Spring naar inhoud

De gemeente Tilburg en vier woningcorporaties - Tiwos, TBV Wonen, WonenBreburg en 't Heem - houden een groot onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Bij ruim 50.000 woningen, meer dan de helft van alle woningen in de gemeente, valt begin september een brief in de brievenbus, met daarin een inlogcode die toegang geeft tot de enquête. Deze is in tegenstelling tot voorgaande jaren alleen nog online in te vullen. ...lees verder "Onderzoek naar leefbaarheid onder 50.000 huurders en huiseigenaren"

Share

2

Dinsdagavond 18 april 2017 was het druk bij de inloopavond voor het Koningsplein; zeker 100 belangstellenden waren naar het voormalige pand van de Edah gekomen, waar medewerkers van de gemeente Tilburg, TBV Wonen en Amvest (Aegon) aanwezig waren om met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden in gesprek te gaan. De meeste bezoekers wilden vooral weten wat er al voor plannen zijn bedacht, maar die zijn er nog amper.

Het is nou juist de bedoeling om gezamenlijk een plan te bedenken. Daartoe lagen formulieren klaar waarop mensen zich konden opgeven om deel te gaan nemen in het planteam, dat zich daarmee de komende tijd bezig gaat houden. ...lees verder "“Een stadshaven maken van het Koningsplein” blijft een veel gekoesterde wens"

Share

In september 2015 heeft de gemeenteraad gevraagd om een verkenning te doen
over de toekomst van het Koningsplein, inclusief de omliggende bebouwing, de verbinding met de Piushaven, het kernwinkelgebied en de binnenstad.

Deze verkenning, een onderzoek naar mogelijkheden, gaat er nu komen in een samenwerking van de gemeente Tilburg, woonstichting TBVwonen en Amvest, eigenaar van de winkels en maisonnettes direct aan het plein. Amvest is fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en woongebieden in Nederland. Amvest is in 1997 ontstaan uit een joint venture van AEGON en PfZW. ...lees verder "Koningsplein: het plannen maken is begonnen"

Share

In 2015 werd het woonproject 'Skaeve Huse' na 5 jaar verhuisd van de Apennijnenweg in Tilburg Zuid naar een nieuwe locatie aan de Rueckertbaan in de Tilburg West. De omwonenden in de wijk het Zand zijn nu duidelijk positiever dan vóór de komst van dit bijzondere woonproject.

'Skaeve Huse ' is een woonproject met negen woningen en een beheerderswoning bedoeld voor bewoners die in hun oude woonsituatie structureel overlast veroorzaakten en die niet passen in andere vormen van begeleid wonen in Tilburg. Bewoners kunnen hier wonen zonder overlast te veroorzaken, indien nodig met begeleiding. Het project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg, de woningcorporaties WonenBreburg, TIWOS en TBV Wonen, zorginstelling Traverse en de politie. ...lees verder "Komst ‘Skaeve Huse’ verhoogt de veiligheidsbeleving"

Share

De tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen, Sint Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat 40 in de wijk Fatima, sluit op 1 september 2017. In het voormalige woonzorgcentrum Sint Jozefzorg wonen tijdelijk ongeveer 400 asielzoekers. De opvang zou er uiterlijk tot oktober 2018 blijven zitten. De reden voor deze eerdere sluiting is dat het aantal nieuwe asielzoekers in Nederland sterk gedaald is.

Vluchtelingen uit Sint Jozefzorg met een verblijfsvergunning worden elders in de gemeente Tilburg gehuisvest. Het besluit om Sint Jozefzorg te sluiten komt van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). ...lees verder "Vluchtelingen opvanglocatie Jozefzorg gaat vervroegd sluiten"

Share

bb15_logo_cmykHet project Buurtbemiddeling Tilburg bestaat 15 jaar. Een initiatief om er voor te zorgen dat, met behulp van vroegtijdige onpartijdige bemiddeling, kleine akkefietjes tussen buren niet uitgroeien tot een heus conflict.

Vanaf het begin in 2001 is deze vorm van bemiddeling een groot succes. Op dit moment is een team van ongeveer 40  bemiddelaars actief, zij doen het werk op vrijwillige basis. Er zijn ruim 300 meldingen per jaar. 72% van de meldingen die geschikt zijn voor Buurtbemiddeling, wordt met succes afgerond.

Een mooie reden om op woensdag 16 november 2016 het 15 jarig Jubileum te vieren door middel van workshops en natuurlijk een feestelijk moment voor verwijzers en bemiddelaars. Tevens wordt deze middag het convenant 2017-2020 ondertekend door wethouder Hans Kokke (SP) en de afgevaardigden van de woningcorporaties. ...lees verder "Buurtbemiddeling bestaat 15 jaar"

Share

1

2015-09-22 Talent square Hart van BrabantlaanOp het braakliggende terrein naast Talent Square aan de Hart van Brabantlaan komt zeer waarschijnlijk een woontoren met huurwoningen in de sociale huursector, met huurprijzen onder de € 587,- per maand voor één- en tweepersoonshuishoudens. Het plan dat er nu ligt voorziet in 140 woningen in 25 woonlagen en heeft de benaming 'Tilburg Talent Square 2' (TTS2) meegekregen. ...lees verder "Woontoren ‘Talent Square 2’ biedt 140 sociale huurwoningen"

Share

Buurtparade Tilburg Jeruzalem - 7 juni 2014 - Art-fact TilburgIn twee Tilburgse wijken start binnenkort een proef met Buurtcultuur. Het Tilburg Akkoord, een samenwerkingsverband van de gemeente Tilburg en drie woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg, heeft dit deze week besloten. Dit initiatief ondersteunt culturele activiteiten van wijkbewoners.

Doel van de ondersteuning is om de positie van wijkbewoners te verbeteren op de gebieden werk, inkomen en armoede. Professionele cultuurmakers begeleiden de activiteiten. Het is de eerste proef in Nederland met Buurtcultuur. ...lees verder "Het Tilburg Akkoord gaat Buurtcultuur ondersteunen"

Share

gon mevisAcht maatschappelijke organisaties, ieder op basis van eigen kennis, netwerk en diensten, hebben hun krachten gebundeld om vluchtelingen in Tilburg snel hun plek te laten vinden in de stad. Deze samenwerkende organisaties zijn: Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingen, Rode Kruis, Ronde Tafelhuis, PortAgora, Missionair Servicecentrum Tilburg, Peerke Dondershuis, Zusters van Liefde en ContourdeTwern.

Zij willen de asielzoekers en de mensen in de wijk, waar vanaf medio oktober 400 vluchtelingen in een noodopvang wonen, op alle denkbare manieren ondersteunen. Directeur Gon Mevis van ContourdeTwern geeft aan dat de komst van een grote groep mensen tegelijk veel vraagt van de direct omwonenden in de wijk.

Wij zijn ons bewust van het gevoel van onrust en onveiligheid dat dit kan oproepen en nemen dit serieus. We zijn krachtig genoeg om juist nu onze Tilburgse gastvrijheid, veerkracht en betrokkenheid te tonen. We kunnen dat door er samen voor te gaan: bewoners uit de wijk, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, culturele instellingen, scholen, sportverenigingen, gemeente etc.

...lees verder "Knooppunt ruimhartig Tilburg"

Share

20150824 TBV Wonen Spoorlaan WoningbouwverenigingDe gemeente Tilburg en vier woningcorporaties houden een groot onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

Bij ruim 50.000 woningen, meer dan de helft van alle woningen in de stad, valt volgende week een vragenlijst in de brievenbus. Met de enquête wordt bewoners gevraagd wat zij vinden van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt. ...lees verder "Groot leefbaarheidsonderzoek in Tilburg"

Share

Ruekertbaan-201-tilburg-Google-MapsHet woonproject Skaeve Huse verhuist definitief naar het terrein aan de Rueckertbaan. De aanleg van het terrein aan de Rueckertbaan begint in april.

Er was beroep aangetekend tegen het herziene bestemmingsplan voor deze plek. De Raad van State heeft laten weten dat dit ingetrokken is. Skaeve Huse is een woonproject voor mensen die in hun oude woonsituatie structureel overlast veroorzaakten. Bewoners kunnen hier wonen zonder overlast te veroorzaken, indien nodig met begeleiding. De Skaeve Huse bestaat uit negen woonunits en een aparte woning voor de beheerders. Het project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, de woningcorporaties WonenBreburg, TIWOS en TBV Wonen, de zorginstellingen RIBW Midden-Brabant, Traverse en de politie. Skaeve Huse zit tijdelijk aan de Tatraweg - Apennijnenweg. ...lees verder "Skaeve Huse verhuist definitief naar Rueckertbaan"

Share

1

sociale wijkteamsIn de wijken Groenewoud en Stokhasselt startte begin 2013 een proef met sociale wijkteams. Uit evaluatie blijkt dat de teams goedkoop en efficiënt zijn.

Sociale wijkteams zijn er om mensen te helpen als ze zorg nodig hebben. Uit de evaluatie blijkt dat de oplossingen die het team bedenkt, ongeveer 30 procent goedkoper zijn dan bij de traditionele manier van werken. Dat komt onder meer door de manier van werken. De medewerkers in de wijkteams vragen door en kijken verder dan de originele zorgvraag. Zo is er meer preventief ingezet op onderliggende problematiek. De teams kunnen nog beter werken als de vrijwilligers, sleutelpersonen in de buurt en de bewoners er nog meer bij betrokken worden.
...lees verder "Sociale wijkteams werken goedkoper en efficiënter"

Share

1

08-19-2013-Talent-Square-hart-van-brabantlaanIn het centrum van Tilburg zijn in 2013 de meeste huurwoningen voor woningbouw- corporaties gebouwd. Hiermee groeide de voorraad sociale huurwoningen in gebied in 2013 met 30 procent. Deze nieuwbouw betreft vooral woningen bedoeld voor (internationale) studenten en kenniswerkers (Expats). Hieronder vallen de beide in 2013 gerealiseerde studentencomplexen Talent Square met ruim 700 zelfstandige studenteneenheden en -kamers, gebouwd door TBV Wonen en het Pax met 264 zelfstandige studenteneenheden gebouwd door WonenBreburg.

Dat blijkt uit onderzoek naar woningvoorraadmutaties in 2013 per postcodegebied dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitvoerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken. ...lees verder "Tilburg bouwde de meeste nieuwe sociale huurwoningen in 2013"

Share

bbm-mannen-schuttingVorige week heeft Buurtbemiddeling Tilburg de CCV-erkenning gekregen, het project staat nu vermeld bij erkende organisaties op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het centrum is partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of regelnaleving. Binnenkort wordt het officiële certificaat overhandigd.

Buurtbemiddeling (BBM) lost kleine conflicten tussen buren op voordat die uit de hand lopen. Een aantal goed getrainde vrijwilligers uit de eigen wijk bemiddelt bij ruzies en problemen tussen buren. Niet wachten tot er hooglopende ruzie is maar aan tafel met beide partijen om hen zelf een oplossing te laten bedenken en afspraken te laten maken die haalbaar zijn. ...lees verder "Buurtbemiddeling heeft CCV-erkenning gekregen"

Share

3

WatWest BusHet Tilburg Akkoord, een samenwerking van de gemeente Tilburg met woningcorporaties TBV Wonen, WonenBreburg en Tiwos, heeft besloten dat het sociale leerwerk-experiment WatTwest in Tilburg West wordt beëindigd. Reden voor het stoppen van dit experiment is een onzekere financiële positie van WatTwest voor de Toekomst.

De organisatie WatTwest, een ‘onderneming voor leren, werken en de wijk’ werd in april 2011 opgericht als ondersteuning voor de impulswijk de Kruiden- en Kleurenbuurt in Tilburg. Op advies van de bewoners van de Kleuren- en Kruidenbuurt gaven de drie Tilburgse woningcorporaties en de gemeente Tilburg WatTwest de opdracht om wijkbewoners te helpen bij het zetten van stappen op weg naar betaald werk, een opleiding of een eigen onderneming. De bedoeling was dat het initiatief WatTwest in de toekomst zichzelf moest gaan bedruipen.
...lees verder "Tilburg Akkoord stopt leerwerk-experiment WatTwest"

Share

De Tilburgse woningcorporaties Tiwos en TBV hebben lagere bedrijfskosten dan de gemiddelde Nederlandse woningscorporatie. Dat blijkt uit een vergelijkingsonderzoek van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. De gewogen bedrijfslasten per verhuurwoning bedragen bij Tiwos 901 euro en bij TBV 906 euro. Het gemiddelde bedraagt 980 euro, en daar zit de derde corporatie van Tilburg, WonenBreburg met 1.291 euro ruim boven. Naast de bedrijfslasten is ook de dienstverlening gemeten die gemiddeld op een 7,3 uitkwam. TBV (7,8) Tiwos (7,7) en WonenBreburg (7,4) scoorden alledrie boven dat gemiddelde rapportcijfer.

logo-aedesDe Tilburgse woningcorporaties Tiwos en TBV hebben lagere bedrijfskosten dan de gemiddelde Nederlandse woningscorporatie. Dat blijkt uit een vergelijkingsonderzoek van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. De gewogen bedrijfslasten per verhuurwoning bedragen bij Tiwos 901 euro en bij TBV 906 euro. Het gemiddelde bedraagt 980 euro, en daar zit de derde corporatie van Tilburg, WonenBreburg met 1.291 euro ruim boven.

Naast de bedrijfslasten is ook de dienstverlening gemeten die gemiddeld op een 7,3 uitkwam.  TBV (7,8) Tiwos (7,7) en WonenBreburg (7,4) scoorden alledrie boven dat gemiddelde rapportcijfer.

In totaal werkten 312 corporaties mee aan één of beide onderdelen. Dat is 83 procent van alle woningcorporaties. Deze 312 corporaties bezitten 85 procent van alle ‘verhuureenheden’ in de gehele branche (zoals woningen, appartementen en garages). Aedes-voorzitter Marc Calon is daar erg blij mee: "Dat toont dat we ernst maken met transparantie en bereid zijn om te leren en te verbeteren. En dat geldt niet alleen voor leden van Aedes; ook corporaties die geen lid zijn leverden data. Dat maakt dat we met recht kunnen stellen dat deze benchmark de hele corporatiesector behelst." Het complete onderzoek is hier te lezen.

Share

indruk-clarissenhof-overzicht-2Woningcorporatie TBV Wonen gaat een deel van de woningen in het Clarissenhof in de Spoorzone verhuren. De bouw van de woningen start in het voorjaar 2015.

Het Clarissenhof is één minuut lopen van het Centraal Station en komt op het voormalige MTS-terrein in de Spoorzone. Dit is het deel tussen de Lange Nieuwstraat en de nieuwe Burgemeester Brokxlaan. De woningbouwcorporatie gaat 33 eengezinswoningen en 83 appartementen verhuren. In het Clarissenhof komen totaal 336 woningen, zowel huur- als koopwoningen. De architectuur is geïnspireerd door de historie van de locatie en heeft hierdoor een kloosterachtige uitstraling. Bij het ontwerp van de woningen worden het heden en het verleden gecombineerd.
...lees verder "TBV Wonen gaat deel woningen Clarissenhof verhuren"

Share

3

flat-verzakt-piusstraat-bouwput2In de nationale en regionale pers en media wemelt het de laatste weken van de juichende berichten: de woningmarkt trekt aan. Meer mensen willen weer een woning kopen en de prijzen beginnen weer te stijgen. De consument die het vertrouwen na zoveel positieve berichtgeving nog niet heeft (terug)gevonden, krijgt op het hart gedrukt dat de hypotheekrente historisch laag is. "Dat is goed nieuws voor mensen die een lening of hypotheek willen afsluiten en voor sommige beleggers", aldus Hans de Geus op de website van RTL nieuws. ...lees verder "Woningmarkt: 42 nieuwbouwplannen voor in totaal 4195 koopwoningen"

Share

3

huurwoningBegin dit jaar spraken de gemeente en de woningbouwcorporaties TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg af om tussen 2010 en 2015 bij de renovatie van 400 huurwoningen energiezuinige maatregelen te nemen. De mogelijkheden voor aanpassingen om energie te besparen zijn de laatste jaren verbeterd. Inmiddels is het mogelijk om zo te renoveren dat woningen energieneutraal zijn. Dat betekent dat ze evenveel energie verbruiken als dat er zelf opgewekt wordt. Dit wordt ook wel 'nul op de meter' genoemd. ...lees verder "Stroomversnelling: “4000 huurwoningen met 0 op de energiemeter’"

Share

woonlastenDe gemeente en de woningbouwcorporaties hebben een woonlastenonderzoek uitgevoerd. Conclusie is onder meer dat veertien procent van de huurders te hoge woonlasten heeft. De resultaten worden gebruikt voor het nieuwe Convenant Wonen 2015.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van woningbouwverenigingen TBV Wonen, Tiwos, 't Heem, WonenBreburg en de gemeente door onderzoeksbureau Rigo. veertien procent van de huurders van woningen van corporaties heeft te hoge woonlasten. Deze bedragen zijn afgezet tegen het bedrag dat volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) verantwoorde woonlasten zijn. ...lees verder "Conclusie woonlastenonderzoek: 14% huurders heeft te hoge woonlasten"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen