Spring naar inhoud

Door middel van een burgeronderzoek peilt de gemeente elke twee jaar onder Tilburgers van 18 jaar of ouder de mening over tal van zaken die voor de gemeente Tilburg van belang zijn. Het onderzoek is in het najaar van 2016 uitgevoerd door Team Informatie- & Kenniscentrum van de gemeente Tilburg.

Om de vragenlijst via internet niet te lang te maken, is deze uitgesplitst in twee delen. Per deel hebben ruim 1.300 inwoners meegedaan.

In een samenvatting hieronder wordt kort aandacht besteed aan enkele uitkomsten. Alle resultaten zijn te downloaden in een uitgebreide samenvatting.  (pdf,804KB) via deze link.

...lees verder "Resultaten gemeentelijk burgeronderzoek 2016"

Share

Maandag 8 mei is de Stadswinkel in Stadskantoor 6 aan de Spoorlaan 181 officieel geopend. Wethouder Erik de Ridder gaf het startsein voor de ingebruikname van het Stadskantoor

De nieuwe Stadswinkel  zit op de begane grond van Spoorlaan 181 in het VGZ- gebouw en naast de Stadsheer. ...lees verder "Stadskantoor en winkel nu aan Spoorlaan"

Share

Vanaf 4 mei 2017 is de Stadswinkel aan het Stadhuisplein gesloten. Vanaf maandag 8 mei 2017 kunnen Tilburgers terecht bij de tijdelijke Stadswinkel aan de Spoorlaan 181 in de centrale hal op de begane grond (hoek Gasthuisring). De openingstijden blijven hetzelfde.

Share

04-29-2015-Stadskantoor-Stadhuis-StadhuisstraatHet College van B&W (burgemeester en Wethouders) heeft het plan gepubliceerd voor het Stadhuis (Stadskantoor 1 én Stadskantoor 2 aan het Koningsplein) en hoopt dat de gemeenteraad deze gaat goedkeuren. Meteen na het zomerreces, op 31 augustus zal het plan besproken worden in de raadscommissies 'Bestuur' en 'Vestigingsklimaat' waarna de raad op 21 september een beslissing zal nemen.

De raad zal moeten beslissen of er winkels mogen komen in de plint (de begane grond) van het Stadhuis, Of de locatie 'Max' - het kleine gebouw met winkels op het Stadhuisplein naast het Stadhuis en de waterbak - verplaatst en verbouwd mag worden, of het Stedenbouwkundig Plan kan worden goedgekeurd, of het goed is dat het plan 2 miljoen euro meer gaat kosten en of de raad €600.000,- beschikbaar stelt voor reeds gemaakte kosten (Voorbereidingskrediet). ...lees verder "Nieuw Stadhuis: mét of zónder winkels – de raad is aan zet"

Share

versierde fietsDe Stadswinkel Reeshof komt aan het nieuwe stadsplein Forum. Bezoekers kunnen van maandag tot en met vrijdag op afspraak langskomen tussen 9:00 en 18:00 uur. Op 3 juli is het open huis in de Stadswinkel tussen 15:00 en 16:30 uur. Om 16:00 uur zijn alle kinderen met versierde fietsen welkom om het nieuwe fietspad in gebruik te nemen. Zij maken daarbij kans op een prijs voor de mooiste fiets.

Een afspraak maken kan via de website van de gemeente Tilburg of door te bellen naar 14 013. Wie zonder afspraak langskomt, kan bij de doe-het-zelfbalie kijken wanneer een afspraak gepland kan worden (soms zelfs nog dezelfde dag) of direct een product aanvragen. Het blijft mogelijk om veel gemeentelijke producten en diensten thuis via internet te regelen. ...lees verder "Nieuwe Stadswinkel Reeshof opent 6 juli"

Share

1

stadswinkel berkel-enschot in wordingHet College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft voor de bibliotheek gekozen als locatie voor de Stadswinkel in Tilburg Noord.

De eerste twee jaar gaat het om een tijdelijke vestiging, omdat voor de bibliotheek een nieuwbouw is gepland aan het Wagnerplein. Nadat deze nieuwbouw, naar verwachting in 2017, klaar is, zal de Stadswinkel zich hierin vestigen. Een voordeel is, dat de kosten hierdoor lager zullen uitvallen dan waar op was gerekend. Het geld dat overblijft wordt bewaard tot 2017 voor de definitieve vestiging van de Stadswinkel in Tilburg Noord. ...lees verder "Stadswinkel Tilburg Noord in bibliotheek"

Share

1

reeshof westReeshof-West krijgt een nieuw bestemmingsplan. In het nieuwe plan staat onder meer dat aan de oostkant van de Scharwoudestraat woningen komen in plaats van appartementen.

De Wet ruimtelijke ordening geeft aan dat bestemmingsplannen elke 10 jaar geactualiseerd moeten worden. Voor het plangebied Reeshof West 2015 gelden momenteel de bestemmingsplannen Reeshof Noord 2007 en Reeshof West 2007, beide vastgesteld op 22 september 2008. Naast de actualisatie van beide plannen maakt ook de planherziening voor het wijzigen van appartementen in grondgebonden woningen langs de oostzijde van de Scharwoudestraat deel uit van dit bestemmingsplan. Omdat de geldende bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden en ook de planherziening aan de Scharwoudestraat deel uit maakt van het plangebied, wordt het concept bestemmingsplan Reeshof West 2015 opgesteld. ...lees verder "Nieuw bestemmingsplan voor Reeshof-West"

Share

stadswinkel berkel-enschot in wordingStadswinkel Berkel-Enschot heropent op 11 maart 2015 haar deuren in de bibliotheek aan de Eikenbosch. De openingstijden zijn maandag, woensdag en vrijdag van 13 tot 18 uur. De maanden daarna volgen Stadswinkels in Udenhout, Reeshof en Tilburg Noord. De adressen en openingstijden van deze Stadswinkels worden later bekendgemaakt.

Wethouder Erik de Ridder: "Vanuit de dorpen en wijken hebben we veel vragen gekregen om de stadswinkels te heropenen. Tilburg wil goede dienstverlening leveren, dicht bij de mensen. Daarom hebben we in het coalitieakkoord 2014-2018 afgesproken om de stadswinkels opnieuw te openen." ...lees verder "Komende maanden heropenen vier Stadswinkels, eerste in Berkel-Enschot"

Share

2

gabrielle haanen - nieuwjaar 2015
Gabrielle Haanen, gemeentesecretaris

Terwijl op 6 januari de Drie Koningen in grote getale door de Tilburgse straten dwalen, is het theater aan de Schouwburgring aan het eind van de middag volgestroomd met honderden ambtenaren voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Tilburg. Ook de burgemeester, alle wethouders en enkele raadsleden zijn van de partij.

Het officiële gedeelte wordt afgetrapt met een toespraak van gemeentesecretaris Gabrielle Haanen. Ze begon met waardering uit te spreken voor de vele ambtenaren die, voor of achter de schermen, veel werk hebben verzet: medewerkers van het BAT die de wegen begaanbaar houden bij sneeuw, hulpdiensten bij het dreigende instorten van het dak van AH-XL, het ontwikkelen van een nieuw concept voor de stadswinkels en de in gebruik name van het nieuwe gebouw van het UWV en Centrum Werk en Inkomen (sociale dienst). ...lees verder "Nieuwjaarsreceptie gemeente Tilburg 2015 – de Participerende overheid"

Share

Afval-containersTijdens de feestdagen gelden andere openingstijden voor de stadswinkel en afdeling Werk & Inkomen. Duobakken worden Eerste Kerstdag niet leeggemaakt.

De containers die normaal op donderdag 25 december zouden worden geleegd, kunnen nu op zaterdag 27 december op straat worden gezet. Op Tweede Kerstdag worden de kliko's wel leeggemaakt.

De stadswinkel is op woensdag 24 en 31 december tot 16:00 uur geopend. Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de Stadswinkel gesloten.

Afdeling Werk & Inkomen is dicht op Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag en vrijdag 2 januari.

Share

vlag-paleis-halfstok-site_02Het bestuur van de gemeente Tilburg is diep geraakt door het verschrikkelijke bericht over het neerstorten van vlucht MH17 van Malaysia Airlines.

Gisteren is het met zekerheid duidelijk geworden dat zich onder de slachtoffers helaas ook inwoners van onze gemeente bevinden. Wij leven intens mee met de families, vrienden en nabestaanden en wensen hen veel kracht toe om dit grote verlies te dragen.

Ter nagedachtenis aan alle 298 slachtoffers wordt er vanaf maandag 21 juli een condoleanceregister geopend. Om 8 uur tekent burgemeester Peter Noordanus het register. Belangstellenden kunnen het condoleanceregister tijdens openingstijden tekenen in de Stadswinkel aan het Stadhuisplein 128. Op maandag 21 juli en dinsdag 22 juli zijn de openingstijden aangepast en sluit de Stadswinkel om 13 uur. U kunt uw medeleven ook betuigen op www.condoleance.nl. ...lees verder "Tilburg opent maandag condoleanceregister ter nagedachtenis aan alle slachtoffers vlucht MH17"

Share

De 'oppositie' luistert naar de presentatie van het coalitie-akkoord
De 'oppositie' luistert naar de presentatie van het coalitie-akkoord

Maandagmiddag 28 april, in hal 88 in de Spoorzone, heeft het nieuwe college het coalitie-akkoord voor 2014 tot en met 2018 gepresenteerd.

Dit akkoord, dat meteen opvalt door de omvang: slechts 12 pagina's, heeft geen titel meegekregen en bevat in zeer grove lijnen de visie waarmee de coalitie-partijen: D66, SP, CDA en GroenLinks de komende vier jaar de stad willen besturen. Hierin staat de mens centraal, 'in balans met 'planet en profit'. De duurzaamheidsbalans is gekozen als een kompas voor het beleid.

Het nieuwe college wil ruimte geven aan Tilburgers met eigen plannen en ideeën, waarbij het uitgangspunt is, of initiatieven toegevoegde waarde leveren voor de stad en de buurt

"Dit betekent dat we ons vaker moeten afvragen of initiatieven toegevoegde waarde leveren voor de stad en de buurt in plaats van 'mag het' vanuit het beleid. We sturen met lef en een open blik op het 'waarom en hoe' in plaats van het 'wat'. Wij willen de bondgenoot zijn van al die Tilburgers die gaan voor een stad waar het fijn leven is, nu en in de toekomst."

...lees verder "Coalitie-akkoord ‘Zonder titel’: agenda voor 2014 – 2018"

Share

geld biljettenZoals elk jaar is ook vandaag de bespreking van de Begroting voor het volgende jaar afgetapt door de fractie-voorzitters, die mogen vertellen wat hun partijen belangrijk vinden. Allemaal zijn ze lovend over de sluitende Begroting en het positieve saldo, zodat er na jaren van bezuinigingen ook nog wat geld verdeeld mag worden, namelijk €9 miljoen euro. Uitdelen vindt iedereen leuker dan bezuinigen en wellicht is dat de reden dat de enkele discussies vooral hier over gingen. Bij elkaar hebben de raadsleden voor bijna €18 miljoen aan voorstellen, waarover woensdag gestemd zal worden, want niet alle wensen zullen in vervulling kunnen gaan.  ...lees verder "Begroting 2014: De raad mag trakteren voor €9 miljoen"

Share

PaspoortDe aangifte van een gestolen of vermist identeitsbewijs zoals een paspoort, rijbewijs of identieitskaart, kan vanaf vandaag voortaan bij de gemeente. Er hoeft dan geen aangifte gedaan te worden bij de politie, daar zorgt de gemeente voor. De extra kosten hiervoor bedragen €32,30. Een woordvoerder van de gemeente verduidelijkt: "Het bedrag van €32,30 komt bovenop de kosten van het paspoort (€50,35) die betaald moeten worden. Zie de link hierbij naar het digitaal loket. Deze kosten had anders  de politie in rekening gebracht. De gemeente Tilburg rekent voor deze nieuwe dienstverlening dus geen extra kosten."

De nieuwe werkwijze betekent minder rompslomp en een snellere dienstverlening voor de burger. Door het combineren van de aangifte met de aanvraag voor een nieuw document bespaart de burger een extra gang naar de politie. De aangifte kan nu gedaan worden in de stadswinkel, en daarvoor kan een afspraak gemaakt worden met telefoonnummer  14 013 of via de gemeentelijke website.

De gemeente Tilburg is één van de 26 gemeenten in Midden- en West-Brabant die deze taak vanaf 1 maart van de politie overnemen.

Share

Deze maandag vergadert 's middags de raadscommissie Economie. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. 's Avonds volgt er een raadsvergadering. 

De commissie economie begint om 14.00 uur en behandelt onder meer de volgende onderwerpen.

 • Met wethouder Joost Möller wordt de Kermis van dit jaar geëvalueerd. Ook wil de gemeente een aantal dingen veranderen, zoals geluidsnormen en opbouw- en afbraaktijden.
 • Daarna gaat de commissie in gesprek met wethouder Berend de Vries, die met een voorstel komt voor het 'Veemarktkwartier'. Van de provincie, de rijksoverheid en 'Europa' krijgt Tilburg hier €8,5 miljoen subsidie voor, waarmee de gemeente het Faxx‐gebouw wil renoveren, de plint van de parkeergarage Tivoli wil bebouwen en ook wil gaan bouwen op de plek waar nu het basketbalveld ligt.

's Avonds om 19.00 uur begint de raadsvergadering en met onder andere de volgende agenda's.

De raad begint met de A-agenda, daarop staan alleen onderwerpen die al in de voorgaande commissievergaderingen zijn besloten en waarover nu alleen nog gestemd wordt.

 • Uitvoeringskrediet voor verbouwing Station (bijlage no. 077)
 • Behandeling initiatiefvoorstel Stadswinkel Udenhout / Berkel-Enschot moet weer open
 • Burgerinitiatief panden Jan Wierhof

Daarna is de B-agenda aan de beurt. Op deze agenda staan onderwerpen waarvoor nog nieuwe wijzigingen (moties en/of amendementen) zijn ingebracht door raadsleden.

 • Bestemmingsplan Goirkestraat beschermd stadsgezicht.
 • Raadsvoorstel Transitie Jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor zorg voor jeugd gaat van de rijksoverheid naar de gemeenten. Gemeente Tilburg gaat samenwerken met kleinere gemeenten in de regio om zelf de Jeugdzorg te organiseren. Het plan hoe dit moet gebeuren ligt nu klaar.

Tot slot wordt de C-agenda behandeld. Hierop staan onderwerpen waarover de raad nog de discussie moet voeren. Deze keer heeft de C-agenda één onderwerp.

 • De TVP stelt voor om de Stichting Winterparadijs Udenhout, die elk jaar zorgt voor een schaatsbaan in het dorp, te steunen met €5.000,-, die de stichting dit jaar te kort komt doordat sponsorinkomsten vanwege de crisis zijn teruggelopen.

 

Share

Het Dorifel-virus wordt door de meeste virus-scanners niet gezien en versleutelt Word- en Excel- documenten, het verandert de extensie van de documenten naar '.scr', de Windows-extensie voor screensavers. Zodat deze documenten op de normale manier niet meer benaderbaar zijn.

XDocCrypt/Dorifel is een computervirus waarvan men eerder dacht dat het al bekend was onder de naam Sasfis, heeft inmiddels al zo’n dertig computernetwerken van vooral universiteiten, instellingen maar ook bedrijven in geheel Nederland platgelegd.
Vooral gemeenten, provincies maar ook het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn hiervan het slachtoffer geworden waaronder Den Bosch, Nieuwegein, Venlo, Weert, Buren, Borssele, Almere en ook Tilburg zijn getroffen. Met als gevolg dat de stadswinkels en het digitaal loket in Tilburg vandaag maar ook morgen de deuren uit voorzorg gesloten zullen houden. De gemeente weet nog niet wanneer de problemen opgelost zullen zijn. Mensen die dringend een paspoort nodig hebben, kunnen bij de gemeente een handgeschreven brief krijgen. Daarmee kunnen zij een nooddocument ophalen bij de vliegvelden van Eindhoven en Maastricht.

Het Dorifel-virus wordt door de meeste virus-scanners niet gezien en versleutelt Word- en Excel- documenten, het verandert de extensie van de documenten naar '.scr', de Windows-extensie voor screensavers. Zodat deze documenten op de normale manier niet meer benaderbaar zijn. Deze besmette documenten zijn verder relatief eenvoudig te herstellen, doordat de gebruikte sleutel in alle gevallen hetzelfde is. Surfright heeft een tool uitgebracht waarmee schade aan deze documenten kan wordt hersteld.
Het virus verspreidt zich via een bestaand botnet, en de getroffen instellingen zijn dus in de macht van dat botnet. Een botnet bestaat uit een grote verzameling hosts die besmet zijn met malware en waarnaar de beheerder van het botnet commando's kan sturen. Hierdoor is het in zijn geheel verwijderen van dit XDocCrypt/Dorifel-virus nog niet zo’n eenvoudige klus.

Experts van het National Cyber Security Center (NCSC) denken dat het virus vooral gericht is op het achterhalen van inloggegevens van de mensen die de besmette computers gebruiken. Daarmee kunnen de cybercriminelen bijvoorbeeld toegang krijgen tot bankrekeningen van mensen. Ook sluiten experts niet uit dat dit virus de komende weken meerdere slachtoffers zal maken waardoor de omvang van de besmetting een nog grotere omvang aan zal nemen.

De politie Midden en West-Brabant treft hierdoor de nodige voorzorgsmaatregelen door de mailserver van de meldkamer, welke zich in Tilburg bevindt, uit voorzorg uit te zetten. De politie benadrukt dat het uitzetten van de server geen consequenties heeft voor de werkzaamheden van de meldkamer. De politie Brabant-Noord heeft geen noemenswaardige maatregelen getroffen.

UPDATE: 10 augustus 7:50 uur

Nu OC&W mogelijk is getroffen, denkt SP-kamerlid Sharon Gesthuizen dat ook andere ministeries getroffen zullen worden. Daarom heeft de SP vragen gesteld aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie moet in een brief aan de kamercommissie uitleggen welke gevaren er zijn en wat hij eraan gaat doen.

Sharon Gesthuizen: "Bij een gemeente wil ik geloven dat de beveiliging tekort schiet, maar op een ministerie? Zou dat niet gebeuren dan is het zeker een optie dat ik vraag of de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie terug van reces komt".

Nooddocumenten

De gemeente weet nog niet wanneer het probleem is opgelost. Mensen die dringend een paspoort nodig hebben, kunnen bij de gemeente een handgeschreven brief krijgen. Daarmee kunnen zij een nooddocument ophalen bij de vliegvelden van Eindhoven en Maastricht.

Het digitaal loket van de gemeente Tilburg blijft ook vandaag nog gesloten en alle afspraken komen te vervallen. Naar verluid is ook het St. Elizabeth ziekenhuis inmiddels geïnfecteerd met het XDocCrypt/Dorifel-virus.

UPDATE: 10 augustus 12:00 uur

Tweet van de Gemeente Tilburg ‏@gemeentetilburg

De grootste problemen met het virus zijn opgelost. Digitaal loket en de winkel zijn weer te raadplegen. Meer info over de Stadswinkel volgt.

Tweet van de Gemeente Tilburg

 

Share

Deze maandag staan er zowel twee commissievergaderingen alsook een speciale raadsvergadering op de agenda. Deze speciale raadsvergadering, die om 19.00 uur begint, gaat geheel over Tilburg in 2040.

De vergadering van de commissie 'Modern Bestuur' begint al om 8.30 uur en onder meer de volgende onderwerpen zullen worden besproken.

 • Met burgemeester Peter Noordanus wordt gesproken over de oprichting van een Nationaal Veiligheidsinstituut, waarvan de gemeente Tilburg één van de oprichters is.

Daarna wordt er met wethouder Erik de Ridder over onder andere de volgende onderwerpen gesproken.

 • Voorjaarsrapportage 2012. In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van wat er een half jaar geleden, bij de begrotingsvergadering in november, is afgesproken en welke zaken wel en niet zijn nagekomen. Dit gaat dan zowel over de uitvoering als ook over de financiën.
 • Topinkomens. Een voorstel van het CDA om voor salarissen van bestuurders niet hoger te laten stijgen dan de 'Brabantnorm'. De Brabantnorm is gelijk aan het salaris van een minister, €144.000,- per jaar. Het gaat hier om bestuurders van organisaties die betaald worden met subsidie van de  overheid.

Met wethouder Joost Möller wordt gesproken over het volgende.

 • In Udenhout is mevrouw José van Strien, huisarts, een burgerinitiatief gestart om één middag in de week een Loket-Z/Stadswinkel open te houden, zodat dorpsbewoners niet naar Tilburg hoeven te reizen voor een paspoort of zorgvraag.

Om 16.00 uur begint de commissie 'Economie' aan haar vergadering, met maar één agendapunt. met wethouder Joost Möller zal worden gesproken over de veiligheid van gebouwen. De gebouwenexploitatie omvat ongeveer 200 gemeentelijke gebouwen. Het Vastgoedbedrijf van de gemeente is als eigenaar van deze gebouwen verantwoordelijk voor het verhuur, het onderhoud en het beheer van deze gebouwen.

Tenslotte begint om 19.00 uur de speciale raadsvergadering over Tilburg in 2040.

Allerlei mensen, instellingen en organisaties in Tilburg hebben zich het afgelopen jaar bezig gehouden met de vraag, hoe de stad zich zal ontwikkelen in de komende 25 jaar. Ze zijn als het ware op expeditie geweest. Elke 'expeditie' of deelonderwerp heeft een leider meegekregen om een deel van de vraag uit te werken. Er zijn acht deelonderwerpen. Nu is de gemeenteraad aan de beurt om hierover in debat te gaan.

Bijzonder aan deze raadsvergadering is, dat de acht expeditieleiders ook aan de raadsvergadering mogen meedoen en ook elk een voorstel (motie) mogen inbrengen, waarover de raad zal stemmen. Dit is een unicum, want niet eerder hadden in Tilburg niet-raadsleden zo een actieve rol in een gemeenteraadsvergadering.

De expeditieleiders zijn: Johan Dunnewijk, Roel in 't Veld, Philip Eijlander, Bert van Helvoirt, Erna Hoogheimstra, Ton Wagemakers en Peter Struik.

Lees ook:
Tilburg 2040: grijs met enkele lichtpuntjes - 19 mei 2011
Tilburg in 2040, volgens bestuurlijk Tilburg - 1 maart 2012

Alle commissievergaderingen en raadsvergaderingen zijn openbaar. Ze zijn te volgen op de publieke tribune, maar ook hier online via de website van de gemeenteraad.

Share

Opgravingen op het Havep-terrein in september 2010
Opgravingen op het Havep-terrein in september 2010

Woensdag 21 september om 18.15 uur zal de archeologie-tentoonstelling 'Nieuwe verhalen uit oude bodem' in Stadswinkel-Centrum (Stadhuisplein 128) worden geopend door wethouder Marieke Moorman.

De laatste jaren zijn in Tilburg omvangrijke archeologische opgravingen uitgevoerd met verrassende resultaten, zoals vorig jaar nog op het HaVep terrein. Het grondgebied van Tilburg blijkt een bijzonder bodemarchief te bezitten met sporen van de Steentijd, 12.000 jaar voor Christus, de IJzertijd en tot de Middeleeuwen.

De tentoonstelling schetst een chronologische lijn van de Prehistorie tot de Middeleeuwen, geïllustreerd met verhalen en vondsten uit de opgravingen. Bezoekers kunnen van maandag tot en met vrijdag in de Stadswinkel terecht van 10.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur en tot en met vrijdag 2 december.

Share

Raadsvergadering

Maandagavond 20 juni, tijdens het laatste debat over de bezuiniging van €50 miljoen in Tilburg, lagen er maar liefst twee amendementen en één motie op tafel om de Stadswinkels in de Reeshof, Tilburg-Noord, Berkel-Enschot en Udenhout open te houden. Immers, in de bezuinigingsplannen moeten deze Stadswinkels de deuren sluiten, wat de gemeente een besparing zou opleveren van €155.000 per jaar. De weerstand vanuit de oppositiepartijen SP, TVP, VSP en Trots bleek erg groot, met als argumenten dat er in de dorpen veel ouderen wonen, die niet zo makkelijk naar de stad reizen om daar een Stadswinkel te bezoeken. Bovendien, zo stelt de SP, wil de gemeente graag wijkgerichter gaan werken, bijvoorbeeld met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en dan past het niet om dan juist de Stadswinkels te sluiten die ervoor moeten zorgen dat de gemeente bereikbaar is voor alle burgers.

Voor deze argumenten bleken ook de coalitiepartijen gevoelig en er leek een meerderheid te ontstaan, wat volgens wethouder Joost Möller een gat in de begroting zou gaan opleveren en waarvan hij nog niet wist hoe hij dat zou moeten oplossen. Hiermee kreeg hij de raad niet aan zijn zijde en uiteindelijk zegde hij toe om de Stadswinkels van Berkel-Enschot en Udenhout in ieder geval nog niet te sluiten en met een andere oplossing te komen.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen