Spring naar inhoud

Al meer dan vijf jaar publiceert de Tilburger Peter van den Besselaar dagelijks een foto van en over Tilburg op zijn website Tilburg Daily Photo. Waar voorheen veel (hoofd)steden een dagelijkse fotoblogsite kenden, zijn er nu wereldwijd nog maar een paar honderd van over, waaronder New York, Manilla, Parijs en dus Tilburg. In Nederland zijn de dagelijkse fotoblogs van steden op één hand te tellen. Sinds maart 2012 selecteert hij speciaal voor Tilburgers.nl een foto van de week. Zijn motto: "Schôon… voor wie het wil zien. Je moet er soms wat moeite voor doen. Maar: als ge ’t hier niet ziet, ziede ‘t daor ook nie."

PvdB-Amuse-Monarh

Een stad moet trots kunnen zijn. Toen ik de werkzaamheden van het inschuiven van de tunnel bij het station bekeek, sprak ik mijn ook toekijkende buurman over de ideeën om de Spoorzone en het Van Gend & Loos terrein te vullen. Hij stelde met spijt in de stem vast dat er geen sportpaleis komt. Over het station was hij wel enthousiast : "We zijn de zesde stad van het land. Ik vind het fijn dat we straks een mooi station hebben."

Hij leek me geen man die het textielmuseum of de Pont bezocht. ...lees verder "Trots kunnen zijn"

Share

columnWas het voor een enkeling op 19 maart nog verrassend, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 die zorgden voor de nodige reuring in het lokale, politieke klimaat, voor de spelers in de arena was het dat zeker niet. maar liefst 29 raadsleden werden door de kiezers afgedankt.

neroDe verliezende wethouders Auke Blaauwbroek (PvdA) en Roel Lauwerier (VVD) namen direct het voortouw tijdens de installatie van de nieuwe raad, op 26 maart, waar hun optreden het meest weg had van tegenstribbelen. Want hoewel de raad, en niet het college van wethouders, het hoogste orgaan is in de gemeente, zagen de heren vooral op tegen hun nieuwe rol als fractievoorzitters in de oppositie. Te vergelijken met een degradatie van de Eredivisie naar de Jupilerleague. ...lees verder "“Ik verklaar de politieke arena voor geopend”"

Share

2

trots tilburgNaar aanleiding van het persbericht dat het CDA gisterenavond verspreidde en waarin bekend werd gemaakt dat Joost van Puijenbroek, voorman van Trots, met zijn raadszetel was overgestapt naar het CDA, heeft ook Trots een persbericht gestuurd. Hierin neemt Trots stellig afstand van de bewering dat een meerderheid van het bestuur van Trots het eens was met deze transfer.

Voorzitter Jos Michelbrink schrijft onder meer: "Het enige wat klopt aan het eenzijdige verhaal van Van Puijenbroek, is het feit dat er over de in zijn persbericht genoemde overweging inderdaad met ons bestuur en onze leden is gesproken. Het bijzondere is echter, dat nog ruim voordat die bespreking teneinde was, nog voordat er zelfs ook maar een stemming had kunnen plaatsvinden, Van Puijenbroek, en naar nu blijkt ook het CDA, al meenden naar buiten te moeten komen met hun statement."

Het bestuur en de leden van Trots zijn zeer teleurgesteld in hun voormalige partijleider, maar zullen hun partij blijven voortzetten.

Share

12

Joost van Puijenbroek
Joost van Puijenbroek

Joost van Puijenbroek, lijsttrekker voor Trots tijdens de raadsverkiezingen van vorige week, heeft ervoor gekozen zich aan te sluiten bij de fractie van het CDA in de gemeenteraad van Tilburg. 

Marcel van den Hoven, fractievoorzitter van het CDA, laat middels een persbericht weten: "Na de tegenvallende verkiezingsuitslag voor Trots Tilburg heeft Joost zich beraden op zijn toekomst en met de fractie van Trots op de toekomstperspectieven van Trots. Uit deze overwegingen is gekomen dat hij zich aansluit bij het CDA, onder meer omdat hij verwacht binnen het CDA de meeste mogelijkheden te hebben om inhoudelijke programmapunten uit het Trots programma te kunnen verwezenlijken. De fractie van Trots was verdeeld, maar de meerderheid stemt in met de overstap. Joost van Puijenbroek wordt met onmiddellijke ingang lid van het CDA, en zal zich de komende maanden inwerken en verdiepen in de uitgangspunten van deze partij. Hij zal zich vanuit de CDA-fractie in blijven zetten voor een betrokken, bevlogen en betrouwbaar stadsbestuur."

Voor het CDA, dat bij de verkiezingen van woensdag 19 maart vijf zetels haalde, betekent dit ook dat de fractie groeit naar zes zetels. De beoogde coalitie van D66, SP, CDA en GroenLinks zal hierdoor een meerderheid van 25 zetels in de raad hebben, tegenover 20 zetels van de oppositie.

...lees verder "Joost van Puijenbroek (Trots) sluit zich aan bij fractie CDA Tilburg"

Share

4

peiling
Link naar: Peiling Maurice de Hond: opkomst gemeenteraadsverkiezingen Brabant historisch dieptepunt

Woensdag 19 maart kiest Tilburg een nieuwe gemeenteraad. Van 14 januari tot 17 maart vroegen wij onze lezers om te stemmen op de peiling. In totaal werd er 1.553 keer gestemd, waarvan 46 stemmers aangaven niet te zullen gaan stemmen op 19 maart. Een peiling is natuurlijk niet hetzelfde als de échte verkiezingen, waarin iedereen maar één stem heeft. In onze peiling kan één keer per IP-adres (internet-adres) worden gestemd. Echter, met een zogenaamde 'tor-browser' is het mogelijk om steeds met een ander IP-adres in te loggen op de website en zodoende meerdere keren te stemmen. Deze 'tor-stemmen' zijn voor ons herkenbaar en daarom hebben we de uitslag gecorrigeerd hierop. De enthousiaste achterban van PvdA, Lijst Smolders en D66 hebben namelijk gebruik gemaakt van deze truc. Zodoende had PvdA 64 valse stemmen, Lijst Smolders 25 en D66 18. Alle andere partijen hadden alleen geldige stemmen gekregen. ...lees verder "Uitslag Peiling Gemeenteraadsverkiezing 2014"

Share

trots krantTrots Tilburg vindt dat het in de afgelopen jaren niet altijd even eenvoudig is geweest om hun mening via de reguliere media onder de aandacht te brengen van de Tilburgers. Dit heeft TROTS er toe doen besluiten de kiezers met een eigen verkiezingskrant te informeren over hun visie en plannen voor de stad.

De krant verschijnt in een oplage van 115.000 exemplaren en zal op donderdag 13 maart huis aan huis worden verspreid in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.Wilt u niet wachten of heeft u de krant niet ontvangen? Download hier dan de verkiezingskrant

Share

Ingezonden bijdrage van Joost van Puijenbroek, lijsttrekker van Trots Tilburg.

trots tilburgWat maakt Trots anders dan andere partijen? Dat is naast de vraag waarom mensen op 19 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op Trots moeten stemmen de meest gestelde vraag. Het antwoord is simpel: Tilburg is geen oorlogsgebied.

De LST wil “redden wat er te redden valt”. Als je dat soort kreten hoort, krijg je haast het idee dat Tilburg op de Krim ligt. Niets is minder waar. In Tilburg zijn de afgelopen jaren genoeg zaken geregeld om de politiek transparanter te maken. Ik noem maar even: ...lees verder "Joost van Puijenbroek: “Wat maakt Trots anders?”"

Share

amstel bierhal- hyvesTijdens de Hamerraad op 17 februari is het  initiatiefvoorstel van TROTS, het verplaatsen van de bierhal tijdens de Tilburgse Kermis, aangenomen. In dit initiatiefvoorstel, wat mede werd ingediend door de SP en PvdA, wordt geregeld dat de Bierhal die de afgelopen jaren tijdens de kermis op het Koningsplein stond met ingang van 2015 terug verhuist naar zijn oude plek op het Willemsplein. Reden hiervoor is dat al enkele jaren de omwonende klagen over de geluidsoverlast die de bierhal tijdens de Tilburgse Kermis produceert. Tijdens de bespreking van het initiatiefvoorstel bleek dat de verhuizing dit jaar niet meer mogelijk was omdat de contracten reeds getekend zijn met de exploitanten van de bierhal. ...lees verder "Bierhal terug naar het Willemsplein"

Share

amstel bierhal- hyves
Bierhal op het Koningsplein

De fracties van Trots, SP en PvdA hebben tijdens de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat voorgesteld om de bierhal op de Tilburgse Kermis te verplaatsen van het Koningsplein naar het Willemsplein. Volgens deze partijen heeft dat een aantal voordelen. Het Willemsplein is een betere ‘zichtlocatie’ voor de ondernemers. Een betere loop naar de Bierhal zal het verblijf van bezoekers op de kermis verlengen en zo de kermis aantrekkelijker maken en er is minder overlast voor bewoners, doordat het Willemsplein verder van woningen af ligt.

Joost Moller antwoordde daar op: "De bierhal is een kermisattractie, en zat daarom in het regime van de kermis, zonder geluidsmetingen met dba- en dbc-normen. Vanaf dit jaar gelden die normen ook voor de Bierhal, gelijk aan de normen voor de horeca. Dit jaar hebben we afgesproken dat er extra metingen zullen worden gedaan. Ook is voor dit jaar is de gunning al gedaan, en exploitanten weten al waar ze op de kermis staan. Als betrouwbare overheid moeten we ons aan deze afspraken houden. ...lees verder "Discussie over plaats Bierhal nog niet beslecht"

Share

DenBogerdUdenhoutDe tribune van de raadszaal zat maandagavond vol met bewoners uit Udenhout, die getuigen wilden zijn van de beslissing over het bestemmingsplan Den Bogerd, dat de mogelijkheid biedt om de komende tien jaar 380 woningen te bouwen. De discussie die al eerder gevoerd werd in de commissie Vestigingsklimaat, op 20 januari en voor de gelegenheid in Udenhout, ging met name over de noodzaak van deze woonwijk, de fasering, mede in relatie tot de aanleg van de rondweg, het percentage sociale woningbouw, de natuur, de exploitatie en de nieuwe school. ...lees verder "Stemmen staken: uitstel beslissing Den Bogerd, Udenhout"

Share

het-jaar-013_blauw_rood_RGBIn het eerste kwartaal van 2013 interviewden we 13 mensen uit Tilburg over hun visie. In deze ‘13 Visies op de Stad 013’ kwamen bekende en onbekende Tilburgers aan het woord over hun werk en leven en waar zij zoal in de stad tegenaan lopen.
In deze tweede serie van 13 interviews vragen we 13 Tilburgse politici om op deze visies te reageren. Zijzelf kiezen één van de visies en wijzelf kiezen er ook één voor hen uit. Alle 13 zitten nu in de raad en willen graag bij de verkiezingen in maart 2014 weer herkozen worden.

John van GorpJohn van Gorp zit sinds 2010 in de gemeenteraad namens Trots Tilburg en houdt zich voornamelijk bezig met onderwerpen die te maken hebben met bestuur en vestigingsklimaat, zoals: bestuurlijke vernieuwing, regionale en internationale samenwerking, dienstverlening, financiën, economie, stedenbouw, cultuur, wonen en natuur om de stad. Hij heeft alle 13 visies aandachtig gelezen en geeft aan het lastig te vinden om te kiezen, omdat maar weinig visies inhaken op de onderwerpen waar hij als raadslid mee bezig is. Alleen Ton Wilthagen sloot aan.

John: “Ik heb voor de visie van Ton Wilthagen gekozen, omdat ik wat mis in zijn verhaal. Hij stipt het wel heel even aan, maar vergeet toch de mogelijkheid van het terughalen van werk uit het buitenland, het reshoren. Het gebeurt nu wel op kleine schaal, met klein seriewerk, maar de kracht van Tilburg zit in de handjes. Productiewerk, de maakindustrie. Tegenover Eindhoven, waar de kracht zit in het denken, zit de kracht van Tilburg in het maken. Reshoring moet zich daar op richten. We hebben in Tilburg een grote groep werkbehoeftigen, we hebben 60% laag-opgeleiden en dat is geen nadeel, maar juist de kracht die we nu niet aanspreken. Dit mist Ton Wilthagen net, en dat had ik in zijn verhaal er graag bij willen zien." ...lees verder "John van Gorp (Trots Tilburg): “Ik durf de stelling aan, dat een columnist een politicus is”"

Share

joostvanpuijenbroek
Joost van Puijenbroek

Tilburg is sinds maandagavond een politiek café rijker. De politieke partij 'Trots op Tilburg' organiseerde in café Joris voor het eerst een Liberaal Café. In deze eerste editie was het thema 'horeca', met het oog op de moeilijke tijden die ondernemers in de horeca doormaken en de nieuwe Drank- en Horecawet, die vanaf 1 januari 2014 gaat gelden. Nachtburgemeester Godelieve Engbersen leidde het gesprek.

De conclusie van de discussies was, dat de gemeente zich zo min mogelijk moet bemoeien met ondernemers en vooral goed moet faciliteren. Maar hoe die facilitering er uit moet zien, werd niet geheel duidelijk.

Na afloop van het Liberaal Café maakte de voorzitter van Trots op Tilburg, Jos Michelbrink, bekend, dat de huidige fractievoorzitter, Joost van Puijenbroek, opnieuw de lijst zal aanvoeren bij de verkiezingen van 19 maart 2014. "Maar ik heb wel een voorwaarde gesteld" vertelt Joost, "Ik wil het alleen doen als we een sterk team hebben met mensen die weten hoe de politiek werkt. We zijn nu al begonnen om de mensen op te leiden die op de lijst komen, zodat ze meteen aan de slag kunnen als ze in de gemeenteraad komen en niet eerst nog moeten leren hoe het in de politiek werkt."

Share

camera-korvelseweg
Camera langs de Korvelseweg, tegenover een café en vlakbij de balkons van bewoners

Maandagmorgen discussieerde de commissie Leefbaarheid over cameratoezicht als middel om de veiligheid in de stad te verbeteren en de bescherming van privacy van burgers. Deze discussie, die door GroenLinks op de agenda was gezet, spitste zich met name toe op de bescherming van privacy van burgers.

GroenLinks-raadslid Marc Vintges trapte af met het verhaal van Edward Snowden, een voormalig medewerker van de CIA, die daarna als systeembeheerder via het bedrijf Booz Allen Hamilton voor de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA werkte. Snowden lekte in juni 2013 informatie over een reeks van spionageactiviteiten door het NSA op internet, die door de kranten The Washington Post en The Guardian werd gepubliceerd. Hij werd genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede en kreeg in Rusland politiek asiel tot 1 augustus 2014.

Vervolgens stelde Vintges vragen aan burgemeester Noordanus, verantwoordelijk voor veiligheid, over de mogelijkheid dat digitale camera's gehackt kunnen worden en de beelden openbaar gemaakt, over de betrouwbaarheid van gezichtsherkenning door camera's: "Gezichtsherkenning is niet onfeilbaar! Straks wordt iemand met veel geweld opgepakt en blijkt het even later de verkeerde te zijn." en de bescherming van privacy van burgers. ...lees verder "Discussie over camera’s: veiligheid versus privacy"

Share

Windmolen in Luna, Heerhugowaard (@eneco)
Windmolen - Foto: Eneco

Een aanvraag om het bestemmingsplan van Vossenberg-Midden aan te passen, zodat het mogelijk wordt om een windmolen te bouwen, leidde in de raadsvergadering van 24 juni tot een tegen-voorstel van de Trots-fractie. Een week eerder, in de vergadering van de commissie 'Vestigingsklimaat' van 17 juni, had Trots al bezwaar gemaakt tegen deze windmolen.

Het belangrijkste argument was toen, dat het produceren van windmolens slecht is voor het milieu, omdat er giftig afval achterblijft. Hiervoor zijn op internet wel bronnen te vinden, zoals in een artikel van het Britse 'Daily Mail' en wat genuanceerder in de Engelse Wikipedia. Maar in de motie die Trots inbracht was hun belangrijkste argument, dat een windmolen slagschaduw veroorzaakt, een bromgeluid maakt en om kan vallen op een bedrijfshal, wat het woon- en werkgenot in de omgeving verstoort.

Het voorstel van Trots was dan ook, om de windmolen overdag, tussen 6 uur 's ochtends en 20 uur 's avonds stil te zetten. Hierin stond de fractie alleen; niemand steunde dit voorstel.

Share

1

noordanus_raad11-10-10
Burgemeester Peter Noordanus

Naar aanleiding van het rapport van GGD Hart van Brabant over kindermishandeling bij het koranonderwijs in Tilburg-Noord en de daar op volgende aangifte door burgemeester Peter Noordanus, werd deze maandagochtend een discussie gevoerd in de commissie 'Leefbaarheid'. De opdracht voor dit onderzoek was afkomstig van de VVD en Trots, gesteund door de volledige raad.

Peter Noordanus gaf aan dat het goed was, dat de raad dit initiatief had genomen, ondanks dat hijzelf het eerst niet zag zitten. De adviezen die de GGD in het rapport aan de gemeente geeft, wil hij opvolgen. ...lees verder "GGD rapport naar kindermishandeling krijgt vervolg; commissie steunt snel handelen door Noordanus"

Share

jongerendrank
Foto: noordhollandsdagblad.nl

Sinds een jaar loopt in de regio Kennemerland, Noord-Holland het project 'Wakkere Ouders'. Het doel van dit project is het tegengaan van dronkenschap en alcohol drinken op straat door jongeren.

Jongeren die worden opgepakt, worden meegenomen naar het bureau, waar hun ouders worden (wakker) gebeld om ze te komen ophalen. Als ouders hiervan afzien dan worden ze met sirene en zwaailichten thuis gebracht. Daarna volgt er een gesprek over alcohol bij bureau Halt, waarbij ook de ouders aanwezig moeten zijn en tot slot krijgt de jongere een leeropdracht. ...lees verder "Project ‘Wakkere Ouders’ ook in Tilburg"

Share

Discussie over XL-supermarkt in Stappegoor opnieuw uitgesteld

Drie weken nadat in een discussie in de commissie 'Fysiek' over de Korvelseweg ook het plan 'Stappegoor' ter sprake kwam, stond dit onderwerp opnieuw op de agenda van deze raadscommissie. Pijnpunt in het plan 'Stappegoor' is het voornemen om een XL-supermarkt in deze wijk te bouwen, wat door verschillende partijen in de stad gevreesd wordt.

Onder ander de ondernemers federatie Tilburg (OFT), die onderzoek heeft laten doen naar de gevolgen van een extra grote supermarkt aan de rand van de stad voor winkelcentra in de omgeving. Het resultaat staat beschreven in het rapport 'XL in de periferie' van Panteia. Dit rapport is hier te downloaden. Maar ook projectontwikkelaar Bouwinvest, dat de voormalige AaBe-fabrieken wil verbouwen tot winkelcentrum, ziet de komst van een grote supermarkt aan de rand van de stad niet zitten.

Daarnaast is er sprake van een tweede rapport, het 'rapport BRO' dat het onderzoek beschrijft dat door de gemeente Tilburg is opgedragen. Echter, de inhoud hiervan is nog niet bekend omdat het college van burgemeester en wethouders nog geen toestemming heeft gegeven voor publicatie. Het nog niet willen delen van deze informatie was de aanleiding voor een felle discussie door de fracties Trots en SP enerzijds en de fractie PvdA en de voorzitter van de commissie, Orkun Baytemir, anderzijds.

John van Gorp (Trots): "Schande dat van een rapport waarvan de inhoud al met ondernemers in de stad wordt gedeeld, achtergehouden wordt voor de raad, dit is een minachting van de raad. Het aantal lijken uit de erfenis van Jan Hamming lijkt een heel kerkhof te worden." Bart van de Camp (SP): "Er lopen in de stad twee WOB-verzoeken naar dit rapport, wij hebben recht op deze informatie!" waarmee hij bedoelt dat zowel het Brabants Dagblad als Tilburgers.nl een verzoek hebben gedaan om het rapport BRO te ontvangen volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur.  Echter, Arjan Pronk (PvdA) stelt dat er rustig afgewacht moet worden tot wethouder Auke Blaauwbroek het rapport naar de raadsleden stuurt. Auke Blaauwbroek, die tussenbeide komt, belooft het rapport uiterlijk woensdagochtend op te sturen, waarna wordt besloten om het onderwerp een week later te bespreken.

 

Share

3

In de vergadering van de commissie 'Modern Bestuur' van maandag 18 juni heeft het CDA een voorstel gedaan om een maximum te stellen aan salarissen bij gesubsidieerde instellingen: de Brabantnorm. Zoals de Balkenendenorm gelijk is aan het salaris van de minister-president, zal de Brabantnorm gelijk zijn aan het salaris van een minister, ongeveer €144.000,-. Het CDA wil dat bestuurders bij organisaties die (deels) betaald worden met subsidie van de overheid, maximaal betaald worden volgens deze nieuwe Brabantnorm.

Hieruit ontstond een stevige discussie over de beloning van bestuurders en het subsidiebeleid, waarbij Trots en de VVD op het standpunt bleven dat 'goede mensen nou eenmaal geld kosten en je de beste man/vrouw op de beste plek moet willen'. CDA, PvdA en SP vinden beloning volgens de Brabantnorm een uitstekend idee, en als instellingen toch graag meer willen betalen voor een bestuurder, dat je je dan mag afvragen of ze dan wel subsidie nodig hebben. Dat laatste vraagt Trots zich ook af.

Jan Heijman, VVD: "Het kan me niet schelen wat iemand verdient, als de persoon in kwestie maar presteert. Instellingen die en dienst leveren en een probleem oplossen, mogen verdienen wat ze willen." John van Gorp, Trots: "Ik wil wel praten over subsidies aan instellingen in relatie tot de salarissen die ze betalen. Ik kan me niet voorstellen dat subsidie altijd op de juiste plek besteed wordt." Gabe van der Zee, PvdA: Dus vind je het goed dat we subsidie betalen aan iemand met een salaris van tweeënhalve ton? John van Gorp: "Wel als we het terugverdienen." Gabe van der Zee: "Het gaat om instellingen die nuttige dingen doen zonder dat je daar meteen geld mee verdient." John van Gorp: De juiste man/vrouw verdient zich altijd terug, dat is nou eenmaal zo. Marcel van den Hoven, CDA: "Toch knap hoe Van Gorp de subsidieverordening in ons initiatiefvoorstel weet te fietsen!"

Wethouder Erik de Ridder reageerde: "Juridisch is het mogelijk, het is politieke keuze. Het is nog niet eerder besproken in Tilburg. Het is aan de raad of we dit gaan doen of niet." Deze beslissing zal tijdens de raadsvergadering van 25 juni worden genomen en als de raad het wil, kan het per 1 januari 2013 worden ingevoerd.

Share

Vanavond, tijdens een extra raadsvergadering, is Auke Blaauwbroek geïnstalleerd als wethouder in het Tilburgse college. Hij vervangt vanaf vandaag Jan Hamming, die zijn ontslag heeft ingediend omdat hij 8 maart aanstaande zal worden benoemd tot burgemeester van de gemeente Heusden. Tot vandaag was Auke Blaauwbroek fractievoorzitter van de PvdA en adviseur van de FNV Vakcentrale.

Auke Blaauwbroek tijdens zijn installatie als wethouder

Auke Blaauwbroek zal, net als Jan Hamming de taken arbeidsmarktbeleid, armoedebeleid, sport, wijkimpuls, Stappegoor en Reeshof op zich nemen. Na  schriftelijke stemming bleken 34 raadsleden voor en 5 tegen te hebben gestemd. Tegenstemmers Trots en VSP beargumenteerden dat het college verkleind moet worden van zeven naar zes of vijf wethouders.

Share

Tijdens de raadsvergadering van maandag 6 februari heeft GroenLinks een motie ingediend omdat zij wil dat het college bij minister Gerd Leers gaat aandringen op een Kinderpardon, net zoals de college’s van andere gemeenten dat ook gedaan hebben. Op dit moment worden vanwege het asielbeleid van dit kabinet, kinderen het land uit gezet en naar het land van hun ouders gestuurd, terwijl zij al hun hele leven in Nederland wonen. Via een petitie hebben al meer dan 120.000 mensen geprotesteerd tegen deze uitzetting van kinderen.

Kinderpardon.nu Campagnefilmpje

Deze motie van GroenLinks staat niet op zichzelf. Al 25 andere gemeenten gingen Tilburg voor en Tweede Kamerlid Tofik Dibi, die zich hard maakt voor een wetvoorstel om kinderen die langer dan acht jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning te geven, was voor de gelegenheid naar de Tilburgse raadszaal gekomen om het debat zelf aan te horen.

Over deze motie werd eerst nog een felle discussie gevoerd, met als grootste tegenstanders de VVD en Trots. De VVD sloot zich volledig aan bij het asielbeleid van het kabinet Rutte en vond, bij monde van Marko van Dalen, "dat de Tilburgse gemeenteraad daar niet over gaat." Trots-woordvoerder John van Gorp wilde zich "niet voor het linkse karretje van Tofik Dibi laten spannen" en even leek het erop dat het debat over het asielbeleid uit de Tweede Kamer, in de Tilburgse raad nog een stevig werd over gedaan. Maar met één verschil: de CDA-fractie schaarde zich bij de voorstanders van een pardon voor kinderen. De uitkomst is dat burgemester Peter Noordanus bij de minister zal aandringen op een pardon voor kinderen.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen