Spring naar inhoud

In een brief van 11 oktober 2017 aan de gemeenteraad van Tilburg heeft het College van B&W (Burgemeester & Wethouders) de meest recente ontwikkelingen in de Binnenstad bekend gemaakt.

Nu het eerste deel van de Frederikstraat - tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat - bijna klaar is, staan de volgende plannen op de rol.

Overkapping Emmapassage

Voor het gedeelte van de Emmapassage tussen de Kattenrug en de liften naar de parkeergarage stelt het College voor om de overkapping te verwijderen en dag en nacht open te laten. Volgens de stedenbouwkundigen en economen is dit beter voor de toekomstige winkels op de begane grond van het nog te verbouwen Stadhuis en de Primark. Dit idee was nog  niet eerder in een plan naar voren gebracht. ...lees verder "Nieuwe plannen voor de Binnenstad, Emmapassage verliest kap"

Share

Voor het strippen, deels slopen en weer opbouwen van Stadskantoor 1 (Stadhuis) is het de gemeente niet gelukt om een aannemer te vinden. Dit komt doordat de gemeente een maximum bedrag voor de aanbesteding had ingesteld en de twee bedrijven die op de aanbesteding hebben ingeschreven hier ruim boven zaten, met respectievelijk €4 miljoen en €7 miljoen.

Het zou gaan om de bouwbedrijven BAM Bouw en Vastgoed en Volker Wessels, maar dit is niet bevestigd.

Het mislukken van de aanbesteding heeft ook een voordeel, bamelijk dat de verbouwing op basis van de aanbesteding niet al bij het begin duurder uitvalt dan de gemeenteraad heeft besloten dat het mag kosten. Het nadeel is, dat het werk opnieuw moet worden aanbesteed, waardoor de tijdelijke huisvesting van de gemeente in Stadskantoor 6 en de gemeenteraad in Het Laken langer gaan duren, wat weer wel extra kosten oplevert. ...lees verder "Verbouwing Stadskantoor duurt tot drie maanden langer"

Share

De nieuwe straat tussen de Emmapassage en het Pieter Vreedeplein gaat de Frederikstraat heten. Die wordt feestelijk onthuld tijdens een speciale stadswandeling op zaterdag 3 juni 2017 tussen 11:00 en 12:30 uur.

De stadswandeling gaat langs alle bouwlocaties in de stad. Onder meer langs het Pieter Vreedeplein waar Hudson's Bay komt en langs de Stadhuisstraat, de plek voor de nieuwe Primark. De wandeling start op het Pieter Vreedeplein op de locatie van de voormalige V&D. Iedereen kan bij de wandeling aansluiten.

Er is ook de mogelijkheid om het Stadskantoor te bezoeken. Dit heeft het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) beloofd tijdens de raadsvergadering van 10 april 2017 naar aanleiding van een vraag van het CDA. ...lees verder "Nieuwe Frederikstraat wordt tijdens stadswandeling onthuld"

Share

Maandag 10 april 2017 werd de allerlaatste vergadering van de Gemeenteraad in Stadskantoor 1 gehouden. De komende tweeënhalf jaar worden alle politieke vergaderingen gehouden in Het Laken aan de Spoorlaan.

Veel medewerkers en ook het College zijn inmiddels verhuisd, naar Stadskantoor 6 of naar het voormalige VGZ-gebouw, beiden eveneens aan de Spoorlaan. In juni zullen alle medewerkers zijn verhuisd en is Stadskantoor helemaal leeg, klaar voor de renovatie. Maar vlak voor deze renovatie van start gaat, zullen Tilburgers de kans krijgen om nog één keer het Stadhuis te bezoeken en te worden rondgeleid. ...lees verder "In juni 2017 mogen Tilburgers nog eenmaal het Stadhuis bezoeken voor een rondleiding"

Share

1

De gemeenteraad en de raadscommissies vergaderen vanaf medio april 2017 op de tweede verdieping in Het Laken aan de Hart van Brabantlaan. De tijdelijke verhuizing is nodig vanwege de renovatie van Stadskantoor 1. Hiervoor wordt de volledige tweede verdieping gehuurd. De griffie en bodes, de ambtenaren die de raad ondersteunen, verhuizen per 21 april naar Het Laken. Het was voor hen een grote wens om samen met de raad in hetzelfde gebouw te worden gehuisvest en de werkgroep van de raad - die betrokken is bij de verhuizing - steunde deze wens.
...lees verder "Gemeente huurt tweede verdieping Het Laken"

Share

1

Het Stadhuis (Stadskantoor 1) gaat worden verbouwd en er komen winkels in de plint, op de begane grond. Niet zoveel als oorspronkelijk was gedacht, maar toch nog ongeveer 2.000 vierkante meter van de in totaal 18.000 vierkante meter.

De vraag die nog openstaat is, of de gemeente Tilburg de winkelruimten zou moeten verkopen of verhuren. Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W wil kiezen voor verhuur en vraagt hiervoor advies van de gemeenteraad. Deze verhuur zal dan worden uitgevoerd door Wereldhave, aldus het plan, omdat de gemeente zelf niet genoeg verstand heeft van winkelruimteverhuur en dit evenmin als een eigen taak ziet. ...lees verder "Winkels Stadskantoor 1 – College kiest voor verhuur"

Share

Het Planteam Openbare ruimte heeft de naam voor de nieuwe verbinding tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat gekozen: Frederikstraat. De straatnamencommissie van de gemeente Tilburg stelde verschillende namen voor.

Het planteam koos voor Frederikstraat, vernoemd naar Prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I en broer van Willem II. Deze naam is nog niet definitief. Er volgt een collegebesluit waarna gedurende 6 weken bezwaar kan worden ingediend. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt eind april de naam officieel bekrachtigd. ...lees verder "Planteam Openbare ruimte kiest naam voor nieuwe doorsteek tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat"

Share

1

ABN-Amrogebouw

Omdat de Stadskantoren 1 en 2 (Stadhuis en Koningsplein) definitief zullen worden verbouwd, moeten de gemeenteraad en de griffie (ambtenaren die de raad ondersteunen) tijdelijk op een andere plek werken en vergaderen. Oorspronkelijk, in 2014, zou de raad voor de bouwperiode gehuisvest worden in het gebouw van Interpolis, maar dat gaat nu niet meer door. Interpolis wil de ruimte nu zelf gaan gebruiken. ...lees verder "Tijdelijke locatie gemeenteraad – ‘Het laken’ of ABN-Amro"

Share

1

Het is bijna zesenhalf jaar geleden dat de politieke discussie begon over de verbouwing, of renovatie van Stadskantoor 1 (het Stadhuis) en Stadskantoor 2 aan het Koningsplein, maar nu ligt er voor beide gebouwen een definitief en doorgerekend ontwerp en gaat de gemeenteraad instemmen met de besteding van €87,6 miljoen voor beide gebouwen en de tijdelijke verhuizing van het gehele gemeentebestuur en alle ambtenaren die er werken. ...lees verder "Verbouwing Stadskantoren 1 en 2 definitief"

Share

Wethouder Erik de Ridder heeft samen met Koen Becking Voorzitter College van Bestuur Tilburg University op woensdag 14 december 2016 de gezamenlijke serverruimte van de gemeente en Tilburg University (UvT) officieel geopend. De ruimte bevindt zich in het Simon gebouw op de campus van de universiteit.

De partijen hebben er samen in geïnvesteerd. De technische oplevering van de ruimte was al in februari 2015. Tilburg University heeft eerst zijn informatie- en communicatietechnologie (ICT) voorzieningen ingeregeld, de gemeente Tilburg deed dat vanaf maart 2016.

Voorheen beschikte de  gemeente Tilburg over twee ICT serverruimten, een in Stadskantoor 1, (in de kelder) en een in Stadskantoor 2 op de tweede etage. In september 2012 werd al duidelijk dat de verbouwing van Stadskantoor 1 dermate ingrijpend zou worden dat de serverruimte op deze plek niet gehandhaafd kon blijven. ...lees verder "De gemeente en UvT openen gezamenlijke serverruimte"

Share

2

stadskantoor-1-art-impressie-dedrie-architecten
Stadskantoor 1 - Art impressie Dedrie Architecten

Zoals elke Tilburger inmiddels wel weet verandert de binnenstad komende jaren in een gigantische bouwput. Naast het realiseren van het winkelrondje, de de bouw van de Primark, de verbouwing van het voormalige V&D complex, de doorsteek van Emmapassage naar Pieter Vredeplein is een van de grootste projecten die  op stapel staan de renovatie van het Stadhuis of wel de zwarte doos. ...lees verder "Ludieke prijsvraag politieke partij OPA: Wat kost het opknappen van het stadhuis?"

Share

1

2015-08-28-Tivolipark Tuin-Interpolis-vijverEen wandtegel die in het trappenhuis van Stadskantoor 1 los was gaan zitten en naar beneden viel was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen: het College van B&W (Burgemeester en Wethouders wil zo snel als mogelijk dat alle medewerkers gaan verhuizen naar tijdelijke locaties. ...lees verder "Ambtenaren gemeente gaan begin 2017 verhuizen"

Share

2016-08-23-Fontein-Watervijver-StadhuispleinHet waterwerk tegenover de ingang van het stadhuis aan het Stadhuisplein is ten prooi gevallen aan de slopershamer. Deze bijzondere vijver, waarvan het geluid van stromend water altijd hoorbaar was, is nu tegen de vlakte gegaan. Menige Tilburger zal plezier gehad hebben van dat frisse geluid, zeker op warme zomerdagen, dat herinneringen opriep aan het snelstromende water van een beekje.

Share

1

2016-05-12 10381 f17 Stadhuis Zwarte DoosVier erfgoedorganisaties in Tilburg hebben gezamenlijk voor Stadskantoor 1 (het Stadhuis) een verzoek ingediend om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit verzoek is woensdag 10 augustus 2016 ingediend door Stichting Cuypersgenootschap, Erfgoedvereniging Heemschut, Heemkundekring Tilborch en Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed. ...lees verder "Monumentenstatus aangevraagd voor Stadskantoor 1"

Share

3

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatHet referendum over de verbouwing van het Stadhuis, waarbij Stadskantoor 1 een flinke uitbouw zou krijgen aan drie zijden en waarvoor veel bomen zouden moeten verdwijnen, gaat niet door. Dat was de korte conclusie na de vergadering van de Tilburgse gemeenteraad op maandag 7 maart.

Het raadsbesluit van 21 september 2015, waarin deze verbouwing door de gemeenteraad werd goedgekeurd, heeft voor veel verontwaardiging geleid onder de Tilburgers. Omwonenden, ondernemers, architecten, heemkundigen en vele anderen hadden vooraf uitgebreid van zich laten horen, door bij de gemeenteraad gebruik te maken van hun recht om in te spreken en hun visie te geven.

De conclusie van tegenstanders, gesteund door oppositiepartijen LST, OPA, Lokaal Tilburg, Voor Tilburg en LNS (nu VSP) was dan ook dat de voorstanders niet wilden luisteren naar argumenten. Dit was de aanleiding voor veel Tilburgers, gesteund door de toen pas opgerichte partij van Frans van Aarle, Lokaal Tilburg, om handtekeningen in te zamelen om referendum te houden over het besluit. ...lees verder "Referendum over verbouwing Stadhuis gaat niet door"

Share

1

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatIn de raadscommissie Bestuur van maandag 29 februari zou de discussie worden gevoerd over de nieuwe vraagstelling voor het referendum over de verbouwing van Stadskantoor 1.

"Bent u het EENS of ONEENS met het raadsbesluit om het onderste deel van Stadskantoor 1 uit te bouwen en te gebruiken voor uitbreiding van winkelruimte?"

Het referendum gaat over het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2015 waarin is besloten om winkels te bouwen in Stadskantoor 1, waarbij het pand flink wordt uitgebreid. Bijna 10.000 Tilburgers hebben dit referendum in december 2015 aangevraagd. ...lees verder "Noordanus vraagt de raad om herbezinning over verbouwing van het Stadskantoor"

Share

referendumOp woensdag 1 juni 2016 mogen alle stemgerechtigde Tilburgers, Udenhoutenaren en Berkel-Enschotters naar de stembus om zich uite te spreken over de verbouwing van het stadhuis. In een nieuw voorstel van de referendumcommissie, met als voorzitter Philip Eijlander, krijgt het referendum over de verbouwing van Stadskantoor 1, het Stadhuis een nieuwe vraagstelling, welke luidt:

"Bent u het EENS of ONEENS met het raadsbesluit om het onderste deel van Stadskantoor 1 uit te bouwen en te gebruiken voor uitbreiding van winkelruimte?"

Als antwoord zijn er nu drie opties: eens, oneens of neutraal. ...lees verder "Referendum Stadhuis: nieuwe vraagstelling"

Share

oudere zorgcolumnVijftigplussers zijn hinderlijk aanwezig in de Tilburgse binnenstad. Ouderen worden hooguit nog gedoogd.

Vijftigplussers zijn vooral irritant omdat ze in de meeste gevallen al jaren in de stad een eigen huis bewonen. Ze eisen een parkeerplaats voor de auto, binnen 100 meter van hun woning. Die is er doorgaans niet. Dat laten ze dan ook regelmatig weten als de gemeente weer eens een nieuw hoofdstuk aan het Verkeer en Vervoersplan wil toevoegen. Een vijftigplusser met auto komt al nauwelijks bij zijn voordeur volgeladen met boodschappen. Wegkomen uit de stad is een nog groter (milieu)probleem, gezien de vele tientallen extra kilometers per week die hij sedert enkele jaren aflegt. ...lees verder "(Party) Centrum"

Share

2015-09-07 236 45P Pieter Vreedeplein Leegstand tussen Kruitvat en Jack's CasinoDiscussies over het winkelrondje in de Binnenstad en de verbouwing van Stadskantoren 1 en 3 blijft de (politieke) gemoederen bezighouden. Aanleiding voor het meest recente debat hierover in de raadscommissie Vestigingsklimaat was de brief met verklaring van vastgoedbedrijven Wereldhave en Royalton en de gemeente over de toekomst kernwinkelgebied. PvdA en VVD hadden de commissie voor een extra vergadering bijeen gevraagd, omdat zij vragen hadden hierover.

Maar voordat deze vragen en het debat losbrandden, gaf een ambtenaar een samenvatting van ruim een halfuur over de ontwikkelingen sinds 2011. In het begin van dat jaar heeft de Tilburgse politiek de 'Binnenstadsvisie 2011-2020' vastgelegd, waarin staat afgesproken hoe het centrum van Tilburg (inclusief de Spoorzone) ontwikkeld moet worden. (Lees ook: "Plan: Iers warenhuis ‘Primark’ naar Binnenstad en bibliotheek naar de Spoorzone" - december 2010). Alles wat daarna is gebeurd, komt voort uit deze afspraken. ...lees verder "Debat over verklaring van Wereldhave, Royalton en de gemeente Tilburg"

Share

referendumcolumnVraag:

"Bent u het eens of oneens met het voorstel om het aantal zwembaden uit te breiden en daarvoor de voormalige locatie van het zwembad aan de Ringbaan West te gebruiken?"

of

"Bent u het eens of oneens met het voorstel om het horeca aanbod met enkele Grand Cafés uit te breiden op de locatie Stadhuisplein en daarvoor de begane grond van Stadskantoor 1 (de Zwarte Doos) te gebruiken?"

of ...lees verder "Stelling"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen