Spring naar inhoud

Tweede Kamerleden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn op zoek naar mensen die als bezorger of koerier werken voor bedrijven zoals Thuisbezorgd.nl, taxiplatform Uber, Deliveroo, of Foodora. Dus voor bedrijven waar mensen digitaal bestellingen kunnen doen en waarbij bezorgers, koeriers en chauffeurs aan de slag zijn om diensten of producten bij klanten te leveren. Ook wel de 'platformeconomie' genoemd. ...lees verder "Leden Tweede Kamer willen in gesprek met bezorgers"

Share

3

Op vrijdag 10 maart 2017, tijdens de jaarlijkse NLDoetdag, heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) de Tweede Kamer  middels een kamerbrief geïnformeerd om de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ aan te passen. Klijnsma heeft besloten dat binnenkort voor alle uitkeringsgerechtigden de zogenaamde vrijlating onkosten- vergoeding voor vrijwilligerswerk voor iedereen hetzelfde wordt, ongeacht waarom je welke uitkering ontvangt. Ze heeft gekozen voor de hoogste onkostenvergoeding.

Dit betekent dat ook vrijwilligers met een bijstandsuitkering (Participatiewet) binnenkort voor maximaal €150,- per maand met een maximum tot €1.500,- per jaar een (onkosten)vergoeding mogen ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Dit vrij te laten bedrag is ongeacht of het vrijwilligerswerk wordt verricht in het kader van een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. ...lees verder "Alle uitkeringsgerechtigden dezelfde vrijwilligersvergoeding"

Share

Nadat de Tweede Kamer dat al eerder deed, stemde vandaag 24 januari 2017 ook de Eerste Kamer in met het voorstel van PvdA minister Lodewijk Asscher om de jeugdlonen fors te verhogen. Vanaf 21 verdwijnt het minimum jeugdloon helemaal en ontvangt iedereen straks een ‘volwassen loon’ van een 23 jarige. Ook wordt het loon voor 18, 19 en 20-jarigen omhoog getrokken. Soms met wel een paar honderd euro per maand. ...lees verder "Jeugdlonen worden fors verhoogd"

Share

1

decision-1013751_960_720Twee jaar geleden startte een initiatiefgroep met het Vertrouwensexperiment. De bedoeling van dit Vertrouwensexperiment is om op een eenvoudige manier de bijstand socialer en stimulerender te maken, passend bij deze tijd, met minder ingewikkelde regels, meer keuzevrijheid en meer regie bij de mens zelf. De bedoeling is om het voor mensen makkelijker te maken en ze te benaderen vanuit vertrouwen. De deelnemers van de initiatiefgroep denken dat dit een effectievere manier is om mensen te laten deelnemen aan de arbeidsmarkt of – als dat niet mogelijk blijkt te zijn - in ieder geval aan de maatschappij.

...lees verder "Tilburgse Initiatiefgroep Vertrouwensexperiment wil experiment zonder dwang"

Share

1

road-sign-663368_960_720-uitroeptekenOp donderdag 27 oktober 2016 zal de commissie 'Sociale Zaken en Werkgelegenheid' van de Tweede Kamer vergaderen over het voorstel om experimenten met de Participatiewet mogelijk te maken. Dit voorstel, een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) werd op 30 september openbaar.

Het voorstel dat zal worden besproken en mogelijk door de Tweede Kamer zal worden aangenomen, blijkt echter niet uitvoerbaar te zijn. ...lees verder "Vertrouwensexperiment: Open brief van Amsterdam tot Bronckhorst"

Share

help-146370_960_720-info-vraagSinds 1980 bestaat in Nederland de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) welke garandeert dat elke burger het recht heeft om informatie van de overheid (ministeries, gemeentebesturen en provinciebesturen) te vragen en te ontvangen. In 1991 is deze wet aangepast op het punt dat het niet uitmaakt of de informatie op papier of digitaal gedeeld wordt. Destijds liep Nederland voorop in Europa op het gebied van transparantie en openbaarheid van bestuur. ...lees verder "Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) wordt Wet open overheid (Woo)"

Share

13

vluchteling kinderenSinds de komst van een groeiend aantal vluchtelingen, die huis en haard hebben achter gelaten om in Europa een veilig onderdak te vinden, groeit ook de PVV van Geert Wilders in populariteit. Volgens de laatste peiling van Ipsos Politieke Barometer van 8 oktober, zou de PVV nu 29 van de 150 zetels in de Tweede Kamer krijgen indien er nu verkiezingen zouden zijn. Volgens peil.nl zouden dit er zelfs 33 zijn, gemeten op 4 oktober. ...lees verder "Wilders en de Waarheid"

Share

2

ANP-RTLnieuws-extremisme islam
Foto: ANP - RTL nieuws

De Tilburgse VVD-fractie heeft begin maart schriftelijk vragen gesteld over de aanpak van Jihadgangers inTilburg. Volgens de VVD relativeert het College het gevaar dat uitgaat van fundamentalistische moslims en jihadisten. Eind februari is duidelijk geworden dat de terrorist die achter meerdere aanslagen lijkt te zitten in Somalië, in Tilburg heeft gewoond en dat er een ronselaar actief lijkt te zijn in Tilburg die heel doelgericht jongeren opzoekt en aanspreekt.

Jihadisten en moslimextremisme zijn volgens VVD Tilburg een serieus probleem en de partij wil weten of het college daarvan doordrongen is, of dat het College het probleem wil blijven wegwuiven. Vandaag werd dit onderwerp besproken tijdens de vergadering van de Commissie Leefbaarheid, samen met burgemeester Peter Noordanus en wethouder Marcelle Hendrickx. Een gevoelig onderwerp, ook omdat verschillende raadsleden ook persoonlijk met het probleem te maken hebben. ...lees verder "Dialoog en thee in de strijd tegen extremisme"

Share

ATB-Vv_
ATB Vv-systeem

Dinsdagmiddag 10 maart heeft Tweede Kamerlid Duco Hoogland (PvdA) vragen gesteld aan staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld over het vervoer per trein van gevaarlijke stoffen door Brabant en Limburg. De directe aanleiding voor deze vragen is het ongeluk in Tilburg van vrijdag 6 maart, waarbij een passagierstrein botste op een goederentrein.

De staatssecretaris gaf aan dat het de voorkeur heeft om goederentreinen met gevaarlijke stoffen over de Betuweroute te laten rijden als deze naar Duitsland rijden, maar dat het in dit geval geen verschil zou hebben gemaakt, omdat deze trein Zuid-Nederland als eindbestemming had. Ze wil liever niet vervoerders dwingen om van de Betuweroute gebruik te maken, maar wil liever vervoerders verleiden om die route te kiezen. ...lees verder "Kamervragen over ongeluk met twee treinen in Tilburg"

Share

1

Jetta-klijnsma
Jetta Klijnsma

Zaterdag 7 maart, terwijl de eerste lentedag veel Tilburgers naar de Binnenstad trok, voerden politieke partijen campagne om zoveel mogelijk stemmen te winnen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, op woensdag 18 maart 2015.

Sybrand van Haersma Buma

PvdA Tilburg had staatssecretaris Jetta Klijnsma naar het Odulphuslyceum gehaald, zodat jongeren met haar in debat konden over werkgelegenheid voor jongeren. Slechts enkele jongeren van de stichting Pars Cipere waren hierbij aanwezig. Jetta Klijnsma stelde dat de bestrijding van jeugdwerkloosheid belangrijker is dan de bestrijding van werkloosheid onder ouderen.

Volgens Karen Maas, jongerenbegeleidster bij Pars Cipere: "Ze werden positief benaderd, gezien en gehoord. Alle jongeren reageerden positief en verrast. De meesten beginnen voor de allereerste keer in hun leven echt vertrouwen te krijgen in zichzelf, en daarmee groeit ook het vertrouwen dat ze er niet alleen voor staan en wel degelijk meetellen. Zo'n bijeenkomst als vandaag draagt daar zeker aan bij." ...lees verder "Verkiezingscampagne kleurt de stad in aanloop naar verkiezingen voor Provinciale Staten"

Share

kerncentrales Doel en TihangeIn februari 2015 maakte Nu.nl bekend dat er scheuren zijn gevonden in de Belgische kerncentrales Doel 3 en Tihange 2, en dat deze groter blijken te zijn dan eerder werd gedacht. Het gaat om duizenden scheurtjes per kerncentrale. In Doel bleek de grootste scheur niet 68 millimeter, maar bijna 91 millimeter te zijn. In Tihange is de grootste scheur niet 38 millimeter, maar bijna 63 millimeter.

Liesbeth van Tongeren, lid van de Tweede Kamer namens GroenLinks, heeft aan minister Henk Kamp vragen gesteld over de veiligheid van kerncentrale Borssele en de risico's van een mogelijke kernramp. ...lees verder "De zin of onzin van jodiumtabletten en evacuatieplannen bij een kernramp"

Share

3

charlie-hebdoNa de aanslag in Parijs op de redactie van het satirische magazine Charlie Hebdo op 7 januari werden in veel steden demonstraties en bijeenkomsten gehouden, waaronder ook in Tilburg. Bij de schietpartij in de Franse hoofdstad kwamen twaalf mensen om het leven waaronder acht redactieleden van het tijdschrift. De aanslag was gepleegd door Jihadstrijders. Jihad is de gewapende strijd tegen degenen die de islam of de eenheid van de islamitische heerschappij bedreigen, waaronder begrepen uitbreiding van deze heerschappij door de strijd tegen ongelovigen. (Zie ook: Wikipedia)

In Nederland heeft deze aanslag ertoe geleid dat de Tweede Kamer extra maatregelen eisten tegen Jihadstrijders. In antwoord op de eisen van de Tweede Kamer hebben ministers Ivo Opstelten (VVD, Veiligheid en Justitie) en Lodewijk Asscher (PvdA, Integratie) een plan aangekondigd ter bestrijding van radicalisering en jihadisme: het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. ...lees verder "Tilburg geen Asterix- en Obelixdorp waaraan al het kwaad voorbij gaat"

Share

1

columnMartin Niemöller, Duits militair, lutherse theoloog en verzetsstrijder, schreef tijdens zijn gevangenschap (1937 - 1944) in concentratiekamp Dachau het volgende gedicht:

Martin Niemöller - Eerst kwamen ze voor de jodenEerst kwamen ze voor de Joden
en ik zei niets
want ik was geen Jood

Toen kwamen ze voor de communisten
en ik zei niets
want ik was geen communist

Toen kwamen ze voor de vakbondslieden
en ik zei niets
want ik was geen vakbondslid

toen kwamen ze voor mij
en er was niemand meer over
die iets kon zeggen

 
Aapjes-horen-zien-zwijgenZwijgen, dat kunnen wij Nederlanders goed. Ja, u leest het goed. Natuurlijk sturen we dagelijks met z'n allen duizenden Twitter- en Facebookberichten het wereldwijde web op. We protesteren en klagen dat het een aard heeft. En logisch ook, aangezien de averij die onze overheid veroorzaakt in onze levens en huishoudens. ...lees verder "Toen kwamen ze voor mij…"

Share

wiet straks gewoon als tuinplantOp 1 maart 2015 wordt het nieuwe artikel 11a van de Opiumwet ingevoerd. Dit betekent dat activiteiten die de illegale hennepteelt makkelijker maken, strafbaar worden gesteld. Omdat Growshops zich hebben gespecialiseerd op de voorbereiding of het makkelijker maken van illegale hennepteelt, worden hun bedrijfsactiviteiten ten gevolge van de wijziging van de Opiumwet strafbaar.

Growshops zullen hierover vóór 1 maart 2015 worden geïnformeerd door de politie en het openbaar ministerie. Gemeenten die op basis van hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een vergunning aan een growshop hebben verstrekt, zijn verplicht om deze intrekken. ...lees verder "Growshops vanaf 1 maart verboden"

Share

2

geld muntenEind januari heeft de Tilburgse PvdA-fractie vragen gesteld over het beboeten van mensen met een uitkering wanneer zij, al dan niet met opzet, niet op tijd of niet volledige informatie hebben gegeven aan het Centrum Werk en Inkomen of het UWV. De aanleiding hiervan was dat de Centrale Raad van Beroep in november uitspraak heeft gedaan in een zaak waarin sprake zou zijn van opzettelijke uitkeringsfraude en waarin een boete van €14.658,- was opgelegd. De rechter oordeelde in het hoger beroep dat deze boete veel te hoog was en verlaagde deze naar €2000,-. ...lees verder "Aanpassing boetes bij fraude uitkeringen"

Share

trein sprinterHet voorstel dat kamerlid Carla Dik-Faber (Christen Unie) indiende bij de Tweede Kamer om uit het budget voor kleine stations € 6,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de bouw van een treinstation in Berkel-Enschot heeft het niet gehaald. VVD, PvdA, PVV en SP hebben dit voorstel landelijk tegengehouden.

Reden voor het indienen van een voorstel was dat uit een onderzoek uit 2013 bleek dat een treinstation in Berkel-Enschot in totaal 1872 reizigers per dag zou opleveren, waarmee het station beter scoort dan veel bestaande stations. Ook zou met de realisatie van dit station de verkeershinder worden verminderd die zal ontstaan bij de reconstructie van de N65.

Uit een overzicht van mogelijke nieuwe treinstations zou Berkel-Enschot pas na 2028 aan de orde zijn. ...lees verder "Treinstation Berkel-Enschot van de baan"

Share

jet_bussemaker_ocw_foto_ruud_hoornstra_web_0"De basisbeurs is niet meer van deze tijd'',  dat zei minister van Onderwijs, Jet Bussemaker vanmorgen in het Televisieprogramma WNL op Zondag . Het systeem wordt vervangen door een leenstelsel waarover de Tweede Kamer deze week spreekt.

Onder studenten is veel verzet tegen het plan. Ook zijn de meeste oppositiepartijen fel tegen. Maar dankzij de steun van D66 en GroenLinks heeft de bewindsvrouw voldoende steun om haar plan door het parlement te loodsen.

Volgens Bussemaker was de basisbeurs ideaal voor de jaren tachtig, maar werkt het nu niet meer. Dat komt vooral doordat het aantal studenten sindsdien is verviervoudigd, terwijl het aantal docenten hier geen gelijke tred mee heeft gehouden, legde de minister uit. ...lees verder "Landelijke studenten manifestatie op het Malieveld tegen invoering leenstelsel"

Share

UWVVeel mensen die in de afgelopen jaren hun werk zijn kwijtgeraakt, hebben te maken gekregen met het UWV. Het UWV is voor velen inmiddels niet de meest geliefde overheidsinstantie, vanwege de onverbiddelijkheid wanneer iemand een 'foutje' maakt. Informatie een dag te laat of verkeerd doorgeven is een strafbaar feit en wordt per definitie bestempeld als fraude. Het UWV controleert of een uitkeringsgerechtigde zich aan zijn plichten houdt en wie dat niet goed doet krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. ...lees verder "UWV stelt eisen aan werklozen, maar lapt deze zelf aan de laars"

Share

sloop kpn ziggo kantoorpand 2
Leeg kantoorpand: nu makkelijker te bestemmen als woning

Vanaf 1 november 2015 is het een stuk makkelijker om leegstaande kantoren, winkels, garageshowrooms, schoolgebouwen en andere leegstaande panden een nieuwe gebruiksfunctie zoals wonen te geven. De aanpassing van het Besluit Omgevingsrecht welke op 24 september in het Staatsblad is gepubliceerd, zorgt ervoor dat een aantal regels die eerst in de weg zaten, nu zijn geschrapt.

Het grootste obstakel werd gevormd door een criterium over oppervlakte en de eis dat het aantal woningen niet mocht toenemen. Deze twee regels zijn geschrapt en hierdoor is ook de vergunningsprocedure een stuk korter geworden: van 26 naar 8 weken. De nieuwe regeling geldt alleen voor bestaande gebouwen, die bovendien binnen de bebouwde kom moeten liggen. ...lees verder "Lege kantoorpanden kunnen vanaf 1 november makkelijker als woning worden bestemd"

Share

1

klijnsma JVanaf 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd: de nieuwe wet die onder meer regelt dat iedereen met een uitkering van het Centrum Werk en Inkomen (Sociale Dienst) verplicht om een tegenprestatie te leveren in de vorm van onbetaald werk of dagbesteding. Deze wet geldt ook voor mensen die vanwege een beperking niet meer dan voor 30% arbeidsproductief zijn en in de sociale werkvoorziening zitten, het beschut werk. Gemeenten mogen het beschut werk voortzetten, maar zijn dat niet verplicht. De gemeente Tilburg heeft besloten om met dit beschut werk te stoppen voor nieuwe kandidaten: het Tilburgs Alternatief. ...lees verder "Participatiewet: Tilburgs Alternatief leidt tot Kamervragen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen