Spring naar inhoud

2

In januari 2015 is de gemeente gestart met een ‘Tilburgs Alternatief’ voor het inrichten van Beschut Werk. Een aanpak waarbij maatwerk voor de zwaksten inwoners van onze stad met afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat. Samen met organisaties en bedrijven in de stad is gekeken waar deze inwoners zonder reguliere baan kunnen werken of een betekenisvolle dagbesteding konden krijgen.

Per 1 januari 2017 is de Participatiewet veranderd en wordt de gemeente Tilburg weer verplicht om inwoners die niet in een reguliere baan kunnen werken de mogelijkheid te bieden om te werken volgens het oude stijl 'beschut werken-principe'. ...lees verder "Participatiewet: Beschut werk oude stijl verplicht"

Share

vrouwe justicia recht wet deurwaarderHet kabinet heeft aangekondigd in de Participatiewet de verplichting op te gaan opnemen voor gemeenten om de voorziening Beschut Werken aan te bieden. Dit zal volgens planning per 1 januari 2017 in gaan. Hierbij bepaalt de Rijksoverheid per gemeente een minimum aantal in te vullen plekken per jaar en de gemeente die dat minimum niet haalt krijgt een boete in de vorm van een strafkorting op het budget dat de gemeente krijgt. ...lees verder "Raad van State wijst verplichting ‘beschut werk’ af"

Share

2

klijnsma JSinds op 1 januari 2015 de Participatiewet werd ingevoerd, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale uitkeringen en ook voor het begeleiden van mensen naar werk.

Een onderdeel van de Participatiewet is het 'beschut werk'. Het kabinet, met als verantwoordelijk portefeuillehouder staatssecretaris Jetta Klijnsma, heeft bepaald dat gemeenten een aparte regeling kunnen invoeren voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben en niet zonder dure intensieve begeleiding kunnen. Het gaat hierbij om mensen die, volgens de indicatie, niet meer dan 30% arbeidsproductief kunnen zijn. (Hoeveel brengt iemand op voor de werkgever?) Gemeenten zijn niet verplicht om deze regeling op te nemen. ...lees verder "Regeling ‘beschut werk’ mogelijk toch verplicht"

Share

1

Afgelopen week werd de begroting 2015 van de Diamantgroep in het college behandeld. Oud-directeur van de Diamantgroep en voormalig raadslid Joost van Huijgevoort bekeek de cijfers op ons verzoek. opinie Joost van Huijgevoort Joost van Huijgevoort Dit begrotingsdocument van de Diamant-groep heeft vanwege de Participatiewet, die op 1 januari 2015 van kracht wordt, een heel bijzondere betekenis gekregen. De Participatiewet maakt van de Diamant-groep vooral een uiterst kwetsbare organisatie, zowel financieel als sociaal, omdat de Wet Sociale Werkvoorziening komt te vervallen en als de aangesloten gemeenten besluiten het bedrijf in de toekomst geen anticiperende rol in de arbeidsbemiddeling toe te kennen.

Afgelopen week werd de begroting 2015 van de Diamantgroep in het college behandeld. Oud-directeur van de Diamantgroep en voormalig raadslid Joost van Huijgevoort bekeek de cijfers op ons verzoek.

opinie

Joost van Huijgevoort
Joost van Huijgevoort

Dit begrotingsdocument van de Diamant-groep heeft vanwege de Participatiewet, die op 1 januari 2015 van kracht wordt, een heel bijzondere betekenis gekregen. De Participatiewet maakt van de Diamant-groep vooral een uiterst kwetsbare organisatie, zowel financieel als sociaal, omdat de Wet Sociale Werkvoorziening komt te vervallen en als de aangesloten gemeenten besluiten het bedrijf in de toekomst geen anticiperende rol in de arbeidsbemiddeling toe te kennen.

Met andere woorden, betreft het een begrotingsdocument van een “terminale” organisatie of van een “herboren” organisatie. De huidige mensen in de SW behouden weliswaar hun rechten, maar de instroom in de WSW is komen te vervallen. Hierdoor zal de huidige WSW-populatie van circa 1.650 personen geleidelijk gaan uitstromen. Deze afbouw gaat zo’n 40 jaar in beslag nemen. ...lees verder "Diamantgroep: Een terminale organisatie?"

Share

2

schaamroos1Op maandag 27 oktober hebben de Jonge Socialisten Brabant (JSB) de Schaamroos toegekend aan wethouder Erik de Ridder (economie, arbeidsmarkt en sociale zaken).

De 'Brabantse Schaamroos' is een prijs die is ingesteld voor de politicus die volgens de Jonge Socialisten Brabant (JSB) gezorgd heeft voor het meest asociale beleid in Brabant.

Andere genomineerden voor de Brabantse Schaamroos waren de Tilburgse wethouders Hans Kokke (SP), Berend de Vries (D66) en fractievoorzitter Joris Bengevoord (GroenLinks). ...lees verder "Erik de Ridder krijgt schaamroos van Jonge Socialisten"

Share

1

klijnsma JVanaf 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd: de nieuwe wet die onder meer regelt dat iedereen met een uitkering van het Centrum Werk en Inkomen (Sociale Dienst) verplicht om een tegenprestatie te leveren in de vorm van onbetaald werk of dagbesteding. Deze wet geldt ook voor mensen die vanwege een beperking niet meer dan voor 30% arbeidsproductief zijn en in de sociale werkvoorziening zitten, het beschut werk. Gemeenten mogen het beschut werk voortzetten, maar zijn dat niet verplicht. De gemeente Tilburg heeft besloten om met dit beschut werk te stoppen voor nieuwe kandidaten: het Tilburgs Alternatief. ...lees verder "Participatiewet: Tilburgs Alternatief leidt tot Kamervragen"

Share

2

participatieladderIn de vergadering van de commissie Sociale Stijging van 8 september jl, bij de behandeling van de uitvoering van de Participatiewet, die op 1 januari 2015 ingaat, ontstond een discussie over de kosten van beschut werk. Raadslid Orkun Baytemir kwam hierbij lijnrecht tegenover wethouder Erik de Ridder (CDA) te staan.

Mensen die een beschutte werkplek hebben, krijgen extra begeleiding en persoonlijke aandacht tijdens hun werk. Het gaat hierbij om mensen met een beperking en die niet meer dan 30% arbeidsproductief zijn, vergeleken met een persoon zonder beperking.

PvdA Tilburg is tegen het plan van de wethouder om het beschutte werk af te schaffen en stelde dat het voor de gemeente niks extra kost om deze werkplekken bij de Diamantgroep te behouden. Erik de Ridder stelde daar tegenover dat het voor de Diamantgroep financieel geen verschil maakte, maar voor de gemeente juist wel. ...lees verder "Participatiewet: kosten beschut werk Diamantgroep versus ‘het Tilburgs Alternatief’"

Share

5

participatieladderMaandag 8 september bespreekt de raadscommissie Sociale Stijging de uitvoering van nieuwe Participatiewet, die op 1 januari 2015 ingaat. Er liggen nu een 14 pagina's tellend raadsvoorstel en een Nota uitvoering Participatiewet van 70 pagina's waar de raad mee akkoord moet gaan voor de uitvoering. Niet alleen verandert er veel voor mensen met een uitkering via de bijstand, Wajong of Sociale Werkvoorziening, ook aan werkgevers wordt het nodige gevraagd. Dat dit een onzekere factor is in de uitvoering, heeft het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) ook in de gaten.

Citaat: "De mate waarin werkgevers bewust zijn van de mogelijkheden om op een voor hun bedrijfsvoering gezonde en lucratieve wijze van inpassing van arbeidsbeperkten en zich ook verantwoordelijk voelen voor deze lokale beroepsbevolking is maar ten dele beïnvloedbaar door de gemeente. Beleidslijnen en randvoorwaarden als bijvoorbeeld het Ondernemersakkoord en de garantiebanen zijn hierin slechts ondersteunend."

...lees verder "Participatiewet: Tilburgs Alternatief staat of valt met inzet van bedrijven"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen