4

jeugdwerkloosheid+578In reactie op vragen van SP-raadslid Fráncy van Iersel over verdringing van betaald werk door vrijwilligerswerk schrijft het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) dat oneerlijke concurrentie om een baan onacceptabel is.

"Het zet andere werkgevers op een nadeel, verslechtert de arbeidsmarktpositie van vaak relatief kwetsbare groepen en werkt norm- en stelselondermijnend."

...lees verder "Boetes voor werkgevers die vrijwilligers inzetten voor betaald werk"

4

TraverseSP-raadslid Fráncy van Iersel heeft namens de Tilburgse fractie van de SP, vragen gesteld aan de wethouder over een geval van verdringing van werk. Het gaat om een vacature voor vrijwilliger bosproject bij SMO (Stichting voor Maatschappelijke Opvang) Traverse. Deze functie werd vervuld door een betaalde medewerker wiens contract niet verlengd werd omdat hij ineens niet meer zou voldoen. ...lees verder "Verdringing van betaald werk door vrijwilligerswerk – SP stelt vragen"

arbeidsmarkt-50-plussers-300x165In veel gemeenten in Nederland kunnen afgestudeerde jongeren met een mbo-, een hbo-opleiding of een universitaire opleiding de kans krijgen om tegen een geringe vergoeding enkele maanden nuttige werkervaring op te doen. Men noemt dit dan een stage of werkervaringsplaats.

De laatste tijd ontstaat er in sommige gemeenteraden steeds meer discusie of dit een gelegenheid is voor een gemeente om klussen bijna gratis door hoogopgeleide afgestudeerde jongeren uit te laten voeren. Ze koppelen het opdoen van werkervaring met verdringing op de arbeidsmarkt, waarbij betaalde banen worden afgestoten en het werk door werkzoekenden wordt uitgevoerd. Kortom waar zit nu het onderscheid tussen een stage, werkervaringsplek en werk met een arbeidsovereenkomst. ...lees verder "Leeraspect centraal bij stage en werkervaringsplek anders werk met arbeidsovereenkomst"

1

stadskantoorVastgoedontwikkelaar Multi Vastgoed en de gemeente tekenen een zogenoemde reserveringsovereenkomst voor de ontwikkeling van winkels in de 'zwarte doos', zoals het stadskantoor 1 in de volksmond ook wel wordt genoemd.

Deze overeenkomst is onderdeel van het zogenoemde haalbaarheidsonderzoek. Met de reserveringsovereenkomst geeft de vastgoedontwikkelaar aan te willen investeren in de ontwikkeling van het stadskantoor. Andere onderdelen van het haalbaarheids- onderzoek zijn de distributieve toets en het stedenbouwkundig ontwerp. De distributieve toets geeft inzicht in de effecten van extra meters winkeloppervlak op de bestaande winkels. Op de begane grond van Stadskantoor 1 zijn winkels gepland. De distributieve toets is al gedaan. Hoofdconclusie is dat de positieve effecten, zoals een betere uitstraling, extra bezoekers en hogere omzet, groter zijn dan de negatieve effecten van verdringing en verschuiving. ...lees verder "Overeenkomst tussen Multi Vastgoed en gemeente over winkels stadskantoor 1"

2

geld muntenAls je een bijstandsuitkering ontvangt, kan de gemeente je verplichten om ‘algemeen geaccepteerd’ werk te doen. Bijna elk soort werk valt hieronder, dus ook schoonmaakarbeid, onderhoud groenvoorziening enzovoorts. Bovendien mogen gemeenten dat tegenwoordig onder de voorwaarde ‘met behoud van uitkering’ laten doen. Dat wil zeggen: voor de werkzaamheden die je verricht, krijg je geen loon. Hier gelden echter wel wettelijke voorschriften, onder andere werken in het kader van participatieplaatsen, speciaal voor mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt, en werken als maatschappelijke tegenprestatie. Hierbij mag geen sprake zijn van verdringing, dat wil zeggen dat mensen met bijstand regulier werk moeten doen waarvoor eerder gewoon loon werd betaald aan een werknemer. ...lees verder "Betaald werk: steeds vaak overgenomen door bijstandsgerechtigden"