Spring naar inhoud

1

Op zondag 28 mei vindt de allereerste Marathon Tilburg plaats. Een hardloopevenement met ongeveer 3.000 deelnemers. De start en finish van het evenement zijn op de Schouwburgring ter hoogte van de schouwburg. Vanwege de aangekondigde tropisch temperaturen dit laatste mei weekend,  zijn de starttijden flink vervroegd.

Om 08.30 uur starten de eerste deelnemers aan de hele marathon (42 km), de halve marathon (21 km) start om 9.00 uur en de kwart marathon (10,5 km) om 10.00 uur. ...lees verder "Starttijden eerste Marathon Tilburg wegens warmte aangepast"

Share

Door middel van een burgeronderzoek peilt de gemeente elke twee jaar onder Tilburgers van 18 jaar of ouder de mening over tal van zaken die voor de gemeente Tilburg van belang zijn. Het onderzoek is in het najaar van 2016 uitgevoerd door Team Informatie- & Kenniscentrum van de gemeente Tilburg.

Om de vragenlijst via internet niet te lang te maken, is deze uitgesplitst in twee delen. Per deel hebben ruim 1.300 inwoners meegedaan.

In een samenvatting hieronder wordt kort aandacht besteed aan enkele uitkomsten. Alle resultaten zijn te downloaden in een uitgebreide samenvatting.  (pdf,804KB) via deze link.

...lees verder "Resultaten gemeentelijk burgeronderzoek 2016"

Share

07-24-2013-KermisDe Tilburgse kermis is voor veel mensen een groot feest. Voor sommige bewoners ligt dat anders. De binnenstad staat bijna twee weken op zijn kop. Dit heeft gevolgen voor meer dan alleen de doorstroming van het verkeer in het centrum. Op de website van de Tilburgse kermis staan de belangrijkse wijzigingen. Vanaf dinsdag 14 juli (18.00 uur) tot woensdag 29 juli (12.00 uur) zijn 'kermis'-wegen afgesloten voor al het verkeer. (Vanaf Besterdplein, Spoorlaan tot aan Paleisring) ...lees verder "De wijzigingen tijdens de kermisperiode 2015"

Share

Opening-Eindhoven-Airport-21-juni-2013-Vliegveld-BrabantMaandag 8 juni zijn de plannen bekend gemaakt voor een grootschalige verbetering van het buitengebied Eindhoven Airport en van de bereikbaarheid ervan.

De bereikbaarheid moet worden verbeterd door het verminderen van files en een betere doorstroming, door gewijzigde op- en afritten van de A2/N2 en A58 en door een vergroting van de capaciteit van de Anthony Fokker weg. Bovendien wordt door heldere bewegwijzering het reizigersverkeer van- en naar Eindhoven Airport gescheiden van het woon-werkverkeer naar de bedrijventerreinen rondom de luchthaven. ...lees verder "85 miljoen voor uitbreiding Eindhoven Airport"

Share

blaakweg Vanaf maandag 13 oktober tot vrijdag 7 november moet het autoverkeer rekening houden met grote hinder rond de Blaakweg - A58 en Baroniebaan. Het gebied omvat ook de Joke Smitweg, Ringbaan-West / N630, Blaakweg / N630, Turnhoutsebaan / N630 en Baroniebaan. Er moet rekening worden gehouden met een oponthoud van 10 tot 30 minuten.

Vanwege asfaltering van kruispunten op toe- en afritten naar Rijksweg A58 en Turnhoutsebaan tussen Rillaertsebaan en Baroniebaan zijn er drie weekendafsluitingen. Overige werkzaamheden vinden plaats tussen 10.00 en 15.00 uur in de overige weken. ...lees verder "Vanaf maandag grote verkeershinder Blaakweg – A58 en Baroniebaan."

Share

kruising hart van brabant ringbaan westBij het kruispunt van de Ringbaan West met de Hart van Brabantlaan worden op 17 en 18 mei nieuwe verkeerslichten geplaatst.

Het werk begint zaterdag 17 mei om 6:00 uur in de ochtend. Een bedrijf begint dan met de demontage en montage van de nieuwe verkeerslichten. Dat betekent dat het verkeer soms naar een baan moet. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Naast het plaatsen van nieuwe stoplichten worden nieuwe lussen geslepen.  Dat werk wordt eind zaterdagmiddag en/of aan het begin van de avond gedaan. Het werk is naar verwachting zondag 18 mei om 18:00 uur klaar.
Share

dripsLangs de A58 en A65 worden in november van dit jaar drie zogenoemde dynamische route informatiepanelen (DRIPS) in gebruik genomen. Deze borden laten zien wat de reistijd naar het centrum van Tilburg is. Aan de hand van de informatie op deze borden kan de reiziger bepalen of hij de afrit Centrum-West (Goirle) of Centrum-Oost (Hilvarenbeek) kiest. De afspraak om deze borden te plaatsen komt uit het rijksprogramma Beter Benutten.

Wethouder Roel Lauwerier: "Door het plaatsen van deze panelen verbetert de verkeersdoorstroming en kunnen bezoekers makkelijker op de juiste plaats in het centrum komen. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad."

Share

A58 Google Street View
A58 - Foto: Google Street View

Er komt geld voor verbreding van de A58 en aanpak N65 na 2020. Voor deze projecten heeft het kabinet in Den Haag geld vrij gemaakt in het meerjarenprogramma 'Infrastructuur en Ruimte'. Dit maakte minister Melanie Schultz van Haegen van 'Infrastructuur en Milieu' onlangs bekend.

Voor de verbreding van de A58 ten zuiden van Breda en tussen Tilburg en Eindhoven reserveert de minister €425 miljoen voor uitvoering in 2021-2023. Ook wil het Rijk €55 miljoen inzetten voor een verdiepte ligging van de N65 bij Vught en een fietstunnel en eco-voorziening bij Haaren, maar alleen als de regio €45 miljoen bijdraagt. Gedeputeerde Staten vinden deze uitkomst van overleg met de minister een belangrijke stap voorwaarts voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in Brabant. Echter, Provincie Noord-Brabant en het regionaal bedrijfsleven vinden echter dat de aanpak van de A58 niet tot na 2020 kan wachten en zij hebben de minister begin van deze zomer voorgesteld om deze Rijksweg 5 tot 7 jaar eerder aan te pakken, waarbij ook het bedrijfsleven financieel zal bijdragen.

Studies van Rijk en provincie geven namelijk aan dat de A58 nu en in de toekomst het grootste knelpunt is. De Rijksweg N65 zorgt juist in de dorpskernen Vught en Haaren voor veel verkeersoverlast en onveiligheid.  De Brabantste gedeputeerde Ruud van Heugten: “Ik ben blij dat de Minister het belang erkent van een goede doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op deze Brabantse wegen. Maar we zijn er nog niet. Het verkeersknelpunt op de A58 kan niet wachten tot na 2020. Wij roepen de minister daarom op om haar aandeel te leveren in de verdere uitwerking van de businesscase voor een publiek-private samenwerking voor de A58."

Share

1

Strooizout

Naast de gemeente Tilburg kampt ook het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg met een tekort aan strooizout. De leverancier kan op dit moment geen strooizout meer leveren. Om ervoor te zorgen dat patiënten en bezoekers zo veilig mogelijk het ziekenhuis kunnen bereiken, is ervoor gekozen de medewerkers-parkeerplaatsen niet te strooien. Op die manier kan het ziekenhuis de paden naar het ziekenhuis zo goed mogelijk begaanbaar houden.

Share

De gemeente Tilburg ontvangt 4,4 miljoen euro subsidie van de provincie voor in totaal twintig verkeersprojecten. De GGA Midden-Brabant, een samenwerkingsband van acht gemeenten (Dongen, Goirle, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk), is hiermee akkoord.

Enkele in het oog springende projecten zijn de reconstructie van de Bosscheweg en de aanleg van fietspaden en -stroken in onder meer de Bisschop Zwijssenstraat, Frans Lisztstraat, Mingerbergstraat, Roodeschoolstraat, Renkumlaan en Oostburgstraat.

Roel Lauwerier, wethouder verkeer en vervoer: "Van alle regionale verkeersprojecten kan worden gesteld dat Tilburg goede projecten heeft ingediend. Ze zijn namelijk vrijwel allemaal gehonoreerd. Ze dragen allemaal bij aan de bereikbaarheid van de stad voor fietsers en automobilisten. Van groot belang, omdat onze stad economisch profiteert van een goede doorstroming van verkeer."

Veel geld in Burgemeester Bechtweg

Een belangrijke bijdrage ontvangt Tilburg voor drie viaducten die nodig zijn vanwege de verbreding van de Burgemeester Bechtweg. De regio besloot om ál het geld dat zij van de provincie kreeg uit het verkeersveiligheidbudget, ruim €2,2 miljoen, te steken in de aanleg van viaducten over deze belangrijke rondweg. De verbreding verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming aanzienlijk.

De kosten van het totale uitvoeringsprogramma zijn € 25,5 miljoen, waarvan de acht gemeenten het grootste gedeelte zelf betalen. De provincie Noord-Brabant draagt er € 5,6 miljoen aan bij. Na goedkeuring van Gedeputeerde Staten en de acht colleges gaan de gemeenten volgend jaar aan de slag met de uitvoering van de projecten en maatregelen.

Extra fietsenstallingen bij stations in Tilburg staan overigens niet meer in het uitvoeringsprogramma, maar komen er wel. De provincie en ProRail betalen deze voor honderd procent.

Share

Rijkswaterstaat blijft rond Tilburg actief met onderhoudswerkzaamheden aan wegen en viaducten. Vanaf woensdag 20 oktober 2010 is het viaduct bij afslag "Tilburg-West" aan de beurt. Dit heeft gevolgen voor fietsers en automobilisten. Om voor zo weinig mogelijk overlast te zorgen wordt er 's avonds aan gewerkt.

De Blaakweg is afgesloten richting Tilburg van:

  • woensdag 20 oktober 20.00 uur tot donderdag 21 oktober 06.00 uur
  • donderdag 21 oktober 20.00 uur tot vrijdag 22 oktober 06.00 uur
  • maandag 25 oktober 20.00 uur tot dinsdag 26 oktober 06.00 uur
  • dinsdag 26 oktober 20.00 uur tot woensdag 27 oktober 06.00 uur

De Blaakweg is afgesloten richting Goirle van:

  • woensdag 27 oktober 20.00 uur tot donderdag 28 oktober 06.00 uur
  • donderdag 28 oktober 20.00 uur tot vrijdag 29 oktober 06.00 uur

De Rielseweg is afgesloten van:

  • donderdag 21 oktober 20.00 uur tot vrijdag 22 oktober 06.00 uur
  • vrijdag 22 oktober 06.00 uur tot vrijdag 22 oktober 19.00 uur

Er zijn diverse omleidingsroutes.

Share

Van de ondervraagden in het Burgeronderzoek heeft 31% dit jaar Festival Mundial bezocht

Het Burgeronderzoek is een schriftelijke enquête die elke twee jaar gehouden wordt onder minimaal 1.000 Tilburgers. Dit voorjaar hebben 1.200 Tilburgers van 18 jaar en ouder meegedaan aan het onderzoek. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: het centrum, verkeer, zorg & welzijn, sport, cultuur, evenementen, leefstijl & klimaat, Internet & digitale dienstverlening, bestuur, internationale samenwerking en integratie. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd.

Bereikbaarheid Centrum

Zo wordt de bereikbaarheid van het Centrum per fiets goed gewaardeerd door 92% van de ondervraagden. Deze score is sinds 2000 al boven de 90% maar ligt nu in 2010 iets lager dan in 2008 (95%). De bus scoort 76% en dat is wat lager dan in 2008.

Eenzaamheid en betrokkenheid

Of mensen vrijwilligerswerk doen en vinden dat zij voldoende contact hebben met andere mensen zijn een paar onderwerpen die een indruk kunnen geven over de deelname in de samenleving. Het aantal vrijwilligers stijgt al sinds 2000. In 2010 geeft 39% van de Tilburgers aan actief te zijn als vrijwilliger, tegen 24% in 2000. Opvallend is dat mensen meer vrijwilliegrswerk doen naarmate ze ouder worden. Van de 65-plussers doet maar liefst 48% aan vrijwilligerswerk, tegen 31% van de dertigers. Tegelijkertijd vindt 9% van de Tilburgers dat ze te weinig contact hebben met andere mensen, tegen 6% in 2000. Dit percentage loopt dus op. Dit treft vooral niet-westerse allochtonen (79%), alleenstaanden met thuiswonende kinderen (74%), mensen die invalide of arbeidsongeschikt zijn (82%), mensen die werkloos of werkzoekend zijn (84%), huisvrouw/-man zijn (86%) en degenen die nog studeren (86%).

Politiek

Ten opzichte van 2001 hebben Tilburgers meer interesse in de lokale politiek. 48% van de ondervraagden zegt redelijk tot veel belangstelling te hebben hiervoor. Onder de ondervraagden zijn mannen (54%) iets vaker geïnteresseerd in politiek dan vrouwen (42%). De 50-plussers zijn meer geïnteresseerd (53%) en de niet-westerse allochtonen zijn minder geïnteresseerd (37%). Degenen met een lage opleiding zijn minder geïnteresseerd (30%) evenals die met een MBO-opleiding (40%). HBO-ers of mensen met een academische opleiding zijn meer geïnteresseerd in de lokale politiek.

De onderzoeksresultaten zijn hier te downloaden op PDF

Share

De gemeente Tilburg is bezig met het herstellen van belijning van wegen op diverse locaties binnen de stad. De werkzaamheden maken deel uit van het jaarlijks onderhoud van de wegen. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt het werk twee maanden. Belijning kan namelijk alleen worden aangebracht bij droog weer. Wethouder Roel Lauwerier (verkeer en vervoer): "Goede belijning is erg belangrijk voor de verkeersveiligheid in de stad. Automobilisten gebruiken die lijnen immers als een herkenningspunt voor hun route door de stad. Reden genoeg om jaarlijks de belijning te herstellen, zodat ze goed zichtbaar blijven."

Share

Burgemeester Bechtweg wordt tweebaans. Krijgt dus vier rijstroken. Aanpassing vind gefaseerd plaats. Het eerste stuk van Stokhasseltlaan tot de Nederlandweg moet voor einde 2010 klaar zijn. Alles moet in 2012 af zijn. Foto genomen ter hoogte van de Kalverstraat.

Zie voor meer werkzaamheden aan wegen in Tilburg dit overzicht: Tilburgers.nl/?p=10895

Share

67% van de stemmers is niet blij met de Cityring

Het verkeer in de binnenstad, zo stelden we al eerder, houdt veel Tilburgers bezig. Daarom hebben we de afgelopen tien dagen er eens een peiling aan gewaagd. De vragen die we stelden waren: waar ergeren Tilburgers zich nou echt het meest aan? En: hoe denken Tilburgers over de Cityring, vantevoren en nu die bijna klaar is.

De Cityring is bijna af: succes of mislukking?

Met deze vraag zijn we de peiling begonnen. Met de wetenschap in gedachte dat de meeste mensen niet zo van verandering houden, waren we niet echt verbaasd dat 74% van de stemmers vantevoren tegen de Cityring waren. In dat licht is het opmerkelijk dat toch nog 12 stemmers die de Cityring niet zagen zitten, daar nu toch positiever tegenover staan.

Toch is het jammer dat zo'n omvangrijk en middelenslurpend project uiteindelijk door een ruime meerderheid niet gewaardeerd wordt; 67% van de stemmers is nog altijd niet gelukkig met de Cityring.

In de peiling 'Top-10 verkeersproblemen in de binnenstad' konden stemmers maximaal drie keuzes aanvinken uit een lijstje van tien. De Cityring kwam op de eerste plaats terecht met 41% van de stemmen. Verder blijkt vooral dat mensen problemen ervaren op plaatsen waar verschillende 'soorten' verkeer gebruik maken van dezelfde (beperkte) ruimte. Voetgangers ergeren zich aan fietsers, fietsers aan auto's en vrijwel iedereen aan onduidelijke of onlogisch ingerichte ruimten.

De optie 'Iets anders, namelijk...' werd door vijf lezers aangevinkt en de reacties staan onder het oorspronkelijk bericht: klik hier.

De Cityring is nr.1 verkeersergernis volgens lezers van Tilburgers.nl. 29 lezers deden mee aan deze peiling
Share

5

Deze vloerstickers hebben al heel wat stof doen opwaaien. Waarom er niet gefietst mag worden als 's avonds de winkels dicht zijn is een raadsel.

Verkeer in de binnenstad, het blijft een onderwerp van gesprek van veel Tilburgers.

Wij zijn nu eens benieuwd waar Tilburgers nou echt het meest last van hebben en wat echt anders had gemoeten. Daarom willen we een top-10 van verkeersergenissen in de binnenstad samenstellen. In deze poll kunt u drie verkeersobstakels aanvinken die u het meest vervelend vindt. Zit uw punt er niet bij? In dat geval zijn we erg benieuwd naar uw reacties!

Doe mee met deze verkeerspeiling, u kunt  drie antwoorden aankruisen. ...lees verder "Verkeerspeiling in de binnenstad"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen