Spring naar inhoud

2

thebe logoGisteren werd duidelijk dat er twee zorgaanbieders, Tzorg in Uden en TSN in Almelo, zijn die een aantal werknemers van het failliete Thebe Huishoudelijke Zorg B.V. per 1 februari willen overnemen. Dit betekent dat de klanten van Thebe de zorg die ze nodig hebben houden. Het lijkt goed nieuws, maar de eerste berichten wijzen erop dat dit tegen aanzienlijk slechtere arbeidsvoorwaarden gaat plaatsvinden.

Het lijkt erop dat deze nieuwe aanbieders heel goed hebben gekeken naar het 'voorbeeld' van Thebe een half jaar geleden. Toen kregen de thuishulpen de keuze, loon inleveren of ontslag. SP-raadslid Nicolle van Hoof: "Opnieuw worden ze met de rug tegen de muur gezet. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. Dit zijn onmogelijke keuzes. Het lijkt erop dat WW op de korte termijn nu een hoger inkomen biedt dan het aangeboden loon." ...lees verder "Thuishulpen steeds vaker werkende armen"

Share

2

topinkomens-publieke-sector-ver-boven-norm1405754652-584x340Twaalf zorginstellingen worden volgend jaar bedreigd om hun subsidie van de gemeente Tilburg kwijt te raken omdat er managers werken die een jaarloon krijgen dat ruim boven een ministerssalaris ligt.

De norm voor topinkomens bij de (semi-)overheid is eind december 2014 door de Eerste Kamer verder aangescherpt. Het maximum ligt nu op het niveau van het ministerssalaris (178.000 euro).

In een brief heeft de gemeente Tilburg gevraagd om deze topinkomens bij de gesubsidieerde (semi-)overheid instellingen te beperken. ''Gemeentelijke subsidies moeten doelmatig en maatschappelijk verantwoord uitgegeven worden. Hierin past niet dat instellingen te hoge salarissen uitkeren die uit publieke middelen worden opgebracht'', schrijft de gemeente Tilburg in de brief. ...lees verder "Gemeente dreigt zorginstellingen met te hoge topinkomens"

Share

Red-de-ThuiszorgersGisteravond, dinsdag 23 december, zijn ongeveer 100 medewerkers van zorginstelling Thebe (west- en midden-Brabant) bij elkaar gekomen om acties voor te bereiden tegen hun voorgenomen ontslag en dat van ongeveer 2000 collega’s. Tijdens deze bijeenkomst kregen zij een hart onder de riem gestoken door andere FNV-voorzitter Ton Heerts, Ruud Kuin (vicevoorzitter FNV), SP-Kamerlid Henk van Gerven en Abvakabo FNV-bestuurder Karim Skalli.

Zorgorganisatie Thebe vroeg vorige week een faillissement aan waardoor duizenden kwetsbare mensen hun zorg verliezen en 2000 medewerkers op straat komen te staan

De medewerkers zijn boos dat hun werkgever dit laat gebeuren. Het werk verdwijnt niet; kwetsbare mensen blijven ook na 1 januari 2015 zorg nodig hebben. ...lees verder "Zorgmedewerkers Thebe vechten samen met de vakbonden hun ontslag aan"

Share

2

thebe logoAlle cliënten die hulp aan huis ontvangen van Thebe Huishoudelijke Zorg BV kregen woensdag 24 december een brief over de consequenties van het faillissement van deze organisatie.

De gemeente Tilburg heeft aan medewerkers van Thebe gevraagd om bij cliënten met een contract in de maand januari 2015 nog huishoudelijk werk te verrichten. De gemeente, curatoren en zorgaanbieders zijn in gesprek om ervoor te zorgen dat alle hulp aan huis na januari 2015 wordt overgenomen.

Voor cliënten met een tijdelijk contract tot 26 december 2014 heeft de gemeente Tilburg inmiddels vijf zorgaanbieders bereid gevonden om zo snel mogelijk in het nieuwe jaar hulp te regelen. Het gaat om Tzorg, TSN, Nuevo, Actief Zorg en SMO Traverse. Zij bieden huishoudelijke hulp zoals dat in Tilburg is afgesproken. Cliënten kunnen zelf contact opnemen met één van deze aanbieders om als nieuwe klant te worden overgenomen. ...lees verder "Oplossing voor 1400 Tilburgse cliënten van Thebe Huishoudelijke Zorg BV"

Share

1

thebe logoThebe heeft per 1 januari 2015 faillissement aangevraagd voor het onderdeel Huishoudelijke Zorg BV, dat blijkt uit een vandaag door Thebe verstuurde brief aan de medewerkers. In totaal komen 1952 medewerkers op straat te staan, van wie er 1300 een vast contract hebben, samen goed voor 480 voltijdsbanen. Thebe Huishoudelijke Zorg heeft 6762 cliënten en levert huishoudelijke zorg in 20 gemeenten in Midden- en West Brabant.

Uit de brief: 'Thebe Huishoudelijke Zorg nam dit pijnlijke, maar onvermijdelijke besluit omdat de organisatie al jaren kampt met verliezen en een aanzienlijk negatief eigen vermogen heeft. Door forse bezuinigingen van de overheid zien de financiële vooruitzichten er nog slechter uit dan verwacht. Het is voor de rest van de Thebe organisatie niet langer verantwoord om het technisch failliete Thebe Huishoudelijke Zorg financieel te blijven ondersteunen." ...lees verder "Thebe vraagt faillissement aan voor Huishoudelijke Zorg, 1952 medewerkers op straat"

Share

schoonmaakTilburgers kunnen voor de inkoop van huishoudelijke hulp vanaf 2015 de zogenoemde schoonmaakcheque gebruiken. Hiervoor krijgt Tilburg ruim 7 miljoen van het Rijk.

De invoering van de schoonmaakcheques is een proef. De manier waarop mensen zich kunnen aanmelden voor deze cheques wordt in 2015 bekendgemaakt. Voor de proef ontvangt de gemeente in 2015 en 2016 ruim zeven miljoen euro van het Rijk. Tilburg heeft op dit moment de dienstencheque. Die is voor mensen met mogelijkheden die op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) huishoudelijke  hulp nodig hebben. Met het nieuwe systeem kan iedereen tegen een gering bedrag (tien euro per uur) huishoudelijke hulp inkopen. ...lees verder "Zeven miljoen voor proef schoonmaakcheques"

Share

Red-de-ThuiszorgersDe thuishulpen van Thebe die verweer hebben gevoerd tegen het aangekondigde ontslag, hebben goed nieuws ontvangen. De aanvraag om een ontslagvergunning die werkgever Thebe in augustus had ingediend, is door het UWV afgewezen.

De aanvraag was gebaseerd op bedrijfseconomische reden (structurele werkvermindering). De tientallen werknemers die door de advocaten van het Advocatencollectief werden bijgestaan in hun verweer, hebben de bedrijfseconomische noodzaak vanaf het begin bestreden. Advocate mr. Joyce Matthijssen is duidelijk in haar commentaar: “Er is nog totaal geen zicht op de daadwerkelijke gevolgen van het nieuwe overheidsbeleid. Bovendien handelt Thebe in strijd met de beleidsregels die bij ontslag gelden. Gelukkig heeft het UWV dat erkend. Het is dus een uitspraak die recht doet aan de rechten van de thuishulpen”. ...lees verder "Ontslagvergunning thuishulpen Thebe door UWV afgewezen"

Share

2

WMO awbzVeel van de thuishulpen zullen volgend jaar hun vaste baan kwijt raken door gemeentelijke bezuinigingen, die opgelegd zijn door het Rijk. Gemeenten ontvangen 25 tot 40 procent minder budget voor de uitvoering van de nieuwe Wmo (voorheen AwbZ). Daardoor zullen ook veel zorginstellingen flink gaan bezuinigen, onder andere op personeel.

Thuishulpen kunnen vanaf 1 januari 2015 alleen tegen veel slechtere voorwaarden hun oude werk voortzetten. Veel gemeenten in Nederland gaan volgend jaar 30 procent korten op langdurige zorg voor mensen die thuis wonen, waar ze met ingang van het nieuwe jaar voor verantwoordelijk zijn. ...lees verder "Thuishulp vervangen door goedkopere Alfahulp"

Share

thuiszorgHet AdvocatenCollectief Tilburg en een werkgroep van de SP organiseren samen een bijeenkomst voor de thuishulpen van Thebe Huishoudelijke Zorg B.V. om informatie te geven over de rechtspositie van deze medewerkers die de keuze hebben gekregen voor ontslag of minder salaris. Thebe, dat voor geheel Midden en West Brabant voorziet in allerhande zorg aan huis, maakte op 1 juli bekend dat zij voor al haar 633 thuishulpen collectief ontslag heeft aangevraagd per 1 januari 2015. ...lees verder "Advocatencollectief, FNV en SP steunen ontslagen thuishulpen van Thebe"

Share

1

Red de ThuiszorgersTijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, maandag 7 juli, stelde de SP vragen aan wethouder Hans Kokke (SP) over het aangekondigde ontslag van alle 633 thuishulpen door zorginstelling Thebe. De SP zei geschrokken te zijn van de aangekondigde ontslagen die als huishulpen hetzelfde werk moeten gaan doen voor minder geld.

Daarnaast wil de SP weten of de huishoudelijke hulp voor de Tilburgers hierdoor in het gedrang kan komen en wat de rol van de gemeente kan zijn om te voorkomen dat deze ontwikkeling negatieve gevolgen heeft voor het hele Wmo-traject wat al met Thebe is ingezet en wat de wethouder gaat doen om onrust onder de cliënten van Thebe te voorkomen. Vanwege de Transitie van de Wmo, waardoor de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt voor de uitvoering, is de gemeente bezig met aanbestedingen om zorg in te kopen. ...lees verder "SP en TVP stellen vragen over 633 ontslagen bij Thebe"

Share

Red de ThuiszorgersAfgelopen vrijdag 4 juli heeft de fractie van de  SP Tilburg besloten om in actie te komen tegen de aangekondigde ontslagen van 633 thuishulpen bij zorg- en dienstverleningsorganisatie Thebe. Hiervoor heeft de SP Tilburg samen met de thuishulpen van Thebe een actiecomité opgericht.

Ontslag, of aanzienlijk salaris inleveren, dat zijn de opties die Thebe aan de thuishulpen geeft. Thuishulp Corine zegt hierover: “Het is een schijnconstructie: we gaan hetzelfde werk doen voor minder geld, dat mag gewoon niet!” Het actiecomité wil dat hier snel meer duidelijkheid komt.

Waar de thuishulpen zich vooral zorgen over maken is dat Thebe ze onder druk zet om voor 18 juli het nieuwe contract voor minder salaris te tekenen. Dan krijgen ze namelijk een ‘cadeautje’ van een bruto maandsalaris. Thuishulp Wilma noemt het een ‘zoethoudertje’. Er spelen nog heel veel vragen over dit contract, maar ook de vraag of Thebe überhaupt preventief mensen mag ontslaan. “Je weet niet waar je voor tekent”, aldus Wilma. ...lees verder "SP en thuishulpen Thebe samen in actie"

Share

2

zorgThebe Huishoudelijke Zorg B.V., dat voor geheel Midden en West Brabant voorziet in allerhande zorg aan huis, heeft voor al haar 633 thuishulpen collectief ontslag aangevraagd. Het ontslag zal gaan gelden per 1 januari 2015. Dit heeft de Raad van Bestuur van Thebe op 23 juni besloten en op 1 juli op haar website gepubliceerd.

De aanleiding voor dit aangekondigde ontslag ligt in de terugloop van het aantal mensen dat een indicatie krijgt voor thuiszorg, en in de aangekondigde bezuinigingen op de Wmo per 1 januari aanstaande. Vanaf die datum wordt de Wmo niet meer door de Rijksoverheid, maar door de gemeenten uitgevoerd. ...lees verder "Thebe ontslaat 633 thuishulpen en vervangt deze door goedkopere huishulpen"

Share

ACTIZ 50Verzorgingshuizen sluiten, ouderen moeten verhuizen en zorgmedewerkers verliezen hun baan vanwege de bezuinigingen in de ouderenzorg.

Echter, in de top van de zorg wordt níet bezuinigd, zo blijkt uit de vierde editie Actiz 50, een initiatief van Abvakabo FNV waarin voor het vierde jaar op rij naast de 50 topinkomens in de ouderenzorg ook overzichten opgenomen zijn over de Top 10 ontslagvergoedingen 2013, de Top 10 grootste salarisverhoging in 2013, de Top 10 grootste eigen vermogens 2013 en de Top 15 overzicht van aangekondigde massaontslagen zijn opgenomen. De Actiz 50 doet dit, evenals als de al eerder verschenen Quiet500, met een knipoog naar de Quote 500. ...lees verder "Thebe vreest voor verlies 2000 tot 2500 banen"

Share

groenewoud tilburg - Google Maps
Wijkcentrum Spijkerbeemden in Groenewoud, van waaruit de vele organisaties in de wijk samen gaan werken om problemen van mensen op te lossen

De wijk Groenewoud is één van de vijf 'impulswijken' van Tilburg, wijken waar veel bewoners werkloos zijn en veel gezinnen te maken hebben met financiële, sociale en gezondheidsproblemen (Multi problematiek). Daardoor krijgen mensen soms veel verschillende hulpverleners over de vloer, zoals van de thuiszorg, maatschappelijk werk, de sociale dienst, jeugdzorg, schuldhulpverlening et cetera. Hulpverleners die, met de beste bedoelingen, meestal van elkaar niet weten wat er in een gezin speelt. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren, dat iemand via de sociale dienst te horen kreeg, dat ze weer werk moest gaan zoeken, terwijl ze van maatschappelijk werk te horen kreeg dat ze dat beter niet kon doen, omdat ze nog te veel in de war was. ...lees verder "Problemen oplossen in Groenewoud"

Share

Foto van www.mantelzorgnet.nl

Op zaterdag 5 november wordt de Tilburgse Dag van de Mantelzorg gehouden in de bibliotheek aan het Koningsplein, van 11.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.

Zorgen voor een zieke in het gezin, de familie of vriendenkring kan behoorlijk intensief zijn, zeker als de zorg langere tijd nodig is. Iedereen kan ermee te maken krijgen, jong en oud. Iedereen is dan ook welkom op de Tilburgse Dag van de Mantelzorg.

Medewerkers van Thebe, de Twern, GGz Breburg, Expertisecentrum Familiezorg, vrijwilligers van Contour en vele andere professionals die dagelijks met zorg te maken hebben, zullen informatie geven over mogelijkheden voor mensen die een familielid of vriend(in) verzorgen. Steun aan mantelzorgers en gezinnen of families, vervangende vrijwilligers voor als een mantelzorger even 'op adem moet komen', en vele andere zaken komen aan bod.

Ook zal de film 'My sister's keeper' te zien zijn: een aangrijpende Amerikaanse speelfilm met Cameron Diaz, Abigail Breslin en Sofia Vassilieva. De film gaat over een gezin met een erg zieke dochter, waarin tweespalt ontstaat over hoever de zorg voor haar moet gaan. Leidt dat tot besef van trouw, waardigheid en de betekenis van familie? Na afloop kunnen de kijkers napraten over de film. Het aantal plaatsen is beperkt tot 80; wie de film wil zien, kan zich daarom nu al opgeven bij de mantelzorgconsulenten Willeke Sloot (tel. 0634623064, e-mail willekesloot@twern.nl) of Heidi van Tuel (tel. 0634626878, e-mail heidivantuel@twern.nl).

Theatergroep 'Markering Ontbreekt' speelt in de bibliotheek scènes over mantelzorg. Studenten van Factorium spelen gedurende de dag muziek. Thebe Maaltijdservice serveert een lekker kopje soep. Kinderen kunnen deze dag niet alleen rondkijken, maar ook aan de slag met een kleurplaat. Daarmee zijn leuke prijzen te winnen.

Trailer van 'My Sister's Keeper

Share

Wethouder Marjo Frenk

De gemeente Tilburg geeft in 2011 en 2012 subsidie voor het project 'De Driehoek' in de Reeshof. Dit is een project van WonenBreburg, de Twern, De Wever en Thebe. De vier partijen werken samen aan een integraal en wijkgericht zorgaanbod in de Reeshof. Daarbij dient ontmoetingscentrum 'De Driehoek' als uitvalsbasis. Het centrum ligt vlakbij Zorgcentrum Reijshoeve. In 'De Driehoek' is er elke dag een vrije inloop, die begeleid wordt door een poule van vrijwilligers. Daarnaast is er samenwerking met het Consultatiebureau voor Senioren van Thebe, en met de ouderenadviseur van de Twern. Ook zijn er eerstelijnsvoorzieningen aanwezig.

Wethouder Marjo Frenk voor zorg, welzijn en Wmo licht toe: "De gemeente wil zorg en welzijn dichter bij burgers organiseren. En samenwerking tussen professionals en burgers in de wijken stimuleren. Mensen hebben namelijk behoefte aan herkenbare zorgverleners die tijd en aandacht hebben en waarmee ze een vertrouwensband kunnen opbouwen. Het project de Driehoek biedt die ondersteuning."

Share

Aankomend weekend, 19 tot en met 21 november, wordt de nieuwe Multifunctionele Accomodatie (MFA) 'Het Kruispunt' in Tilburg-West geopend. Het nieuwe kindercentrum Kruispunt maakt onderdeel uit van deze wijkvoorziening. Kinderen van 0 tot 4 jaar zijn hier van harte welkom op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal.

Jacqueline Ogier, unitmanager van het nieuwe kindercentrum, is super enthousiast over de nieuwe behuizing. “Kinderdagverblijf en peuterspeelzaal zitten dicht bij elkaar en kunnen elkaar dus veel gemakkelijker helpen en van elkaars kennis gebruik maken. Ook zitten we nu dicht bij andere organisaties zoals het consultatiebureau (Thebe). Dat komt de samenwerking en dus de kinderen nog meer ten goede. De sfeer van het gebouw en de inrichting van onze ruimtes maakt me helemaal blij". aldus Jacqueline. “Het gebouw is heel open met veel glas zodat je elkaar goed ziet. En onze inrichting is knus en huiselijk."

In de nieuwe MFA zitten naast het kindercentrum ook Basisschool Thomas More, de Twern, Instituut Maatschappelijk Werk, Parochie Frater Andreas, Thebe, Amarant en ZML-school Midden-Brabant.

Share

Vrijwilligersprijzen Tilburg worden uitgereikt in T-Kwadraat

De uitreiking van de Vrijwilligersprijzen Tilburg gebeurt op zaterdagavond 10 juli in het T-Kwadraat aan het Olympiaplein. Tot en met die datum kan iedereen een stem uitbrengen op kandidaten. Op de vrijwilligersavond staan er tot 21.00 uur nog stembussen. Drie individuele kandidaten zijn genomineerd, te weten Wies van Loon (servicecentrum ´t Laar en Rode Kruis), Toine Kreemers (RKTVV) en Henny de Groot (moedercentrum De Ketting en De Parel). Verder zijn drie organisaties genomineerd:  Stormvogels Tilburg, buurtpreventie ´t Zand/Wandelbos en Books4Life. Voor de eerste keer is er ook een Jonge Vrijwilligersprijs, waarvoor Melanie Crataura (Samenspraak, anderstaligen Nederlands leren op een informele manier), Jelmer Graafmans (traint team van St. Vrienden Gehandicaptenvoetbal) en Yentl Lenoire (Rode Kruis Studentendesk, verstandelijk gehandicapen, Rode Kruis). Stemmen kan ook via www.tilburg.nl/vrijwilligersfeest en   www.contourtilburg.nl. Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door zorgorganisatie Thebe.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen