In 2015 werd het woonproject 'Skaeve Huse' na 5 jaar verhuisd van de Apennijnenweg in Tilburg Zuid naar een nieuwe locatie aan de Rueckertbaan in de Tilburg West. De omwonenden in de wijk het Zand zijn nu duidelijk positiever dan vóór de komst van dit bijzondere woonproject.

'Skaeve Huse ' is een woonproject met negen woningen en een beheerderswoning bedoeld voor bewoners die in hun oude woonsituatie structureel overlast veroorzaakten en die niet passen in andere vormen van begeleid wonen in Tilburg. Bewoners kunnen hier wonen zonder overlast te veroorzaken, indien nodig met begeleiding. Het project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg, de woningcorporaties WonenBreburg, TIWOS en TBV Wonen, zorginstelling Traverse en de politie. ...lees verder "Komst ‘Skaeve Huse’ verhoogt de veiligheidsbeleving"

1

Zondag 12 februari 2017 publiceerde de SP Tilburg het droevige bericht dat Jeanny Michielsen na een langdurig ziekteproces is overleden. Jeanny was een SP'er in hart en nieren en vanaf het begin zeer betrokken bij de afdeling in Tilburg. Op Jeanny kon je altijd rekenen! Dit op haar bescheiden, enthousiasmerende en overtuigende wijze. Want zoals  Jeanny het zei: ''Bij de SP moet je zijn."

Jeanny Michielsen heeft vorig jaar nog de hoogste lokale SP-onderscheiding ontvangen, de Zilveren Tomaat. Jeanny was meer dan 40 jaar actief lid van de SP in Tilburg. Ze heeft onder andere in het bestuur, verschillende actiegroepen en het campagneteam gezeten. Jeanny kwam op voor de zwakkeren in de samenleving en heeft altijd tegen onrecht gestreden, met bijzondere aandacht voor de belangen van huurders.

In mei 2016 ontving Jeanny Michielsen ook nog de Tilburg Trofee uit handen van locoburgemeester Berend de Vries voor haar tomeloze inzet bij de Huurdersbelangenvereniging van Tiwos. Om gezondheidsredenen trad ze terug als voorzitter in 2016, maar bleef wel lid van het bestuur.

Alle winkels van het Bernardusplein in de wijk Tilburg West verhuizen naar de Reitse Hoevenstraat. Er komt ruimte vrij aan de Reitse Hoevenstraat 12 omdat het Vakcollege (voorheen Lagere Technische School De Westhoeve) vanaf augustus 2017 van start gaat vanuit een nieuwe gebouw aan de Stappegoorweg in Tilburg.

De supermarkt (Aldi) die nu aan het Bernardusplein is gevestigd, wil uitbreiden met meer vierkante meters. Dat is op het plein niet mogelijk. Daardoor waren er al plannen om alleen de supermarkt op een andere locatie te vestigen.
...lees verder "Winkels Bernardusplein verhuizen naar de Reitse Hoevenstraat"

bb15_logo_cmykHet project Buurtbemiddeling Tilburg bestaat 15 jaar. Een initiatief om er voor te zorgen dat, met behulp van vroegtijdige onpartijdige bemiddeling, kleine akkefietjes tussen buren niet uitgroeien tot een heus conflict.

Vanaf het begin in 2001 is deze vorm van bemiddeling een groot succes. Op dit moment is een team van ongeveer 40  bemiddelaars actief, zij doen het werk op vrijwillige basis. Er zijn ruim 300 meldingen per jaar. 72% van de meldingen die geschikt zijn voor Buurtbemiddeling, wordt met succes afgerond.

Een mooie reden om op woensdag 16 november 2016 het 15 jarig Jubileum te vieren door middel van workshops en natuurlijk een feestelijk moment voor verwijzers en bemiddelaars. Tevens wordt deze middag het convenant 2017-2020 ondertekend door wethouder Hans Kokke (SP) en de afgevaardigden van de woningcorporaties. ...lees verder "Buurtbemiddeling bestaat 15 jaar"

2016-11-03-3-maycrete-woning-ringbaan-zuidDe Tilburgse woningcorporatie Tiwos heeft besloten de 20 Maycrete-woningen aan de Ringbaan Zuid te slopen. Deze van oorsprong tijdelijke woningen zijn inmiddels 70 jaar oud. De kosten om de woningen weer aan de eisen van deze tijd te laten voldoen, zijn volgens Tiwos dermate hoog dat het als sociale corporatie onverantwoord vindt om zoveel gemeenschapsgeld uit te geven aan onderhoud voor 20 woningen:  "Het opknappen van deze woningen is zelfs duurder dan nieuwbouw." ...lees verder "Sloop Maycretewoningen Ringbaan Zuid"

screenshot-www-google-com-2016-10-25-17-43-41-traverse-reitse-hoevestraat-tilburgWoningbouwstichting Tiwos en Traverse gaan de komende jaren de locaties van Traverse aan de Reitse Hoevenstraat en de Gasthuisring herontwikkelen. De ontwerpen voor de nieuwbouw aan de Reitse Hoevenstraat zijn definitief en de aannemer is bekend. Vanaf november gaat in fasen de sloop en realisatie van start. ...lees verder "Start nieuwbouw Traverse aan Reitse Hoevenstraat"

jeanny michielsen rene scherpenisse berend de vriesJeanny Michielsen ontving op dinsdag 10 mei de Tilburg Trofee van de gemeente ‎Tilburg. Loco-burgemeester (en als wethouder verantwoordelijk voor woonbeleid) Berend de Vries overhandigde de Trofee in het bijzijn van Tiwos-directeur René Scherpenisse. ‎

Jeanny kreeg de Trofee voor haar verdiensten als voorzitter en lid van de Huurders Belangen ‎Organisatie van Tiwos (Tilburgse Woonstichting) en als lid van het Stedelijk Bewoners ‎Overleg Tilburg. Zij zet zich sinds 2004 vrijwillig in om de belangen van huurders te ‎beschermen en te waarborgen. Ook strijdt zij sindsdien voor betaalbare woningen en nieuwe ‎huurdersrechten. ‎ ...lees verder "Tilburg Trofee voor Jeanny Michielsen"

Falkland_Islands_Penguins_40Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde en staat bekend om zijn onderzoek en bijdragen aan veranderingen in de samenleving. "Professor en progressor, friskijker en dwarsdenker, koploper en kantelaar" noemt hij zichzelf op zijn website en daarmee zegt hij niks teveel. Met zijn stellingen en uitspraken, maar ook met zijn initiatieven 'Ons Geld' (stelt gebreken van het geldstelsel aan de orde) en 'Urgenda' (duurzaamheid) weet hij menig politicus, manager en ambtenaar voor de voeten te lopen, terwijl hij ondertussen veel mensen de ogen opent en bewust maakt van het inzicht dat veranderingen noodzakelijk zijn. ...lees verder "Verandering – “Nooit beginnen met een breed draagvlak”"

2016-03-05 4313 Spoorzone niet thuis huizen Tilburg CowboysWoningstichtingen zijn aan het nadenken over de vraag hoe en waar mensen zullen wonen, nu en in de toekomst. Zoals we twee weken geleden publiceerden zijn de Tilburgse woningstichtingen druk bezig met plannen voor de komen de jaren en bij Tiwos mag zelfs iedereen meehelpen met ideeën. ...lees verder "Over wonen"

20150824-Stationsstraat-Tiwos-hoofdkantoor-Ingang-brievenDe drie belangrijkste woningverhuurders in Tilburg, Tiwos, WonenBreburg en TBV Wonen maken elke vijf jaar een beleidsplan. Hierin staan - kort gezegd - de doelstellingen, uitgangspunten en investeringen van elke woningstichting.

Woningstichting Tiwos wil dit keer het maken van haar nieuwe beleidsplan op een andere manier aanpakken, en wel door eerst aan de Tilburgers te vragen wat zij belangrijk vinden. En niet alleen haar eigen huurders, maar iedereen mag ideeën en voorstellen aandragen. ...lees verder "Help woningstichting Tiwos aan een nieuw beleidsplan"

Buurtparade Tilburg Jeruzalem - 7 juni 2014 - Art-fact TilburgIn twee Tilburgse wijken start binnenkort een proef met Buurtcultuur. Het Tilburg Akkoord, een samenwerkingsverband van de gemeente Tilburg en drie woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg, heeft dit deze week besloten. Dit initiatief ondersteunt culturele activiteiten van wijkbewoners.

Doel van de ondersteuning is om de positie van wijkbewoners te verbeteren op de gebieden werk, inkomen en armoede. Professionele cultuurmakers begeleiden de activiteiten. Het is de eerste proef in Nederland met Buurtcultuur. ...lees verder "Het Tilburg Akkoord gaat Buurtcultuur ondersteunen"

gon mevisAcht maatschappelijke organisaties, ieder op basis van eigen kennis, netwerk en diensten, hebben hun krachten gebundeld om vluchtelingen in Tilburg snel hun plek te laten vinden in de stad. Deze samenwerkende organisaties zijn: Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen, Rode Kruis, Ronde Tafelhuis, PortAgora, Missionair Servicecentrum Tilburg, Peerke Dondershuis, Zusters van Liefde en ContourdeTwern.

Zij willen de asielzoekers en de mensen in de wijk, waar vanaf medio oktober 400 vluchtelingen in een noodopvang wonen, op alle denkbare manieren ondersteunen. Directeur Gon Mevis van ContourdeTwern geeft aan dat de komst van een grote groep mensen tegelijk veel vraagt van de direct omwonenden in de wijk.

Wij zijn ons bewust van het gevoel van onrust en onveiligheid dat dit kan oproepen en nemen dit serieus. We zijn krachtig genoeg om juist nu onze Tilburgse gastvrijheid, veerkracht en betrokkenheid te tonen. We kunnen dat door er samen voor te gaan: bewoners uit de wijk, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, culturele instellingen, scholen, sportverenigingen, gemeente etc.

...lees verder "Knooppunt ruimhartig Tilburg"

4

penguins_at_the_beach_by_snowball_kissesWat?

Wat gebeurt er als je mensen in de bijstand vrijstelt van verplichtingen? Dus geen arbeids- en re-integratieverplichtingen, niet verplicht solliciteren? Wat gebeurt er als je bijverdiensten mag houden als je wel even betaald werk kunt krijgen? Wat gebeurt er als je ondersteund wordt op je eigen pad? Gaan mensen zelf hun weg naar duurzaam (betaald) werk vinden? Zetten mensen zich in voor maatschappelijk gewaardeerd werk? Wat gebeurt er als je mensen (meer) vertrouwen geeft? Boeiende vragen? Tilburg gaat op expeditie naar de antwoorden.

Van wantrouwen naar vertrouwen

Tilburg wil bewoners meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven om op een eigen, constructieve manier ‎om te gaan met de bijstand die ze nodig hebben, door in eerste instantie uit te gaan van ‎vertrouwen. Tilburg wil dat bewoners bijstand gaan ervaren als werkelijke ‘bij-stand’. Dus bijstand als een actief recht op bestaanszekerheid om van daaruit ‎zelf te de toekomst in eigen hand te nemen. Dit omdat we verwachten dat burgers zo ‎makkelijker, eerder en duurzamer tot ‘participatie’ komen. ...lees verder "‎Vertrouwensexperiment Tilburg"

20150824-Stationsstraat-Tiwos-hoofdkantoor-Ingang-brievenOp zaterdag 12 september 2015 is het de Dag van het Huren. Verschillende ‎woningcorporaties in Nederland zetten dan hun deuren open om huurders en andere ‎geïnteresseerden een kijkje in de keuken te geven.

Tiwos is één van de deelnemende corporaties en vermeldt op de website:
"Bent u benieuwd ‎waar wij ons dag in en dag uit voor inzetten? Kom dan zeker langs."

...lees verder "De Dag van het Huren op zaterdag"

20150824 TBV Wonen Spoorlaan WoningbouwverenigingDe gemeente Tilburg en vier woningcorporaties houden een groot onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

Bij ruim 50.000 woningen, meer dan de helft van alle woningen in de stad, valt volgende week een vragenlijst in de brievenbus. Met de enquête wordt bewoners gevraagd wat zij vinden van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt. ...lees verder "Groot leefbaarheidsonderzoek in Tilburg"

Ruekertbaan-201-tilburg-Google-MapsHet woonproject Skaeve Huse verhuist definitief naar het terrein aan de Rueckertbaan. De aanleg van het terrein aan de Rueckertbaan begint in april.

Er was beroep aangetekend tegen het herziene bestemmingsplan voor deze plek. De Raad van State heeft laten weten dat dit ingetrokken is. Skaeve Huse is een woonproject voor mensen die in hun oude woonsituatie structureel overlast veroorzaakten. Bewoners kunnen hier wonen zonder overlast te veroorzaken, indien nodig met begeleiding. De Skaeve Huse bestaat uit negen woonunits en een aparte woning voor de beheerders. Het project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, de woningcorporaties WonenBreburg, TIWOS en TBV Wonen, de zorginstellingen RIBW Midden-Brabant, Traverse en de politie. Skaeve Huse zit tijdelijk aan de Tatraweg - Apennijnenweg. ...lees verder "Skaeve Huse verhuist definitief naar Rueckertbaan"

1

sociale wijkteamsIn de wijken Groenewoud en Stokhasselt startte begin 2013 een proef met sociale wijkteams. Uit evaluatie blijkt dat de teams goedkoop en efficiënt zijn.

Sociale wijkteams zijn er om mensen te helpen als ze zorg nodig hebben. Uit de evaluatie blijkt dat de oplossingen die het team bedenkt, ongeveer 30 procent goedkoper zijn dan bij de traditionele manier van werken. Dat komt onder meer door de manier van werken. De medewerkers in de wijkteams vragen door en kijken verder dan de originele zorgvraag. Zo is er meer preventief ingezet op onderliggende problematiek. De teams kunnen nog beter werken als de vrijwilligers, sleutelpersonen in de buurt en de bewoners er nog meer bij betrokken worden.
...lees verder "Sociale wijkteams werken goedkoper en efficiënter"

vrijwilligersprijs 2014Kent u vrijwilligers en/of organisaties uit de gemeente Tilburg die het verdienen om in het zonnetje gezet te worden? Maken zij het verschil in vrijwilligersland en komen ze daarom wat u betreft in aanmerking voor de titel “Vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie van het jaar 2015”? Dan nodigen ContourdeTwern u van harte uit om hen voor te dragen voor één van de vrijwilligersprijzen van de gemeente Tilburg.

U kunt hiervoor de speciale formulieren downloaden via de website van ContourdeTwern. Vul het  formulier zo volledig mogelijk in en geef een toelichting waarom u vindt dat deze persoon of organisatie deze prijs verdient. Graag benadrukken we het belang van een uitgebreide en onderbouwde voordracht omdat dit het uitgangspunt is voor het bepalen van de genomineerden. ...lees verder "Voordrachtstermijn Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2015 is geopend!"

Berend de Vries

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu heeft op maandag 23 februari 2015 in Enschede het nieuwe team van regionale klimaatambassadeurs gepresenteerd. Het team bestaat uit een aantal wethouders, provinciale gedeputeerden en waterschapsbestuurders die in hun stad of regio concreet aan de slag gaan om de risico’s van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Tilburgse wethouder Berend de Vries (D66) is herkozen als regionale klimaatambassadeur. Hij is in deze functie al sinds 2010 actief.

Wethouder Berend de Vries:

"De sleutel voor de oplossing van het klimaatprobleem ligt ook op lokaal niveau. Dat vraagt om creativiteit en samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid."

...lees verder "Wethouder Berend de Vries herkozen als regionale klimaatambassadeur"

bbm-mannen-schuttingVorige week heeft Buurtbemiddeling Tilburg de CCV-erkenning gekregen, het project staat nu vermeld bij erkende organisaties op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het centrum is partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of regelnaleving. Binnenkort wordt het officiële certificaat overhandigd.

Buurtbemiddeling (BBM) lost kleine conflicten tussen buren op voordat die uit de hand lopen. Een aantal goed getrainde vrijwilligers uit de eigen wijk bemiddelt bij ruzies en problemen tussen buren. Niet wachten tot er hooglopende ruzie is maar aan tafel met beide partijen om hen zelf een oplossing te laten bedenken en afspraken te laten maken die haalbaar zijn. ...lees verder "Buurtbemiddeling heeft CCV-erkenning gekregen"