Spring naar inhoud

Er zijn van die wijken, of stadsdelen, waar je zelden of nooit komt. Wijken in je eigen stad waar je gewoonlijk niks te zoeken heb en er derhalve geen reden is om er naartoe te gaanjè.

Fatima is voor mij zo'n wijk. Ik kwam er tot nog toe nooit. Maar vandaag wel, want ik ga op visite bij Cees van den Hoek en zijn vrouw Wil. Cees van den Hoek bouwt mee aan de Stadsmaquette van Tilburg. De maquette is sinds 11 juli 2017 verhuisd van de bibliotheek aan het Koningsplein naar MFA Het Spoor in de Schaepmanstraat. We hebben elkaar al een maand niet meer gesproken, want hij was door zijn knie gegaan nadat we de vorige keer op kinderkrukjes hadden gezeten, die voor hem veel te laag waren. ...lees verder "Toerist in eigen stad – bij maquettebouwer Cees van de Hoek"

Share

Op dinsdag 11 juli 2017 gaan de Binnenstad en de wijken er omheen verhuizen. Natuurlijk niet de échte stad, maar het schaalmodel van 1 op 1000, de Tilburg Maquette die sinds een jaar in de bibliotheek aan het Koningsplein staat, en grofweg driekwart van het gebied tussen de Ringbanen beslaat. Zoals het er uit zag rond 1954.

Met maquettebouwer Cees van den Hoek zit ik wederom bij de maquette en het nieuws van de verhuizing had hij van zijn vrouw gehoord. "Maar waarheen dan?" vraagt hij. "Naar Het Spoor" luidt het antwoord. "Het spoor. Ja ik weet wel waar de spoorzone is, maar wáár dan ergens?" "Naar MFA Het Spoor, dat hele grote wijkcentrum aan de Schaepmanstraat." Cees van den Hoek, nu enigszins verrast: "Ôo..., mar dès over de lèèn!" ...lees verder "Binnenstad van Tilburg gaat verhuizen “over de lèèn”"

Share

De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg verhuist per maandag 8 december naar de het nieuwe pand aan de Burgemeester Brokxlaan in de Spoorzone.

04-19-2014-UWV-Spoorzone-hoek-GasthuisringDe afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg verhuist per maandag 8 december naar de het nieuwe pand aan de Burgemeester Brokxlaan in de Spoorzone.

Ook het UWV Werkbedrijf Midden-Brabant komt in het pand aan de Burgemeester Brokxlaan. Vanaf dinsdag 9 december zijn alle werkzoekenden met een uitkering op afspraak welkom aan de Burgemeester Brokxlaan 1680.

Via werk.nl kunnen werkzoekenden zich inschrijven, een uitkering aanvragen, vacatures zoeken en hun CV plaatsen. Op deze website staan ook tips over het zoeken naar werk, hoe te solliciteren en op welke manier werkzoekenden zich kunnen bijscholen. ...lees verder "Gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen gaat verhuizen"

Share

verhuizen ambtenarenDe Tilburgse CDA-fractie maakt zich zorgen over de binding van de top-ambtenaren in de gemeentelijke organisatie met de lokale samenleving omdat slechts de helft van hen in (de buurt van) de gemeente Tilburg woont. De andere helft woont in de Randstad. Raadsleden van het CDA vinden dat het van belang is dat de directie van de gemeente de Tilburgse samenleving van binnen en van buiten kent en niet slechts gezien vanaf de snelweg of met het spoor de stad in en weer uit. ...lees verder "CDA Tilburg wil aan top-ambtenaren “Vriendelijk vragen om te verhuizen”"

Share

Eind december zal er een einde komen aan de proeftuin, die in september 2007 van start ging in het Huis van de Wereld aan de Spoorlaan. De drie organisaties, COS, MST en SNV, die destijds besloten om onder één dak samen te gaan werken, hebben nu in overleg met de gemeente Tilburg de conclusie getrokken dat de verschillen tussen de organisaties toch te groot blijken om te overbruggen.

Eind december zal er een einde komen aan de proeftuin, die in september 2007 van start ging in het Huis van de Wereld aan de Spoorlaan. De drie organisaties, COS, MST en SNV, die destijds besloten om onder één dak samen te gaan werken, hebben nu in overleg met de gemeente Tilburg de conclusie getrokken dat de verschillen tussen de organisaties toch te groot blijken om te overbruggen.

Wethouder Auke Blaauwbroek: "Het idee was om in het Huis van de Wereld mondiale bewustwording te koppelen aan integratie en de multiculturele samenleving. Dat heeft weliswaar op een aantal punten goed gewerkt, maar uiteindelijk heeft het niet geleid tot een duurzame samenwerking van de verschillende organisaties." Jurgen Jansen, directeur van het Huis van de Wereld: "In goed overleg hebben we vastgesteld dat de verschillen toch te groot zijn. Maar de organisaties staan zeker niet met de ruggen naar elkaar toe. Er zal nog zeker samengewerkt worden wanneer dat kan, maar onder één dak blijkt geen meerwaarde te hebben."

De stichting Huis van de Wereld blijft in ieder geval nog bestaan tot na de derde 'Bazouq' op 14 oktober. Daarna zal worden besloten of de stichting wordt opgeheven, of verder zal bestaan met een nieuwe doelstelling. Voor de Bazouq wordt nu druk geschreven aan een ondernemingsplan die eveneens in het najaar klaar moet zijn. Ook andere, succesvolle projecten van het Huis van de Wereld, zoals de T-parade, het Wereldpodium en de Dag van de Dialoog zullen op één of andere manier verder gaan. Maar op dit moment is nog niet besloten welke organisaties daaraan zullen meewerken of de verantwoordelijkheid daarvoor zullen nemen. Jurgen Jansen: "Wat dat betreft liggen alle mogelijkheden nog open. Het is op zich interessant dat organisaties ook zelf graag de broek willen kunnen ophouden en de noodzaak van samenwerking wel zien."

Share

1

Jurgen Jansen: "Ik heb geen ideële inslag. Het is bizar dat we de wereld met willekeurige lijnen indelen en afstand nemen van anderen. Ik vind het interessant om te kijken hoe we ons verhouden tot de rest van de wereld, want alles wat we doen heeft consequenties elders op de wereld. We doen het met elkaar, of we doen het niet."

Het Huis van de Wereld, gevestigd in een oud bankgebouw aan de Spoorlaan, bestaat deze zomer vijf jaar, waarmee de proefperiode eindigt. In deze vijf jaar heeft het Huis van de Wereld bewezen een belangrijke rol te spelen in de stad als het gaat om het samenbrengen en ondersteunen van mensen die naar Nederland zijn geëmigreerd en in Tilburg een nieuw bestaan willen opbouwen. Aanleiding voor een gesprek met directeur Jurgen Jansen.

Nu viereneenhalf jaar geleden hebben drie organisaties die zich bezig houden met mensen uit andere culturen, besloten om in één gebouw samen te gaan werken. Die drie waren COS Brabant, centrum voor internationale samenwerking, MST - Missionair Servicecentrum Tilburg en SNV - Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal. Onder COS Brabant zitten nog wat kleinere organisaties, zoals enkele stedenbanden en Bureau Ver?Antwoord.

Jurgen Jansen: "Die samenwerking ging niet vanzelf. Deze organisaties hebben toch elk hun eigen doelgroep en werkcultuur en hoewel ze zeker veel raakvlakken hebben, bleek dat er meer nodig was om maximaal rendement te behalen. Dankzij een programmasubsidie van de Provincie Noord-Brabant, eind 2010, ontstond ruimte voor het aantrekken van Jurgen Jansen als directeur en nog twee medewerkers. " De oplossing werd gevonden in het aanstellen van één overkoepelend bestuur, Jurgen Jansen en nog twee medewerkers, waarvoor de Provincie Noord-Brabant in 2011 subsidie beschikbaar stelde voor tweeëneenhalf jaar. Jurgen: "Uiteindelijk heeft iedereen er meerwaarde uit gehaald. Betere zichtbaarheid, meer aanloop en meer mensen die kunnen worden geholpen. Voor het Huis van de Wereld is bewust voor een zichtlokatie gekozen, opdat mensen gemakkelijk binnenlopen. Hierbij is het wel een nadeel dat het een erg gesloten gebouw is, met tralies voor de ramen. We ontvangen hier ook vluchtelingen voor wie dit erg bedreigend overkomt." Toch zit elke dag de huiskamer, met een eigen ingang via de Magazijnstraat, vol met mensen uit alle culturen.

Lunch op de stoep van het Huis van de Wereld, vooraf aan de T-Parade 2011

In het Huis van de Wereld werken ongeveer 150 vrijwilligers, vaak afkomstig uit de groep die het moeilijkst aan werk te helpen is. Bij het Huis van de Wereld kunnen mensen hun talenten ontdekken en zichzelf ontwikkelen. In contact komen met mensen en zo een sociaal leven opbouwen. De laatste anderhalf jaar is het Huis van de Wereld meer naar buiten getreden, opdat meer mensen er bekend mee worden. Jurgen: "We doen geen evenementen, maar wel meer 'publieksactiviteiten', zoals de T-Parade en de Stoeplunch." Ook de Kashba in Paradox en het Repair Café op de laatste zaterdag van de maand in de huiskamer trekken veel nieuwe bezoekers.

Dit jaar gaat het Huis van de Wereld drie keer een proef doen met een bijzondere markt in de Koepelhal (of Booghal) in de Spoorzone. Dat is de hal die het dichtst bij het NS-plein staat. Deze markt, Bazouq gedoopt, zal worden gehouden op zondag 10 juni, zaterdag 1 september en zondag 14 oktober. De Bazouq is een bazaar van winkeltjes, kraampjes, toko’s, gecombineerd met werkplaatsen, ateliers, workshops, performances en proeverijen. Er zal een podium zijn voor talentontwikkeling, muziek, dans en toneel. Startende, innovatieve ondernemers, werkzoekenden, vrijwilligers en jongeren die een stageplaats zoeken kunnen zich presenteren en elkaar ontmoeten. Jurgen: "We willen niet persé concurreren met de weekmarkt en winkeliers, maar wel dat mensen zullen komen omdat ze het interessant vinden. Mensen moeten er spullen kunnen kopen die creatief en afwijkend zijn. Het wordt beslist geen tweede 'Beverwijk'." Via de website van het Huis van de Wereld kunnen deelnemers zich aanmelden om mee te gaan doen.

Eind 2012 zal het Huis van de Wereld moeten verhuizen naar een andere plek, want het huidige pand zal worden gesloopt. Deze noodzakelijke verhuizing is eveneens aanleiding om de samenwerking tussen de oorspronkelijke initiatiefnemers opnieuw te bekijken, want het is geheel nog niet zeker of alle huidige partners zullen meeverhuizen.  Daarnaast werkt het Huis van de Wereld met diverse andere organisaties in de stad die mogelijk geïnteresseerd zijn in participatie in het concept van het Huis van de Wereld. Daarmee wordt rekening gehouden bij de verhuizing naar een nieuw pand. Dat kan een gebouw in de Spoorzone zijn, maar dat hoeft niet persé.

 

 

 

Share

Voorlopig kan deze Griekse Landschildpad zijn winterslaap voortzetten op de huidige locatie van De Oliemeulen

Dierenpark De Oliemeulen gaat nu definitief niet verhuizen naar de Reeshof. Dat laat het dierenpark weten in hun Nieuwsbrief. De Oliemeulen was in overleg met de gemeente Tilburg over die verhuizing.

De Oliemeulen schrijft in haar nieuwsbrief: "De gemeente hanteert grondprijzen als ware het percelen die bouwrijp zijn. Bouwrijp houdt in dat de wegen er liggen, inclusief riolering, gas, water, elektra en kabel. De Reeshofweide heeft echter nog geen enkele voorziening. Van De Oliemeulen verwacht de gemeente dat we dit zelf aan te leggen en de kosten daarvan zijn (bovenop de hoge grondprijzen) ook voor rekening van De Oliemeulen. Over de grondprijzen van het te kopen, danwel te pachten terrein valt volgens de verantwoordelijk wethouder (Joost Möller) niet te onderhandelen. Ook wil de wethouder niet meedenken in het, door middel van verkoop, verplaatsen van de meerwaarde naar de “nieuwe” Oliemeulen."

Het bestuur van de Oliemeulen beraadt zich nu op nieuwe stappen waarbij vertrek uit Tilburg ook één van de opties is. "De geruchten dat De Oliemeulen op de huidige locatie gedwongen moet vertrekken zijn gelukkig niet waar. Dat geeft het bestuur de tijd om in alle rust te beslissen over de toekomst."

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen