Spring naar inhoud

schoolbelTilburgers die een opleiding willen volgen om sneller werk te vinden of om verder te komen op de arbeidsmarkt kunnen een scholingslening aanvragen. De lening bedraagt maximaal 4000 euro en minimaal 500 euro met een looptijd van twee jaar. De rente is 0,5 procent.

Tilburgers die studiefinanciering krijgen of geld lenen van hun werkgever om een opleiding te volgen, komen niet voor de scholingslening in aanmerking. De opleiding waarvoor het geld geleend wordt, moet erkend zijn door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Verder moet hij aansluiten bij de vaardigheden en motivatie van de persoon die de lening aanvraagt. ...lees verder "Scholingslening aanvragen voor opleiding"

Share

1

studiegeldEind 2014 heeft de gemeenteraad een voorstel van D66 aangenomen om te bezien of het mogelijk is om een scholingslening in te voeren. Tijdens de vergadering van de commissie Sociale Stijging van maandag 31 augustus 2015 is het voorstel hiervoor van wethouder Marcelle Hendrickx besproken.

De nieuwe scholingslening is bedoeld voor mensen vanaf 30 jaar en tot 55 of 59 jaar, dat laatste is nog niet geheel zeker en wordt besloten tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 21 september. ...lees verder "Tilburg voert scholingslening in voor volwassenen"

Share

stufiHet Wetsvoorstel studievoorschot was reeds op 11 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, Van Vliet, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks en de PvdA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 januari 2015 na hoofdelijke stemming met 36 stemmen voor en 29 stemmen tegen aangenomen. Dit betekent dat de studiefinanciering voor studenten aan hbo en universiteit vanaf het studiejaar 2015-2016 definitief gaat veranderen.

Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs. In plaats hiervan kunnen studenten per maand maximaal circa € 1.016,- lenen. Je bepaalt zelf hoevéél je leent voor je levensonderhoud en collegegeld.

Het bedrag van € 1.016,- is inclusief een eventuele aanvullende beurs. Kinderen van minder draagkrachtige ouders krijgen een aanvullende beurs van maximaal € 378,-. De aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. ...lees verder "De studiefinanciering 2015 verandert, alle maatregelen op een rijtje"

Share

701419Het wetsvoorstel over de hervorming van de studiefinanciering is na advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel kan nu in behandeling worden genomen, zodat het volgens planning op 1 september 2015 kan ingaan.

PvdA Minister Jet Bussemaker zegt hierover: "We liggen hiermee op koers. Ik vind het van groot belang dat we scholieren en studenten zo snel mogelijk kunnen gaan voorlichten over wat dit voor hen persoonlijk betekent." ...lees verder "Hervorming studiefinanciering op schema"

Share

olof3In Tilburg en Enschede hebben de studentenverenigingen dit jaar 40% meer leden bijgeschreven, een flinke stijging ten opzichte van andere studentensteden.

Landelijk is het aantal nieuwe leden van studentenverenigingen voor het tweede jaar op rij flink gestegen. Ruim 9.500 eerstejaars studenten van universiteiten en hogescholen (HBO) hebben zich aangesloten bij een vereniging, duizend meer dan vorig jaar. Dat heeft de overkoepelende organisatie van studentenverenigingen LKvV (Landelijke Kamer van Verenigingen) vandaag bekend gemaakt. ...lees verder "40% meer nieuwe leden Tilburgse studentenverenigingen"

Share

4

studiegeldTijdens de inspraakavond op maandag 1 september heeft Gerda de Vries een voorstel gedaan om een studiefonds in te stellen voor alleenstaande ouders met een laag inkomen. Gerda de Vries is directeur van Feniks, stedelijk centrum voor emancipatie.

De gemeente wil graag dat kwetsbare groepen betere kansen op de arbeidsmarkt krijgen, waaronder jongeren en herintreedsters, zodat kan worden voorkomen dat deze mensen in de Bijstand terecht komen. Gerda de Vries heeft door Feniks veel contact met alleenstaande ouders die van een bijstandsuitkering moeten leven en die juist niets liever zouden willen dan een MBO-opleiding afmaken, zodat zij vervolgens betere kansen hebben op een betaalde baan en niet meer van een uitkering afhankelijk hoeven zijn. ...lees verder "Voorstel: Studiefonds voor laagopgeleide, alleenstaande ouders"

Share

terugbetalenSteeds meer ex-studenten verdienen te weinig om hun studieschuld af te lossen. Daarom treffen er steeds meer een regeling om de aflossing tijdelijk stop te zetten of het bedrag te verlagen. In 2009 had 11 procent van de mensen met een studieschuld zo'n regeling, in 2013 was dat opgelopen naar 15,6 procent, een toename van 76 procent in vijf jaar tijd.

In Nederland zijn jaarlijks zo'n 500.000 mensen bezig met het aflossen van de tijdens de studie opgebouwde studieschuld. De hoogte van deze schuld lag in 2013 op gemiddeld € 14.450 euro per persoon. In totaal staan Nederlandse afgestudeerden voor 8 miljard in het rood. In de hoogte van de studieschuld is elk jaar weer een stijgende lijn te zien. Wie zijn hele studie lang maximaal leent kan in totaal een studieschuld opbouwen van zo'n € 73.000,-.

In totaal hadden vorig jaar 93.000 voormalige studenten een betaalregeling met DUO, de voormalige Informatie Beheer Groep. Van hen hoefden 36.600 mensen maandelijks helemaal niks te betalen, 56.400 hoefden minder te betalen dan eerder vastgesteld. ...lees verder "Meer ex-studenten lossen studieschuld niet af"

Share

vmbo-mbo-hboDeze hernieuwde hervorming voor het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) heeft Minister Jet Bussemaker (PvdA) van Onderwijs maandag 2 juni aangekondigd, via een artikel in de Volkskrant. De opleiding moet innovatiever, kleinschaliger en regionaler worden. Het MBO kampt volgens Bussemaker met een imagoprobleem. laat

Er zitten jongeren op met een moeilijke achtergrond zonder afgeronde vooropleiding (niveau 1), maar ook gespecialiseerde vaklieden (niveau 4).  Het imago wordt bepaald door 'de onderkant' en het imago is negatief. Dat leidt ertoe dat veel jongeren na hun VMBO-examen bij voorkeur niet voor het MBO kiezen, maar via havo 4 en 5 naar het HBO gaan. Dit terwijl de arbeidsmarkt zit te springen om vakmensen. "Te veel goede vakmensen gaan nu voor de arbeidsmarkt verloren, omdat praktisch ingestelde jongeren het beroepsonderwijs links laten liggen"  aldus Bussemakers "Dat moet echt anders". ...lees verder "Het MBO wordt innovatiever, kleinschaliger en regionaler"

Share

2

studfiNa maanden lang moeizaam overleg gingen de oppositiepartijen D66 en GroenLinks overstag en hebben ze met regeringspartijen VVD en PvdA afgesproken dat nieuwe studenten vanaf 1 september 2015 geen  Studiefinanciering meer krijgen. De steun van oppositiepartijen GroenLinks en D66 was nodig om het plan door de Eerste Kamer te loodsen.

In plaats van stufi komt een leenstelsel dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een ‘studievoorschot’ genoemd wordt. De maatregel moet 1 miljard euro vrij maken die grotendeels in het onderwijs geherinvesteerd wordt. Minister Jet Bussemaker (PvdA) van onderwijs noemt het de grootste hervorming in het onderwijs sinds dertig jaar. ...lees verder "De teerling is geworpen, studiefinanciering verdwijnt"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen