Spring naar inhoud

column

Raadslid Veerle Slegers (SP) vindt dat het pension niet mag verdwijnen
Oud Raadslid Veerle Slegers (SP)

Het gaat nog steeds niet goed ‘op links’. De sociaal democraten sukkelen verder, dat zal nog wel even duren voor daar het kwartje is gevallen. Iemand zal daar intern de overduidelijk voor de hand liggende en de afgelopen maanden vaak gestelde vraag moeten beantwoorden of deze PvdA bestaansrecht heeft. Zo ja: dan moet die partij er vervolgens nog voor zorgen dat de rest van Nederland dan ook ziet.

Volgens de landelijke leiders zal de PvdA in antwoord op de kritiek voortaan beter aantonen wat dankzij deze regeringspartij allemaal is gebeurd. Volgens mij was dat nu juist het probleem rond de jongste verkiezingsuitslag. De mensen in het land zagen maar al te goed wat deze PvdA de afgelopen jaren mee heeft helpen afbreken. Maar dat lijkt nog steeds niet te zijn doorgedrongen bij Samson c.s. ...lees verder "Links?"

Share

atteroDe gemeente Tilburg heeft 3,73% van de aandelen in Attero in handen. Attero is het bedrijf dat het afval van Tilburg en vele andere gemeenten verwerkt. In 1997 heeft de gemeente een contract voor 20 jaar afgesloten met dit bedrijf. Eén van de verplichtingen die de gemeente s aangegaan, is dat er elk jaar minimaal 510 miljoen kilo gemengd afval moet worden aangeboden. Daarvoor hoeft Tilburg niet alleen te zorgen, maar alle gemeenten gezamenlijk. Als zij hier niet aan voldoen, wordt er een boete, een naheffing in rekening gebracht. Maar omdat Tilburg ook mede-eigenaar is van Attero, valt deze boete weg tegen de jaarlijkse uitkering van dividend. Althans, zo luidde maandagavond in de commissie Vestigingsklimaat de theorie. ...lees verder "Attero, afval is gouden handel"

Share

Vandaag 2 april 2014 starten de echte onderhandelingen om te zien of de beoogde coalitie partijen D66-SP-GroenLinks-CDA op hoofdlijnen tot een akkoord kunnen komen. 1 april stuurde de beoogde oppositie partijen (VVD, LST, PvdA, TVP, OPA en Voor Tilburg) die buiten deze coalitieonderhandelingen worden gehouden gezamenlijk een brief aan inmiddels formateur Hans Dieteren. Hierin het verzoek dat ze alle notities en fiches krijgen die ambtenaren aanleveren aan de partijen die over een coalitie onderhandelen. Uiterlijk vrijdag willen ze antwoord van de formateur Dieteren.Logos oppositie De gezamenlijke brief: ...lees verder "Beoogde oppositie verzoekt inzage in stukken coalitieonderhandelingen"

Share

1

column09-18-2013-Hans-RubeHij was de fijnste wethouder uit de recente Tilburgse politiek. Altijd bereid te luisteren naar zijn ambtenaren en als het nodig was sloot hij een compromis met de andere politieke stromingen. Zegt men.

Ze willen Roel dan ook graag terug, heet het intern op het stadhuis.

Een deskundige, rustige en aimabele wethouder vind je immers niet zomaar. Daarom is hun verzuchting best te begrijpen.

Het is echter niet zomaar gepiept, Roel van Gurp terug te krijgen op het pluche. Hij zit immers sinds 2011 op een plek waar hij al jaren ook van droomde. Roel werd toen bestuurder van woningcorporatie Casade. Sociale huisvesting ligt deze Roel na aan het hart net zozeer als zorg voor de minderbedeelden in de lokale samenleving.

Het is dus aan GroenLinks Van Gurp er nu van te overtuigen dat hij echt de man is die die andere Roel in het huidige college snel moet doen vergeten. Immers, de alternatieven liggen bij GroenLinks niet voor het oprapen en Roel geeft regelmatig in zijn eigen blogs aan dat hij nog steeds meer actie wil van de lokale politieke bestuurders. ...lees verder "Roel?"

Share

1

nieuwe raad 2014Woensdagavond hebben 29 raadsleden die niet zijn herkozen afscheid genomen, waarbij voor elk van hen een persoonlijk woord van dank door burgemeester Peter Noordanus werd uitgesproken. Twee van hen, Bas Wilthagen (PvdA) en Maarten van den Tillaard (CDA) ontvingen daarbij een Koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester vanwege het feit dat zij 12 jaar raadslid zijn geweest. Beide zijn nu Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Donderdagavond werd de nieuwe raad, met in hun midden 29 nieuwe raadsleden geïnstalleerd, in bijzijn van veel familie en vrienden.

De nieuwe raad heeft afgetrapt met een initiatiefvoorstel van D66, CDA, SP en GroenLinks over de nieuw te vormen coalitie. En dat is iets nieuws in de Tilburgse politiek, want niet eerder werd er een open discussie gevoerd over een coalitie van partijen die nog gevormd moet worden. ...lees verder "Nieuwe raad geïnstalleerd: PvdA en VVD slaan samenwerking met beoogde coalitie af"

Share

1

gemeenteraadsverkiezingenInformateur Hans Dieteren heeft advies uitgebracht aan Berend de Vries over het nieuw te vormen college. De partijen D66, SP, CDA en GroenLinks kunnen het nieuwe college van B&W in Tilburg vormen.

Informateur Dieteren heeft de afgelopen dagen gesproken met alle lijsttrekkers van de in de raad vertegenwoordigde partijen. Doel van de gesprekken was de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken om te komen tot een college dat op een werkbare meerderheid en voldoende draagvlak kan rekenen.

De beoogde coalitie heeft 24 zetels in de gemeenteraad en kiest voor een college van vijf wethouders. De beoogde coalitiepartijen willen volgens het advies van Dieteren 'een bestuursakkoord sluiten op hoofdlijnen, waarin een sociaal mensbeeld centraal staat, met een heldere visie op de ontwikkeling van de stad en een verfrissende bestuurlijke benadering'.

De vier partijen gaan vanaf woensdag 2 april met elkaar in gesprek over het coalitieprogramma en de portefeuilleverdeling. Doel is om de onderhandelingen voor de meivakantie af te ronden. Donderdag 27 maart dienen de partijen D66, SP, CDA en GroenLinks een initiatiefvoorstel in waarin de heer Dieteren wordt gevraagd de coalitiebesprekingen te begeleiden. Behandeling van het initiatiefvoorstel gebeurt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Dit zou kunnen betekenen dat er voor zowel de LST (Hans Smolders), de VVD , de PvdA en de andere lokale partijen voor de komende vier jaar slechts een plaats in de oppositie is weggelegd.

Lees ook het volledige advies van Hans Dieteren op pdf.

Share

8

Auke BlaauwbroekcolumnDe grootste fractie van de afgelopen vier jaar, met 11 van de 45 zetels aanwezig in de gemeenteraad van Tilburg, is sinds de verkiezingen van woensdag 19 maart gedegradeerd tot een middelgrote partij met een nipte 5 zetels. ‘PvdA Lijst 6’, zal er over een kleine vier jaar op de posters prijken als het campagnecircus opnieuw begint.

“Het is de schuld van het landelijke beleid, waar wij op worden afgerekend!” wist een afgedankt PvdA-raadslid reeds woensdagnacht het verlies te duiden “want wij hebben vier jaar lang heel hard gewerkt.” Ook daags erna, op de Facebook-pagina van PvdA-Tilburg wees de beschuldigende vinger naar Den Haag, want een verlies van 60% is niet niks.

Lijsttrekker Auke Blaauwbroek doet vrolijk mee, alsof er niks is gebeurd. Hij wil gewoon meedoen aan de coalitie-onderhandelingen en zelfs graag weer wethouder worden. Uiteraard: het megaverlies lag toch immers niet aan hem? Dat er ook binnen zijn eigen gelederen wordt gemord, omdat niet iedereen het met deze plank-voor-de-kop mentaliteit eens is, ontgaat de vrolijke krullenman. Hij zou er verstandig aan doen om eens zijn licht op te steken bij zijn voorganger: Jan Hamming. Onder het genot van een kroket van de Febo, komen ze daar samen vast wel uit. ...lees verder "Auke doet PvdA de das om"

Share

4

peiling
Link naar: Peiling Maurice de Hond: opkomst gemeenteraadsverkiezingen Brabant historisch dieptepunt

Woensdag 19 maart kiest Tilburg een nieuwe gemeenteraad. Van 14 januari tot 17 maart vroegen wij onze lezers om te stemmen op de peiling. In totaal werd er 1.553 keer gestemd, waarvan 46 stemmers aangaven niet te zullen gaan stemmen op 19 maart. Een peiling is natuurlijk niet hetzelfde als de échte verkiezingen, waarin iedereen maar één stem heeft. In onze peiling kan één keer per IP-adres (internet-adres) worden gestemd. Echter, met een zogenaamde 'tor-browser' is het mogelijk om steeds met een ander IP-adres in te loggen op de website en zodoende meerdere keren te stemmen. Deze 'tor-stemmen' zijn voor ons herkenbaar en daarom hebben we de uitslag gecorrigeerd hierop. De enthousiaste achterban van PvdA, Lijst Smolders en D66 hebben namelijk gebruik gemaakt van deze truc. Zodoende had PvdA 64 valse stemmen, Lijst Smolders 25 en D66 18. Alle andere partijen hadden alleen geldige stemmen gekregen. ...lees verder "Uitslag Peiling Gemeenteraadsverkiezing 2014"

Share

amstel bierhal- hyvesTijdens de Hamerraad op 17 februari is het  initiatiefvoorstel van TROTS, het verplaatsen van de bierhal tijdens de Tilburgse Kermis, aangenomen. In dit initiatiefvoorstel, wat mede werd ingediend door de SP en PvdA, wordt geregeld dat de Bierhal die de afgelopen jaren tijdens de kermis op het Koningsplein stond met ingang van 2015 terug verhuist naar zijn oude plek op het Willemsplein. Reden hiervoor is dat al enkele jaren de omwonende klagen over de geluidsoverlast die de bierhal tijdens de Tilburgse Kermis produceert. Tijdens de bespreking van het initiatiefvoorstel bleek dat de verhuizing dit jaar niet meer mogelijk was omdat de contracten reeds getekend zijn met de exploitanten van de bierhal. ...lees verder "Bierhal terug naar het Willemsplein"

Share

5

De columnOutlet-ruitersport-uitverkoopDe campagnes van de landelijke politieke stromingen beginnen in Tilburg al aardig op stoom te komen. Voor wie het nog ontgaan was: 19 maart aanstaande mag Tilburg een nieuwe gemeenteraad kiezen. Een innovatieve pop-up weggeefwinkel met duizenden winterviooltjes, sleutelhangers,  ijskrabbers, ballonnen en andere nietszeggende snuisterijen van het CDA. Het wekelijkse uitstapje van de PvdA-lijsttrekkers, inclusief ex-krullenbol Diederik Samson, die elke zaterdag honderden rode rozen uitdelen onder de wrange realiteit "I Never Promised You a Rose Garden". De lijfspreuk van GroenLinks: "mensen en homo's tellen niet de cijfers". Een VVD die zich opeens opwerpt als de Tilburgse banenmotor, terwijl ze niet exact weten waar de startmotor van de nieuwe transitie-economie zich bevindt. De ontmoedigende Valentijnshartjes met de spreuk "We hebben een date op 19 maart" van de SP. Alleen D66 weet zich nog, door een noodgedwongen campagne-stop wegens het plotseling ontvallen van Els Borst, hier aan te onttrekken. ...lees verder "Verkiezingscampagne: Tilburg in de uitverkoop"

Share

Ava-Silver
Buskruit met een optreden van Ava Silver

Aanstaande woensdag 13 november 2013 gaat Politiek Café Buskruit (van de SP) in discussie over Ondernemen om oplossingen te bieden voor maatschappelijke en sociale issues.  De gasten zijn Freena Eijfinger, CEO en founder van AutiTouch (www.autitouch.com), en met Etienne de Jong, Manager Talent & Werk van de Diamantgroep en lid van de projectgroep Social Return (www.socialreturnregiotilburg.nl).

Daarnaast is er aandacht aan Tilburg Studentenstad', en de vraag  'hoe houden we de studenten vast’, met de Studentenraad en met Pieter Siebers, ambtenaar van de Gemeente Tilburg. Muziek is er van zangeres en songwriter Ava Silver.  Columnist is de talentvolle Mandy Verleijsdonk. Presentator van deze 31ste editie van Buskruit! is Kevin Hordijk.

Plaats van handeling is het Café  De Plaats (PiusPlein 61) van 20:00 tot 22:00. De toegang is gratis.

Share

1

het-jaar-013_blauw_rood_RGBIn het eerste kwartaal van 2013 interviewden we 13 mensen uit Tilburg over hun visie. In deze ‘13 Visies op de Stad 013’ kwamen bekende en onbekende Tilburgers aan het woord over hun werk en leven en waar zij zoal in de stad tegenaan lopen.
In deze tweede serie van 13 interviews vragen we 13 Tilburgse politici om op deze visies te reageren. Zijzelf kiezen één van de visies en wijzelf kiezen er ook één voor hen uit. Alle 13 zitten nu in de raad en willen graag bij de verkiezingen in maart 2014 weer herkozen worden.

Bart van de Camp
Bart van de Camp

Bart van de Camp zit sinds 2003 in de gemeenteraad van Tilburg namens de SP, maar is al vele jaren politiek actief. “Ik ben een actieman, geen echte politicus. Ik kom uit het actieverleden van de SP en ik vind actievoeren het mooiste wat er is. Een politicus is iemand die een nummer afdraait in de commissie of raad, zijn achterban twee keer per jaar ziet bij een algemene ledenvergadering en hen dan vertelt dat hij die achterban vertegenwoordigt. Zo ben ik dus niet.”

“Neem nou bijvoorbeeld die kwestie van de Koolhovenlaan, gisteren (maandag 30 september - red.) in de commissie Leefbaarheid. Daar wil de gemeente als snelheidsremmende maatregel een beukenhaag van drie meter neerzetten, maar de mensen die daar wonen zien dat helemaal niet zitten. Dan zegt er een raadslid “Maar ik vind dat wel mooi.” Maar daar gaat het toch niet om. Het gaat er om wat de mensen die er wonen ervan vinden. De meeste raadsleden komen vrijwel nooit in Koolhoven. Die gaan daar niet eens kijken. Maar als volgende week de seniorenbeurs wordt gehouden, komen ze allemaal, want het wordt weer verkiezingstijd.” ...lees verder "Bart van de Camp (SP): “Burgers zijn de ervaringsdeskundigen”"

Share

armoedeDe aftrap van het nieuwe politieke seizoen werd maandagmiddag 12 augustus genomen door de commissie Sociale Stijging met een stevige discussie over het nieuwe armoedebeleid. Hierin wordt vooral ingezien dat de gemeente dit niet zelf kan, maar dat samenwerking met maatschappelijke instellingen en burgers noodzakelijk is. Ook wordt begrepen dat het belangrijk is om mensen vooral de kans te bieden om mee te doen in de samenleving.

Daarom wordt de Meedoen-regeling, die al sinds 2007 bestaat en waarmee mensen met een minimuminkomen een bijdrage kunnen krijgen voor sport en culturele activiteiten, uitgebreid. Het maximumbedrag gaat van €70,- naar €100,- per persoon per jaar en iedereen met een inkomen tot 130% van het minimum kan hiervan gebruik maken. Dit was tot nu toe tot 120%. Verder wil de gemeente doorgaan met het aanbieden van budgetcursussen, zodat mensen beter leren met geld om te gaan. ...lees verder "Invoering van NOMA en experimentenpotje ‘Krachtenbudget’"

Share

PvTplanStappegoorMaandag 4 maart, tijdens de vergadering van de commissie 'Vestigingsklimaat', stond het plan 'Nieuw Stappegoor' opnieuw op de agenda. De oppositiepartijen Partij Voor Tilburg, SP, TROTS, DAT en TVP vinden dat de wethouder zijn toezegging van 3 december niet genoeg is nagekomen en wilden hierover in debat.

Tijdens de raadsvergadering van 3 december 2012 werd door een meerderheid van de raad het plan 'Nieuw Stappegoor' met onder andere een nieuwe XL-supermarkt en nieuwe woningen, goedgekeurd en wethouder Auke Blaauwbroek heeft daags daarna het contract met de uitvoerder, Consortium B.V. getekend. In die vergadering lag ook een alternatief plan op tafel, ingebracht door de Partij van Tilburg (PvT) die niet alleen door andere fracties erg werd gewaarderd, maar ook door ondernemers en gebruikers in Stappegoor. ...lees verder "Stappegoor: oppositie boos op Auke Blaauwbroek vanwege onvoldoende nakomen van toezegging"

Share

1

geld salarisTijdens de raadsvergadering van maandag 14 januari heeft de SP een voorstel gedaan om het salaris van burgemeester Peter Noordanus gelijk te stellen aan de 'Balkenende-norm' ofwel de Wet 'Normering Topinkomens', die sinds 1 januari 2013 is ingegaan. Volgens deze wet mogen salarissen van bestuurders niet hoger zijn dan 130% van een minister. Volgens de SP is het salaris van de burgemeester, vanwege de dienstauto en door belastingtechnische oorzaken, bruto €11.000,- te hoog. Netto voldoet dit salaris wél aan de nieuwe wet.

Omdat Peter Noordanus in deze kwestie persoonlijk het onderwerp van de discussie was, werd de voorzittershamer voor de gelegenheid overgenomen door vice-voorzitter Loes Dielissen. ...lees verder "Discussie over salaris Peter Noordanus leidt tot publicatie van alle college-salarissen en raadsvergoedingen"

Share

4

Bovendien staat in het contract dat het Willem II-stadion en de omgeving eveneens bij de door de gemeente te leveren gronden behoort (Contract pagina 7). Voorlopig is voor dit gedeelte nog geen bouwplan, maar de gemeente belooft wel om deze grond alvast mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. In het leveringsschema staat dat dit gebied in het eerste kwartaal van 2015 geleverd moet zijn. De indruk bij het aanwezige publiek en de insprekers is, dat al tijdens de vertrouwelijke vergadering was beklonken om met het contract akkoord te gaan en niet meer te luisteren naar de inbreng en vragen van bewoners, ondernemers en sporters.
Plankaart Nieuw-Stappegoor

Maandagavond 12 november stond het plan Stappegoor op de agenda van de commissie Fysiek. In dat plan is een XL-supermarkt van 4.500 m² gepland, waartegen veel weerstand bestaat in de stad. In het contract dat de gemeente wil sluiten met 'Consortium Stappegoor BV' is te lezen dat behalve deze extra grote supermarkt, geen andere detailhandel in het gebied wordt toegestaan. (Contract pagina 4-5). De extra commerciële ruimte, tot een oppervlakte van 6.000 m², moet worden opgevuld door commerciële dienstverlening.

Bovendien staat in het contract dat het Willem II-stadion en de omgeving eveneens bij de door de gemeente te leveren gronden behoort (Contract pagina 7). Voorlopig is voor dit gedeelte nog geen bouwplan, maar de gemeente belooft wel om deze grond alvast mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. In het leveringsschema staat dat dit gebied in het eerste kwartaal van 2015 geleverd moet zijn. "Het stadion, dat de gemeente Tilburg in 1994 voor €13,4 miljoen heeft gekocht, blijft eigendom van de gemeente. Het Consortium koopt voor €2,9 miljoen de 'ontwikkelingsrechten van de ruimte om het stadion' van de gemeente", volgens wethouder Auke Blaauwbroek.

Koning Willem II stadion

In de vergadering van de commissie Fysiek bleken de coalitiepartijen, met uitzondering van GroenLinks die er nog over wil nadenken, allemaal voor het nieuwe contract met het Consortium te zijn, terwijl alle oppositiepartijen tegen zijn. De zes insprekers die de moeite hadden genomen om hun standpunt te vertellen, veranderden daar niks aan. Wel heeft  de Partij voor Tilburg een alternatief plan gepresenteerd, waarin een boulevard met aan beide kanten sportaccommodaties. Dit plan werd door vrijwel alle partijen interessant genoeg gevonden om in te passen in het plan van de gemeente en het Consortium. Camiel Seij, TVP: "Het huidige plan is zodanig krakkemikkig in elkaar geflanst dat zelfs het plan van éénmansfractie Partij voor Tilburg nog beter is dan dat van het Consortium."

Vooraf aan deze openbare vergadering, zijn er vertrouwelijke vergaderingen geweest die gingen over het risico dat de gemeente loopt in deze kwestie. SP, Trots en TVP hebben uit principe geweigerd om de vertrouwelijke documenten in te zien en de vertrouwelijke vergaderingen bij te wonen, zodat zij vrijuit kunnen spreken. Bart van de Camp, SP: "Wat mag de Tilburger op dit moment niet weten? Wat voor soort overleg is dit geweest?" Jan Heijman, VVD, geeft dan ook aan dat hij last heeft van de vertrouwelijkheid: "Blijkbaar leeft in de stad het idee dat het vanavond over veel meer gaat dan het contract. De geheimhoudingsplicht valt op en maakt de discussie wel moeilijk. We zitten hier namens de bevolking van Tilburg en ik heb er moeite mee."

Volgens wethouder Auke Blaauwbroek moet de gemeente wel garant staan voor €40 miljoen omdat het Consortium al investeringen heeft gedaan. Het risico wordt aan de kant van het Consortium gedekt door RABO Vastgoedholding en TBI tot maximaal €40 miljoen en volgens de wethouder is het Consortium een solide partner die niet zo gauw failliet gaat. "Vertrouwelijkheid is eigenlijk niet te vermijden door de betrokkenheid van andere marktpartijen en risico's." aldus de wethouder.

Ook zijn er mogelijkheden voor tijdelijk gebruik van gronden waarop nog niet gebouwd wordt en kan er ook nog geschoven worden in de plannen, maar hoeveel ruimte daarvoor is, wordt niet aangegeven. Dit leverde in de tweede ronde een stevige discussie op tussen Arjan Pronk, PvdA en Bart van de Camp, SP. Arjan Pronk verdedigde het plan en zijn wethouder stevig en verwacht dat er nog volop kan worden geschoven binnen het plan, zolang dat geen extra kosten oplevert. Bart van de Camp gelooft daar niet in. "Als er eenmaal getekend is, hebben we niks meer te vertellen, dan zitten we helemaal klem." Uiteindelijk geeft de wethouder toe dat er ná  het tekenen van de contracten op 3 december, in overleg met het Consortium, nog geschoven kan worden met de gronden.

De indruk bij het aanwezige publiek en de insprekers is, dat al tijdens de vertrouwelijke vergadering was beklonken om met het contract akkoord te gaan en niet meer te luisteren naar de inbreng en vragen van bewoners, ondernemers en sporters. Bram van Beurden, inspreker namens Stichting Stadsbomen: "Dacht als benjamin dat we hier waren om een betere stad te maken. Ik schaam me dat dit hier niet zo blijkt te zijn. Er blijkt geheimhouding over de externe partijen die we niet mogen weten."

Share

"Ik heb liever dat de wethouder eerlijk zegt dat ie vreest dat het probleem groter is dan hij nu kan weten. Krijg nu de indruk dat we straks met een groter probleem zitten en dat we bij de neus worden genomen. Ik vraag de wethouder om ons serieus te nemen. Als de antwoorden niet blijken te kloppen met de realiteit heeft de wethouder straks serieus een probleem."
Drieburcht in aanbouw - Foto: CaubergHuygen

Het sportcomplex de Nieuwe Drieburcht, dat naast het Wagnerplein in Tilburg-Noord in aanbouw is, zal pas in het voorjaar van 2013 opengaan, zes maanden later dan de bedoeling was. Loes Dielissen van de TVP stelde daarover vragen in de commissie Fysiek van afgelopen maandag, 24 september. Ze wilde onder andere weten waarom de bouw is stilgelegd, waarom er extra controles nodig zijn en wie er verantwoordelijk is en dus voor de financiële schade gaat opdraaien.

Verantwoordelijk wethouder Auke Blaauwbroek antwoordde hierop dat er vier maanden geleden technische problemen waren gevonden, namelijk dat er teveel spanning kwam te staan op de stalen draagconstructie, en dat er nu extra controleurs bezig zijn om een oplossing te vinden. "Maar het is dan ook wel een erg ingewikkelde constructie, de nieuwe Drieburcht is een architectonisch hoogstandje. Het gebouw telt drie verdiepingen, heeft drie zwembaden, een fitnessruimte, een sporthal van 2500 m², een buitenschoolse opvang en een horecagelegenheid." zo verdedigde hij. "Er is een aanpassing in constructie nodig en versteviging op punten, maar de basis blijft hetzelfde. De extra kosten worden in kaart gebracht, die zijn nu nog niet bekend."

Camiel Seij, TVP en ooit werkzaam als bouwkundig ingenieur, was met dit antwoord niet tevreden: "Ik heb er wel zoveel verstand van dat de wethouder me niet alles kan wijsmaken. Er is behoorlijk ingegrepen in de staalconstructie. Je kunt van verre zien dat er staalplaten los gemaakt zijn en opnieuw zijn gelast. Het lijkt veel ernsiger te zijn dan de wethouder doet voorkomen, want er was nu al sprake van verzakking van 8%. Wie er verantwoordelijk is zien we nog wel, maar hoe dan ook: iemand zal de schade moeten dragen en zou niet graag zien dat de wethouder dit gaat oplossen." Bart van de Camp, SP, ging nog een stap verder: Ik zie een grote financiele vraag van de wethouder al aankomen. Dat gaat altijd zo. En ik zie een tweede raadsenquête-commissie aankomen die dat dan weer moet gaan onderzoeken, net als destijds met het Midi-theater."

Ook Jan Heijman, VVD, was niet tevreden, vooral omdat de wethouder niet kon zeggen hoeveel dit extra ging kosten. In een schriftelijk antwoord aan de raad schreef Auke Blaauwbroek op 20 september dat het géén miljoenenstrop ging worden. Jan Heijman: "Geen sprake van een miljoenenstrop schreef u, daar wil ik graag meer specificatie van en dat zou dan niet boven de 8 ton uit moeten komen. Anders hebben we straks een heel moeilijk gesprek met elkaar." Hierin werd hij gesteund door Joost van Huijgevoort van DAT: "Ik heb liever dat de wethouder eerlijk zegt dat ie vreest dat het probleem groter is dan hij nu kan weten. Krijg nu de indruk dat we straks met een groter probleem zitten en dat we bij de neus worden genomen. Ik vraag de wethouder om ons serieus te nemen. Als de antwoorden niet blijken te kloppen met de realiteit heeft de wethouder straks serieus een probleem."

Even later gaf Auke Blaauwbroek toch toe dat de schade ongeveer 7 à 8 ton zou zijn, maar dat de fout zéker niet bij de gemeente ligt. Bart van de Camp (SP) ging daar fel tegen in: "Het is niet de eerste keer dat dit zo gaat. Het is een stramien aan het worden. We worden opnieuw in slaap gesust. Die 7 à 8 ton kunt u niet zomaar zeggen want die strijd wordt nog uitgevochten. Dit is heel erg gewaagd wat u nu doet." Hij krijgt bijval van Camiel Seij (TVP), die foto's van de constructie tevoorschijn haalt die in de Daklozenkrant hebben gestaan.

Arjan Pronk, PvdA, deed daarop nog een poging om zijn wethouder te verdedigen en noemde de foto's van Camiel Seij 'broddelwerk' en de opmerkingen van TVP, SP en de VVD waren volgens hem suggestief. Auke Blaauwbroek leek dankbaar voor deze verdediging en sloot af met: "Met deze info moet u het doen er is geen andere."

 

Share

Discussie over XL-supermarkt in Stappegoor opnieuw uitgesteld

Drie weken nadat in een discussie in de commissie 'Fysiek' over de Korvelseweg ook het plan 'Stappegoor' ter sprake kwam, stond dit onderwerp opnieuw op de agenda van deze raadscommissie. Pijnpunt in het plan 'Stappegoor' is het voornemen om een XL-supermarkt in deze wijk te bouwen, wat door verschillende partijen in de stad gevreesd wordt.

Onder ander de ondernemers federatie Tilburg (OFT), die onderzoek heeft laten doen naar de gevolgen van een extra grote supermarkt aan de rand van de stad voor winkelcentra in de omgeving. Het resultaat staat beschreven in het rapport 'XL in de periferie' van Panteia. Dit rapport is hier te downloaden. Maar ook projectontwikkelaar Bouwinvest, dat de voormalige AaBe-fabrieken wil verbouwen tot winkelcentrum, ziet de komst van een grote supermarkt aan de rand van de stad niet zitten.

Daarnaast is er sprake van een tweede rapport, het 'rapport BRO' dat het onderzoek beschrijft dat door de gemeente Tilburg is opgedragen. Echter, de inhoud hiervan is nog niet bekend omdat het college van burgemeester en wethouders nog geen toestemming heeft gegeven voor publicatie. Het nog niet willen delen van deze informatie was de aanleiding voor een felle discussie door de fracties Trots en SP enerzijds en de fractie PvdA en de voorzitter van de commissie, Orkun Baytemir, anderzijds.

John van Gorp (Trots): "Schande dat van een rapport waarvan de inhoud al met ondernemers in de stad wordt gedeeld, achtergehouden wordt voor de raad, dit is een minachting van de raad. Het aantal lijken uit de erfenis van Jan Hamming lijkt een heel kerkhof te worden." Bart van de Camp (SP): "Er lopen in de stad twee WOB-verzoeken naar dit rapport, wij hebben recht op deze informatie!" waarmee hij bedoelt dat zowel het Brabants Dagblad als Tilburgers.nl een verzoek hebben gedaan om het rapport BRO te ontvangen volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur.  Echter, Arjan Pronk (PvdA) stelt dat er rustig afgewacht moet worden tot wethouder Auke Blaauwbroek het rapport naar de raadsleden stuurt. Auke Blaauwbroek, die tussenbeide komt, belooft het rapport uiterlijk woensdagochtend op te sturen, waarna wordt besloten om het onderwerp een week later te bespreken.

 

Share

1

Opkomst in Tilburg was om 16.00 uur 36.76%.

Brabant Kiest logoHet is 12 september 2012, de dag van de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer. Diverse peilingen hebben de laatste dagen een nek-aan-nekrace laten zien tussen PvdA en VVD, waarbij de SP als derde uit de bus lijkt te gaan komen. Of dat ook de uitslag zal zijn, zal pas laat vannacht bekend worden.

Om 21.00 uur gaan we op pad om de sfeer te proeven onder de Tilburgse politieke partijen.

PvdA, 21.05 uur

Bij de PvdA doen de leden een quiz-spel om de stemming op te vrolijken, burgemeester Peter Noordanus doet gezellig mee.

We komen binnen in het partijgebouw 'Levensbouw' van de PvdA Tilburg, waar een vrolijke stemming heerst. Voorzitter Frans Post komt ons tegemoet: "Hebben jullie de exit-poll al gehoord? De VVD staat op 41 zetels en wij op 40, en bij de PVV gaan er 11 zetels af!" Ondertussen druppelen de leden binnen en blijft de stemming opgetogen. Wanneer de JS, de jonge socialisten van de PvdA, aanzetten tot een politieke quiz doet iedereen mee, inclusief burgemeester Peter Noordanus, die als PvdA-lid het verkiezingsfeest komt meevieren.

Maar wanneer Ferry Mingelen op een groot scherm om 21.30 uur een eerste officiële tussenstand presenteert, luistert iedereen vol aandacht en klinkt er wat teleurgesteld gemompel als de stand van de exit-poll nog ongewijzigd blijft. De stemming blijft hoopvol.

Vlug daarna neemt Marieke Moorman, wethouder van Tilburg, het woord. Zij stelt dat het resultaat zeker te danken is aan de campagne met als doel '1 miljoen kiezers-contacten' in Nederland, wat goed is afgekeken van de Tilburgse campagne '50.000 handen schudden' dat voormalig wethouder Jan Hamming in 2010 in Tilburg neerzette, en zij bedankt meerdere keren alle vrijwilligers die zich hebben ingezet. Er wordt geklapt voor het campagneteam, waarna singer-songwriter Ilana Buijssen een lied inzet, zichzelf begeleidend op gitaar.

SP, 22.30 uur, Café de Plaats

Bij de SP spreekt Nachtburgemeester Godelieve Engbersen de leden toe en steekt hen een hart onder de riem.

Volgens de voorlopige prognoses is de SP gelijk gebleven; de 15 zetels die ze hebben, houden ze. De stemming is gelaten, als op een doorgaanse kroegavond en de gesprekken aan de bar gaan gewoon verder, ook als op een groot scherm SP-lijsttrekker Emile Roemer geïnterviewd wordt. Nachtburgemeester Godelieve Engbersen is deze avond de spreekstalmeesteres voor de SP en zij uit complimenten over de mooie opkomst. "Het was een titanenstrijd tussen Rutte (VVD) en Samsom (PvdA) en dat heeft de SP duidelijk stemmen gekost. Maar deze avond is een feestje voor de democratie, de SP heeft brons maar de mensen hebben gekozen en die hebben goud." zo vertelt zij het gezelschap. "Er is voldoende ruimte voor idealen en om ideeën vorm te geven."

VVD, 23.15 uur, Café de Slijterij

De VVD heeft café de Slijterij als plek van samenkomst gekozen, het is er gezellig, maar geen feestje.

De VVD heeft Café de Slijterij als plek van samenkomst gekozenen gezien de voorlopige uitslag, waarin de VVD nu zelfs 2 zetels voorloopt op de PvdA, verwachten we wel een feestje. Echter, het blijkt er vrij rustig te zijn. Hoewel buiten op het terras een banner van de VVD staat en er een paar posters op de ramen hangen, blijkt het er niet bijzonder druk. Een bezoeker aan de bar (hij wil anoniem blijven) stelt dat dit komt door de bescheidenheid van de VVD: "Al zouden we 5 of zelfs 10 zetels voor staan, dan nog zouden we dat niet vieren. Hoe dat komt? Géén idee!" Hans van Zeeland, bestuurslid van de VVD in Tilburg, bevestigt dit: "Liberalen zien de politiek als een noodzakelijk kwaad. Het is geen doel en zeker niet iets om te vieren."

De aandacht van de aanwezigen richt zich geheel naar de TV op het moment dat Mark Rutte daar verschijnt en het woord neemt, iedereen luistert aandachtig. Daar in Scheveningen is het wél een groot feest!

Opkomst in Tilburg (update: 20.25 uur)

De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen in Tilburg was om 10.00 uur 10.07%. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was dat 11.10%, in 2006 was dat 11.80%.

De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen in Tilburg was om 13.00 uur 23.82%. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was dat 24.50%, in 2006 was dat 27.30%.

De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen in Tilburg was om 16.00 uur 36.76%Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was dat 37.30%, in 2006 was dat 41%.

De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen in Tilburg was om 19.00 uur 56.39%. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 was dat 56%, in 2006 was dat 63.90%.

Share

Brabant Kiest logoOp woensdag 5 september organiseert Tilburg University Het Financiële Verkiezingsdebat met de financiële experts van de landelijke politieke partijen. Het debat vindt plaats in de Aula (Cobbenhagen gebouw) van Tilburg University, Warandelaan 2 te Tilburg. Het programma begint om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. De financiele experts van de volgende partijen zullen aan het debat deelnemen: CDA , VVD, PvdA, D66, SP, CU, GroenLinks.

Aan bod komen o.a. (overheids-)financiën, partijprogramma's en hoofdpijndossiers. Het debat is bedoeld voor studenten van Tilburg University en geïnteresseerden. Het debat is interactief, studenten kunnen via Twitter politici vragen stellen.

Half augustus zal er via de website van de universiteit meer over het debat bekend worden gemaakt, onder meer wie de deelnemers zullen zijn.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen