Spring naar inhoud

Wie als vanzelfsprekend zorgt voor een ander in zijn of haar directe omgeving; een familielid, vriend(in) of kennis, is mantelzorger. Deze zorg voor de ander is belangrijk maar leven met deze zorg kan soms zwaar zijn. Daarom organiseren ContourdeTwern en Exfam vier praktische bijeenkomsten voor iedereen die mantelzorger is en in de gemeente Tilburg woont. U kunt ook samen komen met een familielid of vriend(in) die samen met u voor uw partner, kind, familielid of kennis zorgt.

De cursus van vier bijeenkomsten is gratis en vindt plaats op donderdagen 20 april, 4, 11 en 18 mei van 10.00 tot 12.00 uur in MFA Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36 in Tilburg. ...lees verder "Gratis cursus: ‘Samen zorgen thuis’ voor mantelzorgers"

Share

20150821_Rode Kruis afdeling Tilburg BesterdringIn de vorige eeuw (wat klinkt dat lang geleden!) halverwege de jaren zestig waren er 1450 kruisverenigingen in Nederland. Vaak werkten deze kruisverenigingen met alleen-werkende wijkverpleegkundigen die bij mensen langs gingen als men zorg nodig had; na een ziekenhuisopname, bij de geboorte van een kind of voor andere medische handelingen.

U kunt zich voorstellen dat het behouden van 1450 kruisverenigingen veel geld kost. De maatschappij verandert, alsmede de behoefte van mensen, en daarom moest er opnieuw gekeken worden naar de vormgeving van deze kruisverenigingen, zodat er beter en meer ingespeeld kon worden op de zorgvraag van mensen. Vele kruisverenigingen fuseerden met gezinszorginstellingen en het aantal kruisverenigingen werd rond 1980 (vorige eeuw) teruggebracht naar 200. Het voordeel hiervan was dat er veel meer werd samengewerkt met andere zorgverleners, in samenwerkingsverbanden. De thuiszorg was geboren. ...lees verder "Thuiszorg: hoe is het ontstaan en hoe is het geregeld in Tilburg?"

Share

1

Foto van www.mantelzorgnet.nl
Foto van www.mantelzorgnet.nl

Vruuger, vruuger was alles beter! Als je denkt dat ouderen zo denken, dan heb je geen gelijk. Er zijn ook nog veel ouderen die heel goed beseffen dat het leven van nu gemakkelijker is. Vraag je aan hen of het leven vroeger simpeler was dan krijg je een ‘vette’ ja te horen. Als ‘mijn’ oudjes vertellen over ‘vruuger’, spreken ze over de jaren '50, '60 en de eerste helft van de jaren '70 in de vorige eeuw.

Vroeger waren gezinnen groter en hadden we geen thuiszorg die je kwam helpen met het huis schoonhouden, laat staan dat iemand je kwam helpen met douchen, nee dat moest je gewoon zelf doen. Vroeger ging je als je 65 was het bejaardentehuis in en dan telde je niet meer mee. Dan kwamen de kinderen in het weekend op de koffie omdat ze het zo druk hadden met hun werk en met hun gezin. ...lees verder "De thuiszorg"

Share

bosSinds januari 2015 zijn er veel nieuwe wetten en regels ingevoerd die veel impact kunnen hebben op mensen. In de gehele organisatie rond zorg, jeugdhulpverlening en sociale uitkeringen (Participatiewet) is heel veel veranderd doordat nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze zaken, waar bijna iedereen wel op een of andere manier mee te maken heeft of krijgt.

Ook de mensen die de vaak nieuwe taken moeten uitvoeren, weten niet altijd hoe de regels en wetten in elkaar zitten, dus laat staan de 'gewone burger' die vragen heeft of hulp en ondersteuning nodig heeft. Dat er in zoveel nieuwe systemen fouten worden gemaakt, is vooraf al ingezien en is onvermijdelijk. ...lees verder "Sociale Raad – loods tussen mensen en overheid"

Share

1

Red-de-ThuiszorgersThuiszorgmedewerkers van Pantein Vivent en Thebe voeren samen met vakbonden FNV Zorg & Welzijn en CNV actie in Oss, in Theater De Lievekamp, Raadhuislaan 14 in Oss, op donderdag 29 januari, 16.00 uur.

De afgelopen maanden zijn beide zorgorganisaties failliet gegaan waardoor 3800 medewerkers geen werk meer hebben en duizenden kwetsbare mensen hun vertrouwde zorg verliezen. FNV Zorg & Welzijn wil dat er snel een oplossing komt voor deze zorgafbraak en de onzekerheid waarin mensen verkeren.

De vakbond wil dat de zorgaanbieders die het werk van Pantein en Thebe overnemen, ook de medewerkers en hun huidige arbeidsvoorwaarden overnemen. De nieuwe zorgaanbieders willen het salaris echter met zo’n 25% verlagen waardoor thuiszorgmedewerkers in grote problemen raken. ...lees verder "Thuiszorgmedewerkers Pantein Vivent en Thebe in actie"

Share

we helpenDe decentralisaties in het sociale domein (zorg, jeugd en werk & inkomen) hebben ingrijpende gevolgen voor de hulp- en zorgbehoevenden.

Websites die vraag en aanbod van vrijwilligershulp met elkaar in contact brengen,  kunnen een grote rol spelen in de toekomstige zorg voor mensen thuis en bij het bestrijden van eenzaamheid van ouderen. Maar dan is het wel belangrijk dat die sites meer veiligheid uitstralen en beter bekend worden bij het grote publiek.

Dat blijkt uit onderzoek van Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) onder ruim 9000 leden. ...lees verder "Burenhulp websites vaak nog te onbekend"

Share

1

ParticipatieSamenlevingHet enthousiasme over de door het kabinet voorgestelde participatiesamenleving brokkelt af nu de hervormingen van de zorg per 1 januari 2015 dichterbij komen. Slechts 35 procent van de Nederlanders is het nog eens met het huidige kabinetsbeleid dat burgers meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en minder een beroep moeten doen op de overheid.

Dit blijkt uit de conclusies van een onderzoek van Motivaction. Het onderzoeksbureau heeft dit jaar, net als in 2011 en in 2004, de steun gemeten onder de bevolking voor de terugtredende overheid met een enquête onder ruim duizend personen tussen de 15 en 80 jaar. Na een flinke versteviging van het draagvlak hiervoor in de periode 2004-2012, tijdens kabinet-Balkenende II steunde 33% het beleid, tijdens kabinet-Rutte I 43%. In dit nieuwe onderzoek. op de drempel van een grote transitie in de zorg, blijkt dus dat de steun is afgenomen naar bijna het oude niveau. ...lees verder "Ruilsystemen mogelijke oplossing bij afbrokkelende steun participatiesamenleving"

Share

thuiszorgHet AdvocatenCollectief Tilburg en een werkgroep van de SP organiseren samen een bijeenkomst voor de thuishulpen van Thebe Huishoudelijke Zorg B.V. om informatie te geven over de rechtspositie van deze medewerkers die de keuze hebben gekregen voor ontslag of minder salaris. Thebe, dat voor geheel Midden en West Brabant voorziet in allerhande zorg aan huis, maakte op 1 juli bekend dat zij voor al haar 633 thuishulpen collectief ontslag heeft aangevraagd per 1 januari 2015. ...lees verder "Advocatencollectief, FNV en SP steunen ontslagen thuishulpen van Thebe"

Share

1

Red de ThuiszorgersTijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, maandag 7 juli, stelde de SP vragen aan wethouder Hans Kokke (SP) over het aangekondigde ontslag van alle 633 thuishulpen door zorginstelling Thebe. De SP zei geschrokken te zijn van de aangekondigde ontslagen die als huishulpen hetzelfde werk moeten gaan doen voor minder geld.

Daarnaast wil de SP weten of de huishoudelijke hulp voor de Tilburgers hierdoor in het gedrang kan komen en wat de rol van de gemeente kan zijn om te voorkomen dat deze ontwikkeling negatieve gevolgen heeft voor het hele Wmo-traject wat al met Thebe is ingezet en wat de wethouder gaat doen om onrust onder de cliënten van Thebe te voorkomen. Vanwege de Transitie van de Wmo, waardoor de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt voor de uitvoering, is de gemeente bezig met aanbestedingen om zorg in te kopen. ...lees verder "SP en TVP stellen vragen over 633 ontslagen bij Thebe"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen