Spring naar inhoud

Vanaf 4 september 2017 start in het gebied Stappegoor de bouw van een grote supermarkt. Dat is de reden dat de rotonde aan de Stappegoorweg in bepaalde periodes is afgesloten voor verkeer.

De website van de Gemeente Tilburg meldt: "Het werk duurt tot begin juli 2018. Ook het werk aan de geluidswal wordt in september hervat. De nieuwe winkel komt tussen de Curlingstraat en de Professor Goossenslaan. In de voorbereidingsfase voor de bouw van de foodmarkt wordt de Curlingstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. " ...lees verder "Wegafsluitingen bij Rotonde Stappegoor"

Share

1

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Sinds 10 juli en tot 21 augustus 2017 ligt het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk Willemsbuiten in Stappegoor ter inzage, zodat een ieder zijn of haar mening erover kan geven of bezwaren en zienswijzen kan indienen. Officieel heeft dit plan de titel 'Stappegoor 2013, 2e herziening (woningbouw)' en het is digitaal te vinden via deze link.

De Minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat - RWS) heeft aan de gemeenteraad per brief laten weten dat hij bezwaar maakt tegen het plan. Immers, het plangebied ligt erg dicht tegen de A58 aan en in zo'n geval moet het ontwerp bestemmingsplan eerst aan de minister worden voorgelegd en met deze worden besproken. ...lees verder "Willemsbuiten Stappegoor – gemeente slaat per ongeluk Rijkswaterstaat over"

Share

Er is een voorstel van het college van B&W (Burgemeester en wethouders) om 500 extra parkeerplaatsen te realiseren in het Stappegoorgebied. De gemeente Tilburg heeft al in september 2014 met het consortium Stappegoor en Euroscoop een overeenkomst gesloten.

In deze overeenkomst waren afspraken gemaakt over de bouw van een grote supermarkt en om 450 extra parkeerplaatsen te realiseren in het gebied Stappegoor. Dit aantal parkeerplekken wordt nu opgehoogd naar 500. In het voorstel betaalt de gemeente Tilburg de aanleg van de 300 parkeerplekken bij de Euroscoop. Kosten € € 1.370.000,-, waarvan € 305.000,- voor het parkeermanagementsysteem en € 1.065.000,- voor de aanleg van de parkeerplaatsen. Deze moeten komen op een braakliggend terrein ten westen van de bioscoop. De 200 plekken in een half verdiepte parkeergarage onder de nieuw te bouwen Jumbo Foodmarket financiert het Consortium Stappegoor. ...lees verder "500 extra parkeerplaatsen in Stappegoor"

Share

Plattegrond Nieuw Stappegoor

In het gebied Stappegoor komt de nieuwe wijk Zuiderpark. De bouw van de eerste 81 woningen startte op vrijdag 10 februari 2017. De huizen in dit gebied worden in twee fases gebouwd. De nieuwe wijk ligt aan de Ringbaan Zuid en komt op het voormalig terrein van voetbalclub Ons Vios.

In de eerste fase komen er 35 koopwoningen en 46 huurhuizen in de vrije sector. Alle koopwoningen zijn inmiddels verkocht. Pensioenfonds van de Metalektro (PME) heeft via Syntrus Achmea Real Estate & Finance de 46 huurwoningen gekocht. De oplevering van de woningen staat gepland laat in het najaar van 2017. ...lees verder "Start bouw woningen Zuiderpark Stappegoor"

Share

1

2016-04-02 6938 D200 4.5 Arriva Bus SpoorlaanDe stadsdienst Tilburg wijzigt ingrijpend. De stadsbussen in Tilburg rijden vanaf zondag 11 december 2016 volgens een nieuwe dienstregeling. Bij een nieuwe dienstregeling ook een nieuwe naam: Bravo.

Er komen nieuwe lijnen, routes wijzigen en sommige lijndelen worden vervangen door andere lijnen. Ook wijzigen op sommige lijnen de frequenties. Zo gaat er een directe lijn (601) rijden tussen het centraal station en onderwijsgebied Stappegoor.

Er komt een nieuwe verbinding naar Reeshof, die ook door Koolhoven rijdt. Verschillende lijnen krijgen andere nummers en op sommige plekken wijzigt de route. ...lees verder "Stadsbusdienst, nieuwe lijnen, nieuwe routes, nieuwe naam"

Share

screenshot-www google nl 2016-05-31 18-21-58 jumbo bredaMaandagavond 30 mei vergaderde de raadscommissie Vestigingsklimaat over de komst van de Jumbo Foodmarket naar Stappegoor. Aanleiding voor deze discussie was, dat Lokaal Tilburg van Frans van Aarle het onderwerp op de agenda had gezet, omdat hij wil dat een onderzoek van BRO (Bureau Ruimtelijke Ordening) uit 2011-2012 opnieuw wordt gedaan. (zie ook: XL-supermarkt in Stappegoor: drie onderzoeken op rij - 20 september 2012) ...lees verder "Stappegoor krijgt Jumbo Foodmarket – gevolgen voor andere winkeliers onduidelijk"

Share

06-05-2015-Euro-Geld-bankbiljettenDe Begroting voor 2016 die vanmiddag is gepresenteerd aan de media en waarvan enkele uren ervoor een exemplaar aan de redactie werd verstrekt beschrijft de financiën en bijbehorende plannen van het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) voor het komende jaar.

Het goede nieuws is dat de voorgestelde bezuinigingen, waarover de gemeenteraad eind september haar 'wensen en bedenkingen' mocht uitspreken, niet doorgaan. De gemeente zal nog wel bezuinigen, maar niet op zaken 'die de burgers raken', de bezuinigingen van ... miljoen worden gehaald op kosten van de eigen organisatie en op reserveringen (potjes) die al meerdere jaren niet op raken.

De komende jaren blijft de vraag of er wel voldoende budget is, vooral op het gebied van uitkeringen.. Echter, één misverstand mag alvast de wereld uit geholpen worden. ...lees verder "Begroting 2016 – Een eerste indruk"

Share

rapport rekenkamerDe Rekenkamer Tilburg heeft van oktober 2014 tot en met mei 2015 onderzoek gedaan naar het dossier Stappegoor. Aanleiding was een raadbrede behoefte aan een onderzoek dat overzicht en inzicht zou bieden in de afspraken die in de loop der jaren gemaakt zijn tussen betrokken partijen. De focus in het onderzoek was daarbij gericht zijn op de risicoverdeling tussen het Consortium en de gemeente alsmede de informatievoorziening aan de raad.

De onderzoeksbevindingen zijn vastgelegd in een tweetal rapportages. Opvallend is, dat de beide rapporten die de Rekenkamer op 3 juli 2015 heeft uitgebracht, zeer leesbaar zijn. Voor de lezer die de geschiedenis niet (helemaal) gevolgd heeft, is deel I, het Bestuurlijke rapport, een overzichtelijke samenvatting. Deel II, Nota van Bevindingen, is veel technischer van aard en gaat nog meer op cijfers en details in. ...lees verder "Rekenkamer: Onderzoek dossier Stappegoor – Voor eigen rekening en risico"

Share

2015-Landmacht-oefening-gemeentehuis-paleis-rode-baret-militairVan 6 tot en met 10 juli oefenen de Rode Baretten van de Landmacht in de gemeente Tilburg. De militairen van de Bevoorradingscompagnie van de Luchtmobiele Brigade komen uit Schaarsbergen en zijn gespecialiseerd in logistieke operaties. Tijdens de oefening Bevoseal worden verschillende aspecten van dit soort militaire operaties beoefend.

De militairen beoefenen bijvoorbeeld de verplaatsing van goederen in konvooien via de openbare weg, bouwen een tijdelijke logistieke basis bij IJssportcentrum Stappegoor en vervoeren personeel en ladingen met Chinook transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht. De oefening Bevoseal vindt grotendeels plaats buiten oefenterreinen in de civiele omgeving. ...lees verder "Landmacht oefent in Tilburg"

Share

ROC-tilburgFontys en de Onderwijsgroep Tilburg willen uitbreiden in Stappegoor. Voor de ontwikkeling van de 'onderwijscampus' werken onderwijsinstellingen samen met de gemeente.

De Onderwijsgroep wil het Vakcollege verhuizen naar Stappegoor. Dat is een vmbo-school met praktijkgerichte opleidingen in de richtingen economie, groen, techniek en zorg & welzijn. De school heeft op dit moment nog twee locaties in de stad, aan de Reitse Hoevenstraat en de Gershwinstraat. Het Vakcollege krijgt in de plannen een nieuw gebouw in de noordoosthoek van het Stappegoor-gebied, naast de bestaande ROC-gebouwen van de Onderwijsgroep. Fontys wil gaan uitbreiden in het zuidwestelijk deel van Stappegoor bij de gebouwen P1 en P2. Daarnaast moet in de planontwikkeling rekening worden gehouden met een mogelijke uitbreiding van Fontys in de toekomst. ...lees verder "Nieuwe schoolgebouwen Stappegoor als voorbereiding op nieuw vmbo-onderwijs"

Share

Destil trappersDestil Trappers Tilburg wordt 23 maart gehuldigd op het bordes van het Paleis-Raadhuis. De ijshockeyers werden 20 maart landskampioen door de best-of-seven serie te winnen met 4-2.

Burgemeester Peter Noordanus en wethouder Hans Kokke ontvangen de spelers, de staf en het bestuur om 18:30 uur op het bordes. Bij die gelegenheid zijn ook de supporters aanwezig. Het team van Destil Trappers vertrekt om 18:00 uur met de platte kar vanaf het ijssportcentrum in Stappegoor. Na een welkomswoord en het toasten op het kampioenschap worden de spelers, staf en bestuur uitgenodigd voor een besloten deel in het paleis. ...lees verder "Huldiging Destil Trappers op bordes van Paleis-Raadhuis"

Share

TilburgMoves9Op 20, 21 en 22 februari 2015 wordt in Tilburg het internationale dansevenement Tilburg Moves gehouden. Hiervoor zal het sportcomplex T-kwadraat, aan de Olympiaplein 382 in het Stappegoor gebied, drie dagen lang worden omgetoverd tot een internationaal danspaleis.

Tilburg Moves is inmiddels al voor het 7e jaar gastheer van WDSF World Open Standaard & Latin en is uitgegroeid tot een toonaangevend internationaal dansevenement. Tilburg Moves wordt officieel erkend door de World Dance Sport Federation (WDSF). Deze bond vertegenwoordigt topdansers uit tientallen landen over de hele wereld. De wedstrijden tellen mee voor de wereldranglijst. Dat betekent dat de wereldtop in Tilburg te zien is, zowel voor Standaard dansen (Engelse wals, Tango, etc.) als voor Latin (Cha-Cha, Rumba, etc.). ...lees verder "Sportcomplex T-kwadraat drie dagen lang internationaal danspaleis voor Tilburg Moves"

Share

Stappegoorweg - Professor Goossenslaan
Stappegoorweg - Professor Goossenslaan

Op donderdag 7 augustus is er een zitting geweest bij de Raad van State in Den Haag over het bestemmingsplan ‘Stappegoor 2013′ dat de gemeenteraad van Tilburg heeft vastgesteld en waarin ook een XL-supermarkt is gepland. Dit bestemmingsplan werd op 3 december 2012 met een krappe meerderheid door de gemeenteraad vastgesteld.

De uitspraak van de Raad van State heeft lang op zich laten wachten en is op 11 februari 2015 gepubliceerd. In het kort houdt de beslissing in, dat het besluit van de gemeenteraad van 2 december 2013 over het bestemmingsplan Stappegoor 2013 bijna helemaal in stand blijft. Dit betekent dat de marktpartijen in het Consortium Stappegoor, Synchroon en BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling), nu kunnen starten met de plannen voor de eerste fase van het woongebied Willemsbuiten en de XL supermarkt. De omgevingsvergunning die op 6 januari door de gemeenteraad was goedgekeurd is wél door de rechter vernietigd omdat daarin te weinig rekening werd gehouden met onder andere de afwikkeling van het verkeer. Maar dit euvel is al verholpen doordat de raad op 7 juli 2014 een nieuw besluit heeft genomen over het verkeer op Stappegoor. Dit betekent dat de rotonde Stappegoorweg – Professor Goossenslaan om wordt gebouwd tot een kruising. ...lees verder "XL-supermarkt en woonwijken op Stappegoor mogen er komen van de Raad van State"

Share

WillemsbuitenBij opgravingen aan de Goirleseweg zijn sporen gevonden van twee Romeinse boerderijen uit het begin van onze jaartelling. De sporen zijn gevonden op de plek waar de eerste woningen zijn gepland voor het nieuwbouwproject Willemsbuiten, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Stappegoor.

Archeologen vonden de sporen op het voormalig voetbalveld van de amateurs van Willem II. Het gaat om paalsporen van twee boerderijen. De verwachting is dat er nog meer sporen gevonden worden. De opgravingen duren nog een tot twee weken. Daarna wordt gekeken of er nog meer opgravingen gedaan moeten worden in het gebied. ...lees verder "Archeologische vondsten in Stappegoor gebied"

Share

3

Foto:  Jeroen van Veenendaal
Foto: Jeroen van Veenendaal

De Luchtmobiele Brigade (LMB) heeft aan de gemeente Tilburg gevraagd of de stad als locatie mag dienen voor een grootschalige oefening, die in de week van 6 juli tot en met 10 juli 2015 zal plaatsvinden. Voor zover nu bekend houdt deze oefening in dat op maandag 6 juli ongeveer 100 troepen, verdeeld over drie compagnies, in de stad arriveren. Deze dag wordt in het gebied Stappegoor een basiskamp ingericht.

Op dinsdag, woensdag en donderdag brengt een Chinook-helikopter personen, voorraden en voertuigen van het basiskamp naar een andere locatie in de stad. Vanaf deze locatie vertrekken de voertuigen met voorraad en personeel via de weg naar een derde locatie. De gemeente zal hiervoor enkele locaties, in wijken verspreid over de stad, aanwijzen en ook leegstaande panden of slooppanden, zodat de oefening kan worden uitgebreid. De Luchtmobiele Brigade zal eerst zelf naar geschikte locaties zoeken en vervolgens zal de gemeente bepalen of zij het met deze locaties eens is. ...lees verder "In juli zal een grote militaire oefening gehouden worden in de stad"

Share

1

Het Olympiaplein, waar de XL-supermarkt zal worden gebouwd - Foto: Google Maps
Het Olympiaplein, waar de XL-supermarkt is gepland - Foto: Google Maps

Op donderdag 7 augustus is er een zitting geweest bij de Raad van State in Den Haag over het bestemmingsplan 'Stappegoor 2013' dat de gemeenteraad van Tilburg heeft vastgesteld en waarin ook een XL-supermarkt is gepland. Dit bestemmingsplan werd op 3 december 2012 met een krappe meerderheid door de gemeenteraad vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van woningen mogelijk in de buurt van de Ringbaan Zuid en de Tatraweg, waar nu onder andere de gemeentewerf en de voetbalaccommodatie voor Ons Vios liggen. Ten noorden van het Olympiaplein komen winkels, waaronder een grote supermarkt met een vloeroppervlakte van 4.500 m². Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg heeft ook een omgevingsvergunning verleend voor deze supermarkt. ...lees verder "Zitting Raad van State inzake XL-supermarkt Stappegoor"

Share

Tilburg_Heyhoef_2Naar aanleiding van het besluit van december 2012 om op Stappegoor nieuwe woningen en een XL-supermarkt te gaan bouwen, heeft de raad in 2013 het Detailhandelsfonds ingesteld. Dit fonds, waar €2 miljoen in zit is bedoeld om andere winkelcentra aantrekkelijker te maken. Vandaag zijn zes aanvragen voor een bijdrage uit het Detailhandelsfonds door de gemeente goedgekeurd, voor een totaalbedrag van €172.300,-. ...lees verder "Zes winkelcentra ontvangen een bijdrage uit het Detailhandelsfonds"

Share

Stappegoorweg - Professor Goossenslaan
Stappegoorweg - Professor Goossenslaan

Op de valreep voor het zomerreces raakte de gemeenteraad in een heftige discussie verwikkeld. De inzet was een voorstel van het college om 500.000 euro beschikbaar te stellen om de rotonde Stappegoorweg - Professor Goossenslaan om te bouwen tot een kruising. Dit voorstel was nog niet eerder in de commissie besproken en kwam iedereen vrij rauw op het dak.

Echter, geheel nieuw was het plan niet, want op 2 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan Stappegoor vastgesteld. Hierin was al afgesproken dat deze rotonde zou worden aangepast en waarvan Consortium Stappegoor 1,2 miljoen euro betaalt en de gemeente 500.000 euro. Dit bedrag is hiervoor destijds opzij gelegd, maar de raad had nog niet officieel besloten om dit geld ook werkelijk uit te gaan geven voor deze rotonde. ...lees verder "Zomerreces van de raad begint met €500.000 voor Stappegoor"

Share

3

flat-verzakt-piusstraat-bouwput2In de nationale en regionale pers en media wemelt het de laatste weken van de juichende berichten: de woningmarkt trekt aan. Meer mensen willen weer een woning kopen en de prijzen beginnen weer te stijgen. De consument die het vertrouwen na zoveel positieve berichtgeving nog niet heeft (terug)gevonden, krijgt op het hart gedrukt dat de hypotheekrente historisch laag is. "Dat is goed nieuws voor mensen die een lening of hypotheek willen afsluiten en voor sommige beleggers", aldus Hans de Geus op de website van RTL nieuws. ...lees verder "Woningmarkt: 42 nieuwbouwplannen voor in totaal 4195 koopwoningen"

Share

GNSK Tilburg 2014Het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap (GNSK) is hét grootschalige, jaarlijks terugkerende sportevenement waar sporters van Nederlandse universiteiten en hogescholen strijden om de titel “Nederlands Studentenkampioen”.

Het evenement wordt gezien als de Olympische Spelen voor studenten en wordt in 2014 alweer voor de 56ste keer georganiseerd. Deze keer is het de beurt aan studentenstad Tilburg om op 13, 14 en 15 juni de sporters te ontvangen.

Er zullen deze editie meer dan 1500 deelnemers strijden voor de eer van hun studentenstad. In totaal zijn er vijftien verschillende sporten waaraan de studenten mee kunnen doen. De vaste sporten zijn: Voetbal, Tennis, Basketbal, Badminton, Handbal, Schermen, Volleybal en Squash. De keuzesporten zullen dit jaar bestaan uit: Rugby, Waterpolo, Korfbal, Judo, Wielrennen en Ultimate Frisbee. ...lees verder "‘Olympische spelen’ voor studenten in Tilburg"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen