1

Commissielid Bart van de Camp stopt per direct met zijn werkzaamheden voor SP Tilburg. Bart is ruim 30 jaar SP lid. In het verleden is hij voorzitter en 13 jaar raadslid geweest. Sinds de zomer van 2016 was hij alleen nog actief als commissielid Bestuur voor de SP.

Bij zijn eerdere afscheid als raadslid op 18 juli 2016 ontving Bart van de Camp uit handen van burgemeester Peter Noordanus een Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor zijn jarenlange verdienste kreeg hij afgelopen zomer ook de Zilveren Tomaat.

Fractievoorzitter Fráncy van Iersel: "Ik dank Bart voor de jarenlange inzet voor onze afdeling. Hij heeft veel gedaan voor ons. Het is goed dat Bart nu meer tijd thuis te besteden heeft."

Op zondag 12 maart 2017 organiseert Buskruit, het Politiek Café van de Tilburgse Socialistische Partij (SP), een verkiezingsdebat in Kim's Kroeg aan het Piusplein 61, in Tilburg.

Tijdens deze middag bespreekt Buskruit de aankomende Tweede Kamerverkiezingen met een aantal prominente sprekers zoals onder andere Cem Lacin (nr. 10 SP kandidatenlijst) en Wassika Hachchi (ex-politica en D66'er). Met Jochem de Bresser van CentERdata bespreken ze de nieuwe peilingmethode van de Universiteit Tilburg en hoe de prognoses kunnen worden geduid. Er is ook een bijdrage van de Tilburgse columnist Nick J. Swarth en de muziek wordt verzorgd door Oliver Pesch, een songwriter uit Rotterdam, die studeert aan de Rockacademie in Tilburg. ...lees verder "Buskruit organiseert verkiezingsdebat in Kim’s Kroeg"

2016-06-21 Bart van de Camp StadstuinderijMaandag 18 juli 2016, aan het eind van de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces (zomervakantie) van de raad, heeft SP-raadslid Bart van de Camp afscheid genomen. Bart heeft 13 jaar voor de SP in de gemeenteraad gezeten.

Bij zijn afscheid ontving Bart van de Camp uit handen van burgemeester Peter Noordanus een Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Toch hoeft de Tilburgse politiek Bart nog niet helemaal te missen. Hij blijft vooralsnog lid van de raadscommissie Bestuur en ook wil hij jonge raadsleden van de SP begeleiden.

4

Gastbijdrage van Roy van Beek. Roy van Beek is SP-lid, betrokken Tilburger en een ervaren financieel specialist.

05-07-2015-geld-euro-20-eurobiljet-rijk-armMet genoegen heb ik kennis genomen van de algemene beschouwing als voorgedragen door Francy van Iersel op 11 juli. Het is jammer om te constateren dat het gevoerde beleid is gebaseerd op een valse aanname: “Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat dit meest linkse college ooit de financiën op orde heeft. De reserves zitten vol.. “

De aanname 'de reserves zitten vol' vormt de basis van het gevoerde beleid. Elk besluit welke genomen wordt door deze fractie is gebaseerd op deze aanname. Echter:
1. De financiën zijn niet op orde,
2. en de reserves bestaan niet. ...lees verder "“Financiën niet op orde en reserves bestaan niet”"

5

2016-06-21 Bart van de Camp Stadstuinderij
Bart van de Camp

Bart van de Camp is al 30 jaar SP-lid, en daarvan was hij de laatste 13 jaar, sinds september 2003, actief als raadslid. Op 18 juli 2016, als de zomervakantie (het reces) begint, neemt hij afscheid.

Tegenwoordig ergert Bart zich vooral aan de desinteresse onder raadsleden om zich gedegen in zaken te verdiepen. Regelmatig worden er op het stadhuis informatie-bijeenkomsten georganiseerd, waar ambtenaren samen met een wethouder uitgebreid uitleg geven over een project, een nieuw beleid of juist een dossier dat al een aantal jaren loopt. Bar van de Camp is een vaste bezoeker van deze bijeenkomsten en hem valt op dat steeds minder raadsleden de moeite nemen om te komen.

"Ik wil zien wat er gezegd wordt. Want een intonatie, een manier waarop iets verteld wordt zegt vaak veel meer en dat lees je niet in een stuk." ...lees verder "Bart van de Camp (SP) kijkt terug op de afgelopen 13 jaar: “Je moet nooit kwaad worden”"

4

TraverseSP-raadslid Fráncy van Iersel heeft namens de Tilburgse fractie van de SP, vragen gesteld aan de wethouder over een geval van verdringing van werk. Het gaat om een vacature voor vrijwilliger bosproject bij SMO (Stichting voor Maatschappelijke Opvang) Traverse. Deze functie werd vervuld door een betaalde medewerker wiens contract niet verlengd werd omdat hij ineens niet meer zou voldoen. ...lees verder "Verdringing van betaald werk door vrijwilligerswerk – SP stelt vragen"

red_de_zorgOp maandag 31 augustus lanceert het Red de zorgcomité Midden-Brabant het actieplan Red de Zorg. Zij doen dit door middel van het organiseren van een persconferentie bij de nieuwe locatie van Creatieve Werkplaats Raakveld aan de Koestraat 113 in Tilburg. Tijdens de persconferentie zullen de diverse deelnemers van het comité toelichten hoe zij, ieder op hun eigen manier geconfronteerd worden met de bezuinigingen. Zij zullen ook de aankomende acties die zij organiseren in Midden-Brabant  toelichten.

Het zorgcomité Midden-Brabant bestaat uit een brede coalitie van zorgmedewerkers, politieke partijen, zorgvragers en diverse belangenverenigingen. Zij hebben zich verenigd om zich in te zetten om de bezuinigingen op de zorg te stoppen en om zoveel mogelijk bekendheid geven aan de Red de Zorgdemonstratie op 12 september in Amsterdam. ...lees verder "‘Red de Zorg’-comité Midden-Brabant lanceert actieplan"

1

Jetta-klijnsma
Jetta Klijnsma

Zaterdag 7 maart, terwijl de eerste lentedag veel Tilburgers naar de Binnenstad trok, voerden politieke partijen campagne om zoveel mogelijk stemmen te winnen bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten, op woensdag 18 maart 2015.

Sybrand van Haersma Buma
Sybrand van Haersma Buma

PvdA Tilburg had staatssecretaris Jetta Klijnsma naar het Odulphuslyceum gehaald, zodat jongeren met haar in debat konden over werkgelegenheid voor jongeren. Slechts enkele jongeren van de stichting Pars Cipere waren hierbij aanwezig. Jetta Klijnsma stelde dat de bestrijding van jeugdwerkloosheid belangrijker is dan de bestrijding van werkloosheid onder ouderen.

Volgens Karen Maas, jongerenbegeleidster bij Pars Cipere: "Ze werden positief benaderd, gezien en gehoord. Alle jongeren reageerden positief en verrast. De meesten beginnen voor de allereerste keer in hun leven echt vertrouwen te krijgen in zichzelf, en daarmee groeit ook het vertrouwen dat ze er niet alleen voor staan en wel degelijk meetellen. Zo'n bijeenkomst als vandaag draagt daar zeker aan bij." ...lees verder "Verkiezingscampagne kleurt de stad in aanloop naar verkiezingen voor Provinciale Staten"

2

paleis-en-stadhuisDe huurachterstanden van diverse (sport)organisaties en ondernemers bij de gemeente Tilburg was maandag 2 maart de reden dat een speciaal daarover belegde vergadering van de gemeenteraad achter gesloten deuren plaatsvond.

Behalve de huurachterstand van 423.000 euro van sportonderneming Ooms en het lijstje dat vorige maand publiek gemaakt werd, heeft de gemeente wellicht nog meer wanbetalers. Maar welke organisaties en/of bedrijven het betreft, mogen de Tilburgers niet weten. ...lees verder "Petitie: “Stop de geheimhouding”"

TIPP ProOp vrijdag 20 februari 20.00 uur organiseert de SP een thema-avond over de ontwikkelingen rond het handelsverdrag (TIPP - Transatlantic Trade and Investment Partnership) dat de EU (Europese Unie) met de VS (Verenigde Staten) in voorbereiding heeft en de grip die Brussel wil krijgen over de sociale voorzieningen en de arbeidsrechten die in Nederland in het verleden zwaar bevochten zijn door de vakbonden. Europees SP-Parlementslid Anne-Marie Mineur komt voor deze thema-avond naar het partijkantoor van de SP aan de Piushaven 29. ...lees verder "SP organiseert thema-avond over het handelsverdrag tussen de EU en de VS"

groene_tomaat_logoDe SP werkgroep de Groene Tomaat opent op donderdag 15 januari in de Tilburgse binnenstad twee luchtkwaliteit meetpunten. Met deze opening wil de Groene Tomaat aandacht vragen voor het belang van schone lucht. “Onderzoek van Buro Blauw laat zien dat de fijnstof en stikstofdioxide concentraties in Tilburg de afgelopen jaren niet substantieel verlaagd zijn”, aldus een vrijwilliger van de Groene Tomaat. “Mensen kunnen hier ziek van worden, en daarom doen we met deze meetpunten mee aan de Milieudefensie campagne Samen voor gezonde lucht.”

Vanaf 1 januari 2015 moet Nederland voldoen aan de Europese luchtkwaliteit normen. Er dreigen grote boetes via de Europese Unie (EU) uit Brussel bij overschrijdingen. Het verkeer is de grootste veroorzaker van luchtvervuiling. Auto's maar ook vrachtwagens en scooters stoten allerlei ongezonde stoffen uit waaronder het zeer ongezonde ultrafijnestof. Dit zijn hele kleine deeltjes die diep in de longen doordringen en zelfs de bloedbaan in gaan. In het lichaam veroorzaken ze longaandoeningen, kanker en hart- en vaatziekten. ...lees verder "Groene Tomaat opent twee meetpunten luchtkwaliteit"

3

Gerrit pollepelHalf december 2014 werd al bekend dat Sociaal eethuis 'De Pollepel' per 1 februari 2015 gaat stoppen. Reden voor 'De Pollepel' om na 34 jaar haar deuren te sluiten is de afbouw van de gemeentelijk subsidie van 100.000 euro. Voor 2015 wordt deze teruggebracht naar 50.000 euro en in 2016 wordt de bijdrage van de gemeente Tilburg helemaal stop gezet. Daarnaast heeft de Diamant-groep, waar sociaal eethuis 'De Pollepel' sinds 2011 onderdeel van is geworden, een nieuw eisenpakket van de gemeente Tilburg gekregen om meer te doen aan armoedebestrijding. Dit maakt het voortbestaan van sociaal eethuis 'de Pollepel' in deze vorm voor de komende jaren onmogelijk.

In 1981 startte sociaal eethuis 'De Pollepel' in de eetzaal van voormalig internaat Huize Nazareth. Als een nieuw project van het in 1978 mede door Pater Gerrit Poels opgerichte La Poubelle, een werkgelegenheidsproject en kringloopmagazijn dat voornamelijk bestemd was voor dak- en thuislozen. ...lees verder "SP en Hans Smolders (LST) stellen vragen over voortbestaan eethuis de Pollepel"

dakloosIn Nederland leven steeds meer daklozen. Ruim 60.000 mensen hadden in 2013 geen eigen plek om te slapen. In 2010 waren 55.230 mensen dakloos. Dat blijkt uit cijfers van Federatie Opvang die dinsdagavond in het programma Nieuwsuur worden besproken.

Een kwart van hen is vrouw. Ook zijn er steeds meer zwerfjongeren: nu 6.000, 14 procent meer dan in 2010. De grootste stijging is er bij zwerfouderen, dat zijn er nu 3.000, een stijging van 43 procent. Onderzoeker Mathijs Tuynman van het Trimbos-instituut noemt het opvallend dat bij een derde van de centrumgemeenten de opvangcapaciteit voor zwerfjongeren ontoereikend is. Bovendien lijken gemeenten maar in beperkte mate te kunnen voorkomen dat jongeren dakloos worden. ...lees verder "SP Tilburg stelt vragen over toenemende groep “nieuwe daklozen”"

2

bibliotheek van de toekomst rapportMaandag 15 december heeft de gemeenteraad besloten om de bibliotheek naar de Spoorzone te laten verhuizen om daar de Bibliotheek van de Toekomst mogelijk te maken. De coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks en SP stemden voor en alle oppositiepartijen stemden tegen.

De SP had hierin een bijzondere positie ingenomen. In de vorige raadsperiode, van 2010 tot 2014, was de SP altijd een tegenstander van deze verhuizing. Maandag 8 december in de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat werd de partij er dan ook stevig op aangesproken dat zij van mening is veranderd sinds het in een coalitie zit met D66, CDA en GroenLinks.

Raadslid Ron Antens (SP) verdedigde die draai door te stellen: “In het verkiezingsprogramma was de SP heel duidelijk: de bibliotheek gaat niet verhuizen naar de Spoorzone. Hoe kan het dan dat op dit moment de SP meegaat in het standpunt om dit alsnog te laten plaatsvinden? Het antwoord is heel simpel: in een coalitie haal je punten binnen en moet je punten toegeven." De SP stelde echter wel voorwaarden aan de verhuizing en eiste dat er eerst ondernemers moesten worden gevonden die in de Spoorzone wilden vestigen. ...lees verder "Bibliotheek verhuist naar Spoorzone – SP geeft toe aan coalitie"

voedselbank2De SP start een inzamelingsactie voor de Voedselbank in Tilburg en vraagt alle Tilburgers om mee te helpen, door de komende weken houdbaar voedsel te verzamelen om de voedselpakketten van de Voedselbank de komende tijd compleet te kunnen maken.

De SP is dit jaar aanwezig tijdens de Winter in Zuid op zondag 14 december. Winter in Zuid is het jaarlijkse kerst-evenement op de Korvelseweg. Bij de kraam van de SP kunnen bijdragen voor de voedselpakketten van de Voedselbank afgegeven worden. Wie deze dag niet in de gelegenheid is, kan ook op 17 december tussen 18.30 en 20.30 spullen afleveren op de het partijkantoor van de SP aan de Piushaven. De SP brengt op 19 december de levensmiddelen naar de voedselbank in Tilburg. ...lees verder "SP start inzamelingsactie voor Tilburgse Voedselbank"

3

Lochal-Spoorzone-17-35mm-001De discussie in de commissie Vestigingsklimaat op maandag 8 december over de plannen voor de Lochal (de grote, glazen hal vlakbij het station) duurde ruim drie uur. In de week die hieraan vooraf ging, stak het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de vlag uit over een aantal intentie-overeenkomsten die zij met ondernemers heeft gesloten, om te investeren in de Spoorzone. Oppositiepartijen VVD, PvdA en LST regeerden hierop met een persbericht, waarin zij schreven dat zij deze overeenkomsten veel te zacht vinden. Er staan in deze intentie-overeenkomsten geen harde afspraken, maar alleen goede bedoelingen: de wens om samen te werken aan de ontwikkeling van de Spoorzone.

In het coalitie-akkoord, dat coalitie-partijen D66, GroenLinks, CDA en SP hebben gepresenteerd aan de raad na de verkiezingen, is afgesproken dat de bibliotheek, dan wel de Bibliotheek van de Toekomst, naar de Spoorzone zal verhuizen als er ook ondernemers zijn die zich daar willen vestigen. Volgens wethouder Berend de Vries, verantwoordelijk voor de Spoorzone, is aan die voorwaarde nu voldaan en kan nu verder worden gewerkt aan de verhuizing van de bibliotheek. Zoals gezegd, was de oppositie het daar geheel niet mee eens. Met het vertrek van Fontys vorig jaar nog vers in het geheugen, want ook met Fontys was de basis alleen een intentie-overeenkomst, willen VVD, PvdA en LST hardere afspraken dan alleen intenties voordat ze het voorstel van de wethouder goedkeuren. ...lees verder "Oppositie en SP eisen meer dan ‘goede bedoelingen’ in de Spoorzone"

2

raad - begroting-10-11-2014Voor de Tilburgse gemeentepolitiek staat de tweede week van november traditioneel in het teken van de Begroting voor het komende jaar. Deze week komt de gemeenteraad hiervoor twee dagen bijeen: op maandag en woensdag.

De begrotingsdebatten worden afgetrapt door een Algemene Beschouwing van elke partij. Elke fractievoorzitter vertelt wat zijn of haar partij van de begroting vindt en hierop mogen andere fractievoorzitters direct reageren, vragen stellen en/of in discussie gaan. Dit jaar ontbreekt Voor Tilburg bij de Algemene Beschouwingen, maar de reden werd maandagavond niet duidelijk. ...lees verder "Begroting 2015: algemene beschouwingen"

1

klijnsma JVanaf 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd: de nieuwe wet die onder meer regelt dat iedereen met een uitkering van het Centrum Werk en Inkomen (Sociale Dienst) verplicht om een tegenprestatie te leveren in de vorm van onbetaald werk of dagbesteding. Deze wet geldt ook voor mensen die vanwege een beperking niet meer dan voor 30% arbeidsproductief zijn en in de sociale werkvoorziening zitten, het beschut werk. Gemeenten mogen het beschut werk voortzetten, maar zijn dat niet verplicht. De gemeente Tilburg heeft besloten om met dit beschut werk te stoppen voor nieuwe kandidaten: het Tilburgs Alternatief. ...lees verder "Participatiewet: Tilburgs Alternatief leidt tot Kamervragen"

2

08-19-2013-Jetta-Klijnsma
Jetta Klijnsma op bezoek bij beschut werk SORT

In de raadsvergadering van maandagavond 22 september heeft de Uitvoering van de Participatiewet de eindstreep gehaald. Alleen de PvdA stemde tegen, wat tot soms pittige reacties leidde bij raadsleden van andere partijen, aangezien de Participatiewet bedacht is door PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma. Bart van de Camp (SP): "Het is altijd hetzelfde met de PvdA. Zij maken er een rommel van en wij mogen het zien op te ruimen."

De reden dat de PvdA Tilburg tegen heeft gestemd is de afschaffing van het beschutte werk; het Tilburgs Alternatief, dat inmiddels ook landelijk aandacht krijgt. Beschutte werkplekken, voor mensen met minder dan 30% arbeidsvermogen, kosten de gemeente ongeveer 26.400 euro per persoon per jaar, wat dan niet meer gebruikt kan worden voor mensen die net iets meer kunnen en ook ondersteuning nodig hebben. ...lees verder "Uitvoering Participatiewet: alleen PvdA stemt tegen"

zorgmijdersHuisartsen krijgen steeds vaker te maken met patiënten die doktersadvies niet opvolgen omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Dat blijkt uit het onderzoek naar zorgmijden dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) elk jaar uitvoert.

In 2013 kozen patiënten er vooral voor om niet naar een zorgaanbieder in de buurt zoals de psycholoog of fysiotherapeut te gaan. Maar in 2014 gaat het steeds meer ook om het niet opvolgen van een verwijzing naar het ziekenhuis of het niet doen van aanvullend onderzoek zoals lab of röntgenfoto’s.

Ook in Tilburg maken steeds meer zorgverleners zich ongerust en komen er steeds meer signalen over het aantal mensen dat geen geld heeft voor basiszorg. Hierdoor is de SP Tilburg in  juli 2014 een digitale meldpunt en een open inloopspreekuur gestart om persoonlijk verhalen van ‘zorgmijders’ te horen. Ook hier komen soortgelijke resultaten naar boven. ...lees verder "Meldpunt SP Tilburg: Steeds meer zorgmijders door eigen risico"