Spring naar inhoud

1

groepsfoto-diamantjes-met-titel-klWie zijn toch die ‘mensen in hun oranje jassen’? Wat houdt ze bezig, hoe kijken ze naar de wereld en naar zichzelf? Waarom werken ze in de sociale werkvoorziening en hoe denken ze over de Participatiewet? In december 2016 en januari 2017 zendt Omroep Brabant 'De Diamantjes' uit, een zesdelige televisieserie met in de hoofdrol een werkploeg van De Diamant-groep uit Tilburg. ...lees verder "Nieuwe televisieserie op Omroep Brabant: De Diamantjes"

Share

1

logo social media brabant poging1De Brabantse Schaamroos is een prijs die wordt uitgereikt door de Jonge Socialisten, de jongeren-afdeling van de PvdA aan een politicus die volgens hen gezorgd heeft voor het meest asociale beleid in Brabant.

Dit jaar was wethouder Hans Kokke (SP) nipte winnaar ten opzichte van genomineerden wethouder Erik de Ridder (CDA) en de voltallige D66 fractie. In 2014 won Erik de Ridder de Brabantse Schaamroos. Op de Algemene ledenvergadering van de Jonge Socialisten Brabant op donderdag 3 december lag de uitslag van de stemming over de Brabantse Schaamroos heel dicht bij elkaar het verschil tussen Hans Kokke en D66 Tilburg bedroeg twee stemmen. ...lees verder "Brabantse Schaamroos voor wethouder Hans Kokke"

Share

Diamant-groep Robert Bool (3)Maandag 2 februari 2015, als inleiding voor een interview met Robert Bool, directeur van de Diamant-groep, schreven we:

De Participatiewet, die op 1 januari 2015 is ingevoerd, en de daaraan gekoppelde bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid, hebben grote gevolgen voor veel organisaties en mensen in de samenleving. (...) Een ander gevolg van deze Participatiewet is, dat de sociale werkvoorziening veel minder subsidie ontvangt vanuit de overheid. De sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen die vanwege een beperking niet voor de volle 100% arbeidsproductief kunnen zijn. Om deze mensen toch aan het werk te helpen wordt een substantieel deel van hun salaris betaald door de overheid. Door de jaren heen heeft de sociale werkvoorziening, in Tilburg en regio de Diamant-groep, al veel nieuwe regels en systemen meegemaakt en overleefd. Echter, de Participatiewet heeft een impact die desondanks ongekend is, en die grote veranderingen met zich meebrengt.

...lees verder "Participatiewet leidt tot reorganisatie Diamant-groep"

Share

Goedwerk1Klusbedrijf Goed Werk, dat sinds kort in Tilburg is gevestigd, heeft een antwoord gevonden op het wegvallen van het 'beschut werk', dat door de gemeente Tilburg niet meer als een aparte taak wordt beschouwd.

Tot 1 januari 2015 was er vanuit de gemeente, en het rijk, een apart budget voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen. Mensen die extra zorg, begeleiding en/of bescherming nodig hebben, de voormalige SW: sociale werkvoorziening. De sociale werkvoorziening, die in Tilburg en regio voornamelijk wordt uitgevoerd door de Diamantgroep, zal in de komende jaren langzaam verdwijnen. De huidige SW-werknemers mogen in deze regeling blijven, maar er komen geen nieuwe mensen meer bij. Maar dat betekent niet dat dan ook deze mensen zijn verdwenen. "Deze doelgroep blijft altijd bestaan." zegt Henrietta Pigmans, oprichtster en directeur van klusbedrijf Goed Werk. ...lees verder "Goed Werk BV, klusbedrijf met Meesters en Leerlingen"

Share

2

Robert Bool, algemeen directeur Diamant-groep
Robert Bool, algemeen directeur Diamant-groep

De Participatiewet, die op 1 januari 2015 is ingevoerd, en de daaraan gekoppelde bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid, hebben grote gevolgen voor veel organisaties en mensen in de samenleving. Wie een bijstandsuitkering aanvraagt moet daarvoor een tegenprestatie leveren. In Tilburg is besloten dat deze tegenprestatie moet bijdragen aan de toekomstige mogelijkheden van mensen.

Een ander gevolg van deze Participatiewet is, dat de sociale werkvoorziening veel minder subsidie ontvangt vanuit de overheid. De sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen die vanwege een beperking niet voor de volle 100% arbeidsproductief kunnen zijn. Om deze mensen toch aan het werk te helpen wordt een substantieel deel van hun salaris betaald door de overheid. Door de jaren heen heeft de sociale werkvoorziening, in Tilburg en regio de Diamant-groep, al veel nieuwe regels en systemen meegemaakt en overleefd. Echter, de Participatiewet heeft een impact die desondanks ongekend is, en die grote veranderingen met zich meebrengt. ...lees verder "Robert Bool: “Creëer geen onrust, want er is genoeg tijd om een plan te maken”"

Share

2

schaamroos1Op maandag 27 oktober hebben de Jonge Socialisten Brabant (JSB) de Schaamroos toegekend aan wethouder Erik de Ridder (economie, arbeidsmarkt en sociale zaken).

De 'Brabantse Schaamroos' is een prijs die is ingesteld voor de politicus die volgens de Jonge Socialisten Brabant (JSB) gezorgd heeft voor het meest asociale beleid in Brabant.

Andere genomineerden voor de Brabantse Schaamroos waren de Tilburgse wethouders Hans Kokke (SP), Berend de Vries (D66) en fractievoorzitter Joris Bengevoord (GroenLinks). ...lees verder "Erik de Ridder krijgt schaamroos van Jonge Socialisten"

Share

1

klijnsma JVanaf 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd: de nieuwe wet die onder meer regelt dat iedereen met een uitkering van het Centrum Werk en Inkomen (Sociale Dienst) verplicht om een tegenprestatie te leveren in de vorm van onbetaald werk of dagbesteding. Deze wet geldt ook voor mensen die vanwege een beperking niet meer dan voor 30% arbeidsproductief zijn en in de sociale werkvoorziening zitten, het beschut werk. Gemeenten mogen het beschut werk voortzetten, maar zijn dat niet verplicht. De gemeente Tilburg heeft besloten om met dit beschut werk te stoppen voor nieuwe kandidaten: het Tilburgs Alternatief. ...lees verder "Participatiewet: Tilburgs Alternatief leidt tot Kamervragen"

Share

2

beschut werkHet kost een gemeente meer geld om iemand met een zware arbeidshandicap in een ‘participatievoorziening’ zoals dagbesteding of vrijwilligerswerk te hebben dan om deze persoon op een beschutte werkplek te laten werken. Dat concludeert brancheorganisatie in de Sociale werkvoorziening Cedris in een opsomming van feiten (factsheet).

Met de komst van de Participatiewet, volgend jaar, denken gemeenten na over het inrichten van voorzieningen voor de allerzwaksten. Volgens het regeer- en sociaalakkoord moeten gemeenten beschut werk inrichten, maar niet alle gemeenten doen dat. Beschut werk zou een dure voorziening zijn en door het geld op een andere manier in te zetten zouden gemeenten meer mensen kunnen laten participeren, zo is de gedachte in bijvoorbeeld Tilburg, Drechtsteden en Utrecht. ...lees verder "Wethouder Erik de Ridder reageert op vragen ‘Dagbesteding is duurder dan beschut werk’"

Share

2

participatieladderMaandag 8 september vergaderde de commissie Sociale Stijging over de uitvoering van de Participatiewet, die op 1 januari 2015 wordt ingevoerd. De discussie werd afgetrapt door een inspreker: Joost Kaper, Interim Bestuurder van de vakbond Abvakabo FNV. Hij stelde dat de gemeente ervoor kiest om mensen die nu een beschutte werkplek hebben, te laten vallen en dat deze mensen 'achter de geraniums' terecht zullen komen met een bijstandsuitkering. Op vragen van raadslid Joris Bengevoord (GroenLinks) zei hij: "Het is moeilijk om met werkgevers afspraken te maken over het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt."

Bijval kreeg hij van raadslid Orkun Baytemir (PvdA), die al een paar dagen eerder een persbericht had gepubliceerd waarin de PvdA Tilburg protesteert tegen de afschaffing van 'beschut werk'. Dit leverde een stevige discussie op tussen Orkun Baytemir, Joris Bengevoord en wethouder Erik de Ridder (CDA). ...lees verder "Het Tilburgs Alternatief: PvdA blijft faliekant tegen"

Share

5

participatieladderMaandag 8 september bespreekt de raadscommissie Sociale Stijging de uitvoering van nieuwe Participatiewet, die op 1 januari 2015 ingaat. Er liggen nu een 14 pagina's tellend raadsvoorstel en een Nota uitvoering Participatiewet van 70 pagina's waar de raad mee akkoord moet gaan voor de uitvoering. Niet alleen verandert er veel voor mensen met een uitkering via de bijstand, Wajong of Sociale Werkvoorziening, ook aan werkgevers wordt het nodige gevraagd. Dat dit een onzekere factor is in de uitvoering, heeft het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) ook in de gaten.

Citaat: "De mate waarin werkgevers bewust zijn van de mogelijkheden om op een voor hun bedrijfsvoering gezonde en lucratieve wijze van inpassing van arbeidsbeperkten en zich ook verantwoordelijk voelen voor deze lokale beroepsbevolking is maar ten dele beïnvloedbaar door de gemeente. Beleidslijnen en randvoorwaarden als bijvoorbeeld het Ondernemersakkoord en de garantiebanen zijn hierin slechts ondersteunend."

...lees verder "Participatiewet: Tilburgs Alternatief staat of valt met inzet van bedrijven"

Share

1

Erik de Ridder - CDA
Wethouder Erik de Ridder - CDA

Vrijdagochtend organiseerde wethouder Erik de Ridder verantwoordelijk voor Economie, Arbeidsmarkt en Sociale Zaken, een persbijeenkomst om bekend te maken hoe de Participatiewet in Tilburg gaat worden uitgevoerd, vanaf 1 januari 2015.

De WSW (sociale werkvoorziening), WWB (bijstand) en de Wajong (jong-gehandicapten) worden samengevoegd in de Participatiewet. Met één uitzondering: voor de mensen die nu in de WSW zitten, veranderd er voorlopig weinig, maar er komen geen nieuwe WSW-ers meer bij, zodat deze regeling uiteindelijk zal leeglopen en verdwijnen. Op dit moment gaat het op 2.100 mensen.

Er hoeven geen doekjes om gewonden te worden: allereerst is dit een forse bezuinigingsmaatregel van het Rijk. Niet alleen wordt de uitvoering naar de gemeente toegeschoven, ook het budget waarmee Tilburg het moet doen is in vier jaar tijd met ruim 60% verminderd: van 27,8 miljoen euro in 2011 naar 10,9 miljoen in 2015. ...lees verder "De Participatiewet: Het Tilburgs Alternatief"

Share

1

klijnsmaNa de Tweede Kamer is vandaag ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel van staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma over aanpassing van de bijstandsregels en invoering van de Participatiewet. Deze wet gaat per 1 januari 2015 in werking.

Door de nu aangenomen wetten en regels worden de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand bij elkaar gevoegd en dat de regels voor iedereen hetzelfde én strenger worden. Mensen in de bijstand kunnen worden verplicht om vrijwilligerswerk te doen en kunnen ook worden gedwongen te verhuizen als zij elders werk kunnen krijgen. Daarnaast kwam Klijnsma vorige week nog met een wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat mensen in de bijstand worden verplicht om Nederlands te leren. Wie weigert of niet genoeg zijn best doet, krijgt minder of geen uitkering meer. ...lees verder "Senaat aanvaardt participatiewet en uitvoering NOMA"

Share

het-jaar-013_blauw_rood_RGBIn het eerste kwartaal van 2013 interviewden we 13 mensen uit Tilburg over hun visie. In deze ‘13 Visies op de Stad 013’ kwamen bekende en onbekende Tilburgers aan het woord over hun werk en leven en waar zij zoal in de stad tegenaan lopen.
In deze tweede serie van 13 interviews vragen we 13 Tilburgse politici om op deze visies te reageren. Zijzelf kiezen één van de visies en wijzelf kiezen er ook één voor hen uit. Alle 13 zitten nu in de raad en willen graag bij de verkiezingen in maart 2014 weer herkozen worden.

Joost van Huijgevoort
Joost van Huijgevoort

Joost van Huijgevoort is pas na zijn pensioen, zeven jaar geleden, in de politiek gestapt. Eerst als raadslid voor het CDA, maar na twee jaar richtte hij zijn eigen politieke partij op: DAT, wat staat voor Democratisch Actief Tilburg. Hiervoor was hij van 1993 tot en met 2005 algemeen directeur van de Diamant-groep. We vragen zijn reactie op de visie van René Scherpenisse, directeur van de Tilburgse Woonstichting Tiwos. Zelf wil hij graag reageren op Ton Hendriks, begeleider bij Woodworks in Tilburg-Noord.

Aan de koffie in wijkcentrum 'In de Boomtak' steekt Joost direct van wal: “De politiek heeft het vooral aan zichzelf te wijten, dat mensen geen vertrouwen meer hebben in politici. Ze scoren slecht op betrouwbaarheid en zorgvuldigheid en zijn teveel bezig met pleisters plakken in plaats van problemen echt op te lossen. Politici hebben de burger nodig, maar ze zijn er wel voor hen en de burger is er niet voor de politici, dat wordt nog steeds vergeten. Zowel de raad als ook het college tilt zichzelf op als een verhevenheid boven de stad, maar de gemiddelde Tilburger kent ze niet en weten niet wie de raadsleden en wethouders zijn. Niet gek dat politici voor de burger één pot nat zijn.” ...lees verder "Joost van Huijgevoort (DAT): “Ik ben bang dat veel mensen met een handicap achter de geraniums komen te zitten”"

Share

Op maandag vergaderen de themacommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

De vergadering van de commissie Leefbaarheid begint deze maandag later dan anders, namelijk om 10.30 uur en wel met onder andere de volgende onderwerpen. ...lees verder "Politiek van maandag 4 maart: La Poubelle, Ondersteuningsfonds, Diamantgroep en Koopzondag"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen