Spring naar inhoud

Er is meer begeleiding nodig voor werknemers met psychische problemen die terug aan het werk gaan na ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Tranzo van Tilburg University en gefinancierd door The Institution of Occupational Safety and Health (IOSH).

Uit het onderzoek komt naar voren dat werknemers meer begeleiding nodig hebben in het verbeteren van zelfinzicht en het leren om grenzen te stellen. Ook kan de begeleiding van leidinggevenden over ziekteverzuim bij psychische problematiek verbeteren. Verder is het van belang om in gesprek te blijven met zieke werknemers en is het wenselijk om een gepersonaliseerd ‘terug naar werk plan’ op te stellen met aandacht voor wensen en behoeftes van de werknemer. ...lees verder "Extra begeleiding voor werknemers met psychische problemen"

Share

Bestuurder en econoom Jos van Lange is als toezichthouder per 1 oktober 2017 toegetreden tot het Stichtingsbestuur van Tilburg University. Hij gaat zich toeleggen op de portefeuille financieel beleid en bedrijfsvoering. Van Lange volgt Ingrid Doerga op.

Van Lange (61) was tot 1 oktober 2017 directeur bij Rabobank Nederland en CEO (chief executive officer, bestuursvoorzitter) van de Rabo Vastgoedgroep. Daarna werd hij professioneel toezichthouder, adviseur en bestuurder. Hij is alumnus van Tilburg University (toen Katholieke Hogeschool Tilburg geheten): hij studeerde cum laude af in de Algemene Economie. ...lees verder "Jos van Lange nieuw lid Stichtingsbestuur Tilburg University"

Share

Maandag 4 september 2017 werd in de aula van Tilburg University officieel het Academisch Jaar geopend. Deze opening vindt elk jaar plaats op de eerste maandag in september en elk Academisch Jaar heeft een eigen thema. Voor 2017 - 2018 is het thema 'Taking Responsibility in a Connected World', 'Verantwoordelijkheid nemen in een met elkaar verbonden wereld'.

De openingstoespraak werd dit jaar verzorgd door Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie. Klinische neuropsychologie is een specialisatie binnen de psychologie waarin de relatie wordt bestudeerd tussen de hersenen en het gedrag. ...lees verder "Hoogleraar Margriet Sitskoorn: “De waarachtig wijze mens”"

Share

90 jaar geleden werd net na de opening van de R.K. Handelshoogeschool (nu Tilburg University) het Tilburg Studenten Corps Sint Olof opgericht. Olof groeide snel, aangezien toentertijd elke student aan de universiteit standaard lid werd van de vereniging. Nu, 90 jaar later, is Olof nog steeds een zeer actieve studentenvereniging met een rijke historie.

De leden van St. Olof vieren dit negentigjarig bestaan in de periode van 8 tot en met 23 juli 2017 met allerlei activiteiten, variërend van een bingo voor ouderen tot grootse studentenfeesten.

Traditioneel bij lustrumfeesten is de Rijjool, welke op 10 juli 2017 plaats zal vinden. Dit is een stoet waarbij alle 25 disputen van Olof in opgetooide, unieke voertuigen door de stad gaan rijden. De route zal beginnen op de St. Oloflaan en via de universiteit naar de binnenstad lopen. ...lees verder "Studenten Corps Sint Olof viert 90-ste verjaardag"

Share

Op de campus van Tilburg University staat op 28 maart 2017 een caravan van Google Nederland waar iedereen zijn privacy-instellingen kan laten controleren en kan leren hoe je zelf je privacy en beveiliging kunt beheren, bijvoorbeeld van de mobiele telefoon. Ook Rector Magnificus Emile Aarts zal de gelegenheid te baat nemen om de privacy-caravan te bezoeken. ...lees verder "Google Privacy Tour: leer je privacy te beschermen"

Share

Oude mensen en mensen in fysiek minder goede staat blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Zelfzorg is dan een bittere noodzaak om buiten het ziekenhuis te blijven. De telezorg gaat naar verwachting vaker de nabije zorg vervangen. Bij telezorg of zorg op afstand helpt de arts de patiënt bij zelfzorg vanuit thuis. Hij overlegt met een patiënt via een app (Digitale toepassing voor een smartphone, ipad of computer) op afstand en zorgt ervoor dat de patiënt zich aan de leefregels houdt en grijpt in als het nodig is.

Uit onderzoek van professor Steffen Pauws blijkt echter dat telezorg bijvoorbeeld niet geschikt is voor depressieve patiënten met hartfalen. Steffen Pauws houdt hierover op vrijdag 17 maart 2017 een lezing in de aula van Tilburg University. ...lees verder "Telezorg voor patiënten niet altijd haalbaar"

Share

In het kader van de ontwikkelingen in de Spoorzone hebben Fontys Hogeschool voor Journalistiek, Tilburg University en ROC Tilburg in juni 2016 een intentieverklaring ondertekend over de vorming van een mediacluster. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk voorstel en nadere uitwerking van een business case en de verkenningen ten behoeve van huisvesting in de Spoorzone.

Fontys heeft in november 2016 besloten om zich te vestigen in de Spoorzone. Tilburg University en ROC Tilburg denken hier serieus over na. Deze drie onderwijsinstellingen zijn van plan om in de Spoorzone onderzoekslaboratoria te starten, waarbij innovatief onderwijs, interdisciplinair onderzoek en samenwerking met het bedrijfsleven in de regio centraal staat. ...lees verder "Mediacluster in de Spoorzone kost gemeente €7,5 miljoen"

Share

Op maandagavond 13 maart 2017 organiseert Fractie SAM (Student Affairs Matter) haar tweede College Tour op Tilburg University met als gastspreker VVD Staatssecretaris van Onderwijs: Sander Dekker. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met VVD Tilburg en met steun van Tilburg University. Hij gaat in gesprek over zijn ervaringen als staatssecretaris, zijn functie in het dagelijks leven maar natuurlijk ook over zijn toekomstvisie op het onderwijs.

Sander Dekker: "Tijdens mijn bezoeken op scholen en tijdens debatten krijg ik altijd de leukste vragen. Vragen die mij inspireren en aan het nadenken zetten. Ik ben dan ook heel benieuwd welke vragen jullie voor mij hebben. Ik ga graag met jullie in gesprek over onze plannen voor het onderwijs, en onze plannen voor Nederland." ...lees verder "Staatssecretaris Sander Dekker te gast bij tweede College Tour"

Share

De twee politieke partijen Christen-Democratisch Appèl (CDA) en Christen Unie (CU) pleiten beide in hun verkiezingsprogramma om een maatschappelijke dienstplicht in te voeren voor jongeren voor een periode van zes maanden. Ze presenteren deze maatschappelijke dienstplicht als oplossing voor het gebrek aan binding, normbesef, begrip en burgerschap. Echter deze vorm van sociale dienstplicht, die tijdens de komende Tweede Kamer verkiezingen ter discussie staat, is te beschouwen als een vorm van dwangarbeid en daarmee in strijd met mensenrechtenverdragen.

Dat concludeert Stan Meuwese in zijn proefschrift over de rechtsgeschiedenis van de dienstplicht waarmee hij maandag 13 maart 2017 aan Tilburg University promoveert.  ...lees verder "Maatschappelijke dienstplicht juridisch ontoelaatbaar"

Share

1

De Keuzegids is een onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt.

In de Keuzegids Masters 2017 behaalt Tilburg University de hoogste totaalscore van de negen algemene universiteiten en is daarmee (evenals in 2016) de beste algemene (master)universiteit van Nederland. Het gemiddeld aantal punten over alle universiteiten bedraagt 60,5 punten en Tilburg University scoort met 63 punten duidelijk hoger dan dit landelijke gemiddelde. De Keuzegids Masters 2017 vergelijkt en beoordeelt alle masteropleidingen, voor een groot deel op basis van oordelen van studenten en is een uitgave van het CHOI, Centrum Hoger Onderwijs Informatie. ...lees verder "Keuzegids Masters: “Tilburg University beste algemene universiteit”"

Share

Presentatie Vertrouwensexperiment, september 2015

Nog dit jaar wil de gemeente Tilburg definitief starten met het maatschappelijk initiatief Vertrouwensexperiment, waarbij mensen in de bijstand meer vertrouwen krijgen en minder gecontroleerd worden.

De gemeente Tilburg is in 2014 'op expeditie' gegaan met diverse vrijwilligersorganisaties, Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM), enkele ervaringsdeskundigen, weten- schappers van Tilburg University en ondernemers. Want de huidige invulling van de Participatiewet levert niet op wat de gemeente Tilburg beoogt. ...lees verder "Participatiewet: Vertrouwensexperiment nog dit jaar van start"

Share

De oud-decaan van Tilburg University, de heer Arie de Ruijter heeft deze week besloten met onmiddellijke ingang zijn functie als directeur/bestuurder van Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) te beëindigen. Dit laat de stichting NCDO weten in een persbericht  op haar eigen website

In zijn ogen mag een discussie over zijn persoon en handelen op geen enkele wijze de toekomst van NCDO in de weg staan.

De Raad van Toezicht respecteert zijn besluit en dankt hem zeer voor al het werk dat hij verricht heeft in een voor NCDO zeer turbulente tijd.

...lees verder "Kamervragen over oud-decaan van Tilburg University"

Share

Universiteit Tilburg heeft aangifte gedaan tegen oud-decaan Arie de Ruijter wegens verduistering en valsheid in geschrifte. De voorzitter van het college van bestuur, Koen Becking, bevestigt de aangifte “tegen een oud-medewerker van de wetenschappelijke staf” aan het NPO Radio 1 programma Argos (VPRO/HUMAN/VARA). Volgens ingewijden heeft De Ruijter meer dan een miljoen euro laten uitbetalen aan bedrijven van familieleden.

Professor De Ruijter was van 2007 tot 2015 decaan van de faculteit Humanities van Tilburg University. In die functie was hij ook verantwoordelijk voor de begeleiding van promovendi. Vanwege de grote werkdruk kreeg hij van de universiteit toestemming om een deel van de begeleidingswerkzaamheden uit te besteden.
...lees verder "Bestuur universiteit Tilburg doet aangifte tegen oud-decaan"

Share

Cadeaumaand december is alweer even achter de rug, maar voor Books 4 Life, een winkel in goedkope tweedehands boeken, staat ook januari in het teken van geven. Op zaterdag 28 januari vindt namelijk de jaarlijkse uitreiking van donaties aan goede doelen plaats en het bestuur heeft burgemeester Peter Noordanus bereid gevonden om de cheques te overhandigen. ...lees verder "Burgemeester Noordanus deelt uit namens Books 4 Life"

Share

Het aan Tilburg University verbonden onderzoeksbureau CentERdata zet een eigen panel in om het stemgedrag van kiezers te voorspellen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. De eerste bevragingen naar het stemgedrag onder de panelleden zijn gestart.

De prognoses worden vanaf woensdag 25 januari 2017 dagelijks rond 12:00 uur bekend gemaakt op de website van  Verkiezingsonderzoek LISS panel. ...lees verder "Nieuwe peiling voor Tweede Kamerverkiezingen vanuit Tilburg"

Share

Verschillende bedrijven in regio Midden-Brabant willen diverse bedrijfsactiviteiten terughalen uit de lagelonenlanden. Dit heet reshoring. Om deze bedrijven te begeleiden is 'The Reshoring Connection' opgericht.

Initiatiefnemers van 'The Reshoring Connection' zijn Midpoint, Tilburg University en de Hart van Brabant Gemeenten. Hiermee wil Midden-Brabant haar koploperspositie in de maakindustrie versterken én vernieuwen. Voor een duurzame groei van de economie worden bedrijven gestimuleerd het werk terug te halen naar de regio, door het slim inzetten van technologische innovatie en robotisering. ...lees verder "Reshoring kennis in nieuw ondernemersplatform"

Share

5

Vandaag, 10 januari 2017, presenteert Citymarketing Tilburg een nieuwe promofilm die de organisatie heeft laten maken van en over Tilburg. In de video zie je verschillende prominente plekken in de stad en zie je dat Tilburg een stad is die dag en nacht leeft.

...lees verder "Citymarketing presenteert nieuwe promofilm over Tilburg"

Share

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 heeft het College van B&W besloten om niet over te gaan tot verruimen van openingstijden of het openstellen van extra stemlokalen. De gemeente Tilburg zal 65 stemlokalen inrichten, één stemlokaal per 2400 kiesgerechtigden. Ook zal er geen extra geld worden ingezet voor communicatie over deze verkiezing. Dit besluit is gebaseerd op een onderzoek - 'Verbetering op komst' - van de gemeente Rotterdam en Tilburg University naar aanleiding van de dalende opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen. ...lees verder "Kennis en persoonlijke aandacht verhogen opkomst Tweede Kamerverkiezingen"

Share

Wethouder Erik de Ridder heeft samen met Koen Becking Voorzitter College van Bestuur Tilburg University op woensdag 14 december 2016 de gezamenlijke serverruimte van de gemeente en Tilburg University (UvT) officieel geopend. De ruimte bevindt zich in het Simon gebouw op de campus van de universiteit.

De partijen hebben er samen in geïnvesteerd. De technische oplevering van de ruimte was al in februari 2015. Tilburg University heeft eerst zijn informatie- en communicatietechnologie (ICT) voorzieningen ingeregeld, de gemeente Tilburg deed dat vanaf maart 2016.

Voorheen beschikte de  gemeente Tilburg over twee ICT serverruimten, een in Stadskantoor 1, (in de kelder) en een in Stadskantoor 2 op de tweede etage. In september 2012 werd al duidelijk dat de verbouwing van Stadskantoor 1 dermate ingrijpend zou worden dat de serverruimte op deze plek niet gehandhaafd kon blijven. ...lees verder "De gemeente en UvT openen gezamenlijke serverruimte"

Share

studentENstad_logoDe gemeente Tilburg heeft besloten de Studentenraad Tilburg financieel te gaan ondersteunen. Het gaat om een bedrag van 2400 euro voor het studiejaar 2016-2017. Dit geld zal worden ingezet als vergoeding voor het werk van de vier bestuursleden van de Studentenraad.

De bestuursleden van de studentenraad hebben bij het college van B&W aangeven dat het met de huidige bezetting moeilijk is om de taken goed uit te kunnen voeren. Ook het regelen van opvolging blijkt lastig omdat de nieuwe regels voor studiefinanciering er voor zorgen dat studenten sneller af willen studeren. Uit een onderzoek van de universiteitsraad van Tilburg University blijkt dat de tijd die studenten over hebben, eerder wordt besteed aan een bijbaan, dan aan (niet vergoed) bestuurswerk. Met het betalen van een vergoeding moet het werven voor de raad aantrekkelijker worden. Samen met Tilburg University wordt komend jaar nagedacht over hoe de vergoeding voor de bestuursleden van de SR structureel geregeld kan worden. ...lees verder "Studentenraad krijgt financiële ondersteuning"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen