Spring naar inhoud

1

participatieladderIn Tilburg zijn meerdere organisaties die zich inzetten om mensen, die moeite hebben om met de samenleving mee te doen, te helpen door laagdrempelige activiteiten aan te bieden. Onder andere ContourdeTwern, 13Volt, SNV Brabant, MST en Feniks houden zich hiermee bezig.

De gemeente Tilburg heeft in december 2014 besloten dat er voor slechts één organisatie een jaarlijkse subsidie van €1 miljoen beschikbaar is voor de periode 2016 - 2018, waarvoor organisaties zich konden inschrijven. De organisatie met het beste aanbod krijgt deze subsidie. De beoordeling hiervan (link naar onderbouwing) is gedaan door een adviescommissie van het College van B&W (Burgemeester en Wethouders). De verschillen zitten met name in het onderdeel 'samenwerking' en 'financiering'. ...lees verder "13Volt in protest tegen afwijzing subsidie – keuze valt op ContourdeTwern"

Share

fabriekstraat_29_5038em_tilburg_100330905550614131In de commissievergadering leefbaarheid op maandag 29 september 2014 heeft burgemeester Peter Noordanus bij de behandeling van het agendapunt "Veiligheid en communicatie rondom sociaal maatschappelijke voorziening in Fabriekstraat" toegezegd om een concept-veiligheidsrapport over de situatie met betrekking tot het sociaal pension 'De Vest' op te stellen. Aanleiding hiervoor was de verontruste inbreng van vier omwonende en ondernemers waarin er een uiterst negatief beeld werd geschetst over de overlast die het pension 'De Vest' veroorzaakt op hun omgeving.

Pension 'de Vest', aan de Fabrieksstraat in Tilburg is een 24 uur zorg afdeling van Traverse waar vierentwintig cliënten wonen. Zij hebben een psychiatrische zorgvraag met somatische ondersteuning en mogelijk ook een zorgvraag op het gebied van verslaving, financiële begeleiding of dagbesteding.

Het gemeentelijk veiligheidsrapport is inmiddels bekend bij de omwonenden en dit is reden van enkele omwonende om het vertrouwen in de gemeente Tilburg op te zeggen over een goede oplossing van dit probleem. ...lees verder "Geen vertrouwen meer in oplossing overlast sociaal pension de Vest"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen