Spring naar inhoud

opiniestartende ondernemerOndernemers zijn er in vele maten en soorten, van ploeterende zzp-ers die amper het hoofd boven water kunnen houden tot directeuren van grote, succesvolle bedrijven. Een categorie die echter nauwelijks bekend is, is de ondernemer naar vermogen: de ondernemer in de bijstand. Na een jaar ervaring met Ondernemen naar Vermogen (OnV) geef ik hierbij een inkijkje in dit toch wel curieuze systeem. ...lees verder "Participatiewet in de praktijk: ondernemen in de bijstand"

Share

06-05-2015-Euro-Geld-bankbiljettenDe Begroting voor 2016 die vanmiddag is gepresenteerd aan de media en waarvan enkele uren ervoor een exemplaar aan de redactie werd verstrekt beschrijft de financiën en bijbehorende plannen van het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) voor het komende jaar.

Het goede nieuws is dat de voorgestelde bezuinigingen, waarover de gemeenteraad eind september haar 'wensen en bedenkingen' mocht uitspreken, niet doorgaan. De gemeente zal nog wel bezuinigen, maar niet op zaken 'die de burgers raken', de bezuinigingen van ... miljoen worden gehaald op kosten van de eigen organisatie en op reserveringen (potjes) die al meerdere jaren niet op raken.

De komende jaren blijft de vraag of er wel voldoende budget is, vooral op het gebied van uitkeringen.. Echter, één misverstand mag alvast de wereld uit geholpen worden. ...lees verder "Begroting 2016 – Een eerste indruk"

Share

tilburg zoekt collegaNieuw in de strijd tegen werkloosheid is de nieuwe website en app 'tilburg.zoektcollega.nl'. Via deze weg krijgen mensen die kansrijk zijn in het vinden van een baan de mogelijkheid om zichzelf te presenteren aan werkgevers.

Deze presentatie kan in de vorm van een filmpje van de persoon met een (korte) beschrijving. Voor werkgevers is het voordeel dat deze een betere indruk krijgen van mogelijk nieuwe werknemers. ...lees verder "Nieuwe app in strijd tegen werkloosheid: Tilburg zoekt Collega"

Share

2

arbeidsmarkt-50-plussers-300x165opinie'Social Return' is sinds enkele jaren een term die steeds vaker valt als het gaat over bedrijven en arbeidsmarkt. Voortkomend uit het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent het zoveel als: wat doet een bedrijf voor de samenleving. Een bedrijf dat niet alleen bezig is met geld verdienen, maar zich daarnaast wil inzetten voor de maatschappij heeft een streepje voor. Social Return houdt in, dat een bedrijf mensen aan werk helpt die, om welke reden dan ook, niet zo gemakkelijk aan een baan komen. ...lees verder "Nieuwe, waardevolle banen creëren met ‘Social Return Extra’"

Share

1

2015-07-06-20-euro-geld-bankbiljetIn de week van 14 tot 18 september wordt de jaarlijkse, Tilburgse 'European Social Innovation Week gehouden. Op maandag 14 september is er in dit kader een workshop om te onderzoeken of een vertrouwensexperiment, dat geïnspireerd is op het basisinkomen, zou kunnen werken in Tilburg (en Nederland).

Tegenprestatie naar vermogen. Aangescherpte fraudewet. De sociale zekerheid in Nederland is verzand in een Kafkaeske situatie gebaseerd op wantrouwen. Het maakt mensen die afhankelijk zijn van sociale zekerheid onmachtig. Kan het ook anders? Een paar jaar geleden werd het basisinkomen nog nauwelijks serieus genomen. ...lees verder "Basisinkomen – De kracht van vertrouwen"

Share

werkloosMaandagmiddag 29 juni gingen de leden van de raadscommissie Sociale Stijging met elkaar en met wethouders Hans Kokke (Armoedebeleid, SP) en Erik de Ridder (Sociale Zaken, CDA) in gesprek over het Tilburgse armoedebeleid, de Armoedemonitor.

In de afgelopen weken hebben veel raadsleden hun oren te luisteren gelegd bij 'ervaringsdeskundigen', ofwel, mensen die van een minimale bijstanduitkering moeten rondkomen en vaak ook nog met schulden te kampen hebben. Hiervoor was een op 15 juni een extra bijeenkomst georganiseerd. Deze ervaringen hadden met name als gevolg dat de discussie een heel andere sfeer kreeg dan in voorgaande jaren wanneer het onderwerp 'armoede' onderwerp van politieke discussie was. Bij veel raadsleden is het besef doorgedrongen dat regels en wetten rondom armoede zodanig streng en ingewikkeld zijn, dat mensen hier niet meer uitkomen en dat de kans om uit armoede te geraken nihil is. Zeker sinds de invoering van de Participatiewet sinds 1 januari 2015 en de Tilburgse variant NOMA, sinds 1 juli 2014. ...lees verder "Armoedebeleid – Raadscommissie vraagt om uit te gaan van vertrouwen"

Share

1

Gastbijdrage van Ralf Embrechts, MOMTilburg. Inspreeknotitie uitgesproken bij hoorzittingen actualisatie Tilburgs Armoedebeleid 15 juni 2015‎

Toverstafje

opinie

Afgelopen week sprak ik een bewoner en vroeg hem wat hij zou willen veranderen als ie ‎een ‎toverstokje had. Na even nadenken zei hij recht uit het hart: “Ik zou willen dat ik geen ‎zorgen ‎meer had over mijn bestaan, mijn uitkering, mijn geld, heb ik eten vanavond, kan ik mijn ‎huur ‎betalen, gaan mijn kinderen naar school, gewoon mijn dagelijkse leven. Als ik die zorgen ‎niet ‎meer had, dan kan ik die tijd van formulieren, DigiD, sancties, boetes en gedoe, inwisselen ‎voor ‎leuke dingen, meehelpen bij het opknappen van het schoolplein, als oppasouder meegaan ‎op ‎schoolreis, noem maar op. Maar iedere keer word ik ziek, ziek van al die zorgen, zorgen ‎voor ‎vanavond, morgen, dat nekt me in alles. Snap je dat?“‎

armoedeToen ik afgelopen januari [12 januari bij behandeling Pollepel - red.] in dit gemeentehuis naar college en raad mocht luisteren, ‎beloofde het ‎college dat het armoedebeleid weer op een andere leest geschoeid zou kunnen ‎worden. Voor de ‎onderlegger van de afgelopen jaren “Vergroten Financiële zelfredzaamheid” ‎zou een nieuwe, actuele ‎onderlegger verzonnen worden. Daarvoor zijn we hier bijeen.‎ Vol verwachting klopte mijn hart. Afgelopen vrijdag - 12 juni - kwam er een nota los waar ik (nog) ‎helemaal ‎niets terug zie van een nieuwe onderlegger. Sterker nog ik lees allerlei scenario’s maar dat ‎is ‎allemaal voor dezelfde film. U mag kiezen uit 3 slechte B-films, films die je ‎normaliter ‎graag overslaat.‎ ...lees verder "Moeters en Toeters"

Share

1

opinieLaatst las ik een artikel van de Vlaamse hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse Paul Verhaeghe. Hierin geeft deze Belgische psycholoog aan dat hij een enorme toename ziet van het aantal stressgerelateerde beroepsziektes in onze samenleving die volgens hem te wijten zijn aan ons westers economisch model. 'Onze maatschappij offert daar alles voor op en dat maakt ons ziek.'

stress werkVolgens Paul zijn er door de bank genomen twee groepen die gevoelig zijn voor stress: de mensen die geen werk hebben en zij die te veel werk hebben. De eerste groep de zogenaamde werklozen, omdat ze zich niet alleen nutteloos voelen, maar in de huidige maatschappij door de invoering van de Participatiewet ook steeds meer worden weggezet als profiteurs. En dus sinds 1 januari 2015 alle werkzaamheden zonder vergoeding of salaris moeten accepteren. De tweede groep zijn de werkenden omdat ze steeds meer werkdruk voelen. Steeds vaker ZZP-ers (Nederland telt er op dit moment zo'n 800.000). De hoogopgeleiden die overal en ten aller tijde bereik- en beschikbaar moeten zijn; en de lager opgeleiden die steeds vaker twee of meer banen combineren om te overleven en de losse eindjes aan elkaar moeten knopen. ...lees verder "Zijn wij nou ziek of is het de maatschappij ?"

Share

4

columnStelt u zich eens voor...

Op vrijdagmiddag krijgt u een brief, aangetekend, van de gemeente. U leest. U leest nog eens... het staat er echt. "Uw uitkering is opgeschort, want u bent niet verschenen op een afspraak." Het staat er echt en meteen razen de vragen door uw hoofd.

Geld-pensioenHad ik een afspraak? Wanneer dan? U zoekt koortsachtig naar uw agenda, terwijl ondertussen de realiteit zijn vorm aanneemt. Mijn huur, waar betaal ik die van? En de energierekening? Hoe? Waarvan? En eten? Mijn kinderen... Paniek!

Tijd om adem te halen en rustig na te denken, dat is er niet. In de brief staat een telefoonnummer. U pakt de telefoon, terwijl u ondertussen bedenkt dat ook die nog moet worden betaald. Nadat u het telefoonnummer hebt ingetoetst krijgt u een keuzemenu, maar door de paniek die u nu om het hart is geslagen lukt het niet om daar aandachtig naar te luisteren. U legt de telefoon neer en bladert in uw agenda. Afspraak... er staat bij u niets in de opgegeven datum uit de brief. Uitkering opgeschort... geen geld. Een hele maand, en wie weet hoelang nog geen geld, niks. ...lees verder "Stelt u zich eens voor…"

Share

2

Sociaaleconomische trends 2015Kinderen die opgroeiden in een gezin dat rond moest komen van een uitkering zijn rond hun dertigste lager opgeleid dan hun leeftijdsgenoten. Bovendien moeten deze kinderen ongeacht hun opleidingsniveau later bovengemiddeld vaak zelf ook van een uitkering rondkomen.

Deze conclusies op basis van de Enquête beroepsbevolking Sociaaleconomische trends 2015 heeft het CBS deze week bekendgemaakt. Het gaat hierbij niet om een verband tussen oorzaak en gevolg , maar om een manier waarop het samenhangt en wat meerdere oorzaken kan hebben, zoals erfelijke aanleg en waarden en normen die iemand in de opvoeding meekrijgt. Zoons en dochters zijn het hoogst opgeleid en het vaakst werkzaam als tijdens hun jeugd beide ouders werkzaam waren of als alleen de vader werkte en de moeder geen eigen inkomsten had. ...lees verder "Kinderen die opgroeien in een uitkeringsgezin hebben later ook vaak een uitkering"

Share

7

one size maatwerkMaatwerk? Ja, maatwerk, daar heeft de cliënt (de gemeente Tilburg spreekt liever van 'kandidaat') recht op. En daar reken je natuurlijk als kersverse en niet-ervaren, misschien uitkeringsgerechtigde dan ook op als je een maand na je digitale screening op het matje moet komen bij de sociale dienst. 'Op het matje' klinkt wat onvriendelijk, en zo klinkt het ook als je de 'uitnodiging' leest:

"Verschijnt u niet op deze afspraak en hebt u ook niet laten weten dat u verhinderd bent? Dan kunnen wij uw uitkering verlagen wegens schending van de medewerkingsplicht (WWB art. 18 lid 2 en 3, IOAW art. 20)." ...lees verder "Uitvoering Participatiewet in de praktijk: Maatwerk"

Share

vrijwilligerswerk tegenprestatie participatieSinds 1 januari is de Participatiewet ingevoerd. Mensen met een WWB, IOAW of IOAZ uitkering kunnen vanaf nu worden verplicht om als vrijwilliger een tegenprestatie te leveren. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, wat als gevolg heeft dat elke gemeente hier anders mee om gaat. Deze verschillen zijn soms heel groot en hebben de laatste maanden al voor veel verwarring, onzekerheid en discussies gezorgd. Bijvoorbeeld: Rotterdam verplicht mensen met een uitkering om 20 uur per week werk te verrichten, wat vroeger door betaalde werknemers werd gedaan, zoals papier prikken en groenonderhoud, ongeacht de achtergrond of vaardigheden van mensen. ...lees verder "Participatiewet: in Tilburg weinig dwang en verzekering voor tegenprestatie"

Share

1

veel geld

Vrijdagmiddag 10 oktober presenteerde wethouder Erik de Ridder (CDA, financiën en economie) de Begroting voor 2015 aan de media. Het gaat om een concept waarover de gemeenteraad op 10 en 12 november een besluit gaat nemen. Het volledige budget van de gemeente is voor het komende jaar €861,4 miljoen (861.400.000 euro).

Ondanks de drie gigantische transities (ombuigings- en bezuinigingsoperatie) waarin veel taken van de landelijke overheid naar aan de gemeente worden overgedragen in 2015, hoeven er in de gemeentelijke Begroting 2015 nog geen concessies worden gedaan aan het ambitieuze coalitieakkoord van D66, SP, GroenLinks en CDA. De begroting wordt sterk beïnvloed doordat de Participatiewet, de Jeugdzorg en de nieuwe Wmo/AwbZ vanaf 1 januari 2015 worden ingevoerd, waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt. ...lees verder "Begroting 2015: meer doen met minder geld"

Share

WajongJongeren met een arbeidshandicap die voor 1 januari 2015 18 jaar worden, kunnen nog in aanmerking komen voor de huidige Wajong (de bestaande 3 regelingen bij het UWV). De aanvraag moet uiterlijk 10 september 2014 bij het UWV zijn. Dit geldt voor alle jongeren met een handicap die mogelijkheden hebben om aan het werk te gaan. Het maakt niet uit of de jongere op het moment van de aanvraag nog geen 18 jaar oud is, of nog op school zit. ...lees verder "Uitkering aanvragen onder huidige Wajong regeling kan nog tot 10 september"

Share

wetboekHet is vandaag 1 juli 2014 en er veranderen allerlei wetten en regels. Ook worden de tarieven voor sommige zaken aangepast. Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Sommige veranderingen gaan op een latere datum in. volg de linkjes voor gedetailleerdere informatie: ...lees verder "Regel- en Wetswijzigingen per 1 juli 2014"

Share

UWVDit staat in de UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015. Hierin wordt een beeld geschetst over de verwachte landelijke, en regionale arbeidsmarktontwikkelingen in de periode 2014-2015. In deze arbeidsmarktprognose worden nieuwe arbeidsmarktverwachtingen gegeven over onder andere: de vraag naar arbeid door werkgevers; het arbeidsaanbod door werknemers en werkzoekenden, het verschil tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod, zoals dat tot uiting komt in het aantal WW-uitkeringen. Daarbij is uitgegaan van de economische groeiveronderstelling uit het voorjaar van het Centraal Planbureau (CPB)  uit het Centraal Economisch Plan 2014. Concreet 0,75% in 2014 en 1,25% in 2015. Kortom blijft dit een voorspelling op een voorspelling. ...lees verder "Werkgelegenheid daalt dit jaar nog in de meeste sectoren"

Share

2

geld muntenAls je een bijstandsuitkering ontvangt, kan de gemeente je verplichten om ‘algemeen geaccepteerd’ werk te doen. Bijna elk soort werk valt hieronder, dus ook schoonmaakarbeid, onderhoud groenvoorziening enzovoorts. Bovendien mogen gemeenten dat tegenwoordig onder de voorwaarde ‘met behoud van uitkering’ laten doen. Dat wil zeggen: voor de werkzaamheden die je verricht, krijg je geen loon. Hier gelden echter wel wettelijke voorschriften, onder andere werken in het kader van participatieplaatsen, speciaal voor mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt, en werken als maatschappelijke tegenprestatie. Hierbij mag geen sprake zijn van verdringing, dat wil zeggen dat mensen met bijstand regulier werk moeten doen waarvoor eerder gewoon loon werd betaald aan een werknemer. ...lees verder "Betaald werk: steeds vaak overgenomen door bijstandsgerechtigden"

Share

3

column'Geachte heer Rik Pieters,

U presenteerde enkele weken geleden een onderzoek waarin u claimde dat 'blij materialisme (of hedonisme, oftewel het al kopend verzamelen van dingen) de oplossing was voor eenzaamheid'. Daar wilde ik u graag over spreken. Per slot van rekening ben ik journalist en hoor ik in die functie mijn kritisch, onafhankelijk licht te laten schijnen over als bewezen gepresenteerde beweringen, die in dit geval de wetenschap de wereld instuurt.

Hoogleraar marketing Rik Pieters
Hoogleraar marketing van Universiteit van Tilburg Rik Pieters

Ik ben de luis in de pels die de hond beschermt tegen mensen die de baas willen worden over de hond. Die, in dit geval, de hond aanraden zijn eenzaamheid op te heffen door naar de winkel te gaan, zich leeg te kopen en dientengevolge het geluk mee naar huis te nemen. Of bedoelt u iets anders?

Geef dan antwoord! Nee, geen orders blaffen, antwoorden, in fatsoenlijk Nederlands. Leg mij eens uit hoe dingen, goederen kunnen zorgen voor het ontbreken van contact, voor het gebrek aan dialoog tussen u, de eenzame en degene die dan luistert en eventueel zelfs antwoord geeft. Een stuk kledij of een set gereedschappen of een CD/DVD voorziet toch niet in die behoefte? Of bedoelt u iets anders? ...lees verder "Schaduwzijde ‘blij hedonisme’ schiet terug"

Share

10

Fokke & Sukke zoeken 'Passend werk'
Fokke & Sukke zoeken 'Passend werk'

Woensdagochtend is het druk bij het UWV aan de Besterdring, zeker 70 mensen wachten op hun afspraak met een werk-coach of een bijeenkomst waarvoor ze verplicht zijn uitgenodigd.  Sommigen zitten verbeten achter een computer te zoeken naar banen, alle beschikbare computers zijn in gebruik. De gemiddelde leeftijd van de werkzoekenden ligt rond de vijftig jaar. Wat ook meteen opvalt is, dat alle vacatureborden leeg zijn, er hangt niet één briefje van een werkgever die nog iemand nodig heeft. ...lees verder "Op bezoek bij het UWV: geen vacatures, wel sollicitatieplicht en meer werklozen"

Share

3

geldMaandagmiddag in de commissie Sociale Stijging stond het nieuwe NOMA-beleid op de agenda en de discussie ging vooral over de sancties en boetes die mensen riskeren als ze niet genoeg meewerken. NOMA, ‘Nieuw Organisatie Model Arbeidsmarktbeleid’, is het nieuwe plan rond werk en uitkering, dat over enkele maanden wordt ingevoerd.

Zo krijgen alle aanvragers van een (bijstands-)uitkering een wachttijd opgelegd van vier weken. In die vier weken krijgen ze geen geld en moeten ze alles op alles zetten om werk te vinden. Als na vier weken blijkt dat werk vinden niet gelukt is en de cliënt genoeg zijn best heeft gedaan om werk te zoeken, wordt de uitkering uitbetaald, met terugwerkende kracht voor de eerste vier weken. ...lees verder "NOMA: Nieuwe regels en zwaardere sancties Sociale Dienst"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen