Spring naar inhoud

primark_zonderretailOp 7 oktober wordt door Ontwikkelcombinatie Warenhuis Tilburg C.V. officieel begonnen met de bouw van Primark in Tilburg. Wethouder Erik de Ridder en Joost Buitenhuis, directeur Primark Vastgoed, verrichten die dag de officiële starthandeling. Het pand van Primark krijgt in totaal zes bouwlagen en komt op de locatie waar voorheen stadskantoor drie gevestigd was. Met een oppervlak van 4900 vierkante meter behoort het tot één van de grotere Primark winkels in Nederland. De start van de bouw van Primark is tevens het begin van een grote transformatie die het stadscentrum van Tilburg de komende jaren ondergaat. ...lees verder "Bouw Primark Tilburg gaat op 7 oktober van start"

Share

06-01-2015-Stadskantoor-3-Stadhuisstraat-PrimarkDe taxatierapporten van Stadskantoor 3, waar een meerderheid in de gemeenteraad nog steeds hoopt dat Primark er zich zal vestigen in een nieuw te bouwen pand, leidden de afgelopen week tot consternatie.

Het begon ermee dat raadslid Hans Smolders, voorman van oppositiepartij LST in een fikse aanvaring kwam met de gemeenteraad, nadat hij een voorstel had ingebracht om te onderzoeken of het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) al dan niet de raad onvolledig en / of onjuist had geïnformeerd over de taxatierapporten. Er is namelijk een versie van 3 pagina's van 27 februari 2015 en een versie van 74 pagina's van 1 juli 2015. In de korte versie van 27 februari 2015 staat alleen de huurwaarde bij verhuur als winkelruimte. In de versie van 1 juli 2015 staat een volledige berekening van de waarde van het pand, een haalbaarheidsonderzoek voor nieuwbouw van een winkelpand, alle overdrachts- en eigendomsaktes uit het archief van het Kadaster en een kopie van het bestemmingsplan. ...lees verder "Stadskantoor 3 – Ruzie om taxatierapporten"

Share

04-29-2015-Stadskantoor-Stadhuis-StadhuisstraatHet College van B&W (burgemeester en Wethouders) heeft het plan gepubliceerd voor het Stadhuis (Stadskantoor 1 én Stadskantoor 2 aan het Koningsplein) en hoopt dat de gemeenteraad deze gaat goedkeuren. Meteen na het zomerreces, op 31 augustus zal het plan besproken worden in de raadscommissies 'Bestuur' en 'Vestigingsklimaat' waarna de raad op 21 september een beslissing zal nemen.

De raad zal moeten beslissen of er winkels mogen komen in de plint (de begane grond) van het Stadhuis, Of de locatie 'Max' - het kleine gebouw met winkels op het Stadhuisplein naast het Stadhuis en de waterbak - verplaatst en verbouwd mag worden, of het Stedenbouwkundig Plan kan worden goedgekeurd, of het goed is dat het plan 2 miljoen euro meer gaat kosten en of de raad €600.000,- beschikbaar stelt voor reeds gemaakte kosten (Voorbereidingskrediet). ...lees verder "Nieuw Stadhuis: mét of zónder winkels – de raad is aan zet"

Share

4

06-01-2015-Stadskantoor-3-Stadhuisstraat-PrimarkNa veel discussies in de commissievergaderingen van 18 en 22 mei over de deal die de gemeente Tilburg wil sluiten met VolkerWessels, om Stadskantoor 3 te slopen en er een warenhuis neer te zetten voor Primark, heeft de gemeenteraad op maandag 1 juni ingestemd met het plan.

In de tussenliggende dagen heeft wethouder Erik de Ridder, op aandringen van onder meer raadslid Joost Möller, VVD, wel de gehele overeenkomst laten nakijken door stadsadvocaat én landsadvocaat Pels Rijcken. Deze extra juridische controle lijkt geen overbodige luxe te zijn geweest, aangezien in het eindvoorstel en de overeenkomst nog flink veel aanpassingen waren aangebracht, ten opzichte van de versie van twee weken eerder. Echter, het juridisch advies dat het college heeft gekregen, moest geheim blijven, evenals de taxatie, hoe zeer de VVD en LST ook aandrongen op openbaarheid. ...lees verder "Raad stemt in met deal VolkerWessels – Primark en sloop Stadskantoor 3"

Share

6

columnDe kogel is door de kerk, zo lijkt het. Zeeman, Wibra, H&M, Hema en de inmiddels verder weg gelegen vestiging van Sengers krijgen concurrentie van Primark in Tilburg. Kost een paar centen, maar om de goedkoopste stad van Nederland te blijven kijken ze in het gemeentehuis niet op een paar miljoen meer of minder.

Loesje PrimarkNiet de dragers betalen de prijs, maar de makers van al die kleding dichtte Loesje al eens cynisch. Daar trekken de politici in de gemeenteraad zich weinig van aan. Het is ‘zuur’. Het zuur van mee willen doen, zeggen ze bij GroenLinks (spreek uit als ‘Toen Links’) en SP (Sociaal Passé?).

Het is nog geen drie jaar geleden dat deze twee partijen zich in de Tweede Kamer via een motie boos maakten om de smerige vorm kinderarbeid die gekoppeld zit aan de productie van de  goedkope textiel die we in onder andere in de Heuvelstraat kunnen kopen. Nu doen ze er zelf nog een schepje bovenop door miljoenen te willen investeren in de komst van wegwerpkleding. ...lees verder "Zuur"

Share

5

stadskantoor 3Vrijdagmiddag 22 mei werd een extra vergadering belegd van de commissie Vestigingsklimaat, met als belangrijkste onderwerp de discussie over de sloop van Stadskantoor 3, de bouw van een groot warenhuis ten behoeve van de Primark door Van de Ven, een dochteronderneming van projectontwikkelaar VolkerWessels, en de rol van de gemeente Tilburg hierin.

De belangrijkste punten van discussie in het debat waren de manier waarop in de afgelopen week met, al dan niet vertrouwelijke documenten was omgegaan, het risico dat de gemeente Tilburg daadwerkelijk 6,7 miljoen met betalen als VolkerWessels/Van de Ven geen omgevingsvergunning krijgt voor het bouwen van het nieuwe warenhuis en het inmiddels beroemde 'Winkelrondje. In 2010 heeft de gemeenteraad een 'Binnenstadsvisie' voor de jaren 2011 tot 2020 opgesteld, waarin is opgeschreven dat het winkelgebied moet worden uitgebreid naar de Stadhuisstraat, zodat de winkelstraten een 'laddersstructuur' vormen. Twee hoofdwinkelstraten, met ook winkels in de tussenliggende straten, zodat het winkelend publiek een rondje kan lopen, in plaats van alleen heen en weer over de Heuvelstraat. En ook de ontwikkeling van Stadskantoor 1 werd in de discussie betrokken, omdat de gemeenteraad volgende maand gaat beslissen of er wel of geen winkels mogen komen op de begane grond van het nieuwe stadhuis, wat ook onderdeel uitmaakt van het 'Winkelrondje' uit de Binnenstadsvisie. ...lees verder "Stadskantoor 3: Primark of ‘Gat van de Ridder’"

Share

3

05-19-2015 2130Leegstand  Binnenstad V&D HeuvelstraatNadat de discussie over Stadskantoor 3, VolkerWessels (Van der Ven) en de Primark maandagavond 18 mei op de valreep werd geannuleerd, zijn er diverse brieven uitgewisseld.

Ten eerste schreef Roel Lauwerier, fractievoorzitter van de VVD een brief aan de burgemeester, Peter Noordanus, omdat hij vindt dat de wethouder noodzakelijke informatie had achter gehouden. Waar in een eerdere concept-overeenkomst sprake was dat de gemeente maximaal 6,7 miljoen euro zou betalen voor Stadskantoor 3 indien er geen vergunning voor verbouwing en vestiging van Primark zou kunnen plaatsvinden, was in een latere concept-overeenkomst sprake van een 'marktconforme' prijs. ...lees verder "Vervolg: Discussie Stadskantoor 3 – VolkerWessels – Primark"

Share

Update, woensdag 20 mei, 10.30 uur: De discussie wordt voortgezet op vrijdag 22 mei. Het tijdstip is nu nog niet bekend, maar zal in deze agenda te vinden zijn. Dinsdag 19 mei heeft het College van B&W per brief aan de raad meegedeeld dat de voorheen vertrouwelijke stukken (de nieuwe concept-overeenkomst met VolkerWessels) nu niet meer vertrouwelijk is en in de openbaarheid kan wordenbesproken in de commissievergadering. Op vrijdag 1 juni zal de raad een definitief besluit nemen over het gehele voorstel.

stadskantoor-3_IINadat afgelopen week bekend werd dat projectontwikkelaar Volker Wessels het pand Stadskantoor 3 aan de Stadhuisstraat wil kopen om het te verbouwen voor Primark, is er commotie ontstaan over de kans dat de afspraken tussen de gemeente en VolkerWessels in strijd zijn met de Europese regels tegen ontoelaatbare staatssteun. Dit is één van de bezwaren die andere vastgoedeigenaren in de binnenstad per brief naar voren hebben gebracht.

Op maandagmiddag 18 mei, nog voor aanvang van de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat, waarin het voorstel zou worden besproken, heeft verantwoordelijk wethouder Erik de Ridder schriftelijk de vragen beantwoord die door verschillende raadsleden zijn gesteld. Hieruit blijkt onder meer dat de eerste recht op koop voor VolkerWessels uit de afspraken is geschrapt, maar dat nam niet weg dat de overige bezwaren zijn weggenomen. Zou worden besproken, want op de valreep werd de kwestie door een krappe meerderheid in de commissie van de agenda gehaald. ...lees verder "Discussie Stadskantoor 3 – VolkerWessels – Primark geannuleerd"

Share

4

Update, 22:24: Hoewel in het voorstel aan de raad staat dat er een extra raadsvergadering zal zijn op dinsdag 19 mei, blijkt dit niet het geval. Het besluit zal worden genomen in de raadsvergadering van1 juni 2015.

stadskantoor-3_II
Stadskantoor 3

Dinsdag 19 mei wordt er een extra raadsvergadering gehouden, waarin de gemeenteraad moet besluiten over de verbouwing van Stadskantoor 3 voor winkelketen Primark. Echter, de discussie hierover zal met name worden gevoerd tijdens de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat op maandagavond 18 mei.

Projectontwikkelaar Volker Wessels wil Stadskantoor 3 kopen en een overeenkomst sluiten met een groot warenhuis, de Primark, om deze locatie te verbouwen tot een winkel van 7.800 vierkante meter. Deze verbouwing moet zodanig gebeuren dat het binnen het bestemmingsplan past, zodat deze niet hoeft te worden aangepast. De enige voorwaarde is dan nog dat er een omgevingsvergunning zal worden verleend. Als deze vergunning niet kan worden verkregen, loopt Volker Wessels een financieel risico van 6,7 miljoen euro. Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) wil voor dit bedrag garant staan en vraagt hiervoor goedkeuring (link naar .pdf) van de gemeenteraad. ...lees verder "Raadsvergadering over Stadskantoor 3 – wel of geen Primark"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen