Spring naar inhoud

1

scholieren debatTilburgse scholieren gaan op 27 maart op Tilburg University de strijd met elkaar aan tijdens de eerste editie van Het Groot Tilburgs Scholierendebat. De organisatie van het debattoernooi ligt in handen van Tilburg DebatStad en TDV Cicero. Met het toernooi sluiten de organisatoren aan op de toenemende rol van het debat in het onderwijs. Het Koning Willem II College, het Odylphuslyceum, Theresialyceum, de Nieuwste School en ROC Welzijn doen mee aan de eerste editie van dit toernooi.

Het debat is in het Nederlandse onderwijs bijna niet meer weg te denken. De meeste middelbare scholen hebben een vorm van debatteren reeds opgenomen in het curriculum. Debatteren is spannend en leuk, maar ook zinvol: de leerling ontwikkelt haar vaardigheden op het gebied van taalgebruik, presentatie, argumentatie, denkvermogen, overtuiging en maatschappelijk bewustzijn. Dit zijn belangrijke vaardigheden die ook bij andere vakken en in de verdere toekomst een prominente rol aannemen. ...lees verder "Het Groot Tilburgs scholierendebat"

Share

1

09-14-2013--debat-DagDemocratieHet voorstel van raadslid Joost van Puijenbroek van het CDA om als gemeenteraad, met alle partijen gezamenlijk, debatten te gaan organiseren met zoveel mogelijk inwoners, werd maandagochtend 30 juni besproken in de commissie Bestuur. Dit voorstel werd direct hard neergesabeld, met name door de VVD, PvdA en TVP, waarbij de overstap van Joost van Puijenbroek naar het CDA, vlak na de verkiezingen in maart dit jaar, het belangrijkste tegenargument bleek.

Auke Blaauwbroek (PvdA): "Bent u uw eigen tekortkomingen aan het maskeren?" Roel Lauwerier (VVD): "Probeert u uw politieke geloofwaardigheid op te poetsen? Ik heb hier geen behoefte aan." Linda Oerlemans (Voor Tilburg) vond het idee te 'top-down', terwijl ze enkele weken geleden in de wandelgang met hetzelfde idee op de proppen kwam. ...lees verder "Raad wil niet in debat met de stad"

Share

23

Gastbijdrage van Hans Smolders, partijleider van LST: Lijst Smolders

hans smolders
Lijsttrekker Hans Smolders

Politieke partijen proberen bij nieuwe verkiezingen de zwevende kiezers telkens weer voor de gek te houden met wederom nieuwe leugens, prietpraat en loze beloftes. Steeds meer kiezers beseffen zich dat! Wat kiezers zich amper beseffen is de zeer bedenkelijke rol van veel media. Deze zeer bedenkelijke politieke rol van zeer veel media wordt uiteraard nooit blootgelegd, want de keuze van het kerstdiner laat je ook niet over aan een kalkoen.

Daarom is het uitermate belangrijk dat de kiezers uit Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout zich er nog meer van bewust worden dat zij ook zeer veel media absoluut niet kunnen vertrouwen! De Lijst Smolders vindt dat zwevende kiezers te vaak door de media bewust op het verkeerde been worden gezet. Teveel kiezers denken dat de krant onafhankelijk en objectief is. De aloude spreuk “de krant brengt de leugen in het land” moeten de kiezers niet vergeten. Bij de laatste landelijke verkiezingen zijn we ook door een zeer bedenkelijke rol van de media aan Mark Rutte en Diederik Samsom gekomen ...lees verder "Hans Smolders (LST): ‘Media net zo onbetrouwbaar als de politiek’"

Share

2

Hans smolders
Hans Smolders

 

Gastbijdrage van Hans Smolders, lijsttrekker van Lijst Smolders Tilburg (LST).

Het Brabants Dagblad gaat kort voor de verkiezingen vier debatten organiseren samen met een klein, nietszeggend, gesubsidieerd clubje, dat zich 'Tilburg Debatstad' noemt. Debatstad, het lijkt heel wat, maar in werkelijkheid zijn ze grotendeels politiek gekleurd en niet onafhankelijk en dan druk ik me nog voorzichtig uit!

Ondertussen weet bijna iedere burger wel dat politici niet te vertrouwen zijn. Maar wat veel van deze burgers niet weten, is dat een groot deel van de media, instituten, zogenaamd onafhankelijke organisaties en gesubsidieerde clubjes direct of indirect hand- en spandiensten leveren aan de gevestigde politieke partijen. ...lees verder "Hans Smolders: “Politiek gekleurde poppenkast”"

Share

2

Meer reportages van TilburgWebTV zijn te vinden op tilburgwebtv.nl

Tom Pijnenburg van de nieuwe debat-website schuimt.nl en Ralf Bodelier van Tilburg DebatStad gingen zondagochtend in debat tijdens het Cultureel Café in de NWE Vorst. Gesprekleider was Nol van Trier. TilburgWebTV maakte een registratie, die we op vriendelijk verzoek van Tom Pijnenburg hebben verwijderd...

Share

1

Woensdagavond 26 september 2012 werd in Paradox het einde gevierd van de website TilburgZ van Tom Pijnenburg. Dezelfde avond onthulde hij met het voordragen van de hier volgende column zijn nieuwe website www.schuimt.nl. Deze nieuwe website moet niet alleen het nieuwe podium voor debat in Tilburg worden maar de ambities zijn er voor geheel Brabant en zelfs Nederland.

“Tilburg kent een bloeiende debatcultuur (…) een van de meest florerende debatculturen van ons land (…) maar liefst dertien organisaties zijn vertegenwoordigd in Tilburg Debatstad (…) alleen in Amsterdam wordt publiekelijk meer gesproken.” Aldus Ralf Bodelier van Tilburg Debatstad in een reactie (BD, 30 augustus) op mijn gastopinie in het Brabants Dagblad van 18 augustus jl. waarin ik de kwaliteit van de debatcultuur in Tilburg op de korrel nam.

Dat er volop geouwehoerd wordt in Tilburg zal best een feit zijn, en dat Tilburg Debatstad dit maar al te graag faciliteert is ook evident (ze kunnen zo iedere keer weer een factuurtje naar de gemeente sturen). Mijn kritiek betreft dan ook eerder de kwaliteit van al die debatten, die is mijns inziens beneden peil en staat werkelijk in geen verhouding tot de frequentie ervan. Dat maakt een en ander alleen maar treuriger.

Het publieke debat, 'Public Reasoning' zo je wilt, vraagt wat mij betreft om een kritische massa. En die verzamel je niet door, zoals nu bij Tilburg Debatstad gebeurt, enkel en alleen zo'n beetje alle Tilburgse instituten op te nemen in je organisatie. Dat is nu juist hét klassieke recept voor brave middelmatigheid, die instituten zelf zijn dan immers geen onderwerp van kritiek meer.
Laat ik een voorbeeld geven. Toen ik begon met debatsite TilburgZ was er iemand van Factorium zijdelings, maar met veel enthousiasme betrokken. Totdat ik een keer een kritische column over de bibliotheek schreef. Hij zei toen: “Zo gaan de Tilburgse instituten toch niet met elkaar om”. Dit illustreert die 'ons kent ons' gezelligheid die klaarblijkelijk boven alle kritiek verheven is in 'debatstad'.

Ik heb de afgelopen 8 jaar geheel belangeloos en met veel plezier en passie een debatsite in de lucht gehouden. Daarnaast organiseerde ik eveneens een aantal avonden in Paradox waar op vaak scherpe en soms ludieke wijze de actualiteit op de hak werd genomen. Daarbij ging het er meestal onconventioneel aan toe. Als ik daarom met een zekere overdrijving en ironie beweer dat er meer ''met schuim op de mond'' gedebatteerd moet worden en dat sommige mensen ''een schop onder de kont'' zouden moeten krijgen, is dat in overdrachtelijke zin bedoeld. Ralf echter, vat dit liever letterlijk op en meent mij in één adem door te moeten neerzetten als een fan van Hans Smolders (terwijl ik, voor de goede orde, kritisch PvdA-lid ben): “Want wie slaat of schopt, is bepaald niet bereid om zijn eigen gedachten ter discussie te stellen. Wie met het schuim op de mond debatteert, zoals Pijnenburg bepleit, begraaft zich vooral in het eigen gelijk, in plaats van zich open te stellen voor het gelijk van de ander.”

Uiteraard Ralf, helemaal mijn idee. Open your mind! Gooi al die mastodonte instituten als de sodemieter uit je organisatiestructuur en huur 's een paar onafhankelijke geesten in. Ik kan je er zo een paar aanbevelen uit eigen stal. En graag een volgend keer een goed en overdrachtelijk bedoeld betoog niet reduceren tot populistische oneliners. Nergens voor nodig. Schuim op de bek of niet.

Share

Het debat werd afgesloten door het slotakkoord, verzorgd door presentator en kleinkunstenaar Frank van Pamelen.
Verkiezingsdebat
Aan het debat deden mee: Mona Keijzer (CDA, 2e plaats op kieslijst), Anouchka van Miltenburg (VVD, 4e plaats), Jetta Klijnsma (PvdA, 2e plaats), Renske Leijten (SP, 2e plaats), Stientje van Veldhoven (D66, 2e plaats) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks, 3e plaats).

Op zondag 2 september werd door Tilburg DebatStad het Grote Brabantse Verkiezings-debat georganiseerd in aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen op 12 september aanstaande.

Voor de gelegenheid waren zes top-vrouwen van de zes grootste partijen naar poppodium 013 gekomen om met elkaar de degens te kruisen over onderwerpen als zelfredzaamheid, Europa en vertrouwen. Het debat werd afgesloten door het slotakkoord, verzorgd door presentator en kleinkunstenaar Frank van Pamelen.

Share

1

Maquette Spoorzone

Zaterdag 28 mei is uitgeroepen als de Dag van de Spoorzone. Tiburg DebatStad organiseert in het Deprez-gebouw (Lange Nieuwstraat 172-174) een manifestatie die informeert over wat er de komende jaren in de Spoorzone staat te gebeuren en die Tilburgers uitdaagt om daarover mee te denken. De manifestatie omvat enkele tientallen activiteiten: debatten, presentaties, theater, exposities, muziek, lezingen, markten, rondleidingen.

De Spoorzone is een omvangrijk gebied, centraal gelegen in de stad. Het gebied strekt zich, aan weerszijden van het spoor uit van de Ringbaan West tot de Ringbaan Oost. Het heeft een lengte van ruim 2,5 kilometer en een totale bruto oppervlakte van circa 75 hectare. Met de Spoorzone wil Tilburg nieuw aanzien verwerven als kennis-hotspot met onder meer een bibliotheek van de toekomst, een innovatieve leeromgeving, een kenniscampus, congres- en horecavoorzieningen.

 

 

Share

Tweede-Kamerlid Jan Boelhouwer (links) van de PvdA samen met Marc van Roosmalen tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg.

De Nederlandse activist en apenbioloog Marc van Roosmalen krijgt weer een Nederlands paspoort. Van Roosmalen heeft jaren in de Braziliaanse Amazone gewerkt en daar als apenbioloog baanbrekend werk verricht. Ook strijdde hij tegen de bomenkap in het Amazonegebied. De Braziliaanse autoriteiten pakte hem in 2007 op vanwege vermeende biopiraterij. Ook zou hij weesapen zonder vergunning houden.
Van Roosmalen was inmiddels genationaliseerd tot Braziliaan en verloor zodoende zijn Nederlandse paspoort. Tijdens het proces werd ook zijn Braziliaanse paspoort ingenomen. In een hoger beroep kwam Van Roosmalen gedeeltelijk op vrije voeten en profiteerde daar inmiddellijk van door naar Nederland te vluchten. Hij kreeg in april een tijdelijkse verblijfsvergunning voor Nederland.
Marc van Roosmalen was in november vorig jaar in 013 te gast bij Debatstad. Hij trok er een volle zaal met zijn belevenissen in Latijns-Amerika.

Share

4

Marc van Roosmalen
Marc van Roosmalen

Marc van Roosmalen, sinds 22 jaar voor heel even terug in zijn geboortestad Tilburg, woont al jaren in het Brazilliaanse Amazonegebied, waar hij onderzoek doet naar primaten en tropische biotopen. Tijdens zijn tochten heeft hij meer dan 20 nieuwe soorten apen en andere zoogdieren ontdekt en beschreven. Helaas heeft hij zijn onderzoeken moeten staken vanwege sabotage door de Brazilliaanse overheid. Beschuldigd van biopiraterij werd hij in 2002 gearresteerd en zonder eerlijk proces opgesloten in een cel met vier crack-verslaafde moordenaars. Marc zag kans om uit deze gevangenis te ontsnappen en te vluchten.

Op maandag 9 november was Marc aldus de speciale gast in Tilburg DebatStad, dat gepresenteerd werd door Frans Post van het Milieucafé en Ralph Bodelier van Wereldpodium.

Een beeldverslag van deze uiterst boeiende discussie-avond met Marc in 013.

Share

Tilburg is erg rijk aan groepen die met enige regelmaat interessante avonden organiseren rond een bepaald thema en die daarmee veelal hun eigen publiek trekken. Een vijftal van deze groepen heeft nu besloten om te gaan samenwerken onder de naam Tilburg DebatStad. Op maandag 9 November 2009 is Tilburg DebatStad officieel van start gegaan en bekend gemaakt aan het publiek. Tilburg DebatStad is een samenwerking van Milieucafé, BrabantBalie, Science Café, Wereldpodium en Studium Generale. In de eerste plaats willen deze groepen hun programmering en communicatie op elkaar afstemmen. Daarnaast willen zij samen ook grotere debatten en discussie-avonden gaan organiseren, waarvan de avond met Marc van Roosmalen de eerste was.

De samenwerking werd op deze avond in 013 ondertekend.

logo-tilburgdebatstad-tijdeDe vijf samenwerkende organisaties van Tilburg DebatStad, te weten:

Studium Generale, Wereldpodium, BrabantBalie, Science Café Tilburg en Milieucafé Tilburg hebben onlangs de krachten en programmering gebundeld.

Voor november 2009 is het programma als volgt: ...lees verder "Tilburg DebatStad: oprichting en programma"

Share

logo-milieucafeTilburg DebatStad gaat maandag 9 november van start met een avond rond Marc van Roosmalen. De wereldberoemde bioloog en natuurbeschermer treedt voor het laatst op in Nederland. Hij spreekt over zijn avontuurlijke leven in het Amazonegebied, te midden van planten, primaten, sjamanen en de houtkapmaffia.

marcvanroosmalenTwee aanvullende gasten zijn inmiddels ook bekend. Daan Wensing is bioloog en bedrijfskundige en verbonden aan de IUCN (International Union for the Conservation of Nature), de organisatie achter de Rode Lijst van bedreigde soorten. Wensing is ook onderzoeker bij TripleE, een kenniscentrum op het gebied van Ecologie, Economie en Experience. Hij ontwikkelt businessplannen om ongerepte natuur te beschermen.

Prof. dr Frans Bongers is hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en gespecialiseerd in het herstel van tropisch regenwoud. Beiden gaan met Marc van Roosmalen en met elkaar in debat.

Van Roosmalen werd in 1947 in Tilburg geboren en geldt als een van de belangrijkste kenners van het Amazonebekken dat hij blootsvoets doorkruiste. Hij ontdekte maar liefst twintig nieuwe zoogdieren en strijdt onvermoeibaar voor het behoud van het regenwoud.

In 2002 werd hij tot 14 jaar cel veroordeeld wegens 'biopiraterij'. Na twee maanden wist hij te ontsnappen en trok met zijn vriendin te voet de grens met Venezuela over. Nu verblijft hij illegaal in Nederland waar hem uitlevering naar Brazilië boven het hoofd hangt.

FlordeAmor-duo-fotograafGemmavanLindenOp 10 november zal hij ons land verlaten. Op 9 november spreekt hij nog eenmaal over zijn onderzoek in de Amazone, over het belang van het regenwoud en over zijn avontuurlijke bestaan. Mis de 'Held van de Planeet' niet...

De avond wordt opgeluisterd met Latijns-Amerikaanse muziek van Flor de Amor. Ook John Tuerlings (bekend van het ScienceCafé) zal een lied zingen. Presentatie: Frans Post (Milieucafé) en Ralf Bodelier (Wereldpodium).

debatstad-logos

Zaal open om 19.30 uur, aanvang programma: 20.00 uur
Locatie: 013, Veemarktstraat 44, Tilburg

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen