... En werkt het wel? Dan kun je met de uitkomsten van zo'n experiment verder en dit toepassen om de Participatiewet te verbeteren." ...lees verder "Vertrouwensexperiment is toch een gedrocht geworden"

Share

Op woensdag 13 september 2017 is het Vertrouwensexperiment in Tilburg van start gegaan.

Deze week heeft iedereen met een bijstandsuitkering in de gemeente Tilburg een kaart gekregen waarop het Vertrouwensexperiment wordt aangekondigd. Hierop volgt een week later een brief met meer uitleg en de mogelijkheid om voor het Vertrouwensexperiment aan te melden. Want deelname is geheel vrijwillig.

Daarnaast worden er in de komende weken meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd waar het Vertrouwensexperiment wordt uitgelegd en waarbij ruim gelegenheid is om vragen te stellen. Data en tijden van deze informatiebijeenkomsten zijn: ...lees verder "Start Vertrouwensexperiment Tilburg"

Share

De gemeente Tilburg heeft samen met de gemeenten Groningen en Ten Boer, Wageningen en Deventer alsnog toestemming gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om twee jaar lang anders om te gaan met de uitvoering van de regels in de bijstand. Dit gebeurt in de vorm van een experiment met meerdere onderzoeksgroepen om in de praktijk te kunnen vaststellen hoe mensen vanuit de bijstand het best kunnen worden gemotiveerd of begeleid om (weer) een plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Samen met de wethouders Erik de Ridder (Tilburg), Victor Everhardt (Utrecht), Dennis Gudden (Wageningen) en Mattias Gijsbertsen (Groningen) voerde staatssecretaris Klijnsma intensief overleg om de experimenten vorm te geven. Drie van deze vier gemeenten krijgen nu dus ‘groen licht’. Utrecht heeft, samen met een aantal buurgemeenten, in een later stadium een aanvraag ingediend. Die wordt momenteel beoordeeld. ...lees verder "Groen licht voor Vertrouwensexperiment Participatiewet"

Share

"Het Tilburgse Vertrouwensexperiment gaat gewoon door, ongeacht wat staatssecretaris Jetta Klijnsma ervan vindt."

Dat is de conclusie van wethouder Erik de Ridder, nadat een brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van vrijdag 12 mei 2017 het hele plan om zeep leek te helpen.

Deze brief van zeven pagina's gaat in op diverse details van zowel het experiment zelf als het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd gaat worden door hoogleraar Ruud Muffels van Tilburg University. ...lees verder "Tilburg is tegendraads, Vertrouwensexperiment gaat tóch door"

Share

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2016 opnieuw toegenomen met 18.000. Eind december 2016 waren er 467.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Bekeken naar herkomst is de toename voornamelijk toe te schrijven aan personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Wat betreft leeftijd zijn vooral meer jongeren en ouderen in de bijstand terechtgekomen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op grond van nieuwe cijfers. ...lees verder "Aantal bijstandsuitkeringen in 2016 opnieuw toegenomen"

Share

1

Vier gemeenten waaronder gemeente Tilburg praten al zeer geruime tijd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een experiment met de bijstand. Ze willen kijken of zaken als meer vrijheid voor bijverdiensten en minder strenge handhaving leiden tot een grotere uitstroom dan strikte regels en verplichte tegenprestatie.

Een politiek gevoelige kwestie, zeker met een kabinet waar de VVD deel van uitmaakt. De partij is fel tegen meer vrijheid voor mensen in de bijstand. Toch heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) samen met de gemeenten Groningen, Utrecht, Wageningen en Tilburg een experiment weten te smeden dat ook voor de VVD acceptabel is. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nodig het om te starten ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies.

Echter enkele weken geleden lanceerde wethouder Cees Liefting (PvdA) van de gemeente Terneuzen een geheel eigen experiment met de bijstand. ...lees verder "Bijstandexperiment Terneuzen lijkt wettelijk niet toegestaan"

Share

1

Maandag 9 januari werd de raadscommissie 'Sociale Stijging' door wethouder Erik de Ridder geïnformeerd over het vertrouwensexperiment.

Toen op 30 september 2016 het wetsvoorstel (AMvB - Algemene Maatregel van Bestuur) door staatssecretaris Jetta Klijnsma naar de Tweede Kamer werd gestuurd en daarmee openbaar werd, sloeg velen de schrik om het hart. En zeer zeker ook bij de deelnemers van de initiatiefgroep die zich in Tilburg voor het Vertrouwensexperiment hard hadden gemaakt.

Dossier Vertrouwensexperiment
→ Alle publicaties over het Tilburgse Vertrouwensexperiment sinds april 2015.

In de kern samengevat komt het Vertrouwensexperiment zoals het destijds naar buiten kwam op het volgende neer: ...lees verder "Vertrouwensexperiment Tilburg krijgt positievere insteek"

Share

1

gerrit-poels-en-hulya-en-angelique-vd-heuvelWanneer we aan het begin van vrijdagmiddag 4 november naar Gerrit Poels fietsen, staat pleegdochter Hulya ons al op de hoek van de straat op te wachten. Op de kleine plaats achter hun hoekhuis aan het pleintje in Tilburg Oud-Noord is het een drukte van belang. Echtgenote Angelique en meerdere vrijwilligers zijn aan het werk om tasjes met groenten, brood en andere levensmiddelen te vullen voor de mensen die deze middag zullen aankloppen.

Binnen worden we hartelijk ontvangen door de 87-jarige Gerrit Poels en twee gezellige huiskatten die niet opkijken van weer een paar nieuwe gezichten. Bij het glas water dat ik heb gevraagd zegt Gerrit: "Altijd als ik wakker wordt drink ik eerst water en dan denk ik aan Afrika en hoe gezegend wij zijn." Ook Hulya schuift aan en er ontstaat een geanimeerd gesprek dat afwisselend gaat over armoede, de Participatiewet waarin mensen vastlopen en de hulp die Gerrit Poels en de stichting Broodnodig bieden. ...lees verder "In gesprek met Gerrit en Hulya Poels"

Share

1

decision-1013751_960_720Twee jaar geleden startte een initiatiefgroep met het Vertrouwensexperiment. De bedoeling van dit Vertrouwensexperiment is om op een eenvoudige manier de bijstand socialer en stimulerender te maken, passend bij deze tijd, met minder ingewikkelde regels, meer keuzevrijheid en meer regie bij de mens zelf. De bedoeling is om het voor mensen makkelijker te maken en ze te benaderen vanuit vertrouwen. De deelnemers van de initiatiefgroep denken dat dit een effectievere manier is om mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt of – als dat niet mogelijk blijkt te zijn - in ieder geval aan de maatschappij.

...lees verder "Tilburgse Initiatiefgroep Vertrouwensexperiment wil experiment zonder dwang"

Share

1

road-sign-663368_960_720-uitroeptekenOp donderdag 27 oktober 2016 zal de commissie 'Sociale Zaken en Werkgelegenheid' van de Tweede Kamer vergaderen over het voorstel om experimenten met de Participatiewet mogelijk te maken. Dit voorstel, een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) werd op 30 september openbaar.

Het voorstel dat zal worden besproken en mogelijk door de Tweede Kamer zal worden aangenomen, blijkt echter niet uitvoerbaar te zijn. ...lees verder "Vertrouwensexperiment: Open brief van Amsterdam tot Bronckhorst"

Share

2

stress werkReikhalzend had ik uitgekeken naar het voorstel voor het Vertrouwensexperiment - de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) - die vrijdag 29 september 2016 werd besproken in de immer geheime Ministerraad en die direct daarna openbaar zou worden. En zelden was mijn teleurstelling groter dan na lezing van dit... 'ding'.

"Een gedrocht!" Teleurgesteld en boos: "Had ik me hiervoor ingezet en mijn energie geleend? Voor dit onding? Hier kan ik niet achter staan en wil ik niet mijn naam aan verbonden zien." ...lees verder "Vertrouwensexperiment – Het gedrocht en de kans"

Share

Participatiewet voorraadOp vrijdag 30 september heeft de Ministerraad besloten om toestemming te geven voor experimenten binnen de Participatiewet, na lang aandringen door de gemeenten Tilburg, Utrecht, Wageningen en Groningen. Deze vier steden mogen het vertrouwensexperiment starten en daarnaast mogen maximaal nog eens 21 gemeenten aanhaken. Echter, voordat er daadwerkelijk gestart kan worden, moeten ook de Tweede en Eerste Kamer het goedkeuren. ...lees verder "Groen licht voor aangepast Vertrouwensexperiment"

Share

kinderarmoedeHoera! Onze Koning, Willem-Alexander heeft het gezegd, en dus is het waar: "100 miljoen euro extra gaat onze regering uitgeven voor kinderen in armoede. Het is verkiezingstijd en het kabinet is in een gulle bui.

Daags erna schuifel ik naar binnen bij het Zorgsalon van Tranzo, in een zaaltje in het Willem II-stadion. Tranzo staat voor: Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag en is het Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn. Poeh, een hele mond vol. In 2015 vierde dit wetenschappelijke centrum, dat verbonden in aan de Tilburgse universiteit, dat het 15 jaar bestaat. Het lustrumboek wordt weggegeven aan geïnteresseerden en bevat bijna 100 pagina's ronkende taal over hoogleraren, doctorandussen en promovendi die hun geleerdheid loslaten op zorg en zorgvraag. Ik lees welgeteld één concreet resultaat: een apparaat dat ouderen help herinneren dat zij genoeg water moeten drinken. ...lees verder "De stoelendans rond 100 miljoen voor arme kinderen"

Share

2

Vertrouwensexperiment politieke speelbal in Den Haag

klijnsma JDe vier steden die samen optrekken in het Vertrouwensexperiment: Tilburg, Utrecht, Groningen en Wageningen, hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan staatssecretaris Jetta Klijnsma. Aanleiding hiervan is, dat het Vertrouwensexperiment nu in Den Haag dreigt te worden doorgeschoven tot na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

In de afgelopen maanden hebben wethouders en ambtenaren van deze vier steden veel overleg gevoerd en hard gewerkt om vóór 20 juni een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) te schrijven, zodat deze nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer op 8 juli kon worden ingediend door staatssecretaris Jetta Klijnsma. Zodoende zou het Vertrouwensexperiment al op 1 januari 2017 kunnen ingaan. ...lees verder "Vertrouwensexperiment politieke speelbal in Den Haag – Wethouders sturen open brief aan Klijnsma"

Share

opinieklijnsmaIn de laatste 'update' op Tilburgers.nl over het vertrouwensexperiment was aangekondigd dat wethouder Erik de Ridder (CDA - Sociale Zaken) met zijn collega's uit Utrecht, Wageningen en Groningen op 16 februari 2016 een gesprek zou voeren met staatssecretaris Jetta Klijnsma. De verwachting was dat dit gesprek een definitief 'ja' of 'nee' zou opleveren als antwoord op de vraag of deze vier steden een experiment mogen doen om de Participatiewet op een andere manier uit voeren.

Dit gesprek is opgeschort naar maandag 29 februari.

Naar aanleiding van dit gesprek, maar ook de vele reacties op de Open Brief van gastauteur Perry Janssen op deze website én een opinie-artikel in het Parool van donderdag 25 februari, zijn de ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij het Tilburgse Vertrouwensexperiment (waaronder de schrijfster van dit artikel) gestart met een petitie via de website petities.nl. ...lees verder "Petitie Vertrouwensexperiment"

Share

37

Open brief en gastbijdrage van Perry Janssen

columnKlijnsma 1Langs deze weg zeg ik het vertrouwen in u op, gesteund door honderdduizenden werkeloze en arme Nederlanders. Wij bivakkeren al tijden in de bijstand, aan de onderkant van onze “samen”leving .

Inmiddels heeft u ons onze waardigheid, trots en bij velen ook honderden euro’s en de dagelijkse maaltijd afgenomen. Bijna twee miljoen onderdanen leven op of ver onder de armoedegrens, velen van hen zijn aangewezen op de door u geroemde Voedselbank (anders moeten we het eten volgens u toch maar weggooien …). ...lees verder "Geachte mevrouw Klijnsma,"

Share

penguins_at_the_beach_by_snowball_kissesIn september 2015 maakte wethouder Erik de Ridder bekend dat gemeente Tilburg aan de slag wil met een vertrouwensexperiment voor en met mensen die van een bijstandsuitkering moeten leven. Dit experiment is niet hetzelfde als een basisinkomen, maar is daar slechts op geïnspireerd. De bedoeling is, dat mensen meer ruimte en vrijheid krijgen om zelf aan de slag te gaan en daardoor op hun eigen manier de kans op een betaalde (deeltijd-)baan te vergroten. (Lees voor meer uitleg: 'Vertrouwensexperiment Tilburg' )

Bij de bekendmaking werd er van uit gegaan dat het experiment met ingang van 1 januari 2016 kon beginnen. Maar dat bleek wat te optimistisch gedacht. Het eerste gesprek in september 2015 met staatssecretaris Jetta Klijnsma (ministerie SZW - Sociale Zaken en Werkgelegenheid), waaraan ook wethouders uit Wageningen, Utrecht en Groningen deelnamen, leverde geen groen licht op. De staatssecretaris wilde een plan zien van de vier steden gezamenlijk en niet vier verschillende plannen voor een experiment. Naar aanleiding van dit resultaat schreef ondergetekende een Open Brief aan de staatssecretaris. Hierop kwam eenzelfde ambtelijk antwoord als eerder was meegegeven aan de vier wethouders. ...lees verder "Vertrouwensexperiment – hoe is het daarmee?"

Share

6

Geachte staatssecretaris Jetta Klijnsma,

Jetta-klijnsmaAfgelopen week heeft u vier wethouders ontvangen, uit Utrecht, Groningen, Wageningen en uit Tilburg, vier wethouders die u een cadeau hebben willen aanbieden, dat u geweigerd heeft. En dat verbaast mij als lid van de Tilburgse Commissie Vertrouwensexperiment en 'steuntrekker' zeer.

Het cadeau, het Vertrouwensexperiment, dat u werd aangeboden is namelijk tot stand gebracht door een breed scala aan betrokken mensen. Hoogleraren, werkgevers, welzijns- en maatschappelijk werkers en door ervaringsdeskundigen. ...lees verder "Open brief aan Jetta Klijnsma – Vertrouwensexperiment"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen