Spring naar inhoud

Van 4 juli tot 1 augustus 2017, heeft de vacature open gestaan voor kandidaten die willen solliciteren naar de functie van Burgemeester van Tilburg. Vanwege de vakantieperiode was deze termijn een week langer dan gebruikelijk. Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft bekend gemaakt dat 28 mensen op deze vacature hebben gesolliciteerd.

Het gaat om 6 vrouwen en 22 mannen. 20 sollicitanten zijn burgemeester of wethouder (geweest) of hebben een andere politieke functie. 8 sollicitanten zijn afkomstig uit de vrije beroepen of de particuliere sector; zij combineren hun hoofdfunctie veelal met een of meerdere politiek-bestuurlijke nevenfuncties. ...lees verder "28 sollicitanten voor vacature Tilburgemeester"

Share

Maandag 3 juli 2017 tijdens de vergadering van de gemeenteraad kwam Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Brabant, een toespraak houden over de gang van zaken om een nieuwe burgemeester voor Tilburg te vinden. En inmiddels, van 4 juli tot 1 augustus, staat de vacature open voor kandidaten.

In de afgelopen weken hebben Tilburgers de kans gekregen om via een enquete hun mening te geven over de nieuwe burgemeester en aan welke kwaliteiten en eigenschappen deze zal moeten voldoen. En ook op Tilburgers.nl is een peiling gehouden, waaraan bijna 600 lezers deelnamen. Beide peilingen zijn toegevoegd aan de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Share

sedi-van-loon
Sedi van Loon

Raadslid Sedi van Loon van D66 heeft vragen gesteld aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) over oneigenlijk gebruik van de startersbeurs, door de gemeente Tilburg zelf.

Het is de D66 fractie  opgevallen dat in drie vacatureteksten van de gemeente Tilburg gebruik wordt gemaakt van de Startersbeurs voor het eerste halfjaar van het dienstverband. D66 vindt dat het niet de bedoeling is om een reguliere baan op deze manier te vullen, omdat het bij de Startersbeurs zou moeten gaan om een aanvullende stage-plaats en niet om een reguliere baan te vervangen. ...lees verder "D66 stelt vragen over oneigenlijk gebruik van de Startersbeurs door gemeente Tilburg"

Share

4

jobs next exitDe tweede week van ons Tilburg Actief traject begint met een fijne verrassing. We hoeven niet meer in de onverwarmde kamer, maar krijgen een ruimte met verwarming tot onze beschikking. De koude werkruimte waar we de eerste week zaten zal bovendien worden voorzien van isolerende gordijnen.

Bovendien zijn enkelen van ons uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken, wat de stemming opgetogen maakt. Telefoons blijven aan, want je kunt niet weten of misschien een werkgever belt voor een sollicitatiegesprek.

Deze week gaan we fors aan de slag. We moeten een zoekprofiel maken. De oefening is best leuk: "Schrijf de ideale vacature, waar je direct op zou reageren." Hoe heet het bedrijf, wat voor soort organisatie is het, hoe ziet de functie-omschrijving er uit, welke kwaliteiten worden gevraagd en wat zijn de arbeidsvoorwaarden? Kortom: wat is je droombaan? ...lees verder "Uitvoering Participatiewet in de praktijk: droombaan of werkelijkheid"

Share

werkloosheidHet aantal werklozen is in oktober vrijwel gelijk gebleven. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. Tot en met september daalde de werkloosheid vijf maanden op rij. In oktober was 8 procent van de beroepsbevolking werkloos. Per vacature zijn er zes werklozen.

Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal WW-uitkeringen toe met 2,8 procent. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar ligt nu 16,7 procent onder het niveau van vorig jaar. Aan 55-plussers verstrekte UWV 17,6 procent meer uitkeringen in vergelijking met oktober vorig jaar. ...lees verder "Steeds meer oudere werkzoekende vinden geen baan"

Share

UWVDit staat in de UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015. Hierin wordt een beeld geschetst over de verwachte landelijke, en regionale arbeidsmarktontwikkelingen in de periode 2014-2015. In deze arbeidsmarktprognose worden nieuwe arbeidsmarktverwachtingen gegeven over onder andere: de vraag naar arbeid door werkgevers; het arbeidsaanbod door werknemers en werkzoekenden, het verschil tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod, zoals dat tot uiting komt in het aantal WW-uitkeringen. Daarbij is uitgegaan van de economische groeiveronderstelling uit het voorjaar van het Centraal Planbureau (CPB)  uit het Centraal Economisch Plan 2014. Concreet 0,75% in 2014 en 1,25% in 2015. Kortom blijft dit een voorspelling op een voorspelling. ...lees verder "Werkgelegenheid daalt dit jaar nog in de meeste sectoren"

Share

10

Fokke & Sukke zoeken 'Passend werk'
Fokke & Sukke zoeken 'Passend werk'

Woensdagochtend is het druk bij het UWV aan de Besterdring, zeker 70 mensen wachten op hun afspraak met een werk-coach of een bijeenkomst waarvoor ze verplicht zijn uitgenodigd.  Sommigen zitten verbeten achter een computer te zoeken naar banen, alle beschikbare computers zijn in gebruik. De gemiddelde leeftijd van de werkzoekenden ligt rond de vijftig jaar. Wat ook meteen opvalt is, dat alle vacatureborden leeg zijn, er hangt niet één briefje van een werkgever die nog iemand nodig heeft. ...lees verder "Op bezoek bij het UWV: geen vacatures, wel sollicitatieplicht en meer werklozen"

Share

De werkloosheid is in de maand november 2010 in Tilburg  met 190  toegenomen in vergelijking met de maand oktober. Dat is een toename met drie procent. Ten opzichte van november vorig jaar is de werkloosheid wel 537 lager met een daling van 8%.

Ook het aantal vacatures van 834 nam  ten opzichte van oktober met 64 af, en dat is een daling van 7%. Vorig jaar waren er nog 978 vacatures.

De top drie van de openstaande vacatures is productiemedewerkers, chauffeurs, receptionisten en administratief personeel.

Share

Teleperformance:"We werken in opdracht van Google."

Het meest innovatieve bedrijf ter wereld Google blijkt neergestreken te zijn in Tilburg en werft er medewerkers. Althans, volgens een advertentie van het oorspronkelijke Franse bedrijf Teleperformance, dat zich wereldwijd bezighoudt met het zogeheten 'contact center management', ofwel: callcenters. Teleperformance is op zoek naar een nieuwe kracht voor het bedrijf, een 'sales representative', een advertentieverkoper in gewoon Nederlands.

De advertentie is geplaatst in het gratis Tilburgse huis-aan-huis blad Stadsnieuws en op de site Tilburg.com. Die advertentie toont het logo van google. Met ergens onderaan, veel kleiner de naam van Teleperformance. Dat wekt de indruk dat de nieuwe medewerker(s) voor Google gaan werken. Telefonische navraag bij Teleperformance levert een verbaasde woordvoerster van dit bedrijf op. "Je bent de eerste die het vraagt. Nee, het is zeker niet de bedoeling om de indruk te wekken dat de sollicitant rechtstreeks voor Google gaat werken. De bedoeling is dat de nieuwe sales representatvie de advertenties van Google ('Google Adwords') gaat verkopen en beheren. We werken wel in opdracht van Google."

Onbedoeld op het verkeerde been gezet door de advertentie of  een slimme manier om aandacht te krijgen? In ieder geval niet erg duidelijk.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen