Spring naar inhoud

1

Op zaterdagmiddag 21 oktober 2017 om 13:00 uur en zondagmorgen 22 oktober 2017 om 11:00 uur organiseert Stichting Stadsbomen Tilburg een bomenrondleiding in de Oude Warande. Aanleiding is dat het sterrenbos de Oude Warande vorige maand de gemeentelijke monumentenstatus heeft gekregen. Beide rondleidingen starten op de rotonde in het centrum van de Oude Warande.

De Oude Warande is een 18e-eeuws park, gelegen ten zuiden van spoorlijn Tilburg-Breda, tussen Station Tilburg Universiteit en Stadsdeel Reeshof. Het is een van de weinige intacte sterrenbossen in Nederland. Een sterrenbos wordt zo genoemd omdat vanuit een centraal punt een aantal lanen, meestal zes of acht, naar de hoeken en de buitenranden lopen.

...lees verder "Monumentale bomenrondleidingen in de Oude Warande"

Share

"Om de laanstructuur van de Beukendreef in Berkel-Enschot op lange termijn te kunnen behouden, moet de gemeente 44 bomen kappen. Het gaat om de rij bomen die het dichtst bij de huizen staan (oneven huisnummers)." Deze mededeling stuurde de gemeente Tilburg onlangs naar de bewoners van de Beukendreef.

Een deel van de bewoners van Berkel-Enschot is het hier niet mee eens. Onder de naam 'Beuken Beschermers Berkel-Enschot' is deze groep bewoners begonnen met het houden van een petitie op de website Petities.nl. Bij deze petitie stellen zij: "Door klachten van enkele bewoners met aangrenzende achtertuinen, is dit onder de aandacht gekomen en heeft gemeente onderzoek laten doen naar de situatie." ...lees verder "Bewoners Beukendreef in Berkel-Enschot oneens over het kappen van 44 beuken"

Share

De erfgoedinstellingen in de stad hebben zich verenigd en komen in de tien dagen voorafgaand aan Koningsdag 2017 met het vorstelijk programma. Vanaf  dinsdag 18 april 2017 tot aan Koningsdag op donderdag 27 april 2017 gaan ze ‘10 dagen op pad voor de koning’. Elke dag op een andere plek in Tilburg een activiteit, waarin de band van Tilburg met het Koninklijk Huis centraal staat.

De keuze voor de 18e  april is er niet voor niets; op die dag werd in 1809 het dorp Tilburg tot stad verheven. De Koning van Holland van destijds, Lodewijk Napoleon, waardeerde de Tilburgse nijverheid en de groei van de stad. Kartrekker van dit initiatief is het Stadsmuseum Tilburg. ...lees verder "13 erfgoedpartners organiseren ’10 dagen op pad voor de koning’"

Share

544 bomen weg bij Koningsoord in Berkel-Enschot

koningsoordBij het klooster Koningsoord in Berkel-Enschot komt een nieuw winkelcentrum. Het groen in de kloostertuinen heeft de afgelopen 10 jaar weinig onderhoud gehad. Daarom wil de projectontwikkelaar Heijmans hiervoor zorgen.

De bomen en planten zijn hard gegroeid, waardoor waardevol groen in de verdrukking komt. De projectontwikkelaar Heijmans heeft samen met de gemeente, de dorpsraad, stichting Stadsbomen en een groen-bedrijf de bomen en struiken in kaart gebracht. Ze willen het waardevolle groen zo veel mogelijk behouden en voorzien van voldoende licht en groeiruimte. Daarvoor is het kappen van niet-waardevol groen noodzakelijk.
...lees verder "Bomenkap en onderhoud voor een groen Koningsoord"

Share

referendumEr zijn ruim 9.600 steunbetuigingen binnengekomen voor een referendum over de gebiedsontwikkeling van het Stadhuisplein, de verbouwing van het Stadhuis en omgeving. Hiervoor waren minimaal 8.404 handtekeningen nodig. ...lees verder "Referendum Stadhuis haalt ruim voldoende steun uit de stad"

Share

1

april-paleisring-cityring-willemsplein-stadhuisMaandagavond 7 september zou de commissie Vestigingsklimaat in debat gaan over de verbouwing van het Stadhuis, Stadskantoor 1. Maar zover kwam het niet, want maar liefst 15 mensen hadden zich aangemeld als inspreker. Hoewel in de regel elke inspreker vijf minuten krijgt om zijn of haar inbreng te geven, besloot de commissie om deze mensen ruim de tijd te geven, waardoor het te laat werd om nog zelf aan het debat te beginnen. Deze zal daarom plaatsvinden op maandagavond 14 september vanaf 19.00 uur.

Tegenstanders, die volgens een meningspeiling van het Brabants Dagblad een meerderheid van 60% vormen, komen uit alle gelederen en hebben bezwaren die elkaar aanvullen. ...lees verder "Verbouwing Stadhuis – insprekers aan het woord – een nieuwe variant dient zich aan"

Share

Uitbreiding Stadhuis: Vrijdag 28 augustus was er een grote manifestatie rondom het stadhuis. Onderwerp was de uitbreiding van het stadhuis met een grote winkelkraag.

20150828_Stadhuis Behoud StadskantoorVrijdag 28 augustus was er, op initiatief van Stichting Stadsbomen een grote protestactie georganiseerd rondom het stadhuis. Onderwerp was de uitbreiding van het stadhuis met een grote winkelkraag.

Door middel van krijt was aangegeven hoe groot de uitbreidingsplannen zijn. ...lees verder "Protestactie tegen uitbreiding stadhuis en kap 42 bomen"

Share

1

20150711_Plataan Platanen Stadhuis Raadhuis Paleisring CityringVan Helvoirt Groenprojecten BV heeft in opdracht van de gemeente de groeiplaats van de platanen onderzocht en gekeken welke bomen met de voorgenomen uitbreiding van Stadskantoor 1 duurzaam te behouden zijn. Daaruit blijkt dat een van de twee monumentale platanen langs het Stadhuis niet duurzaam te behouden is.

Daarmee komt het totaal aantal bomen dat zal sneuvelen op 43 stuks als de voorgenomen plannen met betrekking tot de renovatie van Stadskantoor 1 doorgaan. Al eerder was duidelijk dat de meeste bomen en hun groeiplaatsen rondom Stadskantoor 1 moesten wijken voor de plintuitbreiding. Hier komt nu ook een van de twee monumentale platanen bij. ...lees verder "Monumentale plataan Stadhuis niet duurzaam te behouden"

Share

3

Afgeven grondmonsters
Bram van Beurden (stichting Stadsbomen) overhandigt grondmonsters aan Esther Lucassen

Naar aanleiding van de sterke achteruitgang van de gezondheid van vele bomen in Tilburg heeft Bram van Beurden van Stichting Stadsbomen Tilburg contact gezocht met wetenschappers om te kijken of zij enig licht kunnen werpen op de mogelijke oorzaken.

Esther Lucassen, senior onderzoeker bij onderzoekscentrum B-ware in onderdeel van de Radbout Universiteit in Nijmegen heeft zich bereid verklaard om enkele grondmonsters uit Tilburg te onderzoeken. Lucassen vermoedt dat de oorzaak gezocht moet worden in de zure regen uit de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw.

Het betreft dan ook een onderzoek naar mogelijke stikstofdepositie en daarmee samenhangende verzuring van de bodem welke tot een onbalans in de mineraalhuishouding van de bodem kan leiden waardoor de weerstand van veel bomen is verminderd en ze vatbaar zijn voor allerlei stressfactoren.

...lees verder "Zure regen mogelijk oorzaak van doodzieke bomen"

Share

Voor en Achter-flyer-SC-V4 copyHet Sociaal Centrum, dat dit jaar is opgericht in de wijk Noordhoek/Bomenbuurt en dat onderdak heeft in wijkcentrum In De Boomtak, organiseert op zondag 2 november een gratis herfstwandeling door de wijk. De wandeling wordt begeleid door Bram van Beurden, voorzitter van Stichting Stadsbomen en hij zal onderweg vertellen over de bijzonderheden die er in de buurt te vinden zijn. De nadruk hierbij ligt op alles wat er groeit en bloeit.

Belangstellenden zijn vanaf 12.00 uur welkom in wijkcentrum In De Boomtak en gratis een kop koffie of thee met cake. Om 13.00 uur begint de wandeling, die ongeveer anderhalf uur duurt. ...lees verder "Sociaal Centrum organiseert met stichting stadsbomen een herfstwandeling in de Bomenbuurt"

Share

10

SAM_2179Er is iets vreemds aan de hand met de Tilburgse bomen. Hoewel het volop zomer is en het bladerdek normaal gesproken vol loof zit, worden sinds enkele weken de kruinen kaal. Bomen verliezen en masse hun nog groene bladeren en nog onrijpe vruchten. Takken in de kronen, die gewoonlijk vol met bladeren zitten, zijn ineens kaal. Op het eerste gezicht lijkt het of er een flinke storm heeft huisgehouden.

Wie dichterbij gaat kijken, ziet dat de gevallen bladeren vol rare bruine en zwarte vlekken zitten en dat het schors van de bomen loslaat, daaronder rot het normaal nog levende hout. Eikels, die nu nog groen aan de bomen horen te hangen, zijn al gevallen en zijn niet alleen groen, maar soms wit van kleur. ...lees verder "Waarom zijn de bomen doodziek?"

Share

Boomsering LeijparkStichting stadsbomen geeft dinsdagavond 15 en zondag 20 juli een bomenrondleiding. We starten bij het monumentje Onze Lieve Vrouwe ter Baan op de hoek Ringbaan Zuid, Professor van Büchemlaan. Eindpunt is bij Sint Jozefpark er vlak tegenover. De rondleiding duurt zo’n 2 uur.
We beginnen langs de Leyparkweg. Bij een intensieve wegrenovatie zijn de fraaie straatbomen behouden. Bovendien staat er een bijzondere bomenaanplant in de ruime grasstrook. Over de brug gaan we het park in. We laten u het hoe en wat van de gereedgekomen omvangrijke waterwerken in het park zien. We tonen u bijzondere, zeldzame bomen en struiken. ...lees verder "Stichting Stadsbomen organiseert rondleiding Monumentale bomen Leypark"

Share

2

10-20-2013-Wilhelminapark-herfstWethouder Erik de Ridder (CDA) heeft, ondanks grote bezwaren van Stichting Stadsbomen en veel omwonenden, toch een vergunning gegeven voor het Zomerkamp Festival in het Wilhelminapark. Het grootste bezwaar hiertegen is het feit dat het Wilhelminapark Rijksbeschermd Stadsgezicht is. Het park in zijn geheel is opgenomen in het Register Monumentale Bomen van de landelijke Bomenstichting en daarnaast zijn zeven zeldzame parkbomen opgenomen in dat register. Vele tientallen Wilhelminaparkbomen staan op de Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen van de gemeente Tilburg.

Raadslid Jan van Beurden (OPA) had maandagavond 23 juni deze kwestie op de agenda van de commissie Vestigingsklimaat laten zetten, gezien de vele bezwaren en grote verontwaardiging over het besluit van het college. Dit leidde tot een felle discussie met de wethouder. CDA en SP, die eerst nog twijfelden, hadden inmiddels besloten om de wethouder te steunen. ...lees verder "Oppositie vreest ernstige schade aan Wilhelminapark door Zomerkamp Festival"

Share

Opbouw BoomIn de gemeenteraad van maandag 19 mei was Bram van Beurden, voorzitter van de Stichting Stadsbomen, als inspreker te gast om de raad te informeren over de beschadiging die bomen in een park oplopen. Met een nieuw evenement, het Zomerkamp Festival, op komst in het Wilhelminapark dreigen de veelal monumentale bomen in dat park blijvend beschadigd te worden.

Bram van Beurden legde uit dat niet zozeer het botsen van auto's met bomen de belangrijkste reden tot zorg is, maar vooral de verdichting van de grond rondom de bomen, veroorzaakt door (vracht)auto's, zware machines zoals aggregaten en het gewicht van heel veel mensen tegelijk in het park. Een evenement met drie podia en duizenden springende mensen in het oudste arboretum (een levende verzameling van veel verschillende soorten bomen) van Tilburg en tien keer kleiner dan het Leijpark is teveel voor het Wilhelminapark. ...lees verder "Stichting Stadsbomen spreekt zorg uit over bomen Wilhelminapark"

Share

flyer wandelingOp zondag 25 mei organiseert de nieuwe werkgroep Het Sociaal Centrum’ vanaf 13:00 tot 17:00 uur bij wijkcentrum ‘In De Boomtak’ hun eerste activiteit. Het thema van deze middag is ‘verrassende ontmoetingen en een leerzame wandeling in de wijk’. Rode draad zal zijn het verleden, heden en toekomst van het van Gend & Loosterrein.

Verleden
De middag begint om 13.00 uur met een gratis kopje koffie of thee in wijkcentrum 'In De Boomtak', waar Hans van de Muijsenberg, namens het Kesselsmuseum een presentatie zal geven over het verleden van de Kesselsfabriek, eens de op één na grootste industrie van Tilburg, die vroeger was gevestigd op het van Gend & Loosterrein. De Kesselsfabriek en bijbehorende villa zijn in 1957 afgebroken.

Heden
Daarna volgt er een verrassende wandeling met een bijzondere ontmoeting door de wijk naar het Van Gend & Loosterrein, begeleid door Bram van Beurden van de stichting Stadsbomen. Hij gaat het hebben over de bijzondere vegetatie die er in de loop van de jaren is ontstaan op dit terrein.

Toekomst
Na terugkomst in het wijkcentrum volgt er een korte pauze, waarna Dorith van Gestel samen met Leo Kock een presentatie zal geven over de mogelijke toekomstplannen voor het Van Gend & Loosterrein.

...lees verder "Verleden, Heden en Toekomst: Van Gend & Loosterrein"

Share

4

Bovendien staat in het contract dat het Willem II-stadion en de omgeving eveneens bij de door de gemeente te leveren gronden behoort (Contract pagina 7). Voorlopig is voor dit gedeelte nog geen bouwplan, maar de gemeente belooft wel om deze grond alvast mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. In het leveringsschema staat dat dit gebied in het eerste kwartaal van 2015 geleverd moet zijn. De indruk bij het aanwezige publiek en de insprekers is, dat al tijdens de vertrouwelijke vergadering was beklonken om met het contract akkoord te gaan en niet meer te luisteren naar de inbreng en vragen van bewoners, ondernemers en sporters.
Plankaart Nieuw-Stappegoor

Maandagavond 12 november stond het plan Stappegoor op de agenda van de commissie Fysiek. In dat plan is een XL-supermarkt van 4.500 m² gepland, waartegen veel weerstand bestaat in de stad. In het contract dat de gemeente wil sluiten met 'Consortium Stappegoor BV' is te lezen dat behalve deze extra grote supermarkt, geen andere detailhandel in het gebied wordt toegestaan. (Contract pagina 4-5). De extra commerciële ruimte, tot een oppervlakte van 6.000 m², moet worden opgevuld door commerciële dienstverlening.

Bovendien staat in het contract dat het Willem II-stadion en de omgeving eveneens bij de door de gemeente te leveren gronden behoort (Contract pagina 7). Voorlopig is voor dit gedeelte nog geen bouwplan, maar de gemeente belooft wel om deze grond alvast mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. In het leveringsschema staat dat dit gebied in het eerste kwartaal van 2015 geleverd moet zijn. "Het stadion, dat de gemeente Tilburg in 1994 voor €13,4 miljoen heeft gekocht, blijft eigendom van de gemeente. Het Consortium koopt voor €2,9 miljoen de 'ontwikkelingsrechten van de ruimte om het stadion' van de gemeente", volgens wethouder Auke Blaauwbroek.

Koning Willem II stadion

In de vergadering van de commissie Fysiek bleken de coalitiepartijen, met uitzondering van GroenLinks die er nog over wil nadenken, allemaal voor het nieuwe contract met het Consortium te zijn, terwijl alle oppositiepartijen tegen zijn. De zes insprekers die de moeite hadden genomen om hun standpunt te vertellen, veranderden daar niks aan. Wel heeft  de Partij voor Tilburg een alternatief plan gepresenteerd, waarin een boulevard met aan beide kanten sportaccommodaties. Dit plan werd door vrijwel alle partijen interessant genoeg gevonden om in te passen in het plan van de gemeente en het Consortium. Camiel Seij, TVP: "Het huidige plan is zodanig krakkemikkig in elkaar geflanst dat zelfs het plan van éénmansfractie Partij voor Tilburg nog beter is dan dat van het Consortium."

Vooraf aan deze openbare vergadering, zijn er vertrouwelijke vergaderingen geweest die gingen over het risico dat de gemeente loopt in deze kwestie. SP, Trots en TVP hebben uit principe geweigerd om de vertrouwelijke documenten in te zien en de vertrouwelijke vergaderingen bij te wonen, zodat zij vrijuit kunnen spreken. Bart van de Camp, SP: "Wat mag de Tilburger op dit moment niet weten? Wat voor soort overleg is dit geweest?" Jan Heijman, VVD, geeft dan ook aan dat hij last heeft van de vertrouwelijkheid: "Blijkbaar leeft in de stad het idee dat het vanavond over veel meer gaat dan het contract. De geheimhoudingsplicht valt op en maakt de discussie wel moeilijk. We zitten hier namens de bevolking van Tilburg en ik heb er moeite mee."

Volgens wethouder Auke Blaauwbroek moet de gemeente wel garant staan voor €40 miljoen omdat het Consortium al investeringen heeft gedaan. Het risico wordt aan de kant van het Consortium gedekt door RABO Vastgoedholding en TBI tot maximaal €40 miljoen en volgens de wethouder is het Consortium een solide partner die niet zo gauw failliet gaat. "Vertrouwelijkheid is eigenlijk niet te vermijden door de betrokkenheid van andere marktpartijen en risico's." aldus de wethouder.

Ook zijn er mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van gronden waarop nog niet gebouwd wordt en kan er ook nog geschoven worden in de plannen, maar hoeveel ruimte daarvoor is, wordt niet aangegeven. Dit leverde in de tweede ronde een stevige discussie op tussen Arjan Pronk, PvdA en Bart van de Camp, SP. Arjan Pronk verdedigde het plan en zijn wethouder stevig en verwacht dat er nog volop kan worden geschoven binnen het plan, zolang dat geen extra kosten oplevert. Bart van de Camp gelooft daar niet in. "Als er eenmaal getekend is, hebben we niks meer te vertellen, dan zitten we helemaal klem." Uiteindelijk geeft de wethouder toe dat er ná  het tekenen van de contracten op 3 december, in overleg met het Consortium, nog geschoven kan worden met de gronden.

De indruk bij het aanwezige publiek en de insprekers is, dat al tijdens de vertrouwelijke vergadering was beklonken om met het contract akkoord te gaan en niet meer te luisteren naar de inbreng en vragen van bewoners, ondernemers en sporters. Bram van Beurden, inspreker namens Stichting Stadsbomen: "Dacht als benjamin dat we hier waren om een betere stad te maken. Ik schaam me dat dit hier niet zo blijkt te zijn. Er blijkt geheimhouding over de externe partijen die we niet mogen weten."

Share

2

Gastbijdrage van Bram van Beurden, voorzitter van de Stichting Stadsbomen, lid van de commissie 'Stedelijk Groen' voor de gemeente Tilburg en tuinarchitect.

Drie gekapte bomen langs het Joplinpad

"Bomen hebben ook gevoel" is nu zo’n typische uitspraak waaraan men de zweverige ‘treehugger’ kan herkennen. Het is natuurlijk wel een beetje raar om te denken dat een boom emoties voelt of zelfs psychische problemen zou hebben. Stel je eens voor hoeveel bomen in Tilburg er dan in therapie zouden moeten. Met name de bomen in de stad zouden heimwee hebben naar de koele bossen of die goeie ouwe tijd toen Tilburg nog een stel dorpen was. Ze zouden nu eindeloos klagen over die verstikkende bestratingen, die ze niet eens een beetje open mogen duwen om te kunnen ademen, want dan worden je wortels er rücksichtslos af gehakt. En ze zouden nachtmerries krijgen van al die enge mannen met zagen, die midden in je winterslaap je mooiste takken komen snoeien zonder enige directe aanleiding. Als je überhaupt al kunt slapen met al die kabels en leidingen tussen je wortels.

Toch heb ik sinds mijn deelname aan de Stichting Stadsbomen Tilburg nog niemand kunnen betrappen op het knuffelen van bomen of dergelijke zweverige uitspraken. Wat ik wel veel tegenkom is emotie. Bewust of onbewust ervaren de meeste bewoners de bomen in hun omgeving als levende wezens en daar gaat van nature respect naar uit. Vaak wordt men zich hiervan pas bewust als zo’n boom wordt bedreigd of gesnoeid. Helaas is de positieve invloed van een groene omgeving zo subtiel dat men vaak niet bewust is van de gevolgen op het verlies ervan. Zo verwijderen we struikgewas voor de veiligheid zonder te beseffen dat agressie en criminaliteit toeneemt bij gebrek aan groen. We bestraten onze plantsoenen en voortuinen om te bezuinigen, maar staan er niet bij stil dat dit de straatwaarde van je huis met 7 tot 12 % vermindert. We fatsoeneren eindelijk onze binnenstad maar snappen niet goed waarom de sfeer ontbreekt en we restylen het Piusplein door wat rommelige boompjes te verwijderen en vragen ons nu voor het eerst af "wat doet deze McDonald’s hier eigenlijk midden op ons plein?".

Natuurlijk valt er over smaak niet te twisten, iedereen zijn eigen ‘style’, dus men geeft de ontwerpers alle vrijheid met het blinde vertrouwen dat elke vernieuwing een verbetering zal zijn. Toch zijn er bepaalde basisprincipes noodzakelijk voor een optimale beleving van de openbare ruimte waar men niet omheen kan. Ieder mens geniet nu eenmaal van de natuur omdat er geen betere ontwerper is dan de natuur. Als één ontwerper meer vrijheid zou moeten genieten dan is het de natuur zelf.

De natuur in Tilburg heeft het echter niet makkelijk en heeft zich altijd moeten schikken naar de architectuur van de stad. De meest waardevolle stukken natuur worden bebouwd omdat de echte waarde nooit is vast gelegd. Met name de bomen worden niet meer als levende organismen gezien maar als elementen die je, net als lantaarnpalen, kunt vervangen en verzetten en waarvoor je een beleid kunt schrijven dat voor elke boom toepasbaar zou moeten zijn. Daar waar bomen tijdelijk moeten verdwijnen omwille van noodzakelijke grondwerkzaamheden zijn nu regels die verbieden dat er nieuwe bomen voor terug gezet worden. Daar waar nog nooit tragische ongelukken zijn veroorzaakt door bomen worden binnenkort tientallen bomen preventief gekapt omdat uit technische onderzoeken blijkt dat deze allemaal levensgevaarlijk zouden kunnen zijn.

Jaren lang ervaar ik in toenemende mate het onbegrip en de moedeloosheid bij de bewoners die niet één ambtenaar meer vertrouwen als het om bomen gaat. Deze gevoelens zijn weliswaar begrijpelijk, toch zijn ze niet terecht. De meeste ambtenaren die ik ontmoet zijn wel degelijk te vertrouwen. Echter, het systeem waarin ze werken wordt gedreven door te veel tijdsdruk waardoor kwaliteit in het geding komt. Tot nu toe werden de meeste problemen opgelost door meer financiële middelen beschikbaar te stellen. Maar deze zogenaamde potjes moeten wel op tijd op zijn anders verdwijnen ze weer, extra geld zorgde dus voor nog meer tijdsdruk. De huidige bezuinigingen zouden dus wel eens een zegen kunnen zijn voor onze stad. De natuur krijgt meer vrij spel; er is simpelweg geen geld meer om deze strak te beheren. Is het u bijvoorbeeld ook opgevallen hoeveel wilde bloemen er dit voorjaar in de bermen bloeien? Dit prachtige voorjaarsbeeld danken we aan de bezuiniging op de maaifrequentie. Ik ontmoet nu ook steeds meer enthousiaste en betrokken ambtenaren in het groen, maar er moet nog veel veranderen in het systeem. Bezuinigen betekent meer lange termijn denken door te investeren in meer kwaliteit, meer creativiteit, meer communicatie met bewoners en vooral meer echte vakkennis, en niet alleen bestuurskunde.

Met het herplanten van de Lindeboom op de heuvel heeft de gemeente al laten zien wel respectvol om te kunnen gaan met een levende boom en de gevoelens van de bewoners. De beste resultaten worden behaald wanneer de bewoner en de gemeente elkaar met respect behandelen we zijn tenslotte allemaal mensen en; "Mensen hebben ook gevoel"

Share

De mooiste boom van Tilburg, de haagbeuk (Foto: Luciana Macaluso)

Een oude haagbeuk is gekozen tot mooiste boom.

Een oude zomereik langs de Bredaseweg werd benoemd tot tweede mooiste boom en eveneens een oude beuk uit Udenhout tot derde mooiste boom. Vanaf 17 maart hebben de Tilburgers bijna 50 bomen genomineerd. Stichting Stadsbomen heeft hieruit de 10 mooiste bomen gekozen. Deze krijgen de komende week allemaal een houten medaille om, oplopend van 1 tot 10.

Share

400cercissiliquastrumTijdens de Nationale Boomfeestdag start de verkiezing van de mooiste boom van Tilburg. Stichting Stadsbomen Tilburg organiseert deze wedstrijd, in samenwerking met de gemeente. “We zetten ons in voor het behoud van bomen in stad en regio”, legt voorzitter Bram van Beurden van de stichting uit. "Bomen dragen bij aan de biodiversiteit. Zij zuiveren de lucht, zorgen voor een groen beeld en huisvesten diverse dieren en insecten."

Van 17 maart tot 30 april kunnen alle inwoners van Tilburg hun favoriete boom aanmelden op Deze site.
Een deskundige jury nomineert vervolgens de 10 mooiste bomen waarop de bevolking in mei kan stemmen. Op 28 mei, in de week van de biodiversiteit, wordt de winnende boom bekend gemaakt.

Share

De nota 'Tilburg BoomT, die aanstaande maandag 14 januari om 19.00 uur behandeld wordt in de raadscommissie 'Fysiek' vormt een serieuze bedreiging voor veruit de meeste bomen in de gemeente Tilburg. Namelijk, als deze nota wordt aangenomen zal er voor bomen die minder dik zijn dan 130 cm. in stamomtrek, geen kapvergunning meer nodig zijn. Deze bomen mogen dan allemaal, zondermeer gekapt worden.

Om te vergelijken met andere steden: Rotterdam: 45 cm, Utrecht 45 cm, Amsterdam: 30 cm, Groningen 60 cm en Eindhoven: 30 cm stamomtrek. Dit laat zien dat Tilburg ten opzichte van de andere Nederlandse gemeenten een erg boom-onvriendelijk beleid zal gaan voeren, namelijk: geen beleid. Alles mag weg...

stadsbomen-logoDe Stichting Stadsbomen Tilburg is van mening, dat de gemeente juist als taak heeft om het openbaar groen, en zeker de bomen die daarin thuishoren, te beschermen.

Vertegenwoordigers van de Stichting Stadsbomen Tilburg zullen ook het woord voeren bij de commissievergadering in de raadszaal, die uiteraard altijd openbaar is. Een goed gevulde publiek tribune wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Meer lezen over de nota Tilburg BoomT? Henk Kuiper heeft er uitgebreid over geschreven in zijn weblog op TilburgZ. Klik hier om naar de weblog van Henk Kuiper te gaan.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen