Spring naar inhoud

Gemeente Tilburg gaat strenger toezien op de autoverhuurbranche, nadat duidelijk werd dat huurauto’s populair zijn bij criminelen. Verhuurders moeten een vergunning aanvragen die kan worden geweigerd of ingetrokken.

De vergunning voor Tilburgse autoverhuurders kan worden geweigerd als ondernemers niet door een integriteitstoets komen. Als de ondernemer betrokken is bij strafbare feiten of slecht levensgedrag vertoont kan de vergunning worden ingetrokken, staat in een aangepaste verordening. ...lees verder "Strengere controle autoverhuur met vergunningsplicht"

Share

2

Gastbijdrage van Perry Janssen

PvdB Reeshof Ankeveenstraat
Foto: Peter van den Besselaar

Tilburg is een fantastische stad waar je bijna dagelijks een evenement kunt bezoeken en iedereen aan zijn trekken komt. Heuvel, Korte Heuvel, Piushaven en Spoorzone worden door honderdduizenden mensen bezocht.

Festivals, optredens, Meimarkt, kermis, sportwedstrijden, beurzen, braderieën, overal is wel iets te doen. Bezwaren als geluidsoverlast, oneerlijke concurrentie, vandalisme en agressie worden door het ambtelijk apparaat meestal vakkundig onder één van de vele tapijtjes geveegd, want “the show must go on”.

En laten we wel wezen, de overlast valt ook heel erg mee en steeds meer mensen genieten van onze stad. ...lees verder "Er wonen mensen in de Reeshof"

Share

columnparkerenZe snapt er niets van, deze Rotterdamse dame.
Al een paar dagen zie ik een tweetal dames met oranje vestjes door de binnenstad dwalen met een tablet in hun hand.
“We zijn bezig met een opdracht van de gemeente”, legt een van hen uit. De vrouwen blijken in dienst van een verkeerstechnisch adviesbureau uit Rotterdam. “Nee, echt. We schrijven geen bonnen uit en werken ook niet bij de plantsoenendienst”, lacht ze. ...lees verder "Stijve nek"

Share

1

Open brief van stadsimker Marcel Horck (Tilburgse imkerij Beezzzz) aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) en de gemeenteraad over het toestaan van een dance-evenement op Charlotte Oord.

20150712-Marcel-Horck-Imker-lindebloesem-Heuvel-honing-slingerenGeacht college,

In 2015 hebt u - zonder ruggespraak - besloten om een evenementenvergunning aan de organisatie Draaimolen te verstrekken voor een Dance Event dat op 19 september van dat jaar werd gehouden op het landgoed ‘Charlotte Oord’ aan de Dongenseweg.

U hebt geen ruggespraak gehouden met de twee huurders van het betreffende terrein. Dat dat fout was hebben uw ambtenaren later in een officiële notitie - december 2015 - aan ondergetekende erkend. En daarvoor is door hen ook officieel excuus aangeboden. Tevens is beterschap beloofd. De gemeente Tilburg beloofde letterlijk "mij tijdig op de hoogte te stellen van eventuele toekomstige evenementen." ...lees verder "Open brief: “Red Charlotte Oord van de ondergang”"

Share

2

VGZ-gebouw aan de Spoorlaan, onderdeel van het alternatieve plan van Landmeter en SchepTerwijl nog steeds veel kantoorpanden leeg staan, blijft de vraag naar kleine, tijdelijke woningen groot. Een probleem waar veel gemeenten mee stoeien. Tilburg en acht andere gemeenten - Amersfoort, Den Bosch, Haarlem, Haarlemmermeer, Rotterdam, Arnhem, Delft en Ede - zijn bezig om hiervoor een oplossing te zoeken, samen met kenniscentrum Platform_31. ...lees verder "Lege kantoorpanden gebruiken voor tijdelijke bewoning"

Share

gokkasten, speelautomaten, casinoHotel Casino Services Tilburg B.V. en Hommerson Leisure krijgen beide een nieuwe vergunning voor een nieuwe speelautomatenhal.  Het gaat om vergunningen voor het Van Der Valk-hotel aan de Kempenbaan en de Druiventros aan de Bosscheweg in Berkel-Enschot. De gemeente heeft, sinds de nieuwe verordening voor Speelautomatenhallen, negen aanvragen voor een vergunning ontvangen. Deze verordening werd op 27 januari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. ...lees verder "Vergunningen voor twee nieuwe gokhallen"

Share

4

geveltuinHet College van B&W (Burgemeester en Wethouders) wil bewoners van de Binnenstad en de wijken binnen de Ringbanen aanmoedigen om een geveltuintje aan te leggen bij hun huis. Om die reden is het binnenkort niet meer nodig om hier een vergunning voor aan te vragen bij de gemeente. Een geveltuintje is een tegen de voorgevel van een woning aangelegd tuintje.

Een boomspiegeltuintje is de ruimte rond de voet van een boom die als klein tuintje is ingericht. Ook is de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) onlangs aangepast, waardoor het aanleggen van gevel- of boomspiegeltuintjes vergunningvrij is, mits dit gebeurt volgens algemene regels.

Het College van Tilburg wil meer en beleefbaar groen in de stad. Dit is goed voor gezondheid, de waarde van de woning en de beleving van groen. ...lees verder "College moedigt aanleg van geveltuintjes aan"

Share

sloop kpn ziggo kantoorpand 2
Leeg kantoorpand: nu makkelijker te bestemmen als woning

Vanaf 1 november 2015 is het een stuk makkelijker om leegstaande kantoren, winkels, garageshowrooms, schoolgebouwen en andere leegstaande panden een nieuwe gebruiksfunctie zoals wonen te geven. De aanpassing van het Besluit Omgevingsrecht welke op 24 september in het Staatsblad is gepubliceerd, zorgt ervoor dat een aantal regels die eerst in de weg zaten, nu zijn geschrapt.

Het grootste obstakel werd gevormd door een criterium over oppervlakte en de eis dat het aantal woningen niet mocht toenemen. Deze twee regels zijn geschrapt en hierdoor is ook de vergunningsprocedure een stuk korter geworden: van 26 naar 8 weken. De nieuwe regeling geldt alleen voor bestaande gebouwen, die bovendien binnen de bebouwde kom moeten liggen. ...lees verder "Lege kantoorpanden kunnen vanaf 1 november makkelijker als woning worden bestemd"

Share

1

enquête, smiliesDe komende drie weken zijn voor de Tilburgse politiek misschien wel de drukste periode van het jaar. De wensen en plannen voor het komende jaar, die eerder zijn besproken bij de Perspectiefnota, moeten worden vastgelegd in de Begroting voor 2015. De finale, de raadsvergadering waarin de definitieve beslissingen worden genomen, is gespreid over twee dagen: 10 en 12 november. Maar voor het zover is worden de belangrijkste onderwerpen eerst besproken in de vier verschillende commissies: Leefbaarheid, Sociale stijging, Vestigingsklimaat en Bestuur. Soms gepaard met een stevig debat.

Alle vergaderingen zijn openbaar. Een volledig overzicht van alle vergaderingen en de bijbehorende stukken is hier te vinden. ...lees verder "De aanloop naar de Begroting 2015"

Share

09-03-2014--Henk-de-W-Leijpark
Henk de Winter (links) geeft uitleg in het Leijpark, naast hem Rene Speringhs, Heilke Rosmulder en Kees van Ham

Na het Dancetourfestival van twee weken geleden in het Leijpark, dat nogal wat schade aan het park had achter gelaten, vindt er zaterdag 6 september weer een dancefestival plaats; het reeds uitverkochte Back 2 the 90's. Dat was voor raadslid René Spieringhs en commissielid Kees van Ham (beide SP) reden om mee te gaan met een rondleiding in het Leijpark. Buurtbewoners en natuurliefhebbers Henk de Winter en Heilke Rosmulder lieten de mooie plekjes van het park zien, maar ook de gevolgen van een groot (dans)-feest in het Leijpark. ...lees verder "Rondleiding in het Leijpark met Dancefeest ‘Back 2 the 90’s’ in opbouw"

Share

2

10-20-2013-Wilhelminapark-herfstWethouder Erik de Ridder (CDA) heeft, ondanks grote bezwaren van Stichting Stadsbomen en veel omwonenden, toch een vergunning gegeven voor het Zomerkamp Festival in het Wilhelminapark. Het grootste bezwaar hiertegen is het feit dat het Wilhelminapark Rijksbeschermd Stadsgezicht is. Het park in zijn geheel is opgenomen in het Register Monumentale Bomen van de landelijke Bomenstichting en daarnaast zijn zeven zeldzame parkbomen opgenomen in dat register. Vele tientallen Wilhelminaparkbomen staan op de Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen van de gemeente Tilburg.

Raadslid Jan van Beurden (OPA) had maandagavond 23 juni deze kwestie op de agenda van de commissie Vestigingsklimaat laten zetten, gezien de vele bezwaren en grote verontwaardiging over het besluit van het college. Dit leidde tot een felle discussie met de wethouder. CDA en SP, die eerst nog twijfelden, hadden inmiddels besloten om de wethouder te steunen. ...lees verder "Oppositie vreest ernstige schade aan Wilhelminapark door Zomerkamp Festival"

Share

overheid.nl screenshot
Een directe link naar de bekendmakingen van de gemeente is te vinden op Tilburgers.nl

De gemeente is volgens de wet verplicht om onder meer bouw- en kapvergunningen, bekendmakingen en plaatselijke wetten (APV's en AVV's) te publiceren, zodat burgers op de hoogte zijn van wat er in hun buurt gaat gebeuren en zodat zij bezwaar kunnen maken als zij het met een beslissing niet eens zijn. Maar sinds 1 januari 2014 is het niet lager verplicht om deze publicatie via de krant te doen, integendeel, het is sinds dit jaar verplicht om deze publicaties (ook) via internet te doen. De gemeente Tilburg gebruikt hiervoor de website 'Overheid.nl'.

De commissie Bestuur, die maandag 14 april vergaderde, was verdeeld over het idee dat de gemeente gaat stoppen met publicaties in het Stadsnieuws. Met name het CDA, de TVP, LST en de SP maken zich zorgen over ouderen, die niet met internet kunnen omgaan en daardoor niet de publicaties kunnen lezen. Joost van Puijenbroek (CDA) bracht in, dat hij het niet zag zitten om zijn tante an 80 jaar, die niet met internet overweg kan, naar de Stadswinkel te laten fitsen om daar de gemeentepublicaties te lezen. Cees van Dijk (LST) deelde die zorg en hij had uitgerekend dat ongeveer 20.000 mensen in Tilburg, veelal ouderen, geen internet hebben en/of geen vaardigheden hebben om een computer te gebruiken. ...lees verder "Alle publicaties van vergunningen en bestemmingsplannen voortaan online te vinden"

Share

gokkasten, speelautomaten, casinoDe gemeenteraad heeft maandagavond 27 januari besloten om het aantal vergunningen voor speelautomatenhallen uit te breiden. In Tilburg mogen nu maximaal drie speelhallen komen. Maar hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Er mogen nu maximaal twee hallen bij komen, die gezamenlijk net zoveel gokkasten mogen plaatsen als de bestaande speelautomatenhal in de binnenstad. Jack's Casino heeft nu een vergunning voor het hebben van 250 automaten. Voor de nieuwe hallen geldt dus een maximum van 125 automaten per locatie, maar ook een minimum aantal kasten van 75. De gemeente denkt hiermee kwaliteit en een goede uitstraling af te dwingen. ...lees verder "Uitbreiding aantal gokhallen naar drie"

Share

1

"De wethouder doet net of deze mensen blij mogen zijn dat ze dit pand voor 40.000 euro per jaar mogen huren. We hebben hier een andere club gehad... die huurde tegen marktprijzen en die kreeg huurverlaging omdat ze het niet konden betalen."
Voorzitter Jan van Esch spreekt de commissie Maatschappij toe

Maandagmiddag zat de commissie 'Maatschappij' bijeen voor een vergadering over wijkcentrum 'In de Boomtak', één van de twee wijkcentra in Tilburg die sinds een jaar geheel zelfstandig gerund worden door de wijkbewoners, geheel vrijwillig en in het belang van de wijk. Dat dit wijkcentrum breed gedragen wordt in de wijk, blijkt onder andere uit de inzet van 25 vrijwilligers en 800 bezoekers per week.

Voorzitter Jan van Esch kwam de commissie toespreken om de open brief, die hij eerder aan de gemeenteraad had gestuurd, uit te leggen: "Na een jaar gaat het heel goed in de Boomtak. Achteraf was het een goed besluit om te bezuinigen op beheer, want dat doen we nu zelf en dat maakt mensen creatief. Wij willen geen subsidie, maar het zelf blijven doen. Wel willen we graag respect van de gemeente voor een burgerinitiatief als dit. Maar na een jaar zijn we nog altijd illegaal bezig. De ventilatie is afgekeurd, waardoor we geen gebruikersvergunning kunnen krijgen. We doen van alles, maar het mag niet. Het is een gevaarlijk gebouw en het bestuur is hoofdelijk aansprakelijk als er iets misgaat. We willen maatschappelijk ondernemen. We snappen dat er fouten kunnen worden gemaakt in en nieuwe situatie, maar laten we elkaar helpen. Laat ons het gebouw in z'n geheel overnemen, zodat we het helemaal zelf kunnen doen."

Wijkcentrum "In de Boomtak"

Raadsleden van diverse fracties putten zich uit in complimenten, maar wilden ook graag weten welke fouten door de gemeente-ambtenaren, dan wel door wethouder Joost Möller waren gemaakt, wat bijna uitmondde in een welles-nietes discussie over wie er het eerst had gebeld. En de VVD wilde het pand liefst de volgende dag nog tegen marktwaarde aan de Stichting 'In de Boomtak' verkopen. Op de vraag van Sjef Robben (CDA) wat de stichting nou precies wil, antwoordde Jan van Esch: "We willen respect. Als we uit het hele land vragen en waardering krijgen en genoemd worden als voorbeeld voor wijkcentrumbeheer... waarom dan van Tilburg niet? Had wat coulance verwacht, we nemen immers taken over van de gemeente. Ik begrijp dat de VVD een marktprijs wil, maar realiseer je dat we geen marktpartij zijn, we hebben een maatschappelijke functie."

Vrijwilligers "In de Boomtak" zijn komen luisteren naar de discussie over hun wijkcentrum

Joost Möller zag de zaken echter heel anders: "Ik luister met verbazing naar het betoog van Jan van Esch. We zijn een betrouwbare verhuurder geweest, we hebben geen onveilig gebouw verhuurd. We hebben uit coulance op onze kosten van 4.000 euro een onderzoeksrapport eerder laten maken dan verplicht in 2013 om hen tegemoet te komen. En die ventilatie; die was er al en pas later zijn daar normen voor gekomen, dus daar kunnen we niks aan doen, maar er is niks mis mee. De fouten met de dubbele huur van de tuin hebben we toegegeven en hier zijn we mee bezig, maar in de bepaling van de huur is de tuin niet meegenomen en toch geven we de Boomtak 2.000 euro hiervoor terug. We hebben alleen met coulance gehandeld."

Bart van de Camp (SP) nam hier geen genoegen mee: "De wethouder doet net of deze mensen blij mogen zijn dat ze dit pand voor 40.000 euro per jaar mogen huren. We hebben hier een andere club gehad... die huurde tegen marktprijzen en die kreeg huurverlaging omdat ze het niet konden betalen." waarmee hij doelde op de huurverlaging van Willem II, in 2010. "Dit wijkinitiatief heeft de wijk nodig en dan kost het maar 40.000 per jaar extra." Eric Logister, D66: "Hoe gaat de gemeente Tilburg om met burgerinitiatieven? Als je naar dit kijkt, nog niet goed genoeg. Fijn hoor, coulance, maar misschien moeten we stichtingen die een maatschappelijk belang behartigen toch anders gaan behandelen. Niet uit coulance, maar omdat we het belangrijk vinden dat er een burgerinitiatief wordt genomen."

De discussie, die nog twee uur lang slingerde rond de waardering van burgerinitiatieven en het afgeven van een gebruiksvergunning, werd beëindigd met de vraag wat een marktconforme verkoopprijs eigenlijk is. Frans van Dommelen (TVP): "Kijk naar de huurprijzen van bijvoorbeeld de Vuurvogel met 12.000 euro per jaar, en andere panden die de Stichting Ateliers voor de gemeente verhuurt. Kijk ook naar de huidige gebruikswaarde en als u dat marktconform noemt kan ik daarmee eens zijn." Eric Logister: "Wat is een goede prijs voor een pand? De boekwaarde? Of moeten we de maatschappelijke waarde mee laten wegen?" Joost Möller kon hier wel duidelijkheid geven: "€465.000,- is de marktprijs."

Share

1

Briefje op de deur van Shiva, dat sinds 27 juli gesloten is

Coffeeshops mogen wiet en hash, softdrugs verkopen, mits ze een vergunning hebben van de gemeente. En het is wettelijk toegestaan om maximaal 500 gram voorraad in de coffeeshop te hebben om te verkopen aan klanten. De meeste coffeeshops verkopen op een dag meer dan dat en hebben dan ook meer voorraad nodig. Echter, het hebben van voorraad op een andere plek, in het jargon 'stash' genoemd, is illegaal. Toch hebben alle coffeeshops deze stash nodig om voldoende voorraad te hebben om aan de vraag van klanten te voldoen, immers bevoorrading is noodzakelijk om als zaak te kunnen bestaan. Het kan dus niet anders, dan dat coffeeshophouders op dit punt de wet 'moeten' overtreden om vervolgens legaal hun handel te kunnen verkopen. Dit tegen elkaar indruisen van regels en wetten wordt de 'achterdeur-problematiek' genoemd.

Een meerderheid in de gemeenteraad vindt, dat coffeeshops hun nut hebben, want de handel is zo beter controleerbaar en straathandel wordt ermee voorkomen. De afspraak is, dat hoewel stashes verboden zijn, de politie niet actief op zoek gaat hiernaar en de bevoorrading van coffeeshops, de achterdeur, ongemoeid laat. Daar tegenover staat, dat de burgemeester, die verantwoordelijk is voor het coffeeshopbeleid, de Wet Bibob heeft om coffeeshops aan te pakken die zich niet aan de wet houden. Dat zijn in principe dus àlle coffeeshops, gezien de elkaar bijtende regels rondom bevoorrading en stashes. Toch wordt in de praktijk de wet Bibob alleen gebruikt als er meer aan de hand is dan dat.

Sinds eind juni is coffeeshop Shiva aan de Koestraat gesloten, omdat de vergunning van dit bedrijf is ingetrokken. De reden hiervan is, dat er 125 kilo was gevonden in een ander pand, dat via een kelder verbonden is met de coffeeshop. Dit wordt door de eigenaars van Shiva, het echtpaar Demir, nog altijd ontkend. Maar bij het kort geding dat het echtpaar had aangespannen tegen de gemeente, heeft de rechter in Breda op 8 juli dit jaar besloten dat het intrekken van de vergunning terecht is en de gemeente gelijk gegeven.

Twee weken geleden, op 1 september, heeft de politie Midden-Brabant een inval gedaan in het distributiecentrum, ofwel de 'stash' van coffeeshop The Grass Company aan de Spoorlaan, en de voorraad in beslag genomen. Deze stash was zowel bedoeld voor de zaak in Tilburg als in Den Bosch. Sindsdien verkoopt The Grass Company geen softdrugs meer en op haar website licht zij dit toe: "Zonder distributie, geen voorraad en dus ook geen verkoop. Het risico om opnieuw te bevoorraden is te groot. Wat als er opnieuw een inval wordt gedaan? Wij willen onze medewerkers niet langer blootstellen aan dit soort gerichte politieacties."

Deze twee gebeurtenissen waren voor de VVD de aanleiding om het coffeeshopbeleid en vooral de uitvoering ervan op de politieke agenda te zetten en daarom werd dit op maandag 12 september in de vergadering van de commissie Modern Bestuur besproken. Bovendien waren de eigenaars van Shiva en bedrijfsleider de heer Van Schijndel van The Grass Company in de raadzaal aanwezig om de raadsleden toe te spreken. De ondernemers vertelden dat zij het vermoeden hebben dat de politie, tegen de afspraken in, toch doelgericht op zoek was geweest naar de stash en deze daarom onterecht in beslag had genomen. Zij vinden dat de burgemeester de Wet Bibob onterecht misbruikt om zaken te sluiten of het werken onmogelijk te maken.

Burgemeester Peter Noordanus verdedigde het politie-optreden en noemde het 'bad luck'. Hij bleef erbij dat de politie niet doelbewust naar de stash op zoek was geweest, maar dat hij niet kon verhinderen dat de politie het in beslag nam als ze daar per ongeluk toch op gestuit waren. "Ik ben voor coffeeshops die zich aan de afspraken en regels houden. De achterdeur blijft altijd een schemergebied, dat is niet mijn keuze, maar een gegeven."

Raadsleden van de fracties PvdA, SP en TVP wilden graag duidelijke afspraken maken over de toegestane omvang van de stashes van coffeeshops, maar daartoe liet burgemeester Peter Noordanus zich niet verleiden, aangezien hij geen afspraken wil en mag maken over iets wat officieel bij de wet verboden is. Wel overlegt hij met Vereniging 'De Achterdeur', de vereniging van coffeeshophouders die graag willen samenwerken met de gemeente en de politie om problemen rond coffeeshops op te lossen. Hierover lichtte hij toe: "Het overleg met 'De Achterdeur' gaat niet over de toegestane handelsvoorraad. Gaat ook niet over stashes, daar ga ik niet over, we jagen er niet op en hoeven er niks van te weten. We willen echter ook niet alle coffeeshops sluiten dus we moeten in redelijkheid overleggen."

Share

Motorclub 't Motorrijerke moet noodgedwongen verhuizen omdat hun clubgebouw aan de Piushaven, na een brand bij de buren, niet meer bruikbaar is. De motorrijders hebben hun oog laten vallen op het pand aan de Spoorlaan 24-26 en hiervoor hebben zij bij de gemeente een vergunning ingediend. Het pand is immers bestemd voor maatschappelijke instellingen en daaronder valt ook een clubhuis. Helaas is de buurt, die zich heeft verenigd in een comité, hier fel op tegen, waarover zij tijdens de laatste raadsvergadering van 2010 de gemeenteraad heeft toegesproken.

Eén van de eisen waaraan moest worden voldaan om de vergunning te krijgen, is dat er tenminste vier parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn. Dit probleem had 't Motorrijerke aanvankelijk opgelost door met twee kantooreigenaren in de buurt hierover afspraken te maken. Echter, de eigenaar van het FNV-pand in de buurt heeft zich bedacht en zijn medewerking ingetrokken. Hierdoor zijn er te weinig parkeerplaatsen voor de motorclub om voor een vergunning in aanmerking te komen.

Bovendien blijkt nu ook, dat het bestemmingsplan zichzelf tegenspreekt. Hoewel er enerzijds in staat dat clubhuizen zijn toegestaan, is de hoeveelheid overlast die veroorzaakt mag worden zo weinig ('hindercategorie 2'), dat een clubhuis, met 'hindercategorie 3' alsnog niet mag.

Share

2

De vergunning om een evenement te organiseren wordt fors duurder, zo staat te lezen in de Programma Begroting voor 2011. De vergunning voor een risicovol evenement gaat maar liefst 56 keer zo duur worden, van €116,- naar €6.540,-. Een evenement is risicovol wanneer het erg veel mensen trekt waardoor er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Voor de vergunning voor een klein evenement moet straks €216,- worden neergelegd, dat was tot nu toe €37,50. Uitgangspunt hierbij is, dat het tarief kostendekkend moet zijn.

Hier rijst de vraag of deze tariefsverhoging niet in tegenspraak is met de wens van de gemeente Tilburg om in 2013 Evenementenstad te willen zijn. De woordvoerder van wethouder Erik de Ridder laat weten dat deze twee goed samen kunnen gaan: "Met Tilburg Evenementenstad willen we meer samenhang aanbrengen in het soort evenementen waarmee de stad zich naar buiten toe moet profileren. Dat staat los van de noodzaak om in het kader van de bezuinigingen van 40 miljoen euro, de tarieven voor evenementenvergunningen flink te verhogen. En ook de subsidie voor evenementen gaat met 25.000 euro omlaag."

Dat deze tariefsverhoging ten koste gaat van de diversiteit aan - vooral kleine - evenementen is vrijwel zeker: "Er zullen zeker een aantal evenementen niet meer door kunnen gaan, tenzij organisatoren andere inkomsten kunnen vinden, bijvoorbeeld in de vorm van sponsoren."

De Programma Begroting wordt 8 november in de Gemeenteraad besproken en besloten.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen